Erkek Hastalıkları ve Tedavileri

Puregon Nedir? Puregon Ne İşe Yarar? Puregon Nasıl Kullanılır?

PUREGON 300 IU/0.36 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KARTUŞ KULLANMA TALİMATI

Deri altına uygulanır.

Steril.

Etkin madde: Follitropin beta (FSH). Her kartuş folikül stimülan hormon olarak bilinen bir hormon olan follitropin beta içerir; sulu çözeltideki follitropin beta konsantrasyonu 833 IU/mL’dir. Her kartuş, 300 IU / 0.36 ml enjeksiyonluk çözelti içerir. Follitropin beta (FSH), Çin hamster over (CHO) hücresinden genetik mühendisliği yoluyla üretilmektedir.

Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su içerisinde sükroz, sodyum sitrat, benzil alkol, L- metiyonin ve polisorbat 20. Çözeltinin pH değeri, sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asitle ayarlanmış olabilir.

Puregon Nasıl Kullanılır

PUREGON NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (PUREGON ENDİKASYONLARI)

Puregon Enjeksiyonluk Çözelti; folikül stimülan hormon (FSH) olarak bilinen bir hormon olan follitropin beta içerir. Follitropin beta (FSH), Çin hamster over (CHO) hücresinden genetik mühendisliği yoluyla üretilmektedir, sulu çözeltideki konsantrasyonu 833 IU/mL’dir.

FSH, insanların doğurganlığında ve üremesinde önemli rol oynayan gonadotropinler grubuna dahildir.

 • FSH kadınlarda, yumurtalıklarındaki (overler) foliküllerin büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Foliküller, yumurta hücrelerini taşıyan küçük, yuvarlak keselerdir.
 • FSH erkeklerde, sperm üretimi için gereklidir.

Puregon enjeksiyonluk çözelti (enjeksiyon) berrak, renksiz bir sıvıdır. Cam bir kartuş içerisinde takdim edilir. 1 kartuş içeren paketlerde sunulur.

Puregon, aşağıdaki durumların herhangi birinde, kısırlık tedavisi amacıyla kullanılır:

Kadınlar:

 • Puregon, yumurtlama olayının (ovülasyon) gerçekleşmediği kadınlarda, klomifen sitrat tedavisine yanıt alınamadığı durumlarda ovülasyonun sağlanması amacıyla kullanılabilir.
 • Puregon, in vitro fertilizasyon (İVF) ve diğer yöntemler dahil yardımcı üreme tekniklerinin uygulandığı kadınlarda, çok sayıda folikül gelişmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Erkekler:

Puregon, düşük hormon seviyeleri nedeniyle kısır olan erkeklerde, sperm üretimini sağlamak amacıyla kullanılabilir.

PUREGON KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (PUREGON KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Follitropin beta’ya veya Puregon’un içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddelerin tam listesi için “Yardımcı maddeler” bölümüne bakınız),
 • Yumurtalık, meme, rahim, testis veya beyin (hipofiz bezi veya hipotalamus) tümörünüz varsa,
 • Nedeni bilinmeyen, şiddetli veya düzensiz vajinal kanamalarınız varsa,
 • Yumurtalıklarınız birincil (primer) yumurtalık yetersizliği olarak bilinen bir durum nedeniyle çalışmıyorsa,
 • Yumurtalık kistleriniz varsa veya yumurtalıklarınız polikistik over sendromu (PKOS) dışındaki bir nedenle büyümüşse,
 • Üreme organlarınızda, normal bir hamileliğe olanak vermeyen şekil bozuklukları (malformasyonlar) varsa,
 • Rahminizde, normal bir hamileliğe olanak vermeyen fibroid tümör(ler) varsa,
 • Bir erkekseniz ve birincil (primer) testiküler (erbezi) yetersizliği adı verilen bir durum nedeniyle kısır iseniz, bunlar gibi durumlarda Puregon kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

PUREGON’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Puregon kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz:

Eğer;

