Hastalıklar ve Tedaviler

Rabby-D Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Rabby-D Yan Etkileri

RABBY-D 10 mg enterik kaplı tablet kullanma talimatı nedir?

Rabbby-D etkin maddesi: Her bir enterik kaplı tablet, 10 mg deksrabeprazol sodyum içerir.

Rabyy-D yardımcı maddeleri: Magnezyum oksit (ağır), mannitol DC (E 421), mısır nişastası, povidon K-30, hidroksipropil selüloz LH11, sodyum stearil fumarat, hipromelloz E15 (HPMC E15), hipromelloz ftalat (HP55s), trietil sitrat, talk ve titanyum dioksit (E 171).

Rabby D ağız yolu ile alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Rabby-D nedir?

Rabby-D, özel geciktirilmiş salımlı enterik formülasyonu sayesinde, midede parçalanmaksızın bağırsaklara geçen ve burada emilen, beyaz, yuvarlak, bikonveks enterik kaplı bir tablettir. Her bir enterik kaplı tablet, 10 mg deksrabeprazol içerir.

Rabby-D, 28 enterik kaplı tablet içeren Alü/Alü blister ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

Rabby-D ne için kullanılır?

Rabby-D, proton pompası inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfında yer almaktadır. Bu sınıftaki ilaçlar, mide asidi salgılanmasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek, mide asidinin azalmasını sağlarlar. Mide asidinin azalması, mide, bağırsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin (peptik ülser) iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar.

Rabyy-D, aktif duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri, semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) tanısı konulmuş hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. GÖRH, mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. RABBY-D aynı zamanda, gastroözofageal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için (GÖRH idame), orta derecede ile çok şiddetli gastroözofageal reflü hastalığının belirtilerinin giderilmesi için ve mide asidinin sürekli olarak çok miktarlarda bulunduğu bir hastalık tablosu olan Zollinger-Ellison Sendromu’nda da kullanılır.

Rabby-D ayrıca, uygun antibiyotik ilaçlar ile kombinasyon şeklinde, mide ülseri oluşumunda rol oynayan bir bakteri olan Helicobacter pylorynin eradikasyonu (ortadan kaldırılması) için de kullanılmaktadır.

Rabby D ve Yan Etkileri

Rabby-D kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonları)

Eğer, 

 • Deksrabeprazol’e, sübstitüe benzimidazollere (esomeprazol ve lansoprazol vb.) ya da formülasyondaki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Bebeğinizi emziriyorsanız
 • Hamile iseniz veya hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız
 • 12 yaşından daha küçük iseniz
 • Atazanavir kullanıyorsanız
 • Midenizde tümör varsa
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Digoksin veya ketokonazol içeren ilaçlar kullanıyorsanız, bunlar gibi durumlarda Rabby-D kullanmayınız.

Rabby-D kallanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

Rabby-D tedavisine yanıt alınması, mide ya da yemek borusunda habis hastalık bulunmadığını göstermez. Bu nedenle Rabby-D tedavisine başlamadan önce habis olma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Eğer, 

 • Diğer proton pompası inhibitörleri (midenin asit salgılama miktarını kontrol altına alan ilaçlar) veya benzimidazollerle (midenin asit salgılama miktarını kontrol altına alan bir ilaç) çapraz aşırı duyarlılık riskiniz varsa
 • Başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız
 • Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz varsa
 • Kanınızdaki magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz
 • Karnınızdaki magnezyum miktarını düşürebilecek ilaçlar (örn. idrar söktürücüler) kullanıyorsanız doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini takip etmek isteyecektir.
 • En az 3 ay süreyle proton pompası inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol gibi) ile tedavi görmekteyseniz
 • Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine girecekseniz, bunlar gibi durumlarda Rabby-d kullanırken dikkatli olunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Rabby-D’nin özel kullanım durumları

Hamilelikte Rabby-D kullanılabilir mi? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Rabby-D kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Rabby D kullanılabilir mi? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız, Rabby-D kullanmayınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Rabby-D kullanımı: Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Rabby-D kullanabilir mi? Rabby-D’nin araba kullanma performansında bozulmaya yol açması ya da makine kullanma becerisini azaltması beklenmemektedir. Ancak rabeprazol sodyum bazen uyuşukluğa neden olabilmektedir. Bu nedenle, tedavi sırasında böyle bir etki ortaya çıkarsa, araba ve karmaşık makineleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

Rabby-D’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması: Rabby-D, yiyecek ve içeceklerden etkilenmemektedir. Ancak günde tek doz tedavi gerektiren durumlarda, sabahları aç karnına bir miktar sıvı ile alınız.

