Hastalıklar ve Tedaviler

Prednol Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prednol’ün Yan Etkileri

Prednol tablet vücudunuzdaki kortikosteroidi arttırarak, cerrahi ameliyat sonrasında (örneğin, organ nakli gibi), multiple skleroz adlı hastalığın belirtilerinin alevlenmesinde veya diğer stres durumlarında yardımcı olabilir.

Prednol kısaca nedir?

 • Prednol nedir? Prednol, tablet formundadır. Metilprednisolon etkin maddesini içerir. Kortikosteroidler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Kortikosteroidler vücudunuzda doğal olarak üretilirler ve birçok vücut fonksiyonu için önemlidirler.
 • Prednol ne için kullanılır? Beyin (örn. beyin zarının yangısı olan menenjit hastalığı), mide ve bağırsak (örneğin, yangılı bağırsak hastalıkları olan Crohn hastalığı, ülseratif kolit), kan ve kan damarları (örneğin, bir çeşit kan kanseri olan lösemi), göz (örneğin, optik nevrit, üveit, irit adlı sırasıyla göz siniri, gözün çeşitli tabakalarının yangılı hastalıkları), eklemler (örneğin, romatoid artrit, romatizmal ateş), akciğer (örneğin, astım, tüberküloz), kas (örneğin, dermatomiyozit ve polimiyozit isimli kas güçsüzlüğü ile karakterize yangılı kas hastalıkları), cilt (örneğin, egzema) gibi birçok yangılı hastalıkların tedavilerinde kullanılır. Prednol tablet vücudunuzdaki kortikosteroidi arttırarak, cerrahi ameliyat sonrasında (örneğin, organ nakli gibi), multiple skleroz adlı hastalığın belirtilerinin alevlenmesinde veya diğer stres durumlarında yardımcı olabilir. 
 • Prednol kullanılmaması gereken durumlar: Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya Prednol’ün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz prednolü kullanmayınız. İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa Prednol tablet’i kullanmayınız. Özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa Prednol’ü kullanmayınız.
 • Prednol nasıl kullanılır? Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ve tedavinizin ne kadar devam  edeceğini belirleyecektir. Tabletleri su ile birlikte çiğnemeden yutunuz. Prednol tabletler, yemek sırasında veya yemekten hemen sonra bir miktar sıvı ile alınmalıdır. Prednol alırken greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz. Yetişkinler için başlangıç dozu 360 mg’a kadar çıkabilir. Kortikosteroidler çocukların büyümesini etkileyebileceğinden doktorunuz çocuğunuz için etkili olacak en düşük dozu verecektir. Özel kullanımı yoktur ancak olası yan etkilerin daha şiddetli görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Özel durumlarda prednol kullanımı: Hamilelik, bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, Prednol tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. Prednol’ü hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Emzirme, prednol’ün etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Prednol tedavisinin durdurulup durduramayacağına ilişkin doktorunuz tarafından karar verilecektir. Karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve Prednol tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınacaktır. Böbrek ve karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği olan hastalarda özel kullanımı yoktur ancak bu hastalarda sistemik kortikosteroidler dikkatli kullanılmalıdır ve hasta sıklıkla izlenmelidir. Karaciğer sirozu olan hastalarda dozun azaltılması gerekebilir.
 • Prednolün olası yan etkileri: Mide-bağırsak ülserlerinin patlaması veya kanaması, enfeksiyonlar, yüksek kan basıncı, vücudunuzun potasyum kaybına bağlı olarak kramp ve spazmlar, göz sinirlerinde hasar veya katarakt (zayıf görme ile belirgin) hasar, bebek, çocuk ve ergenlerde normal büyümede kalıcı olabilen yavaşlama, yuvarlak veya aydede yüz şekli, kas zayıflığı veya kas kaybı, sivilce gibi cilt sorunları, geç yara iyileşmesi, derinin incelmesi, ruh hali inişli çıkışlı olması veya aşırı neşeli hissetme, alerjik reaksiyonlar, beyaz kan hücresi sayısında artış (lökositoz), düşük kan basıncı gibi daha birçok yan etki görülebilir.

”Üstte verilen bilgiler Prednol’ün kısa bilgileridir. Prednol hakkında daha fazla bilgi edinmek için alttaki KULLANMA TALİMATINA bakınız.” 

Prednol 16 mg tablet kullanım talimatı

 • Etkin madde: Her tablet 16 mg metilprednisolon içerir.
 • Yardımcı maddeler: Nişasta, prejelatinize nişasta, talk, magnezyum stearat, sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat içerir.

Prednol 16 mg tablet ağızdan alınır. 

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Prednol nedir?

Prednol, tablet formundadır. Metilprednisolon etkin maddesini içerir. Kortikosteroidler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Kortikosteroidler vücudunuzda doğal olarak üretilirler ve birçok vücut fonksiyonu için önemlidirler. Prednol tabletler beyaz, yuvarlak, çentikli tabletler olup, 20 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Prednol hangi hastalıklarda kullanılır? (Prednol’ün endikasyonları)

Prednol tablet vücudunuzdaki kortikosteroidi arttırarak, cerrahi ameliyat sonrasında (örneğin, organ nakli gibi), multiple skleroz adlı hastalığın belirtilerinin alevlenmesinde veya diğer stres durumlarında yardımcı olabilir. 

Prednol bazı durumlarda da kullanılır. Bu durumlar, vücudun aşağıdaki bölümlerini etkileyen yangı ya da alerjik reaksiyonları içerir. 

 • Beyin (örn. beyin zarının yangısı olan menenjit hastalığı) 
 • Mide ve bağırsak (örneğin, yangılı bağırsak hastalıkları olan Crohn hastalığı, ülseratif kolit) 
 • Kan ve kan damarları (örneğin, bir çeşit kan kanseri olan lösemi) 
 • Göz (örneğin, optik nevrit, üveit, irit adlı sırasıyla göz siniri, gözün çeşitli tabakalarının yangılı hastalıkları) 
 • Eklemler (örneğin, romatoid artrit, romatizmal ateş) 
 • Akciğer (örneğin, astım, tüberküloz) 
 • Kas (örneğin, dermatomiyozit ve polimiyozit isimli kas güçsüzlüğü ile karakterize yangılı kas hastalıkları) 
 • Cilt (örneğin, egzema) gibi yangılı hastalıkların tedavisinde Prednol kullanılabilir. 

Prednol yukarıda belirtilen koşullardan başka durumların tedavisinde de kullanılabilir. Bu ilacın size ne için verildiğinden emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Prednol hangi hastalıklarda kullanılır

Prednol kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

 • Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya Prednol’ün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz prednolü kullanmayınız.
 • İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa Prednol tablet’i kullanmayınız.
 • Özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa Prednol’ü kullanmayınız.

Prednol kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Uzun süreli steroid tedavisi alıyorsanız (Böbrek üstü bezleriniz kendiliklerinden hormon üretme işlevini azaltacağından veya durduracağından tedaviyi aniden kesmeyiniz). Özellikle suçiçeği ve kızamık hastalarıyla temas ettiyseniz (bağışıklık sistemi baskılanabilir, bu nedenle enfeksiyonlara duyarlılık artar. Temas ettiyseniz derhal doktorunuza haber veriniz.)

 • Osteoporoz sorununuz varsa
 • Hipertansiyon (kan basıncının yüksek olması) hastalığınız varsa
 • Şiddetli duygudurum bozukluklarınız (depresyon, önceden bu tür ilaçlar ile ağır ruhsal bozukluk geçirenlerde), psikolojik bozukluğunuz varsa
 • Şeker hastası iseniz veya ailenizde şeker hastası bulunuyorsa
 • Tüberkülozunuz varsa veya geçmişte tüberküloz geçirdiyseniz
 • Glokom (göz içi basıncında artma) hastalığınız veya ailenizde glokom hastası varsa
 • Gözünüzde herpes virüsü kaynaklı bir enfeksiyon varsa
 • Kalp krizi geçirdiyseniz
 • Kalp yetmezliği dahil kalp problemleriniz varsa
 • Hipotiroid (tiroid bezi az çalışması) hastasıysanız
 • Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Kaposi sarkomu (bir çeşit cilt kanseri) hastalığınız varsa
 • Geçmişte Prednol benzeri ilaç aldığınızda kas problemleriniz (ağrı veya güçsüzlük) olduysa
 • Miyastenia gravis (yorgunluk ve kas güçsüzlüğüne neden olan bir durum) hastalığınız varsa
 • Ülser, peritonit, ülseratif kolit, abse, divertikülit gibi mide ya da bağırsak hastalığınız varsa (kanama ve delinme riski artar)
 • Tromboflebitiniz (yüzeyel toplardamar iltihabı) varsa
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz Prednol kullanımı konusunda dikkatli olunuz ya da bu durumlarınız hakkında Prednol tedavisi öneren doktorunuza bilgi veriniz.

Ayrıca aşı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Canlı aşılardan kaçınılmalıdır, ölü aşıların ise etkinliklerinden emin olunamaz.

Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Çocuk hastalarda büyüme geriliği yapabileceği için çocuklar büyüme açısından dikkatle takip edilmelidir.

Özellikle 6 haftadan uzun süre tedavi gören hastalar, 32 mg’ın üzerinde günlük doz alanlar, tekrarlayan kortikosteroid tedavisi gören hastalar, ilaç dozunu genellikle akşamüzeri alan hastalarda ilacın aniden kesilmesi hastalık bulgularında alevlenme gibi kesme bulguları oluşturabileceği için yavaş kesilmelidir.