 • Neomisin ve/veya streptomisin adlı belirli antibiyotiklere karşı daha önce alerjik bir reaksiyon geçirdiyseniz, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Kontrol altında olmayan hipofiz bezi veya hipotalamus sorunlarınız varsa,
 • Tiroid beziniz az çalışıyorsa (hipotiroidizm),
 • Böbreküstü bezleriniz düzgün çalışmıyorsa (adrenokortikal yetersizlik),
 • Kanınızdaki prolaktin düzeyleri yüksekse (hiperprolaktinemi),
 • Başka herhangi bir tıbbi durum varsa (örn. diyabet, kalp hastalığı veya başka herhangi uzun süreli bir hastalık), bunlar gibi durumlarda Puregon dikkatli kullanılmalıdır.

KADIN İSENİZ:

Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS) 

Her gün doğru Puregon dozunu seçebilmek için doktorunuz tedavinizin etkilerini düzenli olarak kontrol edecektir. Yumurtalıklarınız düzenli olarak ultrasonla tetkik edilebilir. Doktorunuz kan hormon düzeylerinizi de kontrol edebilir. Çok yüksek bir FSH dozu yumurtalıkların aşırı uyarıldığı ender görülen ancak ciddi komplikasyonlara yol açabildiğinden bu, son derece önemlidir. Bu ciddi tıbbi durum yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu (over hiperstimulasyon sendromu – OHSS) olarak bilinir. Nadir durumlarda şiddetli OHSS yaşamı tehdit edebilir.

Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS) aşağıdaki sorunlara ve belirtilere neden olabilir:

Mide ve göğüs bölgelerinizde aniden sıvı birikimine neden olabilir ve kan pıhtılarının oluşmasına yol açabilir.

 • Karında ciddi şişlik,
 • Mide bölgesinde (karında) ağrı,
 • Kusacakmış gibi olmak (bulantı), kusma veya sıvı birikimine bağlı ani kilo artışı,
 • İshal,
 • İdrar miktarında azalma veya solunum güçlüğü.

Eğer üstte bahsi geçen belirtileri yaşarsanız derhal doktorunuzu arayınız (ayrıca “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız).

FSH tedavisine verdiğiniz yanıtın düzenli olarak izlenmesi, yumurtalıklarınızın aşırı uyarılmasının önlenmesinde yardımcı olacaktır. Karın ağrılarınız varsa ve bu ağrılar son enjeksiyondan birkaç gün sonra ortaya çıkmışsa hemen doktorunuza başvurunuz.

Çoğul gebelik veya doğum kusurları

Rahminize sadece bir embriyo taşındıysa bile, gonadotropin preparatlarıyla tedavi sonrasında, çoğul gebeliklerin riski artmaktadır. Çoğul hamilelikler, doğum sürecinde hem annenin, hem de bebeklerinin sağlığını riske sokabilir. Dahası, çoğul gebelikler ve kısırlık tedavisi görmekte olan hastaların özellikleri (örneğin kadınların yaşı, erkeklerin sperm özellikleri, her iki ebeveynin genetik arkaplanı), doğum kusurlarının riskinde artışla ilişkili olabilir.

Gebelik komplikasyonları

Rahim dışında gebelik (dış gebelik) oluşma riski biraz daha artar. Bu nedenle, rahim dışında gebelik olasılığını dışlamak için doktorunuz erken dönemde ultrason incelemesi yapmalıdır.

Fertilite tedavisi gören kadınlarda düşük olasılığı biraz daha yüksektir.

Kan pıhtısı (tromboz)

Puregon tedavisi (gebeliğin bizzat kendisi gibi) kan pıhtısı (tromboz) gelişme riskini arttırabilir. Tromboz bir kan damarında bir kan pıhtısının oluşmasıdır.

Kan pıhtıları aşağıdakiler gibi ciddi tıbbi durumlara neden olabilir:

Tedaviye başlamadan önce bu konuyu, bilhassa aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız, lütfen doktorunuzla konuşunuz:

 • Tromboz yaşama olasılığınızın yüksek olduğunu zaten biliyorsanız,
 • Sizde veya yakın aile bireylerinizden herhangi birinde daha önce tromboz geliştiyse,
 • Aşırı derecede kiloluysanız.

