Enfeksiyon Hastalıkları

Purinol Efervesan Granül Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Purinol İlacın Yan Etkileri

Purinol gram negatif ve gram pozitif organizmaları kapsayan geniş etkili üriner bir antibakteriyel ajandır.

PURINOL EFERVESAN GRANÜL KULLANMA TALİMATI

Purinol’ün etkin maddesi: Her bir ölçekte (5 gram) 250 mg metenamin ve 615 mg metenamin anhidrometilensitrat bulunur.

Purinol’ün yardımcı maddeleri: Povidon K30, Sakkaroz, Sodyum bikarbonat, Tartarik asit gibi yardımcı madddeler içerir.

Purinol ağızdan alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında YÜKSEK veya DÜŞÜK DOZ kullanmayınız.

PURINOL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Purinol, 1 ölçek (5 gram) granül suda eritildiğinde, etkin madde olarak 5 gram’da 250 mg metenamin ve 615 mg metenamin anhidrometilensitrat içerir.

Purinol70 gram’lık renkli cam şişelerde kaşık ile beraber satışa sunulmaktadır.

Purinol gram negatif ve gram pozitif organizmaları kapsayan geniş etkili üriner bir antibakteriyel ajandır.

 • Purinol üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır.
 • Akut enfeksiyonların antibiyotiklerle başarılı başlangıç tedavisinden sonra devam tedavisinde kullanılır.
 • Tekrarlayan sistitin (mesane iltihabı) önlenmesinde uzun süreli tedavi olarak kullanılır.
 • Kalıcı kateterli hastalarda idrar yolu enfeksiyonlarının ilerlemesinin engellenmesinde ve kateter tıkanma vakalarının azaltılmasında kullanılır.
 • İdrar yollarına yapılan cihazlı müdahalelerde oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde kullanılır.
 • Belirti göstermeyen bakteriüri (idrarda bakterilerin bulunması) durumunda kullanılır.

Purinol Hangi Hastalıklarda Kullanılır

PURINOL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (PURINOL KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Metenamine veya Purinol Efervesan Granül içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • Sulfonamid adlı antibiyotiği alıyorsanız (Purinol ile aynı anda kullanılırsa böbreklere zarar verebilir),
 • Çok susuz kalmışsanız,
 • Böbrekleriniz ile ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Karaciğeriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Gut hastalığınız varsa,
 • Metabolik asidoz (kandaki kimyasal bir dengesizlik) adlı bir durumunuz varsa, bunlar gibi durumlarda Purinol’ü kullanmayınız.

PURINOL’ÜN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer; 

 • Böbrekleriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa,
 • Solunumla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, bunlar gibi durumlarda Purinol dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PURINOL’ÜN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir. Doktorunuz metenamin alırken normalden daha fazla su ve/veya belirli bazı meyve sularını (örn. kızılcık, erik gibi) içmenizi ve diyetinizde daha fazla protein alımını önerebilir. Ayrıca metenaminle tedavi sırasında narenciye ve sularından (örn. portakal, greyfurt, limon gibi), süt ve süt ürünlerinden ve antiasitlerden kaçınılmalıdır. Bu ürünler metenaminin etkinliğini azaltabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE PURINOL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Purinol doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdırlar. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE PURINOL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktor tarafından tavsiye edilmedikçe bu ilacı kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PURINOL KULLANABİLİR Mİ?

Purinol’ün araç ve makine kullanımını engelleyebilecek bir etkisi yoktur.

PURINOL’ÜN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her bir ölçeğinde (5 gram) 572,6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Purinol sakkaroz içerdiği için eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PURINOL KULLANIMI

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza bu ilaçları kullandığınızı söyleyiniz.

 • Potasyum sitrat ve asetazolamid (karbonik anhidraz inhibitörü) gibi idrarınızı daha az asidik yapan ilaçlar (Purinol’ün gerektiği gibi etki etmesini engeller),
 • Antibakteriyel bir ilaç olan sülfapiridin, iltihaplı bir bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit tedavisinde kullanılan sülfasalazin gibi sülfonamidler,
 • Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere diğer ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

PURINOL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz Purinol Efervesan Granül ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Eğer Purinol Efervesan Granül’ü nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

Purinol Efervesan Granül’ün yetişkinler için önerilen genel dozu 4 defa 1-2 ölçektir (suda eritilerek içilir).

Uygulama Yolu ve Metodu:

Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.

Çocuklarda Purinol Kullanımı: 

Purinol Efervesan Granül’ün önerilen genel dozu aşağıdaki şekildedir;

6-12 yaş arasındaki çocuklarda; günde 4 defa 1 ölçek

6 yaşın altındaki çocuklarda; 50 mg/kg/gün şeklinde olan doz 3’e bölünerek uygulanır.

Yaşlılarda Purinol Kullanımı:

Erişkinlerle aynı doz uygulanır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Purinol Kullanımı:

Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Purinol Kullanımı:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ancak periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir. Etken maddenin hidrolizinden açığa çıkan amonyak yüzünden karaciğer yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Eğer Purinol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Purinol Kullandıysanız:

Purinol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer kazara almanız gerekenden daha fazla Purinol aldıysanız mide bulantınız olabilir ya da idrarda kan görebilirsiniz. Bol su için ve derhal en yakın hastaneye ya da doktorunuza gidin. Doktorunuz hasta olmanızı engellemek için başka bir ilaç verebilir.

Purinol Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi ilacınızı kullanmaya devam ediniz.

Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Purinol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

PURINOL’ÜN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Purinol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Purinol’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Purinol’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

Alerjik reaksiyonlar (örn. deri döküntüleri, kaşıntı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Purinol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflandırma kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Dispepsi (hazımsızlık, sindirim bozukluğu),
 • Disüri (ağrılı idrar yapma).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Mide irritasyonu,
 • İdrar yaparken yanma hissi ya da ağrı olarak görülen mesane irritasyonu,
 • Mide bulantısı,
 • Kusma.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • İshal,
 • Karın ağrısı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

PURINOL NASIL SAKLANMALI?

 • Purinol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Purinol’ü 25°C’ nin altında kuru yerde, ağzı sıkı kapalı olarak saklayınız.
 • Purinol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Purinol’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Purinol’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 07/08/2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer Sağlık Yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git