Hastalıklar ve Tedaviler

Raneks Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Raneks İlacın Yan Etkileri

Raneks tablet ilacını kullanmaya başlamadan önce bu ''kullanma talimatını'' dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

RANEKS enterik tablet kullanma talimatı

Raneks’in etkin maddesi: Her bir enterik tablet, 18.85 miligram rabeprazole eşdeğer, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir.

Raneks’in yardımcı maddeleri: Mannitol, magnezyum oksit, hidroksipropil selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, propilen glikol, talk, metakrilik asit-etil akrilat kopolimeri, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), makrogol, trietil sitrat gibi maddelerdir.

Raneks 20 mg enterik tablet ağız yolu ile alınır.

Raneks tablet ilacını kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

RANEKS nedir ve ne için kullanılır?

Raneks ilacı hangi hastalıklarda kullanılır

Raneks ilacı hangi hastalıklarda kullanılır

Raneks, midede parçalanmadan bağırsaklara geçen ve burada emilen, yuvarlak, bikonveks, sarı renkli, enterik kaplı tablettir.

Raneksin içinde bulunan her bir enterik tablet, 18.85 miligram rabeprazole eşdeğer, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir.

Raneks, 14 ve 28 tablet içeren alüminyum/alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

 • Raneksin’in etkin maddesi olan rabeprazol sodyum, proton pompası inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfında yer almaktadır. Bu sınıftaki ilaçlar, mide asidi salgılanmasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek, mide asidinin azalmasını sağlarlar. Mide asidinin azalması mide, barsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin (peptik ülser) iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar.
 • Raneks, aktif duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri, semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) tanısı konulmuş hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. GÖRH, mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açması ile ortaya çıkan bir hastalıktır.
 • Raneks aynı zamanda, gastroözofageal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için (GÖRH idame), orta derecede ile çok şiddetli gastroözofageal reflü hastalığının belirtilerinin giderilmesi için ve mide asidinin sürekli olarak çok miktarlarda bulunduğu bir hastalık tablosu olan Zollinger-Ellison Sendromu’nda da kullanılır.
 • Raneks ayrıca, uygun antibiyotik ilaçlar ile kombinasyon şeklinde, mide ülseri oluşumunda rol oynayan bir bakteri olan Helicobacter pylori’nin eradikasyonu (ortadan kaldırılması) için de kullanılmaktadır.

RANEKS kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Raneks tablet’i kullanmadan önce rabeprazol sodyuma veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz, bu ilacı kullanmayınız.
 • Hamile iseniz veya hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız Raneks kullanmamalısınız.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız Raneks kullanmayınız.

RANEKS’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Diğer proton pompası inhibitörü ilaçlara karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Karaciğer probleminiz varsa,
 • Midenizde tümör varsa,
 • HIV enfeksiyonunuz için atazanavir kullanıyorsanız, bunlar gibi durumlarda Raneks kullanırken dikkatli olunuz.

Eğer emin değilseniz, Raneks’i kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bazı hastalarda kan ve karaciğer problemleri görülebilir, ancak bunlar Raneks’in sonlandırılması ile sıklıkla düzelmektedir. Hafif veya orta derecede karaciğer bozukluğunda önemli bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Ancak şiddetli karaciğer işlev bozukluğunda dikkatli olmalısınız.

Eğer karın ağrısı veya karında hassaslık ve ateş gibi belirtilerle birlikte ciddi ishaliniz varsa, Raneks kullanmayı kesin ve hemen doktorunuza başvurunuz.

Raneks tedavisine yanıt alınması, mide ya da yemek borusunda habis hastalık bulunmadığını göstermez. Bu nedenle Raneks tedavisine başlamadan önce habis olma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Eğer uzun süredir Raneks tedavisi görüyorsanız (özellikle 1 yıldan uzun süre), düzenli olarak doktor kontrolünden geçmelisiniz. Çünkü proton pompası inhibitörleri kalça, bilek ya da omurga kırıkları oluşması riskini arttırabilir. Eğer osteoporozunuz (kemik erimesi) varsa ya da kortikosteroid kullanıyorsanız, bu durum osteoporoz riskini arttırabilir, bu konuda doktorunuza danışınız.

Eğer Raneks’i 3 aydan fazla kullanırsanız, kanınızda magnezyum seviyelerinin düşme olasılığı vardır. Düşük magnezyum seviyeleri bitkinlik, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi, kalp atış hızında artış şeklinde kendini gösterebilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuza danışınız. Magnezyum seviyesinin düşmesi, kanda potasyum ya da kalsiyum seviyelerinde de düşmeye sebep olabilir. Doktorunuz magnezyum düzeylerinin takibi için düzenli kan testi yapılmasını isteyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda RANEKS kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Raneks kullanılır mı? Hamilelikte Raneks’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Raneks kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Raneks kullanılır mı? Emzikli iseniz Raneks ilacını kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız, Raneks kullanmayınız.