Uzun süredir tedavi görüyorsanız araya giren hastalık, ameliyat veya travma durumları ilaç ihtiyacınızı artırabilir. Doktorunuza danışınız.

Cerrahi bir operasyona girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya anestezistinize bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

”Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.” 

Hamilelikte Prednol kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, Prednol tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. Prednol’ü hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Prednol kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Prednol’ün etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Prednol tedavisinin durdurulup durduramayacağına ilişkin doktorunuz tarafından karar verilecektir. Karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve Prednol tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınacaktır.

Araç ve makine kullananlar Prednol kullanabilir mi?

Prednol’ün bazı olası yan etkileri konsantrasyon ve hareket yeteneğini bozabildiğinden araç ve makine kullanımı için risk oluşturabilir. Prednol’ün içeriğinde yaklaşık 91.5 mg laktoz monohidrat bulunur.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmiş ise Prednol’ü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Prednol’ün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva ettiği için sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte Prednol kullanımı

Eğer, aşağıda adı geçen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Prednol tablet’i kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz.

 • Asetazolamid (glokom (göz tansiyonu) ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır.)
 • Siklofosfamid veya aminoglutetimid (kanser tedavisinde kullanılır.)
 • Fenindion, asenokumarol ve varfarin (kanı inceltmek için kullanılır.)
 • Distigmin, neotigmin ve antikolinesterazlar (Miyastenia Graves denilen hastalıkta kullanılır.)
 • Eritromisin, klaritromisin ve troleandomisin (çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.)
 • Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antienflamatuvarlar olarak bilinen ilaçlar (hafiften orta dereceye kadar olan ağrıların tedavisinde kullanılır.)
 • Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin ve primidon ilaçlar (epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır.)
 • Karbenoksolon ve simetidin (mide rahatsızlıklarında kullanılır.)
 • Siklosporin (şiddetli romatoid artrit, sedef hastalığı, organ veya kemik iliği naklinden sonra kullanılır.)
 • Dijital glikozitleri (kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atımında kullanılır.)
 • Diüretik adı verilen ilaçlar (vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır.)
 • Etinilestridiol ve noretisteron (doğum kontrol ilaçları olarak kullanılır.)
 • HIV enfeksiyonlannın tedavisinde kullanılan indinavir ve ritonavir
 • Ketokonazol, itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.)
 • Diltiazem ve mibefradil (kalp rahatsızlıklarında veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılır.)
 • Panküronyum veya veküronyum (bazı ameliyat yöntemlerinde kas gevşetici olarak kullanılır.)
 • Rifampisin, rifabutin (tüberküloz tedavisinde kullanılır.)
 • Takrolimus (organ nakillerinde bağışıklık sisteminin yeni organı reddetmeye çalışmasına karşılık olarak kullanılır.)

Bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise Prednol kullanmadan önce bunlar hakkında doktorunuza mutlaka bilgi veriniz. 

 • Eğer yakın zamanda aşı olduysanız veya olacaksanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı kullanırken canlı aşı olmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir.
 • Eğer size alerji testi yapılacaksa Prednol kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.
 • Midede tahrişi arttırabileceğinden alkol ile birlikte kullanmayınız.
 • Prednol kullanımı kalsiyum emilimini azaltır, bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır.
 • Prednol kullanırken sarı kantaron (diğer isimleri, St John’s wort veya Hypericum perforatum), kedi pençesi (Cat’s daw) ve ekinezya almayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Prednol nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ve tedavinizin ne kadar devam  edeceğini belirleyecektir.

Tabletleri su ile birlikte çiğnemeden yutunuz. Prednol tabletler, yemek sırasında veya yemekten hemen sonra bir miktar sıvı ile alınmalıdır. Prednol alırken greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

 • Yetişkinlerde Prednol tablet kullanımı: Yetişkinler için başlangıç dozu 360 mg’a kadar çıkabilir.
 • Çocuklarda Prednol tablet kullanımı: Kortikosteroidler çocukların büyümesini etkileyebileceğinden doktorunuz çocuğunuz için etkili olacak en düşük dozu verecektir. Çocuklar için başlangıç dozu 0.8-1.5 mg/kg’dır. Günlük doz 80 mg’ı aşmamalıdır.
 • Yaşlılarda Prednol tablet kullanım: Özel kullanımı yoktur ancak olası yan etkilerin daha şiddetli görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Prednol’ün özel kullanım durumları

 • Böbrek hastalığı olanlarda Prednol kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel kullanımı yoktur ancak bu hastalarda sistemik kortikosteroidler dikkatli kullanılmalıdır ve hasta sıklıkla izlenmelidir.
 • Karaciğer hastalığı olanlarda Prednol kullanımı: Karaciğer sirozu olan hastalarda dozun azaltılması gerekebilir.

Eğer Prednol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 • Kullanmanız gerekenden daha fazla Prednol kullandıysanız: Prednol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • Prednol’ü kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuz dozun ne zaman kesileceğine karar verecektir.

Prednol tedavisi bittiğinde oluşabilecek etkiler

 • 3 haftadan daha uzun süre 6 mg’dan fazla Prednol kullandıysanız,
 • 3 hafta veya daha az süreyle bile olsa yüksek doz Prednol (günde 32 mg’dan daha fazla) aldıysanız,
 • Son bir yılda kortikosteroid tabletleri veya enjeksiyonları ile tedavi gördüyseniz,
 • Tedaviye başlamadan önce adrenal bezlerinizde problemleriniz (adrenokortikal yetmezlik) varsa,
 • Dozlar akşamları alıyorsanız, Prednol tabletleri almayı birden bırakmayınız.

Geri çekilme belirtilerinin önlenmesi için ilacınız dereceli olarak dozu azaltılarak kesilecektir.

İlaç bırakıldığında oluşabilecek yan etkilerin belirtileri arasında ciltte kaşıntı, ateş, kas ve eklem ağrıları, burun akıntısı, gözlerde yaşarma, iştah kaybı, bulantı, kusma, baş ağrısı, yorgun hissetme, derinin soyulması ve kilo kaybı gibi yan etkiler bulunabilir.

Eğer Prednol’ün dozu azaltıldığında bu belirtiler geri dönüyor veya daha kötüye gidiyor ise hemen doktorunuza danışınız. 

Prednol’ün  olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Prednol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Prednol’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Prednol’ün yaygın görülen yan etkileri

 • Mide-bağırsak ülserlerinin patlaması veya kanaması (belirtileri karın ağrısı (özellikle sırtınıza yayılıyorsa), makattan kan gelmesi, siyah veya kanlı dışkı ve/veya kan kusması gibi belirtileri olabilir.
 • Enfeksiyonlar, bu ilaç bazı enfeksiyonların belirtilerini gizleyebilir veya değiştirebilir ya da sizin enfeksiyona direncinizi azaltabilir, bu sebeple erken dönemde tanı konulması zordur. Belirtiler vücut ısısında artış ve iyi hissetmeme olabilir. Geçirilmiş bir tüberküloz enfeksiyonun alevlenmesinin belirtileri arasında kanlı öksürük veya göğüste ağrı olabilir. Prednol kullandığınızda ciddi bir enfeksiyon geçirmeniz daha olası hale gelebilir.
 • Yüksek kan basıncı (belirtileri baş ağrısı veya genellikle iyi hissetmemedir.) Su ve tuz miktarının artmasıyla şişlik ve yüksek kan basıncı oluşabilir.
 • Vücudunuzun potasyum kaybına bağlı olarak kramp ve spazmlar. Seyrek olarak konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir (kalp kanı düzenli pompalayamadığında) kalp yetmezliği gelişir.
 • Göz sinirlerinde hasar veya katarakt (zayıf görme ile belirgin) hasar gelişebilir.
 • Bebek, çocuk ve ergenlerde normal büyümede kalıcı olabilen yavaşlama olabilir.
 • Yuvarlak veya aydede yüz şekli (Cushing benzeri yüzler) görülebilir.
 • Kas zayıflığı veya kas kaybı oluşabilir.
 • Sivilce gibi cilt sorunları ortaya çıkabilir.
 • Geç yara iyileşmesi, derinin incelmesi gibi sorunlar meydana gelebilir.
 • Ruh hali inişli çıkışlı olması veya aşırı neşeli hissetme gibi ruhsal değişimler görülebilir.

