Hastalıklar ve Tedaviler

Raneks Enterik Tablet Nedir? Raneks İlacının Yan Etkileri

Raneks tablet ilacını kullanmaya başlamadan önce bu ''kullanma talimatını'' dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Raneks ilacını kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 1. Raneks 20 mg enterik tablet ağız yolu ile alınır.
 2. Raneks tablet’in etkin maddesi; her bir enterik tablet, 18.85 miligram rabeprazole eşdeğer, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir.
 3. Raneks’in yardımcı maddeleri; mannitol, magnezyum oksit, hidroksipropil selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, propilen glikol, talk, metakrilik asit-etil akrilat kopolimeri, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), makrogol, trietil sitrat gibi maddelerdir.

Raneks tablet ilacını kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Raneks 20 mg enterik tablet nedir ve neden kullanılır?

Raneks ilacı hangi hastalıklarda kullanılır

Raneks ilacı hangi hastalıklarda kullanılır

 1. Raneks, midede parçalanmadan bağırsaklara geçen ve burada emilen, yuvarlak, bikonveks, sarı renkli, enterik kaplı tablettir.
 2. Raneksin içinde bulunan her bir enterik tablet, 18.85 miligram rabeprazole eşdeğer, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir.
 3. Raneks, 14 ve 28 tablet içeren alüminyum/alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Raneksin’in etkin maddesi olan rabeprazol sodyum, Proton Pompası İnhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfında yer almaktadır. Bu sınıftaki ilaçlar, mide asidi salgılanmasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek, mide asidinin azalmasını sağlarlar. Mide asidinin azalması, mide, barsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin (peptik ülser) iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar.

Raneks, aktif duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri, semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tanısı konulmuş hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. GÖRH, mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Raneks aynı zamanda, gastroözofajiyal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için (GÖRH idame), orta derecede ile çok şiddetli gastroözofajiyal reflü hastalığının belirtilerinin giderilmesi için ve mide asidinin sürekli olarak çok miktarlarda bulunduğu bir hastalık tablosu olan Zollinger-Ellison Sendromu’nda da kullanılır.

Raneks ayrıca, uygun antibiyotik ilaçlar ile kombinasyon şeklinde, mide ülseri oluşumunda rol oynayan bir bakteri olan Helicobacter pylori’nin eradikasyonu (ortadan kaldırılması) için de kullanılmaktadır.

Raneks tablet’i kullanmadan önce nelere dikkat etmek gerekir?

 1. Raneks tablet’i kullanmadan önce rabeprazol sodyuma veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz dikkatli olmalısınız.
 2. Diğer proton pompası inhibitörü ilaçlara karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz Raneks kullanmadan önce dikkatli olmalısınız.
 3. Midenizde tümör var ise raneks kullanmadan önce dikkatli olmalısınız.
 4. Hamile iseniz veya hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız doktora danışmadan Raneks kullanmamalısınız.
 5. Bebeğinizi emziriyorsanız Raneks kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.
 6. 12 yaşından daha küçük çocuklarda Raneks kullanılmadan önce doktora danışmak gerekir.
 7. Karaciğer hastalığınız var ise Raneks tablet’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 8. Digoksin ve ketokonazol içeren ilaçlar kullanıyorsanız Raneks tedavisine başlamadn doktorunuza bu ilaçları kullandığınızı belirtmelisiniz.

Raneks tablet’i kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar

 1. Raneks tedavisine yanıt alınması, mide ya da yemek borusunda habis hastalık bulunmadığını göstermez. Bu nedenle Raneks tedavisine başlamadan önce habis olma ihtimali göz ardı edilmemelidir.
 2. Eğer uzun süredir Raneks tedavisi görüyorsanız (özellikle 1 yıldan uzun süre), düzenli olarak doktor kontrolünden geçmelisiniz.
 3. Hafif veya orta derecede karaciğer bozukluğunda önemli bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Ancak şiddetli karaciğer işlev bozukluğunda dikkatli olmalısınız.
 4. Başka herhangi bir ilaç almakta iseniz, bunu Raneks tedavisi görmeye başlamadan önce doktorunuza söylemelisiniz.
 5. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Raneks’in yiyecek ve içecekler ile kullanımı

 1. Raneks yiyecek ve içeceklerden etkilenmemektedir. Ancak günde tek doz tedavi gerektiren durumlarda, sabahları aç karına bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

Hamilelikte Raneks ilaç kullanılır mı?

