Enflamatuar Hastalıklar

Plaquenil Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Plaquenil’in Yan Etkileri Nelerdir?

PLAQUENIL 200 mg film kaplı tablet kullanma talimatı

Plaquenil’in etkin maddesi: Hidroksiklorokin sülfat 200 mg.

Plaquenil’in yardmcı maddeleri: Laktoz monohidrat, povidon, mısır nişastası, magnezyum stearat, opadry OY-L-28900 (Hipromelloz, makrogol 4000, titanyum dioksit, laktoz monohidrat) gibi yardımcı maddeler içerir.

Plaquenil ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

PLAQUENIL nedir ve ne için kullanılır?

Plaquenil tablet ağızdan alınır, ilacınızın bir kutusu içinde her biri 200 mg hidroklorokin sülfat içeren 30 adet film kaplı tablet bulunur.

Doktorunuz, Plaquenil’i aşağıdaki durumların herhangi birinin tedavisi amacıyla reçete etmiştir:

 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık),
 • Diskoid ve sistemik lupus eritematozus (tüm vücutta veya ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık (sistemik olduğunda ateş, güçsüzlük, eklem ağrıları gibi belirtileri vardır.),
 • Juvenil kronik artrit,
 • Işığa duyarlı deri erupsiyonları (deri üzerinde aniden ortaya çıkan kırmızı renkli cilt lezyonları),
 • Malarianın (sıtmanın) profilaksisi (korunması) ve akut ataklarının tedavisi.

Plaquenil Hangi Hastalıklarda Kullanılır

PLAQUENIL kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer,

 • 4-aminokinolin bileşiklerine veya formülasyonunda yer alan diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Gözünüz ile ilgili sorununuz varsa,
 • Çocuğunuz 6 yaşından küçük ise (200 mg tabletler 35 kg’dan düşük ağırlıktaki çocuklarda kullanılmaz.), bunlar gibi durumlarda Plaquenil’i kullanmayınız.

PLAQUENIL’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Uzun süreli tedaviye başlamadan önce her iki gözünüzü de doktorunuz dikkatli biçimde muayene etmek isteyecektir. Daha sonra muayene en az yılda bir kez tekrarlanır. Gözün ağ tabakasının zarar görmemesi için doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır.

Herhangi bir görme bozukluğu ortaya çıkarsa (görme keskinliği azalması, renkli görme) ilacı kullanmayı hemen bırakınız ve doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz olası ilerlemeler için sizi yakından takip etmek isteyebilir. Retinal değişiklikler (görme bozuklukları) tedavi kesildikten sonra da ilerlemeye devam edebilir.

Şeker hastalığı (diabetes mellitus) için ilaç kullanan ya da kullanmayan hastalarda yaşamı tehdit edebilen bilinç kaybı dahil olmak üzere şiddetli kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) geliştiği gösterilmiştir. Plaquenil tedavisi sırasında doktorunuz kan şekeri düşüklüğü belirtileri konusunda sizi uyaracaktır. Gerektiğinde kan şekerinizi kontrol ederek tedavinizi gözden geçirebilir.

Plaquenil ile tedavi edilen hastalarda çok nadir olarak intihar davranışı görülebilir.

Plaquenil ile tedavi edilen hastalarda bazı olgularda ölüm ile sonlanan kardiyak yetmezliğe neden olan kardiyomiyopati olguları bildirilmiştir. Kalp sorununuz varsa ya da ritm bozukluğu, göğüs ağrısı, egzersizle veya gece yatarken nefes darlığı, çarpıntı, bacaklarda şişlik, bayılma gibi sorunlar yaşarsanız ilacı kullanmayı hemen bırakınız ve doktorunuza bildiriniz.

Karaciğer ya da böbrek bozukluğunuz varsa ya da bu organları etkilediği bilinen ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz gerektiğinde dozu azaltabilir.

Uzun süreli tedavi görüyorsanız, sizden düzenli olarak tam kan sayımı, iskelet kası ve tendon refleksleriniz açısından düzenli olarak muayene istenebilir. Tam kan sayımında anormallik geliştiğinde veya güçsüzlük ortaya çıktığında doktorunuz tedavinize son vermelidir.