Prednol’ün sıklığı belli olmayan yan etkileri 

 • Alerjik reaksiyonlar, deri döküntüsü, yüzün kızarması veya hırıltılı solunum ve zor nefes alma görülebilir (bu tür bir yan etki nadir görülür, ancak ciddi olabilir.)
 • Beyaz kan hücresi sayısında artış (lökositoz)
 • Düşük kan basıncı
 • Bulantı (hasta hissetme) veya kusma (hasta olma)
 • Ülserler, yutkunmada rahatsızlığa neden olabilen özofagusta (ağzınızla midenizi bağlayan tüp) enflamasyon veya pamukçuk
 • Hazımsızlık, karın şişliği, karın ağrısı, ishal, özellikle yüksek doz alındığında devam eden hıçkırık gibi sindirim sistemi sorunları
 • Glokom (gözlerde ağrıya ve baş ağrısına neden olan göz içi basıncında artış), göz sinirlerinin şişmesi (papilloödem, görmede bozukluk ile belirgin), Gözün ön kısmında yer alan saydam tabakanın (kornea) veya gözün beyaz kısmının (sklera) incelmesi, virüs veya mantarların neden olduğu göz enfeksiyonlarının kötüleşmesi, göz küresinin öne doğru çıkması (ekzoftalmi) gibi göz sorunları
 • Kadınlarda düzensiz adet görme ve adet görmeme
 • Kadınlarda yüz ve vücutta aşırı kıllanma (hirsutizm)
 • İştah ve kilo artışı
 • Diyabet veya var olan diyabetin kötüleşmesi
 • Tepkili olma
 • Kriz
 • Sersemlik (uzun süreli tedavi bazı hormonların düzeylerinin azalmasına neden olabilir bu sebeple kan basıncı düşebilir ve sersemlik görülebilir). Bu etki aylar sürebilir.
 • Baş ağrısı
 • Deride çatlak, morarma terleme, kaşıntılı deri, deride döküntü ve kızarıklık, kurdeşen (kırmızı kaşıntılı şişlikler), deri yüzeyinde küçük kan damarlarının genişlemesi (kırmızı örümcek damarlar), kırmızı, kahverengi veya mor, iğne ucu şeklinde, yuvarlak noktalar, deride veya ağzın içinde kahverengi/mor/kırmızı lekelerin artması (Kaposi sarkomu) gibi deri sorunları
 • İyi hissetmeme
 • Yorgun hissetme
 • Kırılgan kemikler, kemik kırıkları veya çatlaklar
 • Kan dolaşımının zayıflamasına bağlı olarak kemiğin bozulması, kalçada ağrıya sebep olabilir. Eklem ağrısı veya problemleri
 • Ağrı ve/veya şişliğe neden olan kas tendonlarının yırtılması
 • Kas ağrısı, kramp veya spazmlar
 • İntihar düşüncesi dahil depresyonda hissetme. Endişeli hissetme, uyku problemleri, düşünmede zorlanma, zihin karışıklığı, hafıza kaybı, olmayan şeyleri görme veya duyma, korku düşünceleri, davranış değişiklikleri veya yalnız kalma hissi.
 • Tepkili olma
 • Kriz gibi belirtiler Prednol’ün sıklığı bilinmeyen yan etkileri arasında bulunabilen yan etkilerdir.

Prednol’ün diğer yan etkileri 

Pankreatit (belirtileri arasında kusmayla birlikte de olabilen sırta yayılan karın ağrısı, şok ve bilinç kaybı bulunabilir.)

Pulmoner emboli (belirtileri keskin göğüs ağrısı, nefesin kesilmesi, kan öksürme şeklinde ortaya çıkabilir.)

Çocuklarda kafa içi basıncının artması (psödotümör serebri) gelişebilir (kusma ile birlikte baş ağrısı, enerji kaybı, sersemlik gibi belirtiler gösterebilir.) Bu yan etki genellikle tedavinin kesilmesi ile ortadan kalkar.

Tromboflebit (kan pıhtısı veya bacak damarında tromboz) oluşabilir (belirtileri arasında ağrılı, şişmiş, kırmızı ve hassas damarlar sayılabilir.)

Kalbinizin kanı pompalaması ile ilgili problemler (kalp yetmezliği) ortaya çıkabilir (belirtiler olarak ayak bileğinin şişmesi, nefes almada zorluk ve çarpıntı veya düzensiz kalp atımı (düzensiz, çok yavaş veya hızlı nabız) gibi belirtiler görülebilir.

Vücutta ilaç ve diğer maddelerin parçalanmasına yardım eden alanin transaminaz, aspartat transaminaz ve alkalin fosfataz olarak adlandırılan belli kimyasal (enzim) miktarlarını kortikosteroid ile tedaviden sonra artabilir. Bu değişiklik genellikle az miktardadır ve enzim düzeyleri ilacın vücuttan tamamen atılmasından sonra geriye döner. Bu durum olursa herhangi bir belirti fark etmeyecekseniz, ancak kan testi yaptırdığınızda görülecektir. Tüberküloz testi gibi cilt testlerine normal reaksiyonları değiştirebilen veya gizleyebilen enfeksiyonlara hassasiyetin artması söz konusu olabilir.

Kan testi yaptıracaksanız doktorunuza veya hemşirenize Prednol aldığınızı bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Prednol tablet nasıl saklanır?

 • Prednol’ü çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Prednol’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Prednol’ü son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Prednol’ü ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Prednol’ü kullanmayınız.

Benzer sağlık yazıları

 1. Multipl skleroz (Emes hastalığı) nedir
 2. Alerjik egzama nedenleri ve tedavisi
 3. Lösemi nedenleri ve tedavisi
 4. Romatizmal ateş nedenleri ve tedavisi
 5. Üveit nedenleri ve tedavisi

61 Yorum

 1. aygul

  19 Temmuz 2016 at 03:45

  Merhabalr, ben yaklaşık 4 ay önce 2 buçuk ay civarında prednol tedavisi gördüm ve yüzüm şişti, bir hafta sonra tedaviyi kesti doktorum ve yüzümdeki şişlik yaklaşık 10-15 gün arasında (tam hatrlamıyorun) normale döndü fakatşimdi ara ara ayak bileklerim şişiyor, bundan dolayı olabilir mi? teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   20 Temmuz 2016 at 12:47

   Prednol kortizon içeren bir ilaçtır ve birçok iltihabi durumlar için kullanılabilir. Korizonlu ilaçlar kullanılırken tam tuz kısıtlaması ve mümkün olduğunca da şeker kısıtlaması gerekir. Prednol gibi kortizon kullanılan ilaçlar genellikle ödeme neden olur. Bu tür ilaçlar kullanıldıktan sonra bile en az 1 yıl kadar etkisi süreceği için 1 yıl kadar tuz kısıtlaması devam etmelidir.

   Ayak bileklerinizdeki şişlikler bundan dolayı olabilir.

   Bu durum daha uzun sürebilir fakat tuz kısıtlaması yapmanıza rağmen şişlikler devam eder ise bunları doktorunuz ile görüşmenizde fayda var.

   Geçmiş olsun.

 2. alnur

  21 Temmuz 2016 at 11:15

  merhaba eşim kısa bir süre prednol kullandı burun tıkanıklığı için o dönemde sprem testi yapıldı sperm sayısı 2200000 geldi acaba bu ilaç sperm sayısını etkilermi tekrardan test yaptırmamız gerekirmi

  • Sağlık Ocağım

   22 Temmuz 2016 at 14:33

   Prednol kortizon içeren bir ilaç olduğu için kortizon içeren ilaçların birçok yan etkileri de vardır.

   Kortizonlu ilaçlar genellikle sperm sayısını çok fazla etkilemez. Eşizin bu ilacı neden kullandığına bağlı sperm sayısı etkilenmiş olabilir.

   Kortizonlu ilaçlar basit burun tıkanıklıklarında verilmez genellikle.

   Alerjik sorunlar veya iltihabi sorunlar nedeni ile burun tıkanıklığı olmuş ise geçirilen iltihabi duruma bağlı sperm sayısı etkilenebilir.

   Altta yatan nedene bağlı bu durumlar gelişmiş olabilir.

   Ayrıca prednol kullanırken tuz kısıtlaması da yapılır. Tuz kısıtlaması yapılmadığı taktirde vücudun belli bölgeleri ödem toplayabilir.

   Sağlık dileğiyle.

 3. Ayşe kalkan

  24 Temmuz 2016 at 12:19

  Merhaba bende iltihaplı eklem romatizma hastalığı var.çok ağrılı dönem geçiriyorum doktor prednol isimli tableti verdi fakat ayrıntılı anlatmadı. Ve bende hipotroid hastalığı var aynı zamanda ne yapmam gerekiyor bu ilacı içince bana olacak artı ve eksisinelerdir.ve romatizmal hastalığım hakkindabilgi verirseniz ciddiyeti hakkında kalıcı bir hastalıktır teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   25 Temmuz 2016 at 14:49

   İltihaplı eklem romatizması ağrı ve şişlik ile seyir gösteren bir durumdur. Çok sayıda eklem romatizması çeşidi vardır. Çocukluk dönemindeki romatizmaların çoğu artrit (eklem iltihapları) grubunda değerlendirilir. Yetişkinlerde görülen eklem romatizması genellikle romatoid artrit’tir. İltihaplı eklem romatizması düzenli takip ve tedavi gerektirir.

   Yani eklem romatizması tek bir hastalık değildir, bu nedenle türünün bilinmesi ve türüne yönelik tedavi önemlidir.

   Prednol kortizonlu bir ilaçtır ve hastalığın alevlenme dönemlerinde kullanılabilir.

   Tiroid hormonu eksikliği (hipotiroid) birçok şikayete neden olabilen bir durumdur ve hipotiroid nedeni ile de eklemlerde şilik, ağrı yani eklem romatizmasında görülen eklem şikayetleri görülebilir. Sizdeki eklem şikayetleri de hipotiroide bağlı olabilir, bu nedenle endokrinoloji bölümünde bu durum araştırılmamış ise araştırılması ve hipotiroidin derecesi nedir bunun ortaya koyulması daha doğru olur.

