İlk Yardım Yöntemleri

Psikolojik İlk Yardım Nedir?

Psikolojik ilk yardım dostça davranmayı, dinlemeyi, yardım etmeyi ve kişiyi güçlendirmeyi gerektirir.

Psikolojik ilk yardım; toplumdaki arkadaş, aile, komşu ve yakınlarımıza temel insani destek verebilme bilgi ve becerisidir. Psikolojik ilk yardım dostça davranmayı, dinlemeyi, yardım etmeyi ve kişiyi güçlendirmeyi gerektirir. Hepimizin başkalarını dinlemek ve zorluklarla başa çıkmalarına yardım etmek gibi deneyimleri mevcuttur. Fiziksel ilk yardımda olduğu gibi bir yöntem de stres ve travmaların yarattığı duygusal tepkileri yaşayan kişilere yardım etmek için gereken temel bir müdahaledir.

Psikolojik İlk Yardım Ne İşe Yarar?

Psikolojik ilk yardımın amacı, kişilerin psikolojik acılarını hafifletmelerine katkıda bulunmaktır.

Bu amaca uygun olarak;

 • Kişilere kriz durumlarında psikolojik ilk yardım desteği sağlamak,
 • Uzman yardımı gerektiren kişileri belirlemek ve yardım almasına katkıda bulunmak,
 • Sosyal örgütlerin afet anında kişilere psikolojik ilk yardım desteği sağlayabilme kapasitelerini arttırmak gibi hedefleri vardır.

Her ilk yardım gerektiren olay ya da kazada travmatik strese maruz kalan kişiler söz konusudur. Bir ilk yardımcının, bunu göz önünde bulundurarak yapacağı müdahalelerde fiziksel ilk yardım yanında psikolojik ilk yardım da yapabilecek beceriye sahip olması gerekir.

Travmatik stresi kişinin gösterdiği bazı davranış biçimlerini gözlemleyerek anlayabiliriz. Bu tepkiler aşağıdaki gibi olabilir;

 • Korku, endişe, üzüntü ve öfke,
 • Dikkat toplamada güçlük,
 • Olayı yeniden yaşıyor gibi olmak,
 • Baş ağrısı,
 • Uyku bozukluğu,
 • Sindirim sistemi bozuklukları,
 • Depresyon.

Psikolojik İlk Yardım Kimlere Yapılır?

Genel olarak kaza, ani hastalıklar ve afet sonrasında özellikle;

 • Olaydan sonra hayatta kalanlar,
 • Hayatını kaybedenlerin yakınları,
 • Hayatta kalanların yakınları,
 • Kurtarma ve yardım ekipleri,
 • Asker, jandarma,
 • Varsa olaya neden olan kişiler travmatik strese maruz kalırlar.

Psikolojik ilk yardım nedir?

Herhangi bir kaza, ani hastalık veya afet durumunun kişilerin üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirgemek ve onların güçlüklerle baş edebilme ve normal yaşamlarını sürdürülebilmelerini sağlamak için; bireylerin, ailelerin ve toplumun psikolojik ve sosyal anlamda güçlendirilmesini amaçlayan müdahalelerdir.

Psikolojik İlk Yardım Kimler Tarafından Uygulanır?

Profesyonel yardımcılar: Ruh sağlığı konusunda eğitim görmüş uzman kişiler.

Eğitimli yardımcılar: Ruh sağlığı hizmetlerinde çalışan meslek gruplarının dışında bu konuda özel eğitim alarak deneyim kazanmış kişiler.

Profesyonel olmayan yardımcılar: Ruh sağlığı konusunda hiçbir eğitim almamış, genel yetenekleri ile katkıda bulunan ve duygusal destek veren kişilerdir. Genellikle gönüllü olarak çalışırlar.

Herhangi bir nedenle travmatik strese maruz kalan kişilere ihtiyaç duydukları psikolojik ilk yardım ve desteğe cevap verebilmek, olay nedeniyle karşılaştığı güçlükler, hayal kırıklıkları ile baş edebilmesine yardımcı olmak için aşağıdaki destekleyici yaklaşımlarda bulunulmalıdır:

 • Her şeyden önce kendimizi hasta ya da yaralıyı ya da yakınlarının yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışın.
 • Hasta ya da yaralıya kendinizi tanıtın ve ilk yardım uygulamaları için izin alın.
 • Hasta ya da yaralı ile göz teması kurun ve sıcak bir konuşma yapın.
 • Hasta ya da yaralıya dikkatli bir şekilde olayın ne olduğunu ve ne olacağını açıklayın.
 • Ondan işbirliği desteği isteyin.
 • Hasta ya da yaralıyı dinleyin ve sempatik olun.
 • Eğer gerekliyse pratik bilgilerle yardım desteği verin.
 • Hasta ya da yaralıya sağlık görevlileri olay yerine gelinceye kadar ağızdan yiyecek ya da içecek vermeyin.

Benzer sağlık yazıları

 1. İlk yardım nedir, genel ilk yardım bilgileri
 2. Göğüste kuvvetli ağrı ve ilk yardım yöntemleri
 3. Zehirlenmeler ve ilk yardım yöntemleri
 4. İnmelerde ilk yardım
 5. Anne babanın boşanması çocukların psikolojisini nasıl etkiler

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git