Rabby-D’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Rabby-D her bir tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Rabby-D her bir tabletinde 24 mg mannitol (E 421) içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Rabby-D kullanımı

 • Ketokonazol veya itrakonazol (mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliği ve atım bozukluğu tedavisinde kullanılır)
 • Atazanavir (insan immün yetmezlik virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılır), bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bu ilaçları kullandığınızı belirtiniz veya hastalığınızın takibini yapan doktorunuza size bu ilacın reçete edildiğini bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Rabby-D nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

İlacınızı nasıl ve ne zaman alacağınız konusunda daima doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyelerini izleyiniz. Aldığınız dozu veya tedavi süresini kendi kendinize değiştirmeyiniz.

Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Rabby-D enterik kaplı tableti ağız yoluyla alınız, bütün olarak yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

Erişkinler/Yaşlılarda Rabby-D kullanımı: 

Doktorunuzun size reçete edeceği olağan önerilen doz, aktif duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri ve semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) için, günde bir kez, sabahları aç karnına bir miktar su ile alınmak üzere bir tane enterik kaplı tablet’tir.

Aktif duodenum ülserinde Rabby-D ile tedavinizin dört hafta sürmesi beklenmektedir; ancak doktorunuz bu süreden sonra tedavinizi bir dört hafta daha sürdürmeye karar verebilir.

Aktif selim mide ülserinde Rabby-D ile tedavinizin altı hafta sürmesi beklenmektedir; ancak doktorunuz bu süreden sonra tedavinizi bir altı hafta daha sürdürmeye karar verebilir.

GÖRH için doktorunuz dört ile sekiz hafta süreyle Rabby-D almanızı isteyecektir.

GÖRH idame tedavisinde, uzun dönemli tedavide, günde bir kez bir tane enterik kaplı tablet kullanılabilir. GÖRH idame tedavisinde tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Eğer uzun dönemli tedavide iseniz, belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuzu görmeniz gerekecektir.

Orta derecede ile çok şiddetli GÖRH belirtilerinin tedavisinde günde bir kez bir tane enterik kaplı tablet kullanılmaktadır. Bu tabloda Rbby-D tedavisinin dört haftaya kadar sürmesi beklenmektedir. Eğer bu süre içerisinde belirtilerinizde düzelme olmaz ise, doktorunuza başvurunuz. Bu süreden sonra doktorunuz size, belirtilerinizin kontrol altına alınması için, ihtiyaç hissettiğinizde günde tek doz bir tane Rabby-D almanızı söyleyebilir.

Zollinger-Ellison Sendromu’nda önerilen başlangıç dozu günde 30 mg’dır. Doz ihtiyaca göre 60 mg/gün’e kadar artırılabilir. 50 mg/gün’e kadar dozlar, günlük tek doz şeklinde verilebilir. 60 mg/gün’lük dozlar, günde iki kez 30 mg şeklinde, bölünmüş dozlar olarak alınabilir. Bu hastalıkta tedaviye, doktorunuzun gerekli gördüğü sürece devam edilmelidir.

Helicobacter pylori enfeksiyonunun giderilmesinde Rabby-D tedaviniz, iki antibiyotik ile kombinasyon şeklinde, 7 gün sürecektir.

Deneyimler, Rabby-D almaya başladıktan sonraki birkaç gün içinde ağrının iyileşmeye başladığını göstermektedir. Ancak ağrının iyileşme süresi hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Ülser hastalığında belirtiler normal olarak, ülser tamamıyla iyileşmeden önce ortadan kalkmamaktadır. Bu nedenle doktorunuz söylemeden önce tabletleri kullanmayı bırakmayınız.

Çocuklarda Rabby-D kullanımı:

Rabby-D’nin 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Rabby-D kullanımı: 

Özel kullanımı yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Rabby-D kullanımı: 

Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Rabby-D kullandıysanız: 

Size reçete edilen günlük dozdan daha fazla tablet kullanmayınız. Eğer Rabby-D’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rabby-D’yi kullanmayı unutursanız: 

Eğer bir doz almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer ilacınızı 5 günden daha uzun süreyle almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza başvurunuz.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Eğer Rabby-D ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Rabby-D ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Rabby-D’yi doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Tedaviyi erken bırakmanız halinde şikayetleriniz tekrarlayabilir.

Rabby-D’nin olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Rabby-D’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar her hastada ortaya çıkmazlar.