   PREDNOL İLACINA GELİNCE; Prednol birçok iltihabi durum için kullanılabilen kortizonlu bir ilaçtır ve bu ilacın birçok yan etkileri de vardır. Ayrıca ilaç genellikle belli bir başlama şeması ve bırakma şeması çizilerek verilir genellikle. Prednol ilaç kullanılırken tam tuz kısıtlması gerekir, çünkü yüzde, lenf bezlerinde, bacaklarda ve vücudun diğer bölgelerinde şişmelere (ödeme) neden olabilir.

   Durumunuz araştırılmadı ise araştırılması doğru tedavi için önemlidir. Bu tür durumlar endokrinoloji ve romatoloji bölümlerinde araştırılır. Her iki durumun altında yatan başka bir sistemik hastalık da olabilir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 4. Sinem

  27 Temmuz 2016 at 06:57

  Prednolu benim kocama küme baş agrisi icin doktor verdi ilk iki gün üc sabah aksam sonra iki en son bir sizcede doz fazla degil mi buna ragmen agrilar oluyor bilgilendirirseniz sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   28 Temmuz 2016 at 01:35

   Prednol ilaç ilk verildiğinde bu şekilde aşamalı olarak başlanır ve aşamalı olarak bırakılır.

   Hastanın şikayetine göre doktor bu şekilde tedavi şeması verebilir.

   Küme tipi baş ağrılarında genellikle oksijen tedavisi de verilir.

   Prednol baş ağrısının nedeni iltihabi bir durum ise bu durum için de verilmiş olabilir.

   Prednol kullanılırken kesinlikle tuz kısıtlaması gerekir. Prednol ağrı kesici değildir, bu nedenle ağrılar sebebe göre devam ediyor olabilir. İyi bir nöroloji uzmanına gitmek de gerekebilir.

   Geçmiş olsun.

 5. Vildan şen

  27 Temmuz 2016 at 22:46

  Merhabalar drum bugun hafif yüz felci geçirdiğimi ve prednol 16mg verdi dozlarının ayarını yapıp 12-13 sonunda dozu azaltıp bitireceğini soyledi . . Mutlaka kullanmam gerektiğini soyledi , kortizon bu gibi durumlarda da kullanılıyor mu ve kesin sonuç verir mi ? Emziren bir anneydim emzirmeyi mecbur bıraktım bugun . Vücuttan etkisi ne Zaman geçer tekrar emzirebilir miyim ne kadar sure sonra ,?

  • Sağlık Ocağım

   29 Temmuz 2016 at 22:22

   Prednol birçok durum için kullanılabilen bir ilaçtır. Prednol özellikle iltihabi durumlarda oldukça sık reçete edilen bir ilaç haline gelmiştir son yıllarda. Eğer yüz felci beyin ile ya da kulak iltihabı ile ilgili bir duruma bağlı etkenler ile gelişmiş ise prednol buna bağlı verilmiş olabilir.

   Prednol aşamalı olarak başlanır, aşamalı olarak bitirilir. Prednol ve tüm kortizonlu ilaçlar kullanılırken tam tuz kısıtlaması ve mümkün olduğunca şeker kısıtlması gerekir. Kortizonlu ilaçların vücuttaki etkileri 6 ay sürebilir, bu nedenle kortizonlu ilaç kullanan kişilerin tedavi bittikten sonra da 6 ay kadar tuz kısıtlaması yapması gerekebilir.

   İlacın kullanımı bittikten sonra doktorunuz ne zaman bebeğinizi emzirmeye başlayacağınız hakkında size bilgi verecektir. Bu süreçte sütünüzün kesilmemesi için sağma pompası ile sütünüzü düzenli olarak sağıp dökmeniz de fayda var.

   İlacın etkili olup olmayacağı hastalığın derecesine, neden geliştiğine ve hastanın tedaviye vereceği yanıta göre değişir.

   Süt sağma işlemi nasıl yapılır hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/bebek-nasil-emzirilir-emzirme-sorunlari/

   Yüz felci egzersizleri hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/yuz-felci-egzersizleri-fasial-palsi/

   Geçmiş olması dileğiyle.

 6. Nuray kuzgun

  3 Ağustos 2016 at 13:40

  Merhabalar 5 yıldır cıddı kulak egzamam var cok doktor ve ilaç denedım cozum bulamadım kulak içi egzaması için kullanmayı dusunuyorum gorusunz cok onemlı tavsıye edermısınız saygılar

  • Sağlık Ocağım

   6 Ağustos 2016 at 00:41

   Öncelikle prednol doktor reçetesi olmadan verilmemesi ve alınmaması gereken ciddi bir ilaçtır. Prednol kortizon içeren, kullanıma başlamadan önce doktorun her hastada ve her hastalığa göre farklı aşamalar ile başlatılan, farklı sürelerde tedavisi süren, aşamalı olarak bırakılan, tam tuz kısıtlaması gerektiren bir ilaçtır ve kesinlikle doktor reçete etmeden kullanılmamalıdır.

   Egzamanın türüne göre uygulanacak tedavi yöntemleri de farklılık gösterebilir.

   Egzamanın farklı türleri, dereceleri, kişisel özellikleri gibi durumları vardır.

   Egzamanın altında yatan bazı sistemik hastalıklar da olabilir ve bu durumların araştırma veya üniversite hastanelerinde bulunan deri ve zührevi hastalıklar alanında araştırılması gerekir.

   Egzamalı bölgenin düzenli olarak kuru tutulması, kendinize iyi gelen bir nemlendirici krem ile her gün düzenli olarak nemlendirilmesi, o bölgeyi kaşımamaya dikkat etmek, o bölgenin mümkün olduğunca sabundan korunması ve çok ovuşturmadan su ile yıkanması, düzenli ve dengeli beslenme, baharatlı, acı besinlerden kaçınma gibi yöntemlerin denenmesi fayda sağlayabilir.

   Fakat egzamanın altında yatan bir hastalık ya da alerjik bir reaksiyon söz konusu ise bunların tedavileri yapılmadan kullanılan ilaçlar fayda sağlamaz, çünkü tekrarlar.

   Araştırılmasında fayda var fakat doktor reçete etmeden ”PREDNOL” almayı düşünmeyin.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 7. Mehmet güzel

  17 Ağustos 2016 at 23:47

  Merhabalar Benim ciddi anlamda bas donmem vardi kbb doktoruna gittim belirli testleri yaptiktan sonra bana ic kulakta problem olduğunu soyledi ve prednol tablet ve prednol- L igne yazdi ilaclara baktığımda bas donmesiyle ilgili bişey yazmiyor lütfen beni biraz bigilendirin tesekurler simdiden .

  • Sağlık Ocağım

   18 Ağustos 2016 at 22:36

   Baş dönmesinin nedeni iç kulak veya orta kulak gibi alanlarda veya kafa içi yapılarda iltihabi bir durum olduğundan şüphelenmiş ise doktorunuz, buna bağlı olarak prednol vermiş olabilir.

   Prednol genellikle aşamalı olarak başlanır ve aşamalı olarak bırakılır. Prednol çok uzun süre kullanılmaz genellikle.

   Doktor kontrolünüzü geciktirmemeniz önemlidir, çünkü durumunuza bakarak ilacı bırakmanız istenebilir. Ayrıca prednol kullanımı başladığında sıfır tuzlu (yani tuzsuz) beslenmeniz gerekir.

   Prednol kortizonlu bir ilaçtır, bu nedenle tuz kısıtlaması yapılmaz ise yüzde, ellerde, ayaklarda, bacaklarda ciddi ödeme neden olabilir.

   Prednolü doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmanız ve doktorunuzun önerdiği şekilde bırakmanız önemlidir.

   Geçmiş olması ve sağlık dileğiyle.

 8. hatice akyıldız

  31 Ağustos 2016 at 10:45

  merb 19 senedir kurdesen hastasıyım bir sonuc alamadım su an dr.um perdnol verdi kullanıyorum mide koruyucu aldıgım halde mideme kramplar giriyor bunada razıyım kurdesene ne kadar etkili olur ilacım sonlanınca tekrar yuzum dudaklarım kabarırmı tşk

  • Sağlık Ocağım

   2 Eylül 2016 at 20:07

   Prednol ilaç kortizon içeren bir ilaçtır ve birçok hastalık tedavisinde kullanılabilmektedir.

   Prednol multipl skleroz hastalığının alevlenmesini yatıştırmada, beyin zarı enflamasyonlarında, yangılı bağırsak hastalıklarında, romatizmal hastalıklarda, lösemi hastalığında, gözün yangılı hastalıklarında, astım, tüberküloz gibi akciğer hastalıklarında, yangılı kas hastalıklarında, yangılı cilt hastalıklarında gibi birçok hastalıkta prednol kullanılabilir.

   Kurdeşen kronikleşmiş ise ve ara ara alevlenme gösteriyor ise bu durum için doktorunuz Prednol ilacını vermiş olabilir.

   Prednolün yan etkileri oldukça fazla ve ciddidir. Yan etkileri hakkında doktorunuz ile görüşmenizde fayda var.

   Ayrıca Prednol kullanırken tuz tüketimi sıfır olmalıdır. Tuz kısıtlaması olmaz ise yüzünüz, ayaklarınız gibi şişebilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 9. FURKAN

  1 Eylül 2016 at 23:14

  merhaba sakalkıran hastalığım var ilk başlarda vücüdumda başlayan ordan sakalıma saçıma ve htta kirpiklerime kadar bulaştı.korziton iğnesi oldum yararı olmadı bölgesel kortizon kullandım etkisi oldu ama yayılmasını engellemedi doktorum prednol 4mg kullanmamı söyledi sizce bu ilaç yayılmaya bir son verip tedavi edebilir mi ?