 1. Hamilelikte Raneks ilacını kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Raneks kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Raneks ilaç kullanılır mı?

 1. Emzikli iseniz Raneks ilacını kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Bebeğinizi emziriyorsanız, Raneks kullanmayınız.

Raneks ilaç tedavisi alırken araç ve makine kullanılır mı?

 1. Raneks’in araba kullanma performansında bozulmaya yol açması ya da makine kullanma becerisini azaltması beklenmemektedir. Ancak rabeprazol sodyum bazen uyuşukluğa neden olabilmektedir. Bu nedenle, tedavi sırasında böyle bir etki ortaya çıkarsa, araba ve karmaşık makineleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

Raneks’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Raneks her dozunda, 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Raneks’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Raneks mide asidi salgısında derin ve uzun süreli bir azalma oluşturmaktadır. Mideden emilimleri için asit gereken ilaçlar ile etkileşme olabilir.
 2. Raneks’in ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan maddeler) içeren ilaçlar ile birlikte kullanılması, bu ilaçların kan düzeylerini azaltabilir; digoksin ile birlikte alınması ise bu ilacın kan düzeyini arttırabilir; bu nedenle raneks kullanmadan önce mutlaka doktorunuza sormalısınız.
 3. Raneks antasit ilaçlar ile etkileşmemektedir.
 4. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise Raneks kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi vermeniz gerekir.

Raneks ilaç nasıl kullanılır?

 1. Raneks ilacını nasıl ve ne zaman alacağınız konusunda daima doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyelerini izleyiniz. Aldığınız dozu veya tedavi süresini kendi kendinize değiştirmeyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.
 2. Raneks erişkinler ve yaşlılarda kullanımı; doktorun reçete edeceği olağan önerilen doz, aktif duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri ve semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) için, günde bir kez, sabahları aç karına bir miktar su ile alınmak üzere 20 mg’dır.
 3. Aktif duodenum ülserinde Raneks ile tedavinizin dört hafta sürmesi beklenmektedir; ancak doktorunuz bu süreden sonra tedavinizi bir dört hafta daha sürdürmeye karar verebilir.
 4. Aktif selim mide ülserinde Raneks ile tedavinizin altı hafta sürmesi beklenmektedir; ancak doktorunuz bu süreden sonra tedavinizi bir altı hafta daha sürdürmeye karar verebilir.
 5. Zollinger-Ellison Sendromu’nda önerilen başlangıç dozu günde 60 mg’dır.
 6. Doz ihtiyaca göre 120 mg/gün’e kadar artırılabilir. 100 mg/gün’e kadar dozlar, günlük tek doz şeklinde verilebilir. 120 mg/gün’lük dozlar, günde iki kez 60 mg şeklinde, bölünmüş dozlar olarak alınabilir. Bu hastalıkta tedaviye, doktorunuzun gerekli gördüğü sürece devam edilmelidir. Helicobacter pylori enfeksiyonun giderilmesinde Raneks tedaviniz, iki antibiyotik ile kombinasyon şeklinde, 7 gün sürecektir.
 7. Deneyimler, Raneks almaya başladıktan sonraki birkaç gün içinde ağnnın iyileşmeye başladığını göstermektedir. Ancak ağnnın iyileşme süresi hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.
 8. Ülser hastalığında belirtiler normal olarak, ülser tamamıyla iyileşmeden önce ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle doktorunuz söylemeden önce tabletleri kullanmayı bırakmamalısınız.

Reflü hastalığında Raneks ilacı nasıl kullanılır?