Aşağıdakilerden biri olursa Rabby-D’yi kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deride döküntüler ve/veya yüzde şişlik ve nefes almada güçlük ile birlikte olabilen şiddetli alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Rabby-D’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Nedeni belli olmayan ateş, sık sık ateşli hastalık geçirme, vücut direncinde düşme (belirli kan hücrelerinde azalmanın işareti olabilir)
 • Vücudun çeşitli yerlerinde morarma, çürük ve bereler (kan pulcuklarında azalma belirtileri olabilir)
 • İştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik gözlerin ve/veya cildin sarı renk alması, karın ağrısı ya da koyu renkli idrar (karaciğer iltihabı belirtileri olabilir)
 • Siroz hastalığı olan kişilerde kişilik değişikliği, konuşmada yavaşlama, peltekleşme, uyuşukluk (hepatik ensefalopati belirtileri olabilir)
 • Deride şişlik, kızarıklık, kabarcıklı reaksiyonlar (aşağıda sözü edilen ağır deri hastalıklarının belirtileri olabilir)
 • İdrar renginde koyulaşma, baş ağrısı, idrar miktarında azalma, iştahsızlık, aşırı susama, kusma (interstisyel nefrit adı verilen bir böbrek iltihabının belirtileri olabilir)
 • Deri ve gözbebeklerinde sararma (sarılık)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

Rabeprazol ile yürütülen klinik çalışmalarda en sık bildirilen yan etkiler arasında baş ağrısı, ishal, karın ağrısı, genel bir kuvvetsizlik, güçten düşme hali, mide ve bağırsaklarda gaza bağlı şişkinlik, deri döküntüleri ve ağız kuruluğu bulunmaktadır. Klinik çalışmalarda karşılaşılan yan etkilerin çok büyük bir bölümü, hafif ile orta derecede şiddetli ve geçici nitelikte olmuştur. Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası dönemde bildirilen yan etkiler aşağıda verilmektedir.

Rabby-D’nin yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülen) yan etkileri: 

 • Enfeksiyon
 • Uykusuzluk
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Öksürük
 • Yutak (farinks) iltihabı
 • Nezle
 • İshal
 • Bulantı, kusma
 • Karın ağrısı, kabızlık, mide-bağırsakta gaza bağlı şişkinlik
 • Tanımlanmamış ağrılar, sırt ağrısı
 • Genel bir kuvvetsizlik, güçten düşme hali, grip benzeri hastalık

Rabby-D’nin yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülen) yan etkileri: 

 • Sinirlilik
 • Uykululuk hali
 • Bronş iltihabı
 • Yüz kemikleri içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)
 • Hazımsızlık, geğirme
 • Ağız kuruluğu
 • Döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık
 • Kas ağrısı, bacakta kramplar, eklem ağrısı
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Göğüs ağrısı
 • Titreme/ürperme, ateş
 • Karaciğer enzimlerinde artış

Rabby-D’nin seyrek (1.000 hastanın birinden az görülen) yan etkileri: 

 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma, akyuvar (beyaz hücre) sayısında azalma, kan pulcuğu (trombosit) sayısında azalma, akyuvar sayısında artış
 • Aşırı duyarlılık (örn. yüzde şişlik, düşük tansiyon ve nefes almada güçlük gibi) reaksiyonları
 • İştahsızlık (anoreksi)
 • Ruhsal çöküntü
 • Görme bozukluğu
 • Mide iltihabı
 • Ağız içinde iltihap, tat duyusu bozuklukları
 • Karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık, karaciğer hastalığı sonucunda beyinde oluşan bir tür rahatsızlık (hepatik ensefalopati)
 • Kaşıntı
 • Deride kabarcıklı reaksiyonlar
 • Terleme
 • İnterstisyel nefrit (bir tür böbrek iltihabı)
 • Kilo alma

Rabby-D’nin çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülen) yan etkileri: 

Eritema multiforme (şişlik ve kızarıklıkla seyreden bir tür deri iltihabı), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve Stevens Johnson sendromu (SJS) (deride kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi hastalıklar).

Rabby-D’nin sıklığı bilinmeyen ( eldeki verilerle belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilen) yan etkileri: 

 • Kanda sodyum azlığı
 • Zihinsel karmaşa hali
 • Çevre dokularda su toplanması (ödem)
 • Erkekte memelerin büyümesi (jinekomasti)
 • Deride kızarıklık ve kabarcıklı reaksiyonlar ve aşırı duyarlılık reaksiyonları genellikle tedavinin kesilmesinden sonra ortadan kalkmıştır.
 • Ender olarak yapılan hepatik ensefalopati bildirimleri, karaciğer sirozu olan hastalardan alınmıştır. Karaciğer işlevlerinde ağır bozukluk olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Raby-D nasıl saklanır?

 • Rabby-D’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Rabby-D’yi 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.
 • Rabby-D’yi son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Rabby-D ‘yi kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Rabby-D’yi kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 02.03.2012 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Gastrit nedir ve neden olur
 2. Gastroözofageal reflü hastalığı neden olur
 3. Lansor nedir ve ne için kullanılır
 4. Mide ve duodenum ülseri neden olur
 5. Helicobacter pylori

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git