  • Sağlık Ocağım

   4 Eylül 2016 at 15:31

   Prednol birçok hastalık için verilebilir fakat hastanın ilaca vereceği yanıt her hastada değişiklik gösterebilir.

   Doktorunuz daha önce aynı hastalığı olan başka hastasının bu ilaçtan yarar gördüğünü deneyimledi ise size bu ilacı vermiş olabilir. Prednolün hangi hastalıklarda kullanıldığı zaten prospektüsün içinde (Prednol nedir ve neden kullanılır başlığı altında) yer almaktadır.

   Prednol kullanılırken tam tuz kısıtlaması gerekir. Prednol kortizon içeren bir ilaçtır ve tuz kısıtlaması yapılmaz ise eller, yüz, bacaklar, ayak bilekleri ödem yapar.

   Prednol doktorunuzun önerdiği şekilde ve tok karnına alınmalıdır, aç karnına alınır ise mide ağrısı yapabilir.

   Doktorunuz kesmeden Prednol kullanmayı kesmemeniz gerekir ve eğer ödem oluşur ise doktorunuz bilmelidir.

   Geçmiş olsun.

 10. Betül

  5 Eylül 2016 at 10:56

  İyi günler ben yaklasık 3 ay once sackıran oldum ve bu hertarafa yayılmaya başladı dertmotologa deri ve zuhrevı hastalıkları bolumune gıdıyorum hasta olan yerlere kortızon ıgnesı yapıldı çıkışlar var fakat dökülme devam edıyor doktorum prednol verdi kullanmaya başladım sızce dökülmeye bır yararı olacakmı bu ılacın

  • Sağlık Ocağım

   6 Eylül 2016 at 22:55

   Prednol vücudun birçok bölgesinde meydana gelen yangısal ve iltihabi durumlar için verilir genellikle. Prednol de kortizon içeren bir ilaçtır.

   Şikayetleriniz tam olarak iyileşir ve iltihaplı bölgeler iyileşirse dökülmeye faydası olabilir veya eski kıllar tamamen dökülür ve yerine yenisi çıkabilir.

   Saç kıran hastalığının farklı tipleri vardır.

   Bunlar; Tinea capitis superficialis, Tinea capitis profunda, Tinea capitis favosa gibi tiplerdir ve bu hastalık kronikleşebilir ve tekrar tekrar meydana gelebilir. Hastalığın tipine göre ve sizin tedaviye vereceğiniz yanıta göre durum değişebilir.

   Saç kıran hastalığında hem lokal (bölgesel) tedavi hem de sistemik tedaviler uygulanabilir (yani sürülen ilaçlar ve ağız yolundan alınan ilaçlar, damar yolundan verilen ilaçlar gibi).

   Prednol doktorunuzun önerdiği şekilde düzenli ve tok karnına içilmelidir. Prednol kullanılırken mutlaka tuz kısıtlaması (tuzsuz beslenme) gerekir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 11. Ezgaf

  8 Eylül 2016 at 01:58

  Merhabalar ben vucudumdaki kasinti ve kabarikliklar icin doktora gittim doktor prednol verdi ayni zamanda yasminde kullanmam lazim korunmam icin ne yapmaliyim ikisini bir kullannabilirmiyim?acill

  • Sağlık Ocağım

   10 Eylül 2016 at 09:14

   Prednol kortizonlu bir ilaçtır ve oldukça ağır bir ilaçtır.

   Doğum kontrol haplarının da birçok yan etkisi vardır, bu nedenle bu durum hakkında tekrar doktorunuzdan bilgi almanız daha doğru olur.

   Prednol doktorunuzun önerdiği şekilde düzenli kullanılmalı ve kullanıldığı sürede arada doktora kontrole gidilmelidir, çünkü ödem oluşabilir ve ilacı bırakmanız gerekebilir.

   Prednol kullanılırken tam tuz kısıtlaması gerekir.

   Doğum kontrol yöntemini daha doğal yöntemlerden deneyebilirsiniz (prezervatif veya eşinizin korunması gibi).

   Bunu mutlaka doktorunuza sormanızda fayda var.

   Geçmiş olsun.

 12. Eylül

  19 Eylül 2016 at 22:12

  Merhaba bende subakit tiroidit teshisi var doktorum prednol tableti 16mg onerdi ilk bir hafta 2tane birden, sonraki hafta 1 tane sonrasında yarım önerdi ve snraki hafta gunasiri onerdi gebelik de düşünüyorum buyuzden tedirginim önümüzdeki aylarda gebe kalmama engel olurmu beni nasıl bir süreç bekliyor

  • Sağlık Ocağım

   21 Eylül 2016 at 16:43

   Prednol kortizon içeren bir ilaçtır ve genellikle aşamalı olarak başlanır, aşamalı olarak doktorun önerisi ile bırakılır.

   Subakut tiroidit veya dev hücreli tiroidit olarak da adlandırılan durum genellikle üst solunum yollarının virüsler tarafından meydana gelen iltihabı sonrası ortaya çıkan ve boyun bölgesinde tiroid bezi üzerinde şiddetli ağrıya yol açan, tiroid bezinin iltihabi hastalığıdır. Subakut tiroidit sonbahar mevsiminde daha sık görülür, bu nedenle bu mevsimlerde viral enfeksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

   Prednol iltihabi durumların tedavisinde ve yangısal cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılan bir ilaçtır.

   Doktor kontrolünden önce tuz kısıtlaması yapmanıza ve dikkat etmenize rağmen yüzde, el bileklerinde, ayak bileklerinde, göz önlerinde ödem oluşur ise kontrolünüzün zamanını erkene almanız gerekebilir.

   Prednol kesinlikle aç karnına alınmamalıdır. Prednol aç karnına alınır ise mide ağrılarına ve sorunlarına neden olabilir. Prednol kullanılırken tam tuz kısıtlaması gerekir, çünkü bunlar uygulanmadığı sürece yüzde, bacaklarda ve diğer vücut bölgelerinde ödemler oluşur.

   Kortizonlu ilaçlar kullanımı bittikten sonra da en az 6 ay ve 1 yıl kadar etkisini sürdürebilir, bu nedenle tedavi bittikten sonra da her hastaya göre değişmekle birlikte 6 ay kadar tuz kısıtlamasının devam ettirilmesi gerekebilir.

   Bu tür ilaçlar doktorunuzun önerdiği şekilde ve düzenli kullanılmalıdır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

   • Hatice

    21 Eylül 2016 at 19:12

    Merhaba ilaca bugün başladım 10 gün kullanacağım 16 mg günde 1 tane kilo aldırır mı daha önceki yorumlarda yazdığınız gibi vücûdumda 1 yılla kadar yan etkisini görürmüyüm konu ile ilgili bilgi rica ediyorum teşekkürler

    • Sağlık Ocağım

     23 Eylül 2016 at 13:49

     İlaçların yan etkileri ille de her hastada olacak diye bir şey yoktur, fakat kortizon içren ilaçlar ve antibiyotikler her zaman daha dikkatli kullanılmalıdır.

     Bazı hastalarda 2-3 ay kadar ödem, lenf bezlerinde morarmalar, şişlikler gibi yan etkiler olabilir fakat belki bu durumlar hastanın kendi genel durumuna bağlı da gelişiyor olabilir.

     Kortizonlu ilaçlar kullanıldıktan sonra en azından 3-6 ay kadar tuz kısıtlaması önemlidir.

     Kilo aldırma gibi bir yan etkisi olabilir fakat beslenmenize ve günlük düzenli aktivetinize dikkat ederseniz ve haftanın 4-5 günü düzenli yürüyüş yaparsanız bu yan etki riskini en aza indirmeniz mümkün olabilir.

     İlaç doktorunuz önerdiği şekilde düzenli kullanılmalı ve ilaç tok karnına alınmalıdır.

     Eğer yüzünüzde, el ve ayak bileklerinde gözle görülür ödem oluşur ise doktor kontrolü gerekir ve ilacın dozunda düzenleme gerekebilir.

     Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 13. Berilinannesi

  8 Kasım 2016 at 22:06

  Merhabalar ben anı işitme kaybı geçiriyorum doktorum 12 gün aşamalı doz şeklinde bu ilacın muadili olan bir ilaç yazmış fakat birkaç senedir uretilmedigini söyledi eczacı. emziriyorum ve bu süre zarfında bebeğim sütten kesilir endişesiyle ilacı aldıktan 2 saat sonra sağıp emzirmeye devam edebilecegimi söyledi çocuk doktoru ve kbb uzmanı. Bu uygulama ne kadar doğru ve güvenilir? Bebeğim 7 aylık onun vücuduna kortizon girmesini istemiyorum ama sütten kesilmesini de istemiyorum ne yapabilirim? Teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   10 Kasım 2016 at 22:26

   Kortizonlu ilaçlar kullanılırken emzirmeye genellikle ara verilir ve bu dönemde bebeğinizi daha önce kaç defa emziriyorsanız ona göre sağıp dökmeniz uygun olur, sağıp dökerseniz bu süreçte sütünüz de kesilmez.

