Ağrılar ve Tedavileri

Rantudil Nedir? Rantudil Ne İşe Yarar? Rantudil Yan Etkileri Nelerdir?

RANTUDİL 90 MG UZATILMIŞ SALIMLI KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 90 mg asemetazin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir.), magnezyum stearat, silikon dioksit, talk, selüloz asetat ftalat, krospovidon, polividon 25, triasetin, jelatin (sığır jelatini), kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172), siyah demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), sodyum dodesil sülfat gibi yardımcı maddeler içerir.

Rantudil Prospektüs

RANTUDİL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Rantudil, 10 veya 20 kapsül içeren alüminyum blister ambalajda pazara sunulmaktadır.

Rantudil, etkin madde olarak asemetazin içerir. Rantudil içeriğindeki laktoz monohidrat, hayvansal kaynaklı sığır sütünden ve jelatin maddesi, sığırdan elde edilmiştir.

Asemetazin, iltihap giderici (anti-inflamatuar), ağrı kesici ve ateş düşürücü etkilere sahip steroid olmayan anti-inflamatuar (NSAİ) bir ilaç grubuna dahildir.

Aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesi (osteoartrit),
 • Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit),
 • Özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir hastalık (ankilozan spondilit),
 • Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, sıklıkla ayak baş parmağındaki iltihapla kendini gösteren, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, duyarlılığa, kızarıklığa ve şişkinliğe neden olan eklem iltihabı (akut gut artriti),
 • Akut kas iskelet sistemi ağrıları,
 • Ameliyat sonrası görülebilen inflamasyon, şişkinlik ve yumuşak doku hasarı (postoperatif ağrı),
 • Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda (dismenore).

RANTUDİL KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

RANTUDİL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (RANTUDİL KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Asemetazine, indometazine (bir başka anti-inflamatuar ilaç) veya Rantudil’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Daha önceden aspirin veya başka bir steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç kullanımı sonrasında astım, hırıltılı solunum, burun akıntısı, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlar yaşadıysanız,
 • Kalbi besleyen damarlarınız (koroner damar) ile ilgili ameliyat olacaksanız,
 • Kan hücrelerinizin yapımında bir bozukluğunuz olduğu söylenmişse,
 • Mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanamanız varsa veya daha önceden geçirdiyseniz,
 • Daha önceden NSAİ veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması veya delinmesi şikayetiniz olduysa,
 • Ciddi kalp, böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz,
 • 18 yaşından küçükseniz, bunlar gibi durumlarda Rantudil kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

RANTUDİL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Diğer ağrı, ateş ve iltihap giderici (anti-inflamatuar) ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınınız.
 • Kalp-damar sisteminiz ile ilgili rahatsızlığınız veya risk faktörü (kan yağlarında yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı) var ise.
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) şikayetiniz varsa.
 • Kalp yetmezliğiniz olduğu söylenmişse, vücudunuzun çeşitli yerlerinde sıvı tutulması veya ödem sorununuz varsa,
 • Daha önce inme geçirmişseniz.
 • Daha önce mide-bağırsak kanalında kanama, yara oluşumu (ülserleşme) veya delinme (perforasyon) geçirdiyseniz.
 • Daha önce mide bağırsak kanalı ile ilgili yan etki yaşadıysanız ve ileri yaşta bir hastaysanız karın bölgesindeki alışılmadık belirtileri hissetmeniz durumunda (bu durumda doktorunuza danışınız).
 • Yaşlı hastalarda bu tür ağrı, ateş ve iltihap giderici ilaçların kullanımından sonra özellikle mide ve bağırsakta belirli koşullar altında hayatı tehdit edebilen kanama ve delinme daha sık görülmektedir, bu nedenle yaşlı hastaların tedavilerinde tıbbi takibe özel önem verilmesi gerekmektedir.
 • Mide-bağırsak sisteminizde kanama, ülser veya delinme riskiniz yüksek ise veya düşük dozda aspirin ya da bu riskleri artıracak başka bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz size bazı koruyucu ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri gibi) reçete edebilir.
 • İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha önce geçirmişseniz.
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa.
 • Epilepsi, Parkinson hastalığı veya psikiyatrik bozukluğunuz varsa.
 • Eğer kan sulandırıcı ilaç (antikoagülan) alıyorsanız veya kan pıhtılaşması ile ilgili sorununuz varsa.
 • 65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa.
 • Büyük ameliyatların hemen sonrasında ve her türlü ameliyat öncesinde.
 • Astım atakları, özellikle dudaklarda, göz kapaklarında ve genital bölgede deri altı doku ödemi (Quincke ödemi), ürtiker şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon geliştirme riski yüksek olabileceği için saman nezlesi, nazal polip (burun boşluğunda iyi huylu ve çoğunlukla birden çok sayıda olan doku büyümeleri) veya kronik tıkayıcı solunum rahatsızlığı olan hastalarda.
 • Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin oluşumundaki kalıtsal bir metabolizma bozukluğu olan porfiri varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.
 • Sebebi bilinmeyen ve bağışıklık sistemin bozuk çalışması sonucu cilt, eklem ve çeşitli organların bağ dokusunda ortaya çıkan sistemik lupus eritematozus ve/veya karma bağ dokusu hastalıklarınız varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.
 • Görme bozukluğu gelişirse göz muayenesi yaptırınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RANTUDİL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Rantudil’i yiyecekler ile birlikte veya hemen yemekten sonra alınız. Bu şekilde kullanıldığında mide rahatsızlığına neden olma ihtimali azalabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE RANTUDİL KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Rantudil hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe Rantudil’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Rantudil’i emzirme döneminde kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR RANTUDİL KULLANABİLİR Mİ?