Over torsiyonu

Over torsiyonu Puregon dahil gonadotropinlerle tedaviden sonra ortaya çıkmıştır. Over torsiyonu bir yumurtalığın dönmesidir. Yumurtalık dönmesi sonucunda yumurtalığa giden kan akışı kesilebilir.

Bu ilacı kullanmadan önce sizde aşağıdakiler mevcut ise doktorunuza söyleyiniz:

 • Daha önce yumurtalığın aşırı uyarılması sendromu (OHSS) yaşadınızsa,
 • Gebe iseniz veya gebe kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız,
 • Geçmişte mide (karın) ameliyatı geçirdiyseniz,
 • Daha önce yumurtalık dönmesi geçirdiyseniz,
 • Yumurtalıklarınızda şu anda kistler varsa veya geçmişte kistler olduysa.

Yumurtalık tümörleri ve üreme sisteminin diğer tümörleri.

İnfertilite tedavisi uygulanmış kadınlarda yumurtalık ve diğer üreme sistemi tümörlerine dair raporlar alınmıştır. Fertilite ilaçlarıyla tedavinin infertil kadınlarda bu tümörlerin riskini arttırıp arttırmadığı bilinmemektedir.

Diğer tıbbi durumlar

Ayrıca bu ilacı kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki durum sizin için geçerliyse doktorunuza söyleyiniz:

 • Bir doktor size gebeliğin sizin için tehlikeli olacağını söylediyse.

BİR ERKEK İSENİZ:

Kanlarında çok fazla FSH bulunan erkekler

Kandaki FSH düzeylerinin yükselmesi, testis hasarını işaret eder. Puregon, bu gibi durumlarda genellikle etkili değildir. Tedavinizin etkilerini izlemek amacıyla doktorunuz sizden, tedaviye başladıktan 4-6 ay sonra bir meni analizi yaptırmanızı isteyebilir.

Biyoteknolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

PUREGON’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması herhangi bir olumsuz etkiye yol açmaz.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE PUREGON KULLANILIR MI?

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, Puregon kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE PUREGON KULLANILIR MI?

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Puregon süt üretimini etkileyebilir. Puregon’un anne sütüne geçme olasılığı yoktur. Emziriyorsanız Puregon kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

ÇOCUKLAR ve ERGENLERDE PUREGON KULLANILIR MI?

Puregon’un çocuklarda ve ergenlerde hiçbir kullanım alanı yoktur.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PUREGON KULLANABİLİR Mİ?

Puregon’un araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileme olasılığı zayıftır.

PUREGON’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün her enjeksiyonda 1 mmol’den daha az (23 mg) sodyum içerir, yani esasen “sodyumsuzdur”.
 • Bu tıbbi ürün 10 mg/mL benzil alkol içermektedir. Benzil alkol alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız çünkü fazla miktarda benzil alkol vücudunuzda birikebilir ve bu durum yan etkilere (“metabolik asidoz” gibi) neden olabilir. Hamileyseniz veya emziriyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız çünkü fazla miktarda benzil alkol vücudunuzda birikebilir ve bu durum yan etkilere (“metabolik asidoz” gibi) neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PUREGON KULLANIMI

 • Puregon klomifen sitratla birlikte kullanılırsa, Puregon’un etkisi artabilir. Eğer hastaya bir GnRH agonisti (erken ovülasyonu önlemek için kullanılan bir ilaç) verilmişse, daha yüksek Puregon dozlarına ihtiyaç duyulabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PUREGON NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Puregon’u her zaman tam olarak, doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa, doktorunuzla veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz.

KADINLARDA DOZAJ:

Doktorunuz başlangıç dozuna karar verecektir. Bu doz, tedavi döneminiz boyunca ayarlanabilir. Kadınlarda yumurtalıkların FSH’a verdiği yanıt bakımından; tüm hastalara uygulanabilecek bir dozaj şeması belirlenmesini olanaksız kılacak kadar büyük farklılıklar vardır. Doğru dozun bulunabilmesi için folikül büyümesi; ultrason taramalarıyla ve kandaki östradiol (kadın cinsiyet hormonu) düzeyleri ölçülerek kontrol edilir.