Böbrek/Karaciğer bozukluğu durumlarında Raneks kullanımı: Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Raneks tedavisi alırken araç ve makine kullanılır mı? Raneks’in araba kullanma performansında bozulmaya yol açması ya da makine kullanma becerisini azaltması beklenmemektedir. Ancak rabeprazol sodyum bazen uyuşukluğa neden olabilmektedir. Bu nedenle, tedavi sırasında böyle bir etki ortaya çıkarsa, araba ve karmaşık makineleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

Raneks’in yiyecek ve içecekler ile kullanımı: Raneks yiyecek ve içeceklerden etkilenmemektedir. Ancak günde tek doz tedavi gerektiren durumlarda, sabahları aç karına bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

RANEKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Raneks her dozunda, 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

RANEKS’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı nasıl olmalı?

Raneks’in ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan maddeler) içeren ilaçlar ile birlikte kullanılması, bu ilaçların kan düzeylerini azaltabilir, doktorunuz ilacın dozunu ayarlamak isteyebilir.

Raneks’in atazanavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanılması, bu ilacın kan düzeyini azaltabilir. Bu nedenle atazanavir ve Raneks birlikte kullanılmamalıdır.

digoksin ile birlikte alınması ise bu ilacın kan düzeyini arttırabilir; bu nedenle Raneks kullanmadan önce mutlaka doktorunuza sormalısınız.

Digoksin kullanıyorsanız, Raneks tedavisine başlamadan doktorunuza bu ilaçları kullandığınızı belirtmelisiniz.

Raneks mide asidi salgısında derin ve uzun süreli bir azalma oluşturmaktadır. Mideden emilimleri için asit gereken ilaçlar ile etkileşim olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise Raneks kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RANEKS nasıl kullanılır?

Raneks ilacını nasıl ve ne zaman alacağınız konusunda daima doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyelerini izleyiniz.

Aldığınız dozu veya tedavi süresini kendi kendinize değiştirmeyiniz.

Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Erişkinler ve yaşlılarda Raneks kullanımı:

Orta derece ile şiddetli gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) belirtilerinin tedavisinde günde bir kez sabahları aç karnına alınır. Bu tabloda Raneks tedavisinin 4 hafta sürmesi beklenmektedir. Eğer bu süre içinde belirtilerinizde düzelme olmaz ise doktorunuza başvurunuz. Bu süreden sonra doktorunuz size, şikayetlerinizin kontrol altına alınması için, ihtiyaç hissettiğinizde günde tek doz 10 mg Raneks almanızı önerebilir.

Çok şiddetli belirtilerin (erozif veya ülseratif GÖRH) tedavisinde olağan doz 4 ile 8 hafta süreyle günde bir kez, sabahları aç karnına, bir adet Raneks tablettir.

Gastroözofageal reflü hastalığı idame tedavisinde, uzun dönemli tedavide, doktorunuzun size söylediği süre için günde bir kez, sabahları aç karnına, 10 mg ya da 20 mg kullanılabilir. GÖRH idame tedavisinde tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuzun sizi görmesi gerekecektir.

Mide ülseri (peptik ülser) tedavisi için olağan doz 6 hafta süreyle günde bir kez, sabahları aç karnına, bir adet 20 mg Raneks tablettir. Durumunuzda düzelme sağlanmazsa, doktorunuz bir hafta daha Raneks almanızı söyleyebilir.

Onikiparmak bağırsağı ülseri (duodenum üseri) için olağan doz 4 hafta süreyle günde bir kez, sabahları aç karnına, bir adet Raneks tablettir. Durumunuzda düzelme sağlanmazsa, doktorunuz bir 4 hafta daha Ranaks almanızı isteyebilir.

Helicobacter pylori enfeksiyonun giderilmesinde ve bu nedenle oluşan ülserin tedavisi ve bunların tekrar etmesini önlemek için olağan doz,  7 gün süreyle  günde  kez bir adet Raneks 20 mg tablettir. Doktorunuz, amoksisilin veya klaritromisin olarak adlandrılan antibiyotik tedavisi de verecektir.

