Hastalıklar ve Tedaviler

Razogen Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Razogen Nasıl Kullanılır?

RAZOGEN 20 mg Enterik Tablet Kullanma Talimatı

Razogen ağız yoluyla alınır.

Razogen etkin maddesi: Her enterik tablet, 18.85 mg rabeprazole eşdeğer, 20 mg rabeprazol sodyum içerir.

Razogen yardımcı maddeleri: Mannitol (E421), magnezyum oksit, hidroksipropil selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, propilen glikol, talk, eudragit L 100/55, titanyum dioksit, sarı demir oksit, polietilen glikol, trietil sitrat gibi yardımcı maddeler içerir.

Razogen Kullanma Talimatı

RAZOGEN nedir ve ne için kullanılır?

Razogen, enterik formülasyonu sayesinde, midede parçalanmaksızın bağırsaklara geçen ve burada emilen, yuvarlak, bikonveks, sarı renkli, enterik kaplı bir tablettir. Her bir enterik tablet, 18.85 miligram rabeprazole eşdeğer, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir.

Razogen, 14 ve 28 tablet içeren alüminyum/alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Razogen’in etkin maddesi olan rabeprazol sodyum, Proton Pompası Inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfında yer almaktadır. Bu sınıftaki ilaçlar, mide asidi salgılanmasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek, mide asidinin azalmasını sağlarlar. Mide asidinin azalması, mide, bağırsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin (peptik ülser) iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar.

Razogen, aktif duodenum (onikiparmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri, semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tanısı konulmuş hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. GÖRH, mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Razogen aynı zamanda, gastroözofajiyal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için (GÖRH idame tedavisi), orta derece ile çok şiddetli gastroözofajiyal reflü hastalığının belirtilerinin giderilmesi için ve mide asidinin sürekli olarak çok miktarlarda bulunduğu bir hastalık tablosu olan Zollinger-Ellison sendromu’nda da kullanılır.

Razogen ayrıca, uygun antibiyotik ilaçlar ile kombinasyon şeklinde, mide ülseri oluşumunda rol oynayan bir bakteri olan Helicobacter pylori’nin eradikasyonu (ortadan kaldırılması) için de kullanılmaktadır.

RAZOGEN kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Rabeprazol sodyuma veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Hamile iseniz veya hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Eğer emin değilseniz, bunlar gibi durumlarda Razogen’i kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

RAZOGEN’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Diğer proton pompası inhibitörleri ya da benzimidazollerine karşı alerjik iseniz,
 • Midenizde tümör varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • HIV enfeksiyonunuz için atazanavir alıyorsanız,
 • Eğer emin değilseniz, bunlar gibi durumlarda Razogen’i kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bazı hastalarda kan ve karaciğer problemleri görülmesine rağmen, Razogen’in sonlandırılmasıyla bunlar sıklıkla düzelmektedir.

Eğer karın ağrısı ya da karında hassaslık ve ateş gibi belirtilerle birlikte ciddi ishaliniz varsa, Razogen kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza başvurun.

Razogen gibi bir proton pompası inhibitörü ilacın, özellikle de 1 yıldan uzun bir süre boyunca alınıyor olması, kalça, bilek ya da omurga kırık riskini çok az arttırabilir. Eğer osteoporozunuz varsa ya da kortikosteroid alıyorsanız (bu durum osteoporoz riskini arttırabilir) doktorunuza danışınız.

Eğer Razogen’i 3 aydan fazla kullanırsanız, kanınızda magnezyum seviyelerinin düşmesi olasıdır. Düşük magnezyum seviyeleri, bitkinlik, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi, kalp atış hızında artış şeklinde görülebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri sizde meydana gelirse, hemen doktorunuza danışınız. Düşük magnezyum seviyeleri, kanda potasyum ya da kalsiyum seviyelerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz sizin magnezyum seviyelerinizi izlemek için düzenli kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RAZOGEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Razogen yiyecek ve içeceklerden etkilenmemektedir. Ancak günde tek doz tedavi gerektiren durumlarda, sabahları aç karnına bir miktar sıvı ile alınız.

Hamilelikte RAZOGEN Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, Razogen’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde RAZOGEN Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, Razogen kullanmayınız.