Ovülasyon (yumurtlama) gerçekleşmeyen kadınlar:

Doktorunuz, bir başlangıç dozu belirler ve bu doz en az 7 gün süreyle kullanılır. Yumurtalıklarınızdan yanıt alınamazsa söz konusu doz, folikül büyümesi ve/veya plazma öestradiol düzeyleri yeterli yanıt sağlandığına işaret edinceye kadar, yavaş yavaş artırılır. Daha sonra bir follikül yeterince büyüyene kadar aynı günlük doza devam edilir. 7-14 günlük tedavi, genellikle yeterlidir. Bu dönem tamamlandığında Puregon tedavisi durdurulur ve insan koryonik gonadotropini (hCG) verilerek ovülasyon (yumurtlama) sağlanabilir.

Tıbbi yardımla gerçekleştirilen üreme programları; örneğin in vitro fertilizasyon:

Doktorunuz, bir başlangıç dozu belirler ve bu doz en az ilk 4 gün süreyle kullanılır. Daha sonra dozunuz, yumurtalığınızın verdiği yanıta göre ayarlanabilir. Yeterli sayıda folikül, yeterli büyüklüğe ulaşınca; folikül olgunlaşmasının en son dönemi hCG verilerek başlatılır. Aradan 34-35 saat geçtikten sonra da yumurtalar toplanır.

EEKEKLERDE DOZAJ:

Puregon başka bir hormonla (hCG) birlikte, en az 3-4 ay boyunca genellikle haftada 450 IU (3 defa 150 IU) dozunda reçetelenir. Tedavi dönemi spermin gelişme süresine ve iyileşmenin beklenebileceği süreye eşittir. Bu süre sonunda sperm üretiminiz başlamamışsa, tedaviye 18 ay daha devam edilebilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Enjeksiyonlar nasıl yapılır?

Kartuşlardaki enjeksiyonluk Puregon çözelti, Puregon Pen’de kullanım için geliştirilmiştir. Pen kullanımı için ayrı talimatlar dikkatlice takip edilmelidir. Eğer çözelti partiküller içeriyorsa veya berrak değilse kartuşu kullanmayınız.

Pen kullanılarak enjeksiyonlar derinin hemen altına (örn. karnın alt kısmına) siz veya eşiniz tarafından yapılabilir. Doktorunuz bunun ne zaman ve nasıl yapılacağını size söyleyecektir. Eğer Puregon’u kendinize enjekte ediyorsanız, Puregon’u en az rahatsızlıkla ve doğru şekilde vermek için talimatları dikkatle izleyiniz.

İlk Puregon enjeksiyonu yalnızca bir doktor veya hemşirenin varlığında yapılmalıdır.

Çocuklarda Puregon Kullanımı: 

Puregon’un çocuklarda kullanımına ilişkin herhangi bir endikasyonu yoktur.

Yaşlılarda Puregon Kullanımı:

Puregon’un yaşlılarda kullanımına ilişkin herhangi bir endikasyonu yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Puregon Kullanımı:

Puregon kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer Puregon’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Puregon Kullandıysanız:

Doktorunuza derhal bilgi veriniz.

Çok yüksek bir Puregon dozu, yumurtalıklarınızın aşırı uyarılmasına (OHSS) neden olabilir. Bu durumda, karnınızda ağrı hissedebilirsiniz. Karın ağrılarından şikayetçiyseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz (“Olası Yan Etkiler Nelerdir?” bölümüne bakınız).

Eğer Puregon’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Puregon Kullanmayı Unutursanız:

Puregon kullanmayı unutursanız doktorunuza başvurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Puregon İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bu konuyla ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.

PUREGON’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Puregon da yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar herkeste görülmez.

