Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Potcit Nedir, Ne İçin Kullanılır? Potcit Nasıl Kullanılır? Potcit Yan Etkileri

POTCİT KULLANMA TALİMATI

10 mEq Kontrollü Salım Tablet.

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 10 meq (1080 mg) potasyum sitrat içerir.

Yardımcı maddeler: Kamauba mumu ve magnezyum stearat.

Potcit Prospektüs

POTCİT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (POTCİT ENDİKASYONLARI)

Potcit bir açık sarı renkli kontrollü salım tablettir. 1080 mg potasyum sitrat ihtiva eder. Potasyum sitrat, böbreklerde ürik asit ve kalsiyum taşları oluşumunu önleme tedavisinde kullanılır.

 POTCİT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Potcit, kandaki potasyum düzeylerinde ek bir artışa neden olarak kalbin durmasına yol açabilir. Bu nedenle, eğer daha önceden potasyum düzeyleriniz yüksekse veya buna yatkınlığınız varsa, bu ilacı kullanmayınız. Böyle bir durum varsa doktorunuza bu durumu söyleyiniz. Yüksek potasyum düzeyi yatkınlığına neden olabilecek koşullar arasında şunlar bulunur: kronik böbrek yetmezliği, kontrol edilmeyen şeker hastalığı, akut su kaybı, koşulları uygun olmayan bireylerin ağır fiziksel egzersiz yapmaları durumu, böbrek üstü bezi yetersizliği, ağır doku hasarı veya potasyum tutan (triamteren, spironolakton veya amilorid gibi) ilaçların kullanılması.
 • Potcit, mide boşalmasında gecikmeden şikayet eden, yemek borusunda baskılanma, bağırsak tıkanması veya daralması şikayetleri olan veya antikolinerjik ilaçlarla tedavi alanlar gibi mide-bağırsak kanalında tablet geçişini durduracak veya geciktirecek bir sebebi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Potcit tedavisi ülsere neden olabileceğinden, peptik ülser hastalarında kullanılmaz.
 • Potcit, idrar yolunda aktif enfeksiyon durumunda da kullanılmaz. İdrar yolunuzda bir sorun varsa doktorunuza bildiriniz.
 • Böbrek işlevlerinizde yetersizlik varsa, bu ilacı kullanmayınız, durumu doktorunuza bildiriniz.
 • Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa Potcit’i kullanmayınız.

POTCİT’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Vücudunuzun potasyum atma mekanizması iyi çalışmıyorsa, potasyum birikimi ve bunun sonunda kalp durması olabilir. Bu nedenle, böbrek yetmezliğiniz veya kalp yetmezliğiniz varsa, bu durumu doktorunuza bildirmeli ve bu ilacı kullanmamalısınız.
 • Potcit, triamteren, spironolakton veya amilorid gibi idrara çıkmayı arttıran ilaçlarla kullanılmamalıdır. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Doktorunuz, düzenli olarak serum potasyum tayini yapılmasını önerecektir. Özellikle kalp rahatsızlığınız, böbreklerinizde bir sorun veya asidoz varsa, asit-baz dengesi, diğer serum elektrolit seviyeleri, elektrokardiyogram ve klinik durumunuz doktorunuz tarafından izlenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

POTCİT’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Mide-bağırsak tahrişine bağlı şikayetleri önlemek için tabletler yemeklerle birlikte alınabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE POTCİT KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Potcit hamile bir kadına verildiğinde anne karnındaki bebeğe zararlı etkileri olup olmayacağı bilinmemektedir. Potcit’i sadece, doktorunuz kesinlikle ihtiyaç görürse doktor kontrolünde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren anneler Potcit’i sadece doktor tavsiyesi ile kullanmalıdır.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANANLAR POTCİT KULLANABİLİR Mİ?

İlacın araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

POTCİT’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Tabletler, uyarı gerektiren bir yardımcı madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE POTCİT KULLANIMI

 • Potcit’i triamteren, spironolakton veya amilorid gibi ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
 • Antikolinerjikler adı verilen ilaç grubu gibi mide-bağırsaktan geçişi yavaşlatan ve süresini uzatan ilaçlar, mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riskini arttırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

POTCİT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Potcit alırken, yüksek düzeyde tuz içeren gıdalardan ve yemeklere tuz ilavesinden kaçınınız, fazla miktarda sıvı alınız. Günlük idrar miktarı en az 2 litre olmalıdır.

Doktorunuz, dört ayda bir serum elektrolitleri (sodyum, potasyum, klorür ve karbon dioksit), serum kreatinin ve tam kan sayımı testlerini yaptırmanızı isteyebilir. Potasyum düzeyi yüksek ise, kan hematokrit veya hemoglobinin değerlerinde önemli bir düşüş varsa tedavi kesilmelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

İlacı doktorunuzun önerilerine göre kullanınız.

Tabletleri kırmadan, ezmeden veya çiğnemeden bütün olarak yutunuz. Tableti yutarken zorlanıyorsanız veya tablet boğazınıza yapışıyorsa doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Potcit Kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır

Yaşlılarda Potcit Kullanımı:

Böbrek yetmezliğiniz, miyokard hasarı veya kalp yetmezliğiniz varsa, bu ilacı kullanmayınız, durumu doktorunuza bildiriniz.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Potcit Kullanımı:

Kronik böbrek yetmezliğiniz varsa, durumunuzu doktorunuza bildiriniz.

Eğer Potcit’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Potcit Kullandıysanız:

Potcit’de kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Potcit’i Kullanmayı Unutursanız:

Doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Potcit İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Potcit ile tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

POTCİT’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Potcit’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Potcit’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz, dudak ve dilde şişme,
 • Nefes darlığı,
 • Kaşıntı,
 • Ciltte kızarıklık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Potcit’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyen etki sıklığı belirtilmektedir.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Diyare,
 • Karın ağrısı.

Bu etkiler, mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlıdır, dozun azaltılması ile veya tabletlerin yemekle birlikte alınması ile azaltılabilir.

Dışkıda bozulmamış matriksle karşılaşılabilir. Bu normal bir durumdur.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler; 

 • Şiddetli kusma,
 • Şiddetli karın ağrısı,
 • Mide-bağırsak kanaması.

Potcit’i kullanırken bu yan etkiler ile karşılaşırsanız ilacı derhal kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler bağırsak delinmesi veya tıkanmasını işaret edebilir.

Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması:

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘ilaç Yan Etki Bildirimi’ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

POTCİT’İN SAKLANMASI

 • Potcit’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Potcit’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Potcit’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemsiz bir ortamda, ambalajında saklayınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Potcit’i kullanmayınız.
 • Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen ruhsat sahibi ile temasa geçiniz (Ruhsat Sahibi: Dinçsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.).

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 17.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Böbrek Taşı Nedir, Neden Olur
 2. Böbrek Taşı Düşürme Belirtileri
 3. Böbrek Taşı Oluşumunu Engellemek İçin Neler Yapılabilir

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git