Araç ve makine kullananlar RAZOGEN Kullanılabilir mi?

Razogen kullanırken uykulu hissedebilirsiniz. Eğer böyle hissederseniz, araç ve makine kullanmayınız.

RAZOGEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Razogen’in her dozu 10 g’dan daha az mannitol ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
 • Razogen’in her dozu 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
 • Razogen’in her dozu 400 mg/kg’dan daha az propilen glikol ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte RAZOGEN kullanımı

Razogen ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan maddeler) içeren ilaçlar ile birlikte kullanılması, bu ilaçların kan düzeylerini azaltabilir. Doktorunuz dozunuzu ayarlamak isteyebilir.

Razogen’in atazanavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanılması, bu ilacın kan düzeyini azaltabilir; bu nedenle bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer bunların herhangi birinin sizin için geçerli olduğundan emin değilseniz, Razogen kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RAZOGEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Razogen’i daima doktorunuzun size söylediği gibi alınız.

Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Erişkinler ve yaşlılarda Razogen kullanımı:

Orta derecede ile şiddetli GÖRH belirtilerinin tedavisinde günde bir kez 10 mg sabahları aç karnına kullanılmaktadır. Bu tabloda Razogen tedavisinin dört haftaya kadar sürmesi beklenmektedir. Eğer bu süre içerisinde belirtilerinizde düzelme olmaz ise, doktorunuza başvurunuz. Bu süreden sonra doktorunuz size, belirtilerinizin kontrol altına alınması için, ihtiyaç hissettiğinizde günde tek doz 10 mg Razogen almanızı söyleyebilir.

Çok şiddetli belirtilerin (erozif ya da ülseratif GÖRH) tedavisinde olağan doz dört ile sekiz hafta süreyle günde 1 kez, sabahları aç karnına, bir adet Razogen 20 mg tablettir.

GÖRH idame tedavisinde, uzun dönemli tedavide, doktorunuzun size söylediği süre için günde bir kez, sabahları aç karnına, 10 mg ya da 20 mg kullanılabilir. GÖRH idame tedavisinde tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuz sizi görmek isteyecektir.

Mide ülseri (peptik ülser) için olağan doz 6 hafta süreyle günde 1 kez, sabahları aç karnına, bir adet Razogen 20 mg tablettir. Durumunuzda düzelme olmazsa, doktorunuz bir 6 hafta daha Razogen almanızı söyleyebilir.

Bağırsak ülseri (duodenum ülseri) için olağan doz 4 hafta süreyle günde 1 kez, sabahları aç karnına, bir adet Razogen 20 mg tablettir. Durumunuzda düzelme olmazsa, doktorunuz bir 4 hafta daha Razogen almanızı söyleyebilir.

H. Plylori enfeksiyonu kaynaklı ülserlerin tedavisi ve onların nüksetmesini önlemek için olağan doz, 7 gün süreyle günde 2 kez bir adet Razogen 20 mg tablettir. Doktorunuz, amoksisilin ya da klaritromisin olarak adlandırılan antibiyotikleri almanızı da söyleyecektir. H. Pylori tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar ile ilgili daha fazla bilgi için, kişisel kullanma talimatına bakınız.

Midede aşırı asit üretimi olan Zollinger Ellison sendromu’nda olağan doz başlangıçta günde 1 kez 3 adet Razogen 20 mg tablettir. Tedaviye nasıl cevap verdiğinize bağlı olarak doktorunuz daha sonra dozunuzu ayarlayabilir. Eğer uzun dönemli tedavide iseniz, belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuzu görmeniz gerekecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Razogen tableti ağız yoluyla alınız, bütün olarak yutunuz.

Tableti çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

Çocuklarda Razogen kullanımı:

Razogen çocuklarda incelenmemiştir ve kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda Razogen kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Razogen kullanımı:

Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer Razogen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Razogen kullandıysanız: Size reçete edilen günlük dozdan daha fazla tablet kullanmayınız. Razogen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Razogen’i kullanmayı unutursanız: Eğer bir doz almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unutulan dozu atlayın ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer ilacınızı 5 günden daha uzun süreyle almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza başvurunuz.

