Erkek Hastalıkları ve Tedavileri

Prostat Büyümesi Nedir? Prostat Büyümesi Belirtileri

Prostat büyümesi, prostat bezindeki değişiklikler 45 yaşlarında başlar ve 50 yaşına kadar büyüme şeklinde kendini gösterir. Bu büyüme erkeklerde yaşamın sonuna kadar değişen hızlarda devam edebilir. Prostat büyümesi genellikle selim olarak devam eder ve bu tip büyümeye selim prostat büyümesi denilir. Prostat büyümeleri bazen habis (kötü huylu) şekilde de görülebilir ve bu tip büyüme prostat kanseri olarak tanımlanır.

Prostat büyümesi nedenleri ve tedavisi

Prostat büyümesi, prostat bezindeki değişiklikler 45 yaşlarında başlar ve 50 yaşına kadar büyüme şeklinde kendini gösterir. Bu büyüme erkeklerde yaşamın sonuna kadar değişen hızlarda devam edebilir. Prostat büyümesi genellikle selim olarak devam eder ve bu tip büyümeye selim prostat büyümesi denilir. Prostat büyümeleri bazen habis (kötü huylu) şekilde de görülebilir ve bu tip büyüme prostat kanseri olarak tanımlanır.


Selim prostat büyümesi ve prostat kanseri bir arada bulunabileceği gibi, birbirinden kaynaklanmayan iki ayrı hastalıktır. Selim prostat büyümesi yaş artışına paralel olarak seyreden ve tamamen yaşlanmanın bir parçası olan bir gelişmedir. Bu nedenle yaşla birlikte görülme sıklığı artar. 50’li yaşların başlarında erkeklerin yaklaşık yarısında görülebileceği gibi, daha ilerleyen yaşlarda bu oran % 90’lara ulaşır. Prostat büyümesi çok sık görüldüğü halde her prostat büyümesi tedavi gerektirmeyebilir. Sadece prostat büyüdüğü için değil bazı şikayetlere neden olur ise, vücuda zarar verir ise tedavi gerektirir.

Prostat büyümesi belirtileri

Prostat, idrar yolunun çevresini sardığı için prostatın büyümesi idrar yolunu sıkıştırır ve mesaneden idrarın atılması zorlaşır. Bu nedenle idrarı boşaltmada zorlanma ve tıkanıklık, sık idrara gitme, idrar yaparken yanma hissi, en sık görülen belirti sık idrar gitme, bu sorun özellikle geceleri daha rahatsız edici olur. Diğer görülen belirtiler mesaneyi tam boşaltamama, idrar yapma ihtiyacı varken bu durumu ertelemede güçlük, idrar yapmayı başlarken zorlanma, zayıf idrar akımı, işeme sonrası damlama, çok büyümüş prostat durumunda idrarda tam tıkanma olabilir ve bu durumda acil müdahale gerekir.

Prostat büyümesi nasıl teşhis edilir?

Prostat büyümesini andıran belirtileri olan kişinin öncelikle bir üroloji uzmanına baş vurması gereklidir. Doktorun yapacağı fizik muayenede hastanın şikayetleri, hastanın aile öyküsü alınır ve hastanın muayenesi yapılır. Hastalık hafif, orta veya ağır derecede şikayetlere neden olabilir. Hastanın rektal muayenesi, idrar testleri, prostat kanserine yönelik kan testleri, idrar akım testi, işeme sonrası kalan idrarın ölçümü, prostat spesifik antijen testi, ultrasonografik görüntüleme, sistoskopik görüntüleme gibi bazı teşhis yöntemleri prostat büyümesinde kullanılan yöntemlerdir.

Selim prostat büyümesi prostat kanserine neden olur mu?

Selim (iyi huylu) prostat büyümesi prostat kanseri ile ayrı hastalıklardır. Prostat büyümesi ve prostat kanseri bir arada görülebilir. Fakat birisi diğerinin nedeni değildir. Prostat büyümesi ile prostat kanserinin bir arada görülmesinin nedeni her iki hastalığında aynı yaşlarda ortaya çıkmasıdır. Prostat kanseri erken evrelerde herhangi bir belirti vermez. Bu nedenle prostat büyümesi için yapılan tedaviler ve ameliyatlar prostat kanserini önlemez. Bu durum göz önünde bulundurularak yılda bir kez hastanın fizik muayenesi ve prostat spesifik antijen testinin yapılması şeklinde takibi gerekir.

Prostat büyümesi tedavisi

Prostat büyümesini takip ederek bekleme : Hafif derecede belirtileri olan ve şikayetleri olmayan hastalarda takip edilerek beklenir. İleri ki zamanlarda şikayetler artar diye bir kural olmadığı gibi, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, kanlı idrar yapma, mesanede taş oluşması, böbrek yetmezliğinin başlaması gibi durumlar açısından risk söz konusudur. Bazı hastalarda idrar şikayetleri zaman içerisinde azalabilir. Bu durumda gözleyerek beklemek en doğru seçim olarak görülmektedir.

Prostat büyümesi ilaç tedavisi : Günümüzde orta derecede şikayetleri olan hastaların tedavisinde en çok kullanılan tedavi yöntemidir. Tedavi amaçlı kullanılması için birkaç grup ilaç vardır. Bütün ilaçlar ile tedavinin etkisi sürekli kullanım ile olur.

Prostat büyümesi tedavisinde girişimsel tedaviler : İlaç tedavisi dışında uygulanan, zorluğu ve ağırlığı geniş dağılımlı girişimlerdir. Yakınmaları fazla olmayan, ameliyat edilmesi riskli olan, kanama riski fazla olan hastalarda prostatik stent tedavisi tercih edilir. İlaç tedavisi yetersiz kalınan olgularda tıkayan prostatın çıkartılması ameliyatı tedavisi seçilir. Büyük prostatı olan hatalarda açık prostat ameliyatı en iyi çözümdür. Fakat açık ameliyatın yan etkileri daha fazladır. Cerrahi yöntemler sıkıntısı çok fazla olan hastalarda mutlaka uygulanmalıdır. Kapalı prostat ameliyatı transürektal prostat insizyonu (TUIP) şeklindedir. Bunların dışında lazer tedavisi yöntemi gibi tedavi yöntemleri de prostat büyümesi tedavisinde uygulanan diğer yöntemlerdir.

Ürolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Kronik böbrek yetmezliği nedenleri ve belirtileri
  2. Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri
  3. Testis kanseri neden olur
  4. İdrardan kan gelmesinin nedenleri
  5. Böbrek taşı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git