   Tedaviniz bittiğinde emzirmeye tekrar başlayacağınız süreyi size doktorunuz söyleyecektir zaten.

   Bu ilaç kullanılırken tuzu bırakmak önemlidir, şeker alımı da kısıtlanmalıdır, aksi taktirde yüzünüzde, gözlerinizde, ayaklarınızda veya vücudunuzda ödem oluşabilir.

   Bu ilaç aşamalı olarak başlanır, aşamalı olarak bırakılır. İlacınız bitmeden önce nasıl bırakacağınız konusunda da bilgi almanız uygun olur.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 14. Merve ada

  20 Kasım 2016 at 10:05

  İyi günler babam ortakulakta bir virüs nedeniyle öncelikle baş dönmesi mide bulantısı oluştu. Sonrasında kulak kepcesinde şişkinlik oldu. Doktor prednol 16 mg verdi belli bi dozla başlayıp belli şekilde azaldı suan günde 1 taneye düşürdük. Çok halsizlik gece uyuyamama mide bulantısı baş dönmesi gibi şikayetleri devam ediyor. Bu şikayetlerin giderilmesi için ne yapılması gerekir

  • Sağlık Ocağım

   23 Kasım 2016 at 22:23

   Orta kulak ya da dış kulak iltihabından şüphelendiği için doktorunuz Prednol tablet vermiş olmalı, ancak bu durum antibiyotik tedavisi de gerektiren bakteriyel bir enfeksiyon da olabilir veya bu durum dermoid kisti de olabilir.

   Eğer bu şikayetlerde azalma olmaz ise bu durumun bir de nöroloji doktoru veya baş-boyun cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekebilir veya enfeksiyonun cinsinin belirlenmesi gerekir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 15. Elnur

  26 Kasım 2016 at 09:03

  Merhabalar. Ben de meniere ? düşünüldüğü için atak sırasında (genelde tinnitus ve işitme azlığı şikayeti ve bazen de başdönmesi de eşlik ediyor atak sırasında) daha önce (tahmini en az 2 yıl önce) prednol toplam 2 haftaya azaltılarak kesilmek üzere reçete edilmişti. Ben yan etkilerinden korktuğum için 3 gün kullandım şikayetlerim geçincede tedaviyi bıraktım. Sonra işerleyen dönemlerde doktorumun tavsiyesiyle atak sırasında prednol 20 mg iv 1 defa uygulandığında şikayetlerim geçiyordu. Tahmini son 1.5 ayda atak başladığı için farklı zamanlarda (tahmini 2 hafta arayla) toplam 2 defa 1×20 mg iv uygulandı bana. Atak geçmediği için 3 gündür 2 gün sabah kullanmakla 1×64 mg (16 mg tb 4 adet) ve son gün (dün) 1×48 (16 mg tb 3 adet) mg tb kullandım. Sonra intratimpanik steroid uygulandı. Ben karar verdim steroidi aniden kesiyorum. Kısa süreli kullandığım için aniden kesebilirmiyim ? 3 veya 4 gün gibi kısa süreli kullanımlarda sorun olurmu ?

  • Sağlık Ocağım

   30 Kasım 2016 at 12:01

   Kortizon içeren ilaçlar doktor önerisiyle başlanır, doktorun önerdiği şekilde aşamalı olarak bırakılır.

   Prednol genellikle iltihabi durumlar için reçete edilir. Sizde de orta kulak ya da iç kulak ya da denge siniri iltihabı veya beyin ile ilgili iltihabi bir durumdan şüphelenildiği için bu ilacı reçete etmiş olabilirler.

   Baş dönmesi ve denge kaybının altında yatan başka etkenler de olabilir ve asıl etkenin ne olduğunun tespit edilmesi önemlidir.

   İlacı bırakıp bırakmamanız gerektiğini doktorunuzdan öğrenmeniz daha doğru olur, özellikle kortizon içeren ilaçlar kafaya göre başlanıp bırakılmaz. Ayrıca bu ilaçlar kullanılırken sıfır tuz tüketimi gereklidir.

   Sağlık dileğiyle.

 16. erhan ulutürk

  15 Aralık 2016 at 12:26

  merhaba.. ben 40 yaşımdayım.astım ve rinit sebebiyle 14 aydır hergün yarım 16 mg prednol kullanıyorum .kullanmadığım hap kalmadı diğerlerinden hiç bir fayda görmedim .bu ilacı 10 gün kullanmadım astım krizi sebebiyle iki defa acile kaldırıldım kandaki oksijen seviyeside düştü..bu ilaç hem rinit ve burun için hemde astım hastalığım için mükemmel ilaç..yeme içmede hiçbir diyetimde olmadı..ilerde ne sorunlar çıkar bilemiyorum..tavsiyeleriniz neler olur.
  teşekkürler..

  • Sağlık Ocağım

   17 Aralık 2016 at 16:25

   Prednol alerjik hastalıklarda da kullanılabilen bir ilaçtır, ancak her ilaç gibi Prednolün de birçok yan etkisi vardır ve bu ilaç uzun süreli kullanımlar için değildir genellikle.

   Doktorunuzun tavsiye ettiği süre dışında kendiniz kesinlikle bu ilacı almamanız gerekir, bu ilacı kullanırken tam tuz kısıtlaması gerekir, doktorunuzun önerdiği dozdan fazla ya da eksik kullanmamanız gerekir, doktorunuzun takibi altında ve tavsiye ettiği sürede kullanmanız gerekir, bu ilaç kortizon içeren bir ilaçtır.

   İlacı kullanırken ve ilaç tedavisi bittikten sonra en az 6 ay tuz kısıtlamasını devam ettirmek faydalıdır, aksi taktirde ödem oluşabilir. Bu ilacı kullanırken başka bir ilaç kullanmanız gerektiğinde bunu veren doktorunuzun haberdar edilmesi gerekir.

   Doktorunuzun önerilerini uymak önemlidir, doktorunuzdan izinsiz tedavi tekrarlanmamalıdır ve tedavi bırakılmamalıdır.

   Bu ilacı kullanırken yeterli su tüketimi de önemlidir.

   Alerjik rinit ve alerjik astım maalesef alerjene maruz kalındığı sürece sürekli tekrarlayan durumlardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

  • Sağlık Ocağım

   17 Aralık 2016 at 16:28

   Prednol alerjik hastalıklarda da kullanılabilen bir ilaçtır, ancak her ilaç gibi bu ilacın da birçok yan etkisi vardır ve bu ilaç uzun süreli kullanımlar için değildir genellikle.

   Doktorunuzun tavsiye ettiği süre dışında kendiniz kesinlikle bu ilacı almamanız gerekir, bu ilacı kullanırken tam tuz kısıtlaması gerekir, doktorunuzun önerdiği dozdan fazla ya da eksik kullanmamanız gerekir, doktorunuzun takibi altında ve tavsiye ettiği sürede kullanmanız gerekir, bu ilaç kortizon içeren bir ilaçtır.

   İlacı kullanırken ve ilaç tedavisi bittikten sonra en az 6 ay tuz kısıtlamasını devam ettirmek faydalıdır, aksi taktirde ödem oluşabilir. Bu ilacı kullanırken başka bir ilaç kullanmanız gerektiğinde bunu veren doktorunuzun haberdar edilmesi gerekir.

   Doktorunuzun önerilerini uymak önemlidir, doktorunuzdan izinsiz tedavi tekrarlanmamalıdır ve tedavi bırakılmamalıdır.

   Bu ilacı kullanırken yeterli su tüketimi de önemlidir.

   Alerjik rinit ve alerjik astım maalesef alerjene maruz kalındığı sürece sürekli tekrarlayan durumlardır.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 17. Batuhan Tiktaş

  20 Aralık 2016 at 00:24

  Merhaba.Babaannem 55 yaşında ve prednol kullanıyor.Sabah 2 ve akşam 2 kullanıyor. Ayrıca hipertansiyon hastası. İlacı 5 haftadır kullanıyor.Kan değerlerindeki fazla düşme sebebiyle prednolu kullanıyor.Dün gece aniden fenalaştı ve acile kaldırdık.Hastanede şekeri tok şekeri 600 çıktı ve sabaha kadar insülin iğnesi vurdular.Prednol şeker hastası yaparmı veya gizli şekeri ortaya çıkarır mı.Ve kemik erimeside yaparmı.Beslenme açısındanda önerileriniz varmı.Teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   22 Aralık 2016 at 12:30

   PREDNOL İLAÇ, kortizon içeren bir ilaçtır. Prednol kan değerlerinin düşmesine neden olan ve altta yatan bir hastalık için babaannenize verilmiş olabilir. Prednol birçok hastalıkta kullanılabilir.

   Altta yatan asıl nedenin ne olduğu önemlidir.

   Geçirdiği rahatsızlık altta yatan hastalığa bağlı olabileceği gibi, birkaç ilacın bir arada kullanılmasına bağlı veya Prednole bağlı da olabilir.

   Prednolün yan etkileri zaten bu makalenin içinde de bulunmaktadır, bu makale Prednolün prospektüsü dür. Tabii kullanım dozuna göre, başka ilaçların da bu ilacın yanı sıra kullanımına göre, hastalığın altta yatan nedenine göre, hastanın yaşına göre yan etkiler de değişebilir.