Özellikle küçük çocuklar 4-aminokinolinlerin toksik etkilerine çok duyarlıdır. Bu nedenle Plaquenil’i çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

 • Mide-bağırsak, sinirsel ya da kan hastalıklarınız, kinin isimli sıtma hastalığında kullanılan ilaca karşı duyarlılığınız varsa,
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa,
 • Porfiriniz (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) varsa,
 • Psöriyazis (sedef hastalığı) varsa, bunlar gibi durumlarda doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir. Size uygun tedavi dozunu ayarlayacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda PLAQUENIL kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Plaquenil kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik döneminde Plaquenil kullanımına ilişkin veri sınırlıdır. Plaquenil hamilelikte yalnızca beklenen yararı zararından fazla olduğu düşünüldüğünde kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Plaquenil kullanılır mı? Emzirme sırasında Plaquenil kullanmamalı ya da bebeğinizi emzirmemelisiniz. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Plaquenil kullanımı: Karaciğer ya da böbrek bozukluğunuz ya da bu organları etkilediği bilinen ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir.

Araç ve makine kullananlar Plaquenil  kullanabilir mi? Adaptasyonu bozabildiği ve bulanık görmeye neden olduğu için araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

PLAQUENIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte PLAQUENIL kullanımı nasıl olmalı?

Digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan ilaç): Plaquenil ile birlikte kullanımı esnasında digoksin kan düzeylerini artabileceğinden doktorunuz kan testleri isteyebilir.

İnsülin ya da şeker hastalığı ilaçları: Plaquenil ile birlikte kullanımı Süresince insülin ya da şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç dozunu doktorunuz azaltabilir.

Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç): Hidroksiklorokinin bu ilaçlar ile eşzamanlı uygulandığında kan düzeyini arttırdığı bilinmektedir.

Praziquantel (parazitlere karşı kullanılan bir ilaç): Bu ilaç ile birlikte Hidroksiklorokin tedavisi uygulandığında praziquantel’in emilimi, vücutta dağılımı etkilenebilir.

Agalsidaz (Fabry hastalığı olarak bilinen nadir bir genetik bozuklukta kullanılan bir ilaç): Hidroksiklorokin tedavisi bu ilaç ile birlikte uygulandığında teorik olarak hücre içi A. galaktoz aktivitesinin azalması riski vardır.

Halofantrin (sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi kalp ritmini bozabilme olasılığı olan diğer ilaçlarla birlikte Plaquenil kullanılmamalıdır. Ayrıca hidroksiklorokin, amiodaron (kalp ritim bozukluğunda kullanılan bir ilaç) ve moksifloksasin (antibiyotik türü bir ilaç) gibi kalp ritmini etkileyen diğer ilaçlarla eş zamanlı kullanılırsa ritm bozukluğu oluşumunda artış olabilir.

Hidroksiklorokin havale/nöbet/epilepsi eşiğini düşürebilir. Hidroksiklorokinin diğer sıtma ilaçlarıyla (örn. meflokin) birlikte uygulanmasının havale/nöbet/epilepsi eşiğini düşürdüğü bilinmektedir. Ayrıca hidroksiklorokin ile birlikte uygulandığında epilepsi ilaçlarının aktiviteleri bozulabilir.

Eğer  reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lültfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PLAQUENIL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Romatoid artirit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) tedavisinde yetişkinler için Plaquenil kullanma şekli:

Günde 1-2 tablet (200-400 mg) kullanılır.

Diskoid ve Sistemik Lupus Erıtematozus (tüm vücutta veya ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) tedavisinde yetişknler için Plaquenil kullanma şekli:

Günde 1-2 tablet (200-400 mg) kullanılır.

Malaria (Sıtma) profilaksisinde (korunma) yetişkinler için Plaquenil kullanma şekli:

Haftalık 400 mg- doz ile her haftanın kesinlikle aynı gününde kullanılır. Mümkünse profilaksiye (korunmaya) enfeksiyona maruz kalmadan iki halta önce başlanmalıdır. Profilaksi (korunmaya) endemik bölgeden (hastalığın yaygın olduğu bölgeden) ayrılmayı takiben sekiz hafta süre ile devam edilmelidir.

Juvenil kronik artrit (çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkan bir romatizmal eklem hastalığı) tedavisinde çocuklar için Plaquenil kullanma şekli:

Vücut ağırlığına göre ve kilogram başına maksimum 6.5 mg (maksimum 400 mg) olarak kullanılır.