Razogen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Ülser tamamen iyileşmeden önce normal olarak rahatlama belirtileri meydana gelecektir. Doktorunuz söyleyene kadar tabletinizi kullanmayı bırakmamanız önemlidir.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

RAZOGEN’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Razogen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar her hastada ortaya çıkmazlar. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve ilacı kullanmayı bırakmanıza neden olmadan düzelirler.

AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİ OLURSA, RAZOGEN’İ KULLANMAYI DURDURUNUZ ve HEMEN DOKTORUNUZA BİLDİRİNİZ veya SİZE EN YAKIN HASTANENİN ACİL BÖLÜMÜNE BAŞVURUNUZ:

 • Yüzde ani şişlik, nefes almada güçlük ya da bayılmaya sebep olabilen kan basıncı düşüklüğü belirtilerini içeren alerjik reaksiyonlar,
 • Boğaz ağrısı, yüksek ateş ya da ağızda veya boğazda sık enfeksiyonlar,
 • Kolaylıkla morarma ya da kanama,
 • Derinin şiddetli su toplaması ya da ağrı, ağızda veya boğazda ülserler.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Razogen’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

AŞAĞIDAKİLERDEN HERHANGİ BİRİNİ FARK EDERSENİZ, DOKTORUNUZA SÖYLEYİNİZ:

Yaygın (100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen) yan etkiler;

 • Enfeksiyonlar,
 • Uykuda güçlük,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Öksürük,
 • Yutak (farinks) iltihabı,
 • Nezle,
 • Mide veya bağırsak üzerine etkiler; mide ağrısı, ishal, midede gaz toplanması, hasta hissetme (bulantı), hasta olma (kusma) ya da konstipasyon,
 • Ağrılar ya da sırt ağrısı,
 • Genel bir kuvvetsizlik, grip benzeri hastalık.

Yaygın olmayan (1.000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen) yan etkiler;

 • Sinirlilik ya da uykululuk hali,
 • Göğüs enfeksiyonu (bronşit),
 • Ağrılı ya da tıkalı sinüsler (sinüzit),
 • Hazımsızlık, geğirme,
 • Ağız kuruluğu,
 • Döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık,
 • Kas, bacak veya eklem ağrısı,
 • İdrar yolu enfeksiyonu,
 • Göğüs ağrısı,
 • Titreme/ürperme, ateş,
 • Karaciğerin çalışmasında değişiklikler (kan testlerinde gözlenen).

Seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen) yan etkiler;

 • Aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyonlar dahil),
 • İştahsızlık (anoreksi),
 • Ruhsal çöküntü,
 • Görme bozukluğu,
 • Ağız yarası (stomatit), tat duyusu bozuklukları,
 • Mide rahatsızlığı ya da mide ağrısı,
 • Derinin ve gözlerin beyaz kısmının sararması dahil karaciğer problemleri (sarılık),
 • Kaşıntılı döküntü ya da deride kabarcıklar,
 • Terleme,
 • Böbrek problemleri,
 • Kilo alma,
 • Sık enfeksiyon ile sonuçlanan beyaz kan hücrelerinde (kan testlerinde görülen) değişiklikler,
 • Normalden daha kolay morarma ya da kanamayla sonuçlanan kan pulcuğu sayısında azalma.

Çok seyrek (10.000 hastada 1 ‘den az kişiyi etkileyen) yan etkiler;

 • Eritema multiforme,
 • Toksik epidermal nekroliz (TEN),
 • Stevens-Johnson sendromu (SJS).

Bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Erkeklerde memelerde şişme,
 • Sıvı tutulumu,
 • Zihin karışıklığı ve yorgunluk, kas seğirmesi, nöbet ve komaya neden olabilen kan sodyum seviyelerinde azalma,
 • Daha önceden karaciğer problemi olan hastalar çok nadir olarak ensefalopatiye yakalanabilirler (bir beyin hastalığı).

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

RAZOGEN Nasıl Saklanmalı?

 • Razogen’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Razogen’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Razogen’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Razogen’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Razogen kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 04.08.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofageal reflü hastalığı nedir
 2. Reflü hastaları nasıl beslenmeli
 3. Zollinger Ellison sendromu nedir
 4. Peptik ülser nedir, neden olur
 5. Gaviscon nedir ve ne içi kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git