   Bu ilaç hastalığa ve hastalığın şiddetine bağlı değişmekle birlikte, ilk baştan bu dozlarda 3-4 gün süresince başlasa bile 3-4 gün sonra dozaj düşürülerek devam edilir genellikle (yani başladığı gibi devam edilmez, başladığı gibi bırakılmaz).

   Özellikle ileri yaş kişilerde ve ek hastalıkları olan kişilerde doktor takibi altında kullanılması gerekebilir.

   Prednolün sıklığı bilinmeyen yan etkileri arasında diyabet (şeker hastalığı) ve var olan diyabetin kötüleşmesi de vardır.

   Geçmiş olsun.

 18. Banu

  14 Ocak 2017 at 02:24

  Merhaba.Opera sanatcisiyim.Pazar gunu temsilim var.Ancak iki haftadir larenjitten muzdaribim.Doktorum uc gun kullanmam icin gunde 25 mg’dan prednisone verdi.Sizce bu kadar kisa sureli kullanimda birden kesmenin bir zarari olur mu? Bir de 25mg gozume cok gorunde.ilk gunu de almis bulundum artik.Diger iki gun yarim yarim alabilir miyim? Tesekkurler

  • Sağlık Ocağım

   14 Ocak 2017 at 19:11

   Prednizon içeren bazı ilaçlar vardır. Bunlardan birisi de prednisolon’dur.

   PREDNİSOLON İLAÇ, böbrek üstü bezinin kortizon hormonunu az salgıladığı durumlarda, böbrek üstü bezi yetmezliği olduğu bilinen enfeksiyonlu durumlarda, enfeksiyona bağlı olmayan tiroid iltihabında, romatizmal hastalıkların alevlenme dönemlerinde, eklem sıvısı iltihabı ve eklem çevresinde bulunan sıvı kesesinin iltihabında ve daha başka sistemik ve romatizmal hastalıkların alevlenme dönemlerinde kullanılan bir ilaçtır.

   Doktorunuz size bunu larenjit gelişiminden dolayı vermiş olmalı veya larenjit alerjik reaksiyonlara bağlı tekrar tekrar oluşuyor ise bu nedenle vermiş olabilir. Larenjit (gırtlak iltihabıdır).

   İlacı içip içmemeniz konusunda buradan bir şey söyleme doğru olmaz. Bunu doktorunuza sormanız daha uygun olur. Bu tür ilaçlar kortizon içeren ilaçlardır, bu nedenle isteğe göre başlanıp bırakılması uygun olmaz.

   Bunu doktorunuza danışmanız gerekir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 19. Hakan

  23 Ocak 2017 at 07:29

  Merhaba gut atak yapmasından dolayı prednol ve corchium 0,5 mg beraber kullandım.ikinci günden itibaren şiddetli diarem oldu doz olarak 16 mg sabah akşam 1 er tablet aldım. Bu normal midir.?

  • Sağlık Ocağım

   28 Ocak 2017 at 09:56

   Kolşisin (colchicum) bazı insanlarda ilk başlardan ishale neden olabilir, bu durum azalmaz ise doktorunuza danışamanız da fayda vardır, çünkü doz ayarlaması gerekebilir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 20. Gönül

  16 Şubat 2017 at 10:31

  Nefrotik sendrom hastasıyım. Prednol tedavisi gördüm, fakat bıraktıktan sonra tekrardan protein kaçağı başlayınca tekrar prednol e başladık. Fakat bir ay için de miyopati gelişti. Şu anda çok zor yürüyorum. Ve sürekli uyumak istiyorum. Oturduğum yerden kalkamıyorum. Yürürken aniden düşüyorum. Doktorum dozunu her hafta azaltıyor. Kaslarım eski haline döner mi? Ne yapmamı önerirsiniz.

  • Sağlık Ocağım

   18 Şubat 2017 at 22:26

   Nefrotik sendrom böbrek iltihabı ya da glomerulonefrit nedeni ile gelişmiş ise buna bağlı Prednol tedavisi alıyor olabilirsiniz, çünkü Prednol iltihabi durumların tedavisinde kullanılır genellikle.

   Nefrotik sendrom diyabet, amiloidoz, sistemik lupus eritematozus, romatizmal hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları gibi nedenlerle de gelişebilir ve yaşadığınız sıkıntı nefrotik sendroma neden olan faktöre bağlı da olabilir. Romatizmal bir hastalığınız varsa buna bağlı da miyopati gelişebilir.

   Prednolün yan etkileri arasında kas kas zayıflığı ve kas kaybı da vardır. Prendnolün birçok yan etkisi olabilir, bu nedenle doktor takibi bu ilaç kullanılırken önemlidir.

   Doktor kontrolleri önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 21. Feriha

  19 Şubat 2017 at 23:10

  Merhaba ben immun glubilin g4 ilişkili hastalığım var ve yaklaşık 5 aydır prednol kullanıyorum ve yüzümde çok fazla kıllanma ve şişme oldu acaba hapı kesince kıllar dökülür mü?

  • Sağlık Ocağım

   23 Şubat 2017 at 16:25

   Prednol kortizon içerdiği için yüzde ve yüz çevresinde ödeme neden olabilir, bu ödem tedavi kesildikten bir süre sonra geçer genellikle. Tam tuz kısıtlaması önemlidir. Tuz kısıtlamasını tedavi bittikten sonra da en az 6 ay devam ettirmek gerekebilir. Doktorunuza prednolü devam edip etmemeniz gerektiği ya da doz ayarlaması gerekiyor mu, danışmanız ya da kontrole gitmeniz gerekir.

   Prednolün sıklığı bilinmeyen yan etkileri arasında kıllanma da vardır. Bunlar için doktorunuzla mutlaka konuşmalısınız, belki bir önlem alınması gerekebilir.

   Sağlık dileğiyle.

 22. ibrahim

  10 Mart 2017 at 16:30

  merhaba hocam ben nefrotik sendrom hastasiyim 25yasindayim prednol tedavisi aliyorum ilk basladigimda sabahlari hergun 3 tane aldim 15 gun arayla yarim yarim dustum simdi 1 tane aliyorum ve tuzsuz yiyorum
  asil sorum su bende esansiyel tremor var ve bu tremor icin ilac kulanmiyordum prednolu aldigimdan beridir elerimde bacaklarimda ozelikle elerimde titremeler cok oluyor elerimi kontrol edemiyorum bu titreme prednola baglimidir prednolu brakinca gecermi tam 2 aydir kulaniyorum prednolu lutfen yardimci oln

  • Sağlık Ocağım

   15 Mart 2017 at 00:02

   Doktorunuza tekrar kontrole gitmenizde fayda vardır, çünkü bu tür ilaçların yan etkilerinin gözlem altında tutulması gerekir. Doktorunuz duruma göre ilacı bırakmanızı ye da dozu düşürmeyi tercih edebilir.

   Doktor kontrolü ve bu şikayetlerinizin arttığını doktorunuza söylemeniz önemlidir.

   İyi olmanız dileğiyle.

 23. Erkan

  26 Mart 2017 at 13:44

  Merhaba hocam sinüzit tedavisi gördüm doktorum diğer ilaclarimla birlikte prednol 16 mg yazdı sadece tok almamı söyledi akşamları aldım 8 gün kullandım çünkü gün içerisinde çok sinirli Asabi oluyordum bu durum beni rahatsız ettiği için ilacı kestim 8. günün sonunda 2 gün sonra biraz yürüdüğümde 15 20 adım sonra kollarim da ve göğsümde korkunç bir ağrı oluyordu kalp krizi geçiriyorum sandım ve hastane gittim acilde kalbimin iyi olduğu söylendi ve ertesi gün bana prednol yazan Dr gittim doktorum prednol yapmaz dedi devam etmemi istedi ama ben devam etmedim burdaki yorumları okuyunca bir kez daha haklı buldum kendimi şimdi size asıl sormak istediğim şey şu 8 gün ve günde 1 kez 16 mg almak uzun süre mi yüksek dozmu oluyor göğüs ve kol agrilarim bu ilaçtan mi eğer bu ilaçtan ise hangi doktora randevu almalıyım dilimde yaralar çıkmaya başladı ve başımda ağrı oluyor neden niçin ne yapmalıyım 8 gün sonra ilacı kestigim için hayati tehlikem varmıdır var ise hangi Dr randevu alayım lütfen acil yardımcı olunuz teşekkür ederim iyi günler

  • Sağlık Ocağım

   30 Mart 2017 at 13:18

   PREDNOL İLAÇ, bir çok iltihabi durumların tedavisinde kullanılabilen bir ilaçtır. Prednol genellikle doktorun önerdiği dozda ve sürede aşamalı olarak başlanır ve aşamalı olarak bırakılır. Prednol kortizonlu bir ilaçtır ve bu tür ilaçlar kullanılırken ilk başlarda bu tür sıkıntılar olabilir de, olmayabilir de. Bu ilaç kullanılırken tam tuz kısıtlaması da gerekir. Bu tür ilaçların birçok yan etkileri olabilir, yan etkiler her hastada görülmeyebilir veya değişiklik gösterebilir.

   Bu tür ilaçların dozlarını hastanın doktoru hastanın durumuna göre ayarlar ve genellikle doz şudur demek doğru olmaz. İlacı aşamasız bırakmak da yan etkilere neden olabilir. Zaten bu ilacın prospektüsünde de ilacı ani kesmeyiniz diye belirtilmiştir. Ayrıca kalp sorununun olup olmadığını bilmek de önemlidir.