Malaria (Sıtma) profilaksisinde (korunma) çocuklar için Plaquenil kullanma şekli:

Vücut ağırlığı 30 kg üzerinde olan çocuklarda haftalık profilaktik doz vücut ağırlığı kilogramı başına 6.5 mg’dır. Vücut ağırlığı ne olursa olsun maksimum yetişkin dozu aşılmamalıdır. Mümkünse profilaksiye (korunmaya) enfeksiyona maruz kalmadan iki halta önce başlanmalıdır. Profilaksi (korunmaya) endemik bölgeden (hastalığın yaygın olduğu bölgeden) ayrılmayı takiben sekiz hafta süre ile devam edilmelidir.

Işığa duyarlı deri erupsiyonları (deri üzerinde aniden ortaya çıkan kırmızı renkli cilt lezyonları) tedavisinde Plaquenil kullanma şekli:

Bölünmüş iki doz halinde günde toplam 400 mg (2 tablet) kullanılır. İlaç uygulaması güneşe en fazla maruz kalınan dönemle sınırlı olmalıdır.

Akut atakların tedavisinde Plaquenil kullanımı:

Yetişkinlerde:

800 mg ilk doz ile başlanır ve 6-8 saat sonra 400 mg ve sonraki 2 gün 400 mg/gün doz kullanılır (toplam 2 g). Alternatif olarak 800 mg’lık tek dozda uygulanabilir.

Vücut ağırlığı 30 kg üzerinde olan çocuklarda toplam 12 mg/kg (toplamda 2 g’ı aşmayacak şekilde) 3 gün süreyle aşağıdaki şekilde vücut ağırlığına göre uygulanır:

İlk Doz: 12.9 mg/kg (fakat 800 mg dozunu aşmayacak şekilde) uygulanır.

 Diğer dozlar 6.5 mg/kg (fakat 400 mg dozunu aşmayacak şekilde) uygulanır:

 • İkinci doz: İlk dozdan 6 saat sonra,
 • Üçüncü doz: İlk dozdan 24 saat sonra,
 • Drdüncü doz: İlk dozdan 48 saat sonra uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Plaquenil ağızdan alınır.

Yiyecek veya bir bardak süt ile alınmalıdır.

Çocuklarda Plaquenil kullanımı:

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Malaria (Sıtma) proflaksisi (korunma):

Vücut ağırlığı 30 kg üzerinde olan çocuklarda, haftalık idamelik doz vücut ağırlığı kilogramı başına 6.5 mg’dır. Vücut ağırlığı ne olursa olsun maksimum yetişkin dozu aşılmamalıdır.

Vücut ağırlığı 30 kg üzerinde olan çocuklarda ise toplam 32 mg/kg (toplamda 2 g’ı aşmayacak şekilde) 3 gün süreyle aşağıdaki şekilde vücut ağırlığına göre uygulanır:

İlk Doz: 12.9 mg/kg (fakat 800 mg dozunu aşmayacak şekilde), diğer dozlar 6.5 mg/kg (fakat 400 mg dozunu aşmayacak şekilde) uygulanır. İkinci doz ilk dozdan 6 saat sonra, üçüncü doz ilk dozdan 24 saat sonra ve dördüncü doz ilk dozdan 48 saat sonra uygulanır.

Juvenil kronik artrit (çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkan bir romatizmal eklem hastalığı) tedavisinde çocuklar için Plaquenil kullanma şekli:

Vücut ağırlığına göre ve kilogram başına maksimum 6.5 mg (maksimum 400 mg) olarak kullanılır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Plaquenil kullanımı:

Karaciğer ya da böbrek bozukluğunuz ya da bu organları etkilediği bilinen) ilaç kullanıyorsanız doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir.

Eğer Plaquenil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Plaquenil kullandıysanız: Plaquenil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Plaquenil kullanmayı unutursanız: Bir dozu atlarsanız sonraki dozunu almanıza uzun zaman var ise hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Plaquenil ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuza danışmadan Plaquenil kullanımını sonlandırmayınız. Doktorunuz size Plaquenil’i reçete ettiği rahatsızlığınızın özelliğine göre tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

PLAQUENIL’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Plaquenil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Plaquenil’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Korneal değişiklikler (bulanık görme, ışığa karşı duyarlılık),
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu),
 • Deride mevcut bir deri hastalığına, ilaçlara, maligniteye (habis bir hastalığa) veya bilinmeyen nedenlere bağlı yaygın kızarıklık ve pullanma,
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, döküntü, bronşların daralması, bronşların spazmı.