Rantudil özellikle tedavinizin başlangıç döneminde veya tedavi dozunuz artırıldığında dikkat durumunuzu etkileyerek yorgunluk ve sersemliğe yol açabilir. Bu nedenle araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

RANTUDİL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Rantudil, laktoz monohidrat içerdiği için, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE RANTUDİL KULLANIMI

Rantudil’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

 • Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar.

Rantudil’i aşağıdaki ilaçlarla dikkatle kullanılmalıdır:

 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılırlar),
 • Furosemid ve diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar,
 • Lityum (mani ve depresyon tedavisinde kullanılır),
 • Metotreksat (romatoid artrit ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılır),
 • Siklosporin (organ nakillerinde bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır),
 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen veya kanı sulandıran varfarin ve benzeri ilaçlar,
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır),
 • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır),
 • Kortikosteroidler (inflamasyon, alerji veya organ transplantasyonu gibi oldukça geniş yelpazede kullanılan bir ilaç grubu),
 • Penisilin türevi antibiyotikler,
 • Potasyum tutucu idrar söktürücüler,
 • Sinir sistemiyle ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlar ve alkol,
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) (depresyon tedavisinde kullanılırlar),
 • Sülfonilüre (kan glukoz düzeylerini düşüren ilaç).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RANTUDİL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Rantudil ile tedavide, doktorunuz rahatsızlığınızın doğasına ve ciddiyetine göre almanız gereken dozu ve sıklığını size söyleyecektir.

 • Hastalığınızın ciddiyetine ve niteliğine bağlı olarak günde 1 ila 2 defa 1 kapsül Rantudil alınız. Eğer günde 2 kapsülden fazla almanız gerekiyorsa, 7 günden fazla kullanmayınız.
 • Romatizmal rahatsızlıklarda Rantudil’i daha uzun süre kullanmanız gerekebilir.
 • Akut gut kriziniz var ise, şikayetleriniz kayboluncaya kadar günde 2 kapsül Rantudil alınız. Eğer mide ve bağırsaklarınızda herhangi bir şikayetiniz yok ise tedavinizin başlangıcında doktorunuz geçici olarak bu dozu artırabilir veya tedavinizi Rantudil Forte ile başlatabilir.

İstenmeyen etkileri en aza indirmek için Rantudil’i mümkün olan en düşük dozla ve en kısa süreyle kullanmalısınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Rantudil kapsülü yemekler esnasında bir miktar sıvı ile birlikte bir bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda Rantudil Kullanımı: 

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda Rantudil ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda Rantudil kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) Rantudil Kullanımı:

Olası istenmeyen etkilerden dolayı Rantudil yaşlı hastalarda dikkatli gözlemle kullanılmalıdır. Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, doktorunuz tedaviye daha düşük dozlarla başlamanızı söyleyebilir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Rantudil Kullanımı:

Uzun sureli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Eğer böbrek veya karaciğer işlevlerinizde bozukluk varsa, doktorunuz tedaviye daha düşük dozlarla başlamanızı söyleyebilir.
Bunun yanında ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğer Rantudil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Rantudil Kullandıysanız:

Rantudil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer gerekenden daha fazla Rantudil kullandıysanız, ilacın istenmeyen etkileri ve şiddeti artabilir.