 1. GÖRH için doktorunuz dört ile sekiz hafta süresince Raneks almanızı isteyecektir.
 2. GÖRH idame tedavisinde, uzun dönemli tedavide ilaca vücudunuzun vereceği yanıta göre, günde bir kez 10 mg ya da 20 mg kullanılabilir. GÖRH idame tedavisinde tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Eğer uzun dönemli tedavide iseniz, belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuzu görmeniz gerekecektir.
 3. Orta derecede ile çok şiddetli GÖRH belirtilerinin tedavisinde günde bir kez 10 mg kullanılmaktadır. Bu tabloda Raneks tedavisinin dört haftaya kadar sürmesi beklenmektedir. Eğer bu süre içerisinde belirtilerinizde düzelme olmaz ise, doktorunuza başvurunuz. Bu süreden sonra doktorunuz size, belirtilerinizin kontrol altına alınması için, ihtiyaç hissettiğinizde günde tek doz 10 mg Raneks almanızı söyleyebilir.
 4. Raneks tablet ağız yolu ile alınır ve bütün olarak yutulur. Raneks tableti çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.
 5. Çocuklarda kullanımı; Raneks çocuklarda incelenmemiştir ve kullanılması önerilmemektedir.
 6. Yaşlılarda kullanımı; Raneks’in erişkinlerde özel kullanımı yoktur.

Raneks ilacının özel kullanım durumları

 1. Böbrek ve karaciğer bozukluğu durumunda böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 2. Raneks’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 3. Kullanmanız gerekenden daha fazla Raneks kullandıysanız, size reçete edilen günlük dozdan daha fazla tablet kullanmayınız. Raneks’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 4. Raneks’i kullanmayı unutursanız, eğer bir doz almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.
 5. Unutulan dozları dengelemek için çift doz Raneks almayınız.
 6. Raneks ilacınızı 5 günden daha uzun süreyle almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza başvurunuz.
 7. Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Raneks ilacının olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Raneks’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar her hastada ortaya çıkmazlar. Aşağıda yazılan yan etkilerden biri olursa, Raneks’i kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 1. Deride döküntüler ve/veya yüzde şişlik ve nefes almada güçlük ile birlikte olabilen şiddetli alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonları
 2. Nedeni belli olmayan ateş, sık sık ateşli hastalık geçirme, vücut direncinde düşme (belirli kan hücrelerinde azalmanın işareti olabilir).
 3. Vücudun çeşitli yerlerinde morarma, çürük ve bereler (kan pulcuklarında azalma belirtileri olabilir).
 4. İştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, gözlerin ve/veya cildin sarı renk alması, karın ağrısı ya da koyu renkli idrar (karaciğer iltihabı belirtileri olabilir)
 5. Siroz hastalığı olan kişilerde kişilik değişikliği, konuşmada yavaşlama, peltekleşme, uyuşukluk (hepatik ensefalopati belirtileri olabilir).
 6. ‘Deride şişlik, kızarıklık, kabarcıklı reaksiyonlar (aşağıda sözü edilen ağır deri hastalıklarının belirtileri olabilir).
 7. İdrar renginde koyulaşma, baş ağrısı, idrar miktarında azalma, iştahsızlık, aşırı susama, kusma (insterstisyel nefrit adı verilen bir böbrek iltihabının belirtileri olabilir).
 8. Deri ve göz bebeklerinde sararma (sarılık belirtisi olabilir).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Raneks’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Raneks ilacının yan etkileri

Rabeprazol ile yürütülen klinik çalışmalarda en sık bildirilen yan etkiler baş ağrısı, ishal, karın ağrısı, genel bir kuvvetsizlik, güçten düşme hali, mide ve bağırsaklarda gaza bağlı şişkinlik, deri döküntüleri ve ağız kuruluğu olmuştur. Klinik çalışmalarda karşılaşılan yan etkilerin çok büyük bir bölümü hafif ile orta derecede şiddetli ve geçici nitelikte olmuştur. Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası dönemde bildirilen yan etkiler aşağıda verilmektedir. Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri şu şekildedir:

Raneks ilacının çok yaygın yan etkileri 10 hastada 1 ‘den fazla kişiyi etkiler. Raneks’in yaygın yan etkileri 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkiler. Raneks’in yaygın olmayan yan etkileri 1,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkiler. Raneks’in seyrek görülen yan etkileri 10,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkiler. Raneks’in çok seyrek görülen yan etkileri 10,000 hastada 1’den az kişiyi etkiler.  Raneks’in bilinmeyen yan etkileri eldeki verilerden dolayı tahmin edilemiyor

Raneks ilacının yaygın görülen yan etkileri

 1. Enfeksiyon
 2. Uykusuzluk
 3. Baş ağrısı, baş dönmesi
 4. Öksürük, yutak (farinks) iltihabı, nezle
 5. İshal, kusma, bulantı, karın ağrısı, kabızlık, mide-bağırsakta gaza bağlı şişkinlik
 6. Tanımlanmamış ağrılar, sırt ağrısı
 7. Genel bir kuvvetsizlik, güçten düşme hali, grip benzeri hastalık

Raneks’in yukarıda sıralanan yan etkileri yaygın görülen yan etkilerdir.

Raneks ilacının yaygın olmayan yan etkileri

 1. Sinirlilik
 2. Uykululuk hali
 3. Bronş iltihabı, yüz kemikleri içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)
 4. Hazımsızlık, ağız kuruluğu, geğirme
 5. Döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık
 6. Kas ağnsı, bacakta kramplar, eklem ağrısı
 7. İdrar yolu enfeksiyonu
 8. Göğüs ağrısı, titreme/ürperme, ateş
 9. Karaciğer enzimlerinde artış

Raneks’in yukarıda sıralanan yan etkileri yaygın görülmeyen yan etkilerdir.

Raneks ilacının seyrek görülen yan etkileri

 1. Kandaki parçalı hücre sayısında azalma, akyuvar (beyaz hücre) sayısında azalma, kan pulcuğu (trombosit) sayısında azalma, akyuvar sayısında artış
 2. Aşırı duyarlılık (örn. yüzde şişlik, düşük tansiyon ve nefes almada güçlük)
 3. İştahsızlık (anoreksi)
 4. Ruhsal çöküntü
 5. Görme bozukluğu
 6. Mide iltihabı, ağız içinde iltihap, tat duyusu bozuklukları
 7. Karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık, karaciğer hastalığı sonucunda beyinde oluşan bir tür rahatsızlık (hepatik ensefalopati)
 8. Kaşıntı, terleme, deride kabarcıklı reaksiyonlar
 9. İnterstisyel nefrit (bir tür böbrek iltihabı)
 10. Kilo alma

Raneks’in yukarıda sıralanan yan etkileri seyrek görülen yan etkilerdir.

Raneks ilacının çok seyrek görülen yan etkileri

 1. Eritema multiforme (şişlik ve kızarıklıkla seyreden bir tür deri iltihabı), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve Stevens Johnson sendromu (SJS) (deride kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi hastalıklar).

Raneks ilacının sıklığı bilinmeyen yan etkileri

 1. Kanda sodyum azlığı
 2. Zihinsel karmaşa hali
 3. Çevresel dokularda su toplanması (ödem)
 4. Erkekte memelerin büyümesi (jinekomasti) genellikle tedavinin kesilmesinden sonra ortadan kalkmıştır.
 5. Ender olarak yapılan hepatik ensefalopati bildirimleri, karaciğer sirozu olan hastalardan alınmıştır. Karaciğer işlevlerinde ağır bozukluk olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Raneks ilacı nasıl saklanmalı?

 1. Raneks’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Raneks’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 3. Raneks’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 4. Raneks’i ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 5. Raneks’i üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız.

Mide hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofagial reflü hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Reflü hastalığı neden olur
 3. Gastrit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Peptik ülser nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 5. Mide ve duodenum ülseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 6. Mide ağrısı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git