Retinopati (görme bozukluğuna neden olabilen gözün ağ tabakasında görülen bir hastalık), ilk evrelerde tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür. Fakat durum ilerledikçe tedavi kesilmesinden sonra da ilerlemeye devam etme riski olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Plaquenil’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk, düşünce bozukluğu) ve nöbet,
 • Kaslarda güçsüzlük, kas hastalıkları (ilaç kesildikten sonra düzelebilmekle birlikte düzelmesi aylar sürebilir.),
 • Kalp hastalıkları,
 • Kemik iliği depresyonu (baskılanması),
 • Kansızlık, kan hastalıkları (kan test sonuçlarında görülen kan hücreleri sayısında azalma),
 • Porfirinin alevlenmesi (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık),
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk,
 • Hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Deri döküntüleri, kaşıntı, deri ve mukoz membranlarda (ağız boşluğu gibi yüzeyler) renk değişiklikleri, saçlarda beyazlama, saç dökülmesi (tedavi kesildiğinde kolayca düzelir.)
 • Anoreksi (iştah azalması),
 • Bulantı, ishal, iştahsızlık, karın ağrısı, seyrek olarak kusma gibi mide bağırsak rahatsızlıkları (bu belirtiler dozun azaltılması veya ilacın kesilmesinin ardından hemen düzelir.),
 • Sersemlik,
 • Baş dönmesi, baş ağrısı,
 • Konvülsiyon,
 • Sinirlilik,
 • Duygusal hareketlilik,
 • İntihar eğilimi,
 • Vertigo (baş dönmesi),
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Hafif duyusal kayıp (tendon reflekslerinde baskılanma ve anormal sinir iletimi).

Bunlar Plaquenil’in hafif yan etkileridir ve kısa sürelidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raoporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PLAQUENIL nasıl saklanmalı?

 • Plaquenil’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Plaquenil’i 25°C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
 • Plaquenil’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Plaquenil’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 04.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Romatoid artrit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Sistemik lupus eritematozus nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Sıtma (malaria) nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Juvenil romatoid artrit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

10 Yorum

 1. Avatar

  HALİDE KAYNAR

  26 Ekim 2019 at 13:53

  Yaklaşık 3-4 yıldır bu ilacı kullanıyorum. Yüzümün tamamında çok ileri derecede lekelenme oldu. Güneşe çıktığımda çok çabuk yanıyorum ve çok rahatsız oluyorum. Güneş gözlüğü takmadan açık havada kalamıyorum.
  Ara ara kaşıntı problemi ve sık sık başağrısı oluyor.
  Saçlarımıda yukarıdaki yan etkilerin tamamını yaşıyorum ve geçen sene başedemediğim için saçlarımı kısacık kestirdim.
  Tırnak kenarlarımda çatlama ve kuruma var. Bazen çok ilerliyor
  Gözde görme sıkıntım başladı ve maalesef hızlı ilerliyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Kasım 2019 at 00:22

   Bahsettiğiniz şikayetler hastalığınız ile ilgili de olabilir. Tabii ki her ilacın yan etkileri olabilmektedir. Bu ilaç romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, jüvenil artrit, ışığa duyarlı deri erupsiyonları, sıtma proflaksisi ve akut atakların tedavisinde kullanılır. Bu tür hastalıklarda çeşitli sistem tutulumları olabilmektedir.

   Doktorunuz ile görüşmeyi ihmal etmemelisiniz. Doktorunuz hastalığınıza ve ilacın yan etkilerine göre uygun kullanım dozu veya ilaç değişimi olup olmayacağı ile ilgili size bilgi verecektir.

   Geçmiş olsun.

 2. Avatar

  mustafa kiraz

  21 Mart 2020 at 17:29

  korana hastalığına iyi gelir mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Mart 2020 at 14:55

   Plaquenil, hidroksiklorokin sülfat etken maddesini içerir. Hidroksiklorokin-anti-protozoal bir ilaçtır ve sıtma tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda temel etkili anti-romatizmal bir ilaçtır ve eklemlerde olan enflamasyon (iltihabi durum) şişlik, tutukluluk ve ağrı tedavisinde de etkilidir. Plaquenil anti-viral bir ilaç olmasından dolayı bu işin başındaki ilgili uzmanlar gerek görürse Kovid 2019 için de deneyebilirler veya kullanabilirler.

   Anti-viral ilaçlar ve kullanıldıkları viral hastalıklar genellikle sınırlıdır.

   Korona 2019 yeni bir virüs kaynaklı salgın hastalığıdır. Korona 2019 bildirimi zorunlu bir hastalıktır.

   Eğer bu tür bir şüpheniz varsa mutlaka doktora başvurmalısınız.

 3. Avatar

  Gülizar

  