Anatomi

Protein Sentezi Nedir? Proteinler Nasıl Oluşur?

Proteinler nedir?

Proteinler, uzun sarmallar birleşmiş yüzlerce, binlerce aminoasitten oluşan büyük moleküllerdir. Proteinler şekerler ile (glikoproteinler) veya lipitlerle (lipoproteinler) birleşebilirler. İki ana protein türü vardır.

Fibröz proteinler nedir? İlki fibröz proteinlerdir, çözünür değildirler ve pek çok beden dokusunun yapısal temelini oluştururlar.

Lobüler proteinler nedir? İkinci tür ise, lobüler proteinlerdir ve çözünür’dürler ve tüm enzimleri, pek çok hormonu ve hemoglobin gibi bazı kan proteinlerini içerirler. Ayrıca, hücre çekirdeği içindeki kromozomlar nükleik asitler ile bağlantılı proteinlerden oluşur ve hücre duvarı kısmen lipidlerle bağlantılı proteinlerden oluşur.

Diyet (beslenme) ile alınan proteinlerin başlıca bedende amino asit tedarik asit etme görevi vardır. Ağızdan alınan proteinler sindirim sisteminde amino asitlere yıkılırlar ve bunlar emilir ve yeni beden proteinleri şeklinde yeniden yapılır.

Proteinlerin görevleri

Proteinlerin görevleri

Protein sentezi nasıl gerçekleşir?

Protein sentezi, proteinlerin aminoasitlerin birleşmesi ile oluşmasıdır. Proteinler bedende biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştiren pek çok yapısal bileşen ve enzimleri sağlarlar, bu nedenle üretilmeleri vücut için zorunludur.

Fakrlı hücreler çeşitli proteinler üretirler. Bu süreçlere ilişkin bilgiler hücre çekirdeğinde DNA (deoksiribonükleik asit) için tutulur. Protein sentezi bir gen (belli uzunluktaki bir DNA) mesajcı RNA adı verilen bir madde sarmalını oluşturmak üzere şablon olarak işlev görür. DNA gibi RNA’da yapı taşları sarmalından oluşmaktadır ve bunlara nükleotit bazlar adı verilir. Bazların sırası hangi protein gerekli ise onun yapılmasına uygun genetik kodu verir.

Mesajcı RNA sarmalı hücre çekirdeğinden çıkar ve daha sonra polipeptit zinciri (amino asitler dizisi) oluşturmak üzere şifresi çözülür. Birkaç polipeptit bir protein molekülü oluşturmak üzere bir araya gelir. Protein sentez hızı hücre çekirdeğinde oluşan mesajcı RNA miktarındaki uyarlamalar ile düzenlenir. Hücrenin doğru türde proteini, gereken miktarda ve doğru zamanda üretmesini sağlamak için oldukça karışık mekanizmalar çalışır.

 

Benzer sağlık yazıları

  1. BCAA nedir ve BCAA nasıl kullanılır
  2. Kazein protein nedir
  3. Apolipoprotein nedir
  4. Likit aminoasit ne işe yarar
  5. Kreatin nedir ve kreatin ne işe yarar
  6. Whey protein nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git