Midede aşırı asit üretimi olan Zollinger-Ellison Sendromu’nda olağan doz başlangıçta günde bir kez 3 adet Raneks 20 mg tablettir. Tedaviye vereceğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha sonra dozunuzu ayarlayabilir. Eğer uzun dönemli tedavide iseniz, belirtilerin ve ilaç dozunun gözden geçirilmesi için düzenli aralıklarla doktor kontrolü gerekecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Raneks tablet ağız yoluyla alınız, bütün olarak yutunuz, tableti çiğnemeyiniz, kırmayınız, ezmeyiniz.

Çocuklarda Raneks tablet kullanımı:

Raneks çocuklarda incelenmemiştir ve kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda Raneks kullanımı:

Yaşlılarda özel kullanımı yoktur.

Böbrek/Karaciğer bozukluğu durumlarında Raneks kullanımı:

Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer Raneks’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Raneks kullandıysanız: Size reçete edilen günlük dozdan daha fazla tablet kullanmayınız. Raneks’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Raneks’i kullanmayı unutursanız: Eğer bir doz almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz Raneks almayınız. Raneks ilacınızı 5 günden daha uzun süreyle almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza başvurunuz.

Raneks ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Ülser tam iyileşmeden önce rahatla belirtileri olacaktır, ancak rahatlama oldu diye doktorunuz söylemeden tedaviyi kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

RANEKS’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Raneks’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar her hastada ortaya çıkmazlar. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve ilacı kullanmayı bırakmanıza gerek kalmadan düzelirler.

Aşağıdakilerden biri olursa, Raneks’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde şişlik ve nefes almada güçlük ya da bayılmaya sebep olabilen kan basıncı düşüklüğü (tansiyon düşüklüğü) belirtilerini içeren alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonları,
 • Boğaz ağrısı,
 • Yüksek ateş,
 • Ağızda veya boğazda sık enfeksiyonlar,
 • Ağızda veya boğazda ülserler,
 • Kolaylıkla morarma ya da kanama,
 • Deride şiddetli su toplaması ya da ağrı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Raneks’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Raneks’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Enfeksiyonler,
 • Uykuda güçlük,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Öksürük, yutak (farinks) iltihabı, nezle,
 • İshal, kusma, bulantı, karın ağrısı, kabızlık, mide-bağırsakta gaza bağlı şişkinlik, hasta hissetme,
 • Ağrılar, sırt ağrısı
 • Genel bir kuvvetsizlik, güçten düşme hali, grip benzeri hastalık.

Raneks’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Sinirlilik,
 • Uykululuk hali,
 • Göğüs enfeksiyonu (örn. bronşit gibi),
 • Ağrılı ya da tıkalı sinüsler (sinüzit),
 • Hazımsızlık, ağız kuruluğu, geğirme,
 • Döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık,
 • Kas ağrısı, bacakta kramplar, eklem ağrısı,
 • İdrar yolu enfeksiyonu,
 • Göğüs ağrısı, titreme/ürperme, ateş,
 • Karaciğerin çalışmasında değişiklikler (kan testlerinde gözlenen).

Raneks’in seyrek (1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Aşırı duyarlılık (örn. yüzde şişlik, düşük tansiyon ve nefes almada güçlük),
 • İştahsızlık (anoreksi),
 • Ruhsal çöküntü,
 • Görme bozukluğu,
 • Ağız içinde iltihap, tat duyusu bozuklukları,
 • Mide rahatsızlığı ya da mide ağrısı,
 • Derinin ve gözlerin beyazımsı kısmının sararması dahil karaciğer problemleri (sarılık),
 • Terleme,
 • Böbrek problemleri,
 • Kilo alma,
 • Sık enfeksiyon ile sonuçlanan kandaki parçalı hücre sayısında azalma, akyuvar (beyaz hücre) sayısında azalma, kan pulcuğu sayısında azalma.

Raneks’in çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Eritema multiforme (şişlik ve kızarıklıkla seyreden bir tür deri iltihabı),
 • Toksik epidermal nekroliz (TEN),
 • Stevens Johnson sendromu (deride kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi hastalıklar).

Raneks’in sıklığı bilinmeyen (eldeki verilere göre tahmin edilemeyen) yan etkileri nelerdir?

 • Erkeklerde memede şişme,
 • Sıvı tutulumu,
 • Zihin karışıklığı ve yorgunluk, kas seğirmesi, nöbet veya komaya neden olabilen kan sodyum sevisinde azalma.

Daha önceden karaciğer problemi olanlarda çok nadir ensefalopati (bir beyin hastalığı) gelişebilir.

Raneks nasıl saklanmalı?

 • Raneks’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Raneks’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Raneks’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Raneks’i ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 • Raneks’i üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız.

Mide hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofagial reflü hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Gastrit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Peptik ülser nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Mide ve duodenum ülseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 5. Mide ağrısı nedenleri ve tedavisi

1 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git