Girişimsel Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Radyografi Nedir? Radyonüklid Tarama Nasıl Yapılır?

Radyoloji X-ışınları, ultrason, MRI ve radyonuklid tarama yöntemleri kullanılarak hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan tıp dalıdır.

Radyoloji nedir?

Radyoloji X-ışınları, ultrason, MRI ve radyonuklid tarama yöntemleri kullanılarak hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan tıp dalıdır. Radyolojik yöntemler tanısal amaçlı cerrahi girişimlere gerek bırakmadan, vücut bütünlüğünü bozmadan istenen bölgelerin görüntülenmesini sağlar. İğne, kateter gibi araçların görüntü eşliğinde istenen vücut bölümlerine ulaştırılarak hastalık tanı ve tedavisinde kullanılması radyolojinin girişimsel radyoloji adı verilen alt dalı tarafından gerçekleştirilir.

Radyolusent (ışın geçirgen) nedir?

Radyolusent radyasyona, özellikle X-ışınları ve gama ışınlarına geçirgen (saydam) olan şeydir. Bazı X-ışını görüntüleme yöntemlerinde radyolusent organların daha net görüntülenebilmesi için vücut içine radyoopak maddelerin verilmesi gerekir.

Radyografi nedir?

Radyografi radyasyonun vücut bölüm görüntülerinin elde edilmesinde kullanımıdır. Radyograflar hastaları radyolojik incelemeye hazırlarlar, X-ışını fotoğraflarını çeker ve basarlar ve radyonuklid tarama, ultrason, MRI gibi başka görüntüleme tekniklerinin uygulanmasında yardımcı olurlar.

Radioimmünoassay nedir?

Radioimmünoassay kanda hormonlar ya da antikorlar gibi özgül proteinlerin konsantrasyonlarını ölçmek için radyoaktif izotopların kullanıldığı duyarlı bir laboratuvar tekniğidir.

Radyonüklid tarama nedir?

Radyonüklid tarama vücuda verilen radyoaktif maddelerden yayılan radyasyonun saptanması esasına dayanan tanı yöntemidir. Farklı maddelerin farklı dokular tarafından değişen konsantrasyonlarda tutulması istenen organların incelenebilmesini sağlar. Örneğin iyot en fazla tiroid bezi tarafından tutulur; bir radyoaktif belirtecin (radyonüklid) bağlandığı bir miktar iyot vücuda verildikten sonra tutulan iyot miktarı ölçülerek tiroid bezinin fonksiyonu incelenebilir.

Radyonüklid tarama nedir

Radyonüklid tarama nedir

Radyonüklid tarama nasıl yapılır?

Radyonuklid ağız yolu ile ya da damardan verildikten sonra hedef organda birikir. Organ gama ışını şeklinde radyasyon yaymaya başlar, bu bir gama kamera ile organın görüntüleri oluşturulur.

Bilgisayarla kontrol edilen ve hastanın vücudu çevresinde dönen bir gama kamera kullanılarak kesitsel görüntüler (dilimler) elde edilebilir. Radyonüklid taramanın bu özel şekline SPECT (single photon emission computed tomography) adı verilir. Radyonüklid verildikten hemen sonra bir dizi görüntü kaydı yapılarak, bilgisayar yardımı ile hareketli görüntüler de oluşturulabilir.

Radyonüklid tarama neden yapılır?

Radyonüklid tarama bazı hastalıkların erken tanısında diğer görüntüleme tekniklerinden üstündür, çünkü bir organdaki işlev bozukluğu organın yapısındaki bozulmadan daha önce ortaya çıkar. Teknik ayrıca organın yalnızca işlevini bozan hastalıkların tanısında da kullanılır. Hareketli görüntüler kan akımı, kalp duvarlarının hareketleri, idrarın böbreklerden akışı, safranın karaciğerde akışı ile ilgili bilgi sağlar.

Radyonüklid taramanın yan etkileri

Radyonüklid tarama güvenli bir işlemdir, kullanılan çok küçük dozlardaki radyasyon birkaç saatte vücuttan atılır. Radyonüklid maddeler hemen hiçbir toksite ya da aşırı duyarlılık riski oluşturmazlar.

Teşhis yöntemleri ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Baryumlu röntgen nedir ve nasıl çekilir
  2. Radyasyon birimleri nedir
  3. Lomber ponksiyon neden ve nasıl yapılır
  4. HIV pozitif testi nasıl yapılır
  5. Abdominal röntgen nedir
  6. Retroskopi neden ve nasıl yapılır
  7. Sistoskopi nedir ve sistoskopi nasıl yapılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git