Enfeksiyon Hastalıkları

Purinol Efervesan Granül Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Purinol İlacın Yan Etkileri

Purinol gram negatif ve gram pozitif organizmaları kapsayan geniş etkili üriner bir antibakteriyel ajandır.

Purınol efervesan granül kullanma talimatı nedir?

Purinol’ün etkin maddesi: Her bir ölçekte (5 gram) 250 mg metenamin ve 615 mg metenamin anhidrometilensitrat bulunur.

Purinol’ün yardımcı maddeleri: Povidon K30, Sakkaroz, Sodyum bikarbonat, Tartarik asit gibi yardımcı madddeler içerir.

Purinol ağızdan alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Purınol nedir ve ne için kullanılır?

Purinol, 1 ölçek (5 gram) granül suda eritildiğinde, etkin madde olarak 5 gram’da 250 mg metenamin ve 615 mg metenamin anhidrometilensitrat içerir.

Purinol 70 gram’lık renkli cam şişelerde kaşık ile beraber satışa sunulmaktadır.

Purinol gram negatif ve gram pozitif organizmaları kapsayan geniş etkili üriner bir antibakteriyel ajandır.

 • Purinol üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır.
 • Akut enfeksiyonların antibiyotiklerle başarılı başlangıç tedavisinden sonra devam tedavisinde kullanılır.
 • Tekrarlayan sistitin (mesane iltihabı) önlenmesinde uzun süreli tedavi olarak kullanılır.
 • Kalıcı kateterli hastalarda idrar yolu enfeksiyonlarının ilerlemesinin engellenmesinde ve kateter tıkanma vakalarının azaltılmasında kullanılır.
 • İdrar yollarına yapılan cihazlı müdahalelerde oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde kullanılır.
 • Belirti göstermeyen bakteriüri (idrarda bakterilerin bulunması) durumunda kullanılır.

Purinol Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Purınol kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer: 

 • Metenamine veya Purinol Efervesan Granül içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
 • Sulfonamid adlı antibiyotiği alıyorsanız (Purinol ile aynı anda kullanılırsa böbreklere zarar verebilir.)
 • Çok susuz kalmışsanız
 • Böbrekleriniz ile ilgili ciddi problemleriniz varsa
 • Karaciğeriniz ile ilgili problemleriniz varsa
 • Gut hastalığınız varsa
 • Metabolik asidoz (kandaki kimyasal bir dengesizlik) adlı bir durumunuz varsa, bunlar gibi durumlarda Purinol’ü kullanmayınız.

Purınol kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyrılar/önlemler)

Eğer; 

Böbrekleriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa, Purinol kullanırken dikkatli olunuz veya bu konuda doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda purınol kullanımı

Hamilelikte Purinol kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Purinol almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Purinol kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız Purinol almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Purinol kullanımı: Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ancak periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir. Etken maddenin hidrolizinden açığa çıkan amonyak yüzünden karaciğer yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Purinol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması: Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir. Doktorunuz metenamin alırken normalden daha fazla su ve/veya belirli bazı meyve sularını (örneğin, kızılcık, erik) içmenizi ve diyetinizde daha fazla protein alımını önerebilir. Ayrıca metenaminle tedavi sırasında narenciye ve sularından (örn. portakal, greyfurt, limon gibi), süt ve süt ürünlerinden ve antiasitlerden kaçınılmalıdır. Bu ürünler metenaminin etkinliğini azaltabilir.

Araç ve makine kullananlar Purinol kullanabilir mi? Purinol’ün araç ve makine kullanımını engelleyebilecek

Purınol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir ölçeğinde (5 gram) 572,6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Purınol kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza bu ilaçları kullandığınızı söyleyiniz.

 • Potasyum sitrat ve asetazolamid (karbonik anhidraz inhibitörü) gibi idrarınızı daha az asidik yapan ilaçlar (Purinol’ün gerektiği gibi etki etmesini engeller.)
 • Sülfapiridin, sülfasalazin gibi sülfonamidler
 • Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere diğer ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Purınol nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Doktorunuz Purinol Efervesan Granül ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda almanız gerektiğini size anlatacaktır.

Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Eğer Purinol Efervesan Granül’ü nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

Purinol Efervesan Granül’ün yetişkinler için önerilen genel dozu 4 defa 1-2 ölçektir (suda eritilerek içilir).

Uygulama yolu ve metodu:

Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.

Çocuklarda Purinol kullanımı:

Purinol Efervesan Granül’ün önerilen genel dozu aşağıdaki şekildedir;

6-12 yaş arasındaki çocuklarda; günde 4 defa 1 ölçek

6 yaşın altındaki çocuklarda; 50 mg/kg/gün şeklinde olan doz 3’e bölünerek uygulanır.

Yaşlılarda Purinol kullanımı: 

Erişkinlerle aynı doz uygulanır.

Böbrek yetmezliği durumunda Purinol kullanımı: 

Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Purinol kullanımı: 

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ancak periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir. Etken maddenin hidrolizinden açığa çıkan amonyak yüzünden karaciğer yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Eğer Purinol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Purinol kullandıysanız: Purinol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer kazara almanız gerekenden daha fazla Purinol aldıysanız mide bulantınız olabilir ya da idrarda kan görebilirsiniz. Bol su için ve derhal en yakın hastaneye ya da doktorunuza gidin. Doktorunuz hasta olmanızı engellemek için başka bir ilaç verebilir.

Purinol kullanmayı unutursanız: Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi ilacınızı kullanmaya devam ediniz. Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Purinol ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

Purınol’ün olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Purinol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Purinol’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Purinol’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

Alerjik reaksiyonlar (Örn. deri döküntüleri, kaşıntı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Purinol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Mide iritasyonu
 • İdrar yaparken yanma hissi ya da ağrı olarak görülen mesane iritasyonu.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Purınol nasıl saklanır?

 • Purinol ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Purinol’ü 25°C’ nin altında kuru yerde, ağzı sıkı kapalı olarak saklayınız.
 • Purinol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Purinol’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Purinol’ü kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 19.01.2013 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git