Rantudil’in aşırı dozda alımında;

 • Bulantı, kusma,
 • Karın bölgesinde ağrı,
 • Spazm eğiliminde artma,
 • Terleme,
 • Sersemleme,
 • Bilinç bulanıklığı,
 • Baş ağrısı,
 • Oryantasyon bozukluğu,
 • Kan basıncında yükselme,
 • Ayak bileğinde ödem,
 • İdrar miktarında azalma,
 • Solunum sıkıntısı,
 • Kas kasılmaları ve koma gibi belirtilere neden olabilir. Eğer bu belirtilerle karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınız size yardımcı olacaktır.

Rantudil Kullanmayı Unutursanız:

Eğer Rantudil almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatinde alınız. Unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Rantudil İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Herhangi bir etki oluşması beklenmez.

RANTUDİL OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Rantudil içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıda belirtilen yan etkilerin meydana gelmesinde bunların ağırlıkla doza bağlı ve kişiler arası değişiklik gösterebildiği dikkate alınmalıdır.

 • En yaygın gözlenen yan etkiler sindirim sistemi ile ilgili olanlardır. Özellikle yaşlılarda bazen ölümcül olabilen ülser, midede delinme veya mide bağırsak kanaması ortaya çıkabilir Mide bulantısı, kusma, ishal, midede gaz toplanması, kabızlık, sindirim bozukluğu, karın bölgesinde ağrı, dışkıda kan, kusmukta kan bulunması, ağızda yüzeysel lezyonlar, kolit ve Crohn hastalığının alevlenmesi uygulamayı takiben bildirilmiştir. Daha az sıklıkla, midede iltihabi durum gözlenmiştir.
 • Mide bağırsak sisteminde kanamanın meydana gelmesinde risk özellikle doza ve tedavi süresine bağlıdır.
 • Ödem, hipertansiyon ve kalp yetmezliği NSAİ ilaç tedavisi ile ilişkili olarak bildirilmiştir.
 • Klinik çalışmalar ve epidemiyolojik veriler, bazı NSAİ ilaçların kullanımının (özellikle yüksek dozlarda ve uzun dönem tedavilerde) arterlerde pıhtı oluşumu ile ilgili olay (örn. miyokard infarktüsü veya inme) riskinde küçük bir artışla ilişkili olabileceğini ileri sürmektedir.

Olası yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

Rantudil için bildirilen istenmeyen etkiler:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Mide bulantısı, kusma,
 • Abdominal ağrı,
 • İshal,
 • Mide bağırsak kanalından gizli kan kaybı (nadir vakalarda anemiye neden olabilir).