KADINLARDAKİ CİDDİ YAN ETKİLER

FSH tedavisinin bir komplikasyonu, yumurtalıkların aşırı uyarılmasıdır. Yumurtalıkların aşırı uyarılması, ciddi bir tıbbi sorun olabilen Over Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) adı verilen ciddi bir tıbbi duruma ilerleyebilir. Bu risk, folikül gelişiminin tedavi döneminde dikkatle izlenmesiyle azaltılabilir. Olgunlaşan folikül sayısını dikkatle izlemek için doktorunuz yumurtalıklarınızın ultrason görüntülemelerini yapacaktır. Ayrıca doktorunuz kan hormon düzeylerinizi de kontrol edebilir. Yumurtalıkların aşırı uyarılmasının ilk belirtileri; midede ağrı, bulantı hissi veya ishaldir. Daha ciddi durumlarda semptomlar; yumurtalıkların büyümesi, karın ve/veya göğüste sıvı toplanması (bu durum sıvı birikimi nedeniyle ani kilo artışına neden olabilir) veya dolaşımda kan pıhtılarının oluşmasıyla sonuçlanabilir (“Uyarılar ve Önlemler” bölümüne bakınız).

Enjeksiyondan sonraki birkaç gün içerisinde bile meydana gelse, karında ağrı veya yumurtalıkların aşırı uyarılmasına dair diğer belirtilerden herhangi biri sizde gelişirse vakit kaybetmeden doktorunuzla görüşünüz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Kadın İseniz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları (morluk, ağrı, kızarıklık, şişme ve kaşıntı gibi),
 • Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu (over hiperstimulasyon sendromu – OHSS),
 • Pelvis ağrısı,
 • Karında ağrı ve/veya şişkinlik.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Meme şikayetleri (hassasiyeti içeren),
 • İshal, kabızlık veya karında rahatsızlık,
 • Rahim büyümesi,
 • Kusacakmış gibi olmak,
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kızarıklık, ürtiker ve kaşıntı gibi),
 • Yumurtalık kistleri veya yumurtalıkların büyümesi,
 • Yumurtalık torsiyonu (yumurtalıkların dönmesi),
 • Vajinal kanama.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kan pıhtıları (bu durum, yumurtalıklarınızın istenmeyen bir şekilde aşırı uyarılması olmaksızın da gelişebilir, aynı zamanda Uyarılar ve Önlemler bölümüne bakınız.

Rahmin dışındaki gebelik (dış gebelik), düşük ve çoğul hamilelikler de rapor edilmiştir. Bu yan etkilerin Puregon kullanımı ile değil, Yardımcı Üreme Teknolojisi (YÜT) veya sonraki gebelikle ilişkili olduğu kabul edilmektedir.

ERKEK İSENİZ

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Akne,
 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları (örn., sertleşme ve ağrı),
 • Baş ağrısı,
 • Döküntü,
 • Memelerde biraz büyüme,
 • Testis kisti.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

PUREGON’UN SAKLANMASI

Puregon’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Puregon’u eczacı tarafından saklama:

2°C – 8°C arasında (buzdolabında) saklayınız. Dondurmayınız.

Hasta tarafından saklama:

İki seçenek vardır:

 • 1- 2°C – 8°C arasında (buzdolabında) saklayınız. Dondurmayınız.
 • 2- Bir seferde 3 aydan daha uzun sürmemesi koşuluyla, 25°C’de veya daha düşük sıcaklıklarda (oda sıcaklığında) saklayınız.

Ürünü buzdolabından çıkardığınız tarihi not ediniz.

Kartuşu karton kutusunda saklayınız.

Kartuşun kauçuk dolgusu iğne ile delindikten sonra, ürün maksimum 28 gün saklanabilir.

Pen Kullanma Kılavuzunda gösterilen şekilde kartuşu kullandığınız ilk günü dozaj kayıt tablosuna lütfen not ediniz.

Enjeksiyon sonrası kullanılan iğneleri hemen atınız. Kartuşların içine başka herhangi bir ilaç karıştırmayınız. Boş kartuşlar yeniden doldurulmamalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Puregon kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. İlaçları evsel atıklarla veya kanalizasyona atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Bu kullanma talimatı 22/06/2022 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git