   Sinüzit sık sık tekrarlıyor ise bu durum alerjiye bağlı sinüzit olabilir ve bu durumun alerji immünoloji alanında araştırılması gerekir.

   Bu durumu iyi bir KBB uzmanı ile de görüşebilirsiniz.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 24. Sinem

  14 Nisan 2017 at 08:43

  Mrb.Benim oğlum 6 yaşında ve nefrotik sendrom tanısıyla prednol ilacı günde 2 kez olmak şartıyla 1,5 tablet sabah 1,5 akşammolmak üzere kullanıyor.tedavimiz yaklaşık 4 ay kadar sürücekmiş.ilacı kullanalı 1 hafta Yen’i doldu ama çocuğumda inanılmaz bir kilo kaybı ve gözlerde çöküntü oldu.bu gözlerdeki çöküntü o kadar belirgin ki gören tanımakta güçlük çekiyor.çocuk kendini bile aynada tanıyamaz oldu.sizce yan etkisi mi ?

  • Sağlık Ocağım

   18 Nisan 2017 at 15:09

   Bu tür ilaçların kullanımı sürecinde hastanın sık aralıklarla doktoru gözetimi altında olması önemlidir. Doktorunuza kontrole gitmeniz ve durumu anlatmanız gerekir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun.

 25. Alperen

  20 Nisan 2017 at 19:38

  Merhabalar,18 yaşındayım bende itp var son 1 ay da plt düşmüş 25 bine sonra doktorum prednol 16mg tablet kullandırıyor bunun yanı sıra mide ilacı (panto) ayrıca kalsiyum alıyorum 2 hafta kullandım 95 bin oldu şu anda kullanıyorum azaltarak bitircek ilk hafta ilk 4 gün 48 mg aldım 3 gün 32 mg aldım sonraki hafta sürekli 32 mg aldım şimdi ise 28 24 20 16 12 8 4 mg olarak 2 hafta sonra tekrar kontrole gidicem 4 günde bir 4mg azaltarak bitircem ama ben 2 günde 4mg azaltarak bitirmek istiyorum bir etkisi olurmu ?

  • Sağlık Ocağım

   25 Nisan 2017 at 16:39

   Prednol tablet kortizon içeren bir ilaçtır ve bu tür ilaçlar doktorun önerdiği dozda, doktorun önerdiği şekilde, ve doktorun kontrol zamanını geçirmeden dengeli ve düzenli kullanılmalıdır, aksi taktirde yeterli fayda alınamayabilir. Bu tür ilaçlar kullanılırken tam tuz kısıtlaması son derece önemlidir, aksi taktirde ödemler oluşabilir. Doktorunuzun önerdiği tarihte kontrol önemlidir, çünkü doktorunuz durumunuzu gözlemleyerek ya da değerlendirerek ne yapmanız gerektiğine karar verecektir.

   Doktorunuza danışmadan ilacın kullanılması şeklinde değişiklik yapmamak ve kontrole zamanında gitmek önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 26. Harum

  29 Nisan 2017 at 20:20

  Merhaba hocam. Bobrek biopsisi sonucunda Iga nefropatisi on tani olarak konuldu. Doktorum prednol ve mide koruyucusu verdi. Ama prednol gunde 5 adet tok aliyorum.bu doz sizce normalmi bana cok gibi geliyor. 2 gundur kullaniyorum su an icin yan eti olarak sadece ayaklarimda yorgunluk hissediyorum inşallah bununla kalir diye umud ediyorum. Kreatin 2.4 üre 54 sonuclarim da bu sekilde. Tesekkurler.

  • Sağlık Ocağım

   3 Mayıs 2017 at 20:59

   Prednol’ün doz ayarı her hastada farklılık gösterebilir ve doz ayarını hastanın doktoru karar verir genellikle. Ayrıca size verilen ilacın dozuna göre de değişiklik gösterebilir. Bu tür ilaçların dozu aşamalı olarak başlanır, azaltılır, devam ettirilir ve bırakırken de aşamalı olarak bırakılır.

   Doktorunuz beli size belli gün şu kadar, belli günden sonra şu kadar şeklinde tarif etmiş olabilir de (duymamış veya o kısmını atlamış olabilirsiniz), bu nedenle bu konuda doktorunuza tekrar danışmanız önemlidir.

   ”Buradan tedaviler hakkında bir yönlendirme yapmak mümkün değildir.”

   Eğer emin değilseniz doktorunuz ile tekrar iletişime geçmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Geçmiş olsun.

 27. Sezen

  30 Nisan 2017 at 04:25

  Bana doktor pretmol verdi 2ile başlanacak.1.5 tahlil yazmış nasıl.kullanacagımı anlamadm yardımcı olun lütfen

  • Sağlık Ocağım

   3 Mayıs 2017 at 21:51

   Bunu tekrar doktorunuza sormalısınız ya da reçeteniz ile birlikte eczacınıza giderek ve eczacınıza reçetede yazılanları göstererek eczacınıza danışmalısınız.

   Prednolün kullanım şeklini ve dozunu genellikle hastanın doktoru belirler, bu nedenle buradan yanlış bir yönlendirme yapmak doğru olmaz. Ayrıca bu ilaç kullanılırken doktorunuzun kontroller ile durumu gözlemlemesi de gerekir.

   Geçmiş olsun.

 28. Metin özcan

  11 Mayıs 2017 at 16:16

  Merhabalar ben bundan 17-18 gün önce yüz felci geçirdim ve doktorun vermiş olduğu Prednol 16mg, VasterelMR ve mide ilacını, vitamin ilacını kullanıyorum. yüzüm iyileşme sürecine girdi tam olmasada oynatabiliyorum benim sorum şu bu süreçte 96 kg dan 89 kg düştüm, çok aşırı bir terleme var ve 2-3 içindede sanki boğazımda bir parça var yutkunurken takılıyormuş gibi gıcıklanıyor en önemlisi genizime istemsiz bir şekilde tükürük kaçıyor özellikle geceleri boğulacakmış gibi oluyorum nefes alırkende birazcık zorlanıyorum bunun ilaçların yan etkisimi yoksa yüz felcinin etkisimi olduğunu sormak istiyorum iyi günler diliyorum.

  • Sağlık Ocağım

   15 Mayıs 2017 at 23:06

   Geçirdiğiniz yüz felcinin nedeni viral bir enfeksiyon kaynaklı ise bu durum bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra gelişmiş de olabilir. Eğer farenjit (farenks iltihabı) gibi bir durum söz konusu ise bu durum yemek borusunda daralmaya neden olarak anlattığınız takılma hislerine neden olabilir. Prednol gastroözofageal reflüye, mide ülserinin kötüleşmesine neden olarak da anlattığınız yemek borusunda daralmaya, özofajit gelişmesine neden olabilir ve bu da takılma hissine, yediklerinizin nefes borusuna kaçmasına neden olabilir.

   Bu durumun takibinde KBB uzmanı ve gastroloji uzmanı ile de görüşmeniz faydalı olacaktır. Ayrıca yüz felcine sebep olan enfeksiyon özofajit (yemek borusu iltihabı) gelişmesine neden olmuş olabilir, bu da daralmaya yol açarak anlattığınız şikayetlere yol açabilir. Özofajit gastroözofageal reflüden dolayı da oluşabilir.

   Durumlar birbirini tetiklemiş olabilir, bu nedenle bunların değerlendirmesi de gerekebilir. Doktorunuz ile bu durumlar hakkında görüşmeniz önemlidir. Prednol kullanılırken hasta doktorun yakın takibinde olmalıdır. İlaç doktorun önerdiği şekilde düzenli kullanılmalıdır. İlaç kullanılırken tuz kısıtlaması gerekir. İlaç kullanılırken kontrollere zamanında gidilmelidir, çünkü gelişen komplikasyonlara göre ilacın dozu azaltılabilir ya da doktorunuz uygun görürse bırakılabilir ya da koruyucu önlemler alınabilir.

   Doktorunuz ile görüşmeyi ihmal etmemelisiniz.

   İyi yaşam dileğiyle.

 29. Gamze

  13 Mayıs 2017 at 22:37

  Merhaba. Yaklasik 1 ay once yuz felci gecirdim. Prednol tedabisi gordum ilac tedavim bugun bitti. Ama yaklasik bir hafta once alnimda omuzlarimda gogus bolgemde kizarikliga benzer sivilceler cikti yogun bir sekilde. Bunun nedeni prednol mu? Eger prednol ise ne kadar surede gecer ? Bunun icin doktoruma basvurmali miyim?

  • Sağlık Ocağım

   18 Mayıs 2017 at 00:07

   Prednol’ün yan etkileri arasında cilt sorunları da vardır. Fakat doktorunuza danışmanız önemlidir, çünkü bu ilacı kullanırken oluşan farklı durumlardan hastanın doktorunun haberinin olması önemlidir. Doktorunuz dozu azaltabilir, yardımcı bir tedavi verebilir ya da bir öneride bulunabilir. Sivilce gibi cilt sorunları Prednol’ün yaygın görülen yan etkileri arasındadır. Ayrıca bu ilacı ne için içtiğinize bağlı da bu durum başlamış olabilir.

   Sebep ne olursa olsun, bunu doktorunuzun bilmesi önemlidir. Bu ilaç kullanılırken tam tuz kısıtlaması da gerekir.

   Geçmiş olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git