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı, uyku hali, baş dönmesi, sersemlik, bitkinlik gibi santral sinir sistemi bozuklukları,
 • Hazım problemleri, midede gaz birikimi, karın bölgesinde kramp, iştah kaybı ve gastrik veya duodenal ülser (bazen kanama ve delinme ile birlikte),
 • Döküntü ve kaşıntı gibi hipersensitivite reaksiyonları,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • Kızgınlık davranışları gösterme.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Asemetazinin ana metaboliti olan indometazinin uzun dönem kullanımında gözün sinir tabakası olan retinada ve gözün dış yüzeyindeki saydam tabaka olan korneada değişiklikler (bulanık veya çift görme bu durum için tipik bir belirti olabilir),
 • Özellikle hipertansiyon ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ödem gelişimi (örn. periferal ödem),
 • Mide içeriği, dışkıda ve ishalde kan görülmesi,
 • Saç kaybı,
 • Ürtiker,
 • Karaciğer hasarı (sarılık ile birlikte olan veya olmayan toksik hepatit) (bu nedenle hastanın karaciğer değerlerinin düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekir).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Psikolojik rahatsızlık, sinirlilik,
 • Artmış kan basıncı, ödem, kalp yetmezliği,
 • Kan potasyum düzeylerinde artış, uyarılabilirlik durumunun artışı.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Çok nadir vakada NSAİ ilaçların sistemik kullanımı ile enfeksiyona bağlı inflamasyonun alevlenmesi arasında (nekrotizan fasiit gelişimi) zamana bağlı bir ilişki tanımlanmıştır. Bu durum NSAİ ilaçların etki mekanizması ile ilişkili olabilir. Bu nedenle Rantudil kullanan bir hastada enfeksiyona bağlı semptomlar ortaya çıkar veya kötüleşirlerse hastanın doktoru ile temasa geçmesi gerekir. Bu durumda herhangi bir antienfeksiyöz veya antibiyotik tedavisinin gerekli olup olmadığına doktor karar verir.
 • Hemolitik anemi, kan yapımı bozuklukları (kan hücrelerinin yapımında bozukluklar – aplastik anemi dahil olmak üzere anemi, lökopeni trombositopeni, agranülositoz).
 • Ateş, boğaz ağrısı, ağız içinde yüzeysel lezyonlar, grip benzeri şikayetler, aşırı bitkinlik, burun kanaması ve deride kanamalar gibi belirti ve bulgular kan yapımı bozukluğunun belirtileri olabilir. Bu gibi durumlarda ilacın kullanımı hemen kesilmeli ve bir doktora danışılmalıdır. Ağrı kesici ve/veya ateş düşürücü bir ilaç kullanmayınız.
 • Uzun süreli tedavi durumlarında kan tablonuzun düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gereklidir.
 • Pıhtılaşma ile ilgili hücrelerin birleşmesi üzerine etki ve kanama eğiliminde artış mümkündür.
 • Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, göz kapaklarında ödem, yüzde ödem, dilde şişme, hava yollarında daralmaya yol açabilen larenks ödemi (anjiyonörotik ödem) ve nefes alma zorluğu. Astım atağına yol açabilen solunum problemleri, kalp atım hızında artış, hayatı tehdit eden şoka yol açabilen kan basıncı düşüşü. Buna benzer belirtilerin ortaya çıkması durumunda tıbbi yardım istenmelidir.
 • Alerjiye bağlı damarlarda iltihabi durum ve akciğerlerde iltihabi durum.
 • Kan glikoz düzeylerinde artış, idrarda glikoz bulunması.
 • Ruhsal durum bozuklukları, kişinin çevreye göre kendi durumunu değerlendirememesi, endişe hali, kabus görme, titreme nöbeti, psikozlar, sanrılar, depresyon ve komaya yol açabilen geçici bilinç kaybı.
 • Rantudil ile tedavi mevcut psikiyatrik hastalık semptomlarının artmasına sebep olabilir.
 • Duyu bozuklukları, adale zaafiyeti, aşırı terleme, tat alma bozuklukları, uyku ve hafıza bozuklukları, nöbetler.
 • Rantudil uygulamaları, epilepsi ve parkinson hastalıklarının semptomlarının şiddetini arttırabilir.
 • Geçici işitme bozukluğu, kulak çınlaması.
 • Çarpıntı, göğüste yanma ve ağrı hissi ile ilgili bozukluklar, kalple ilgili yetmezlik.
 • Kan basıncında yükselme,
 • Ağız mukozasında iltihabi durum, dilde iltihabi durum, yemek borusunda lezyonlar, karnın alt kısmında şikayetler (örn. özgün olmayan, kalın bağırsakta kanamalı iltihabi durum, Crohn hastalığının veya ülseratif kolitin kötüleşmesi) ve kabızlık bildirilmiştir. Ağız iltihabı, aftöz ağız içi ülserler, mide yanması, kalın bağırsak iltihabı, ince bağırsakta darlık oluşturan yapı gelişimi, pankreasta iltihabi durum.
 • Ciddi karın ağrısı ve/veya dışkıda renklenme veya kan kusmanın meydana gelmesi durumlarında hastanın ilacı keserek doktora danışması gerekmektedir.
 • Ön belirtiler olmadan ilerleyici karaciğer hastalığı gelişmesi.
 • Deride döküntü, kızarıklık, kabarıklık, ışığa karşı artmış hassasiyet, minör ve yaygın deri altı kanaması (alerjiye bağlı olabilen), Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis (Lyell’s sendromu) gibi ciddi deri reaksiyonlarına da yol açabilen soyulma, pullanmayla seyreden cilt iltihabı ve büllü kabartı ve döküntüler.
 • İşeme sorunları, kan üresinde artış, akut böbrek yetmezliği, idrarda protein çıkması, kanda kreatinin artışı, idrarda kan bulunması veya böbrek hasarı (interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiler nekroz). Bu nedenle böbrek rahatsızlığı olan hastalar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
 • Vajinal kanama.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

RANTUDİL’İN SAKLANMASI

 • Rantudil’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Rantudil’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.
 • Rantudil’ison kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Rantudil’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Rantudil’i kullanmayınız.       

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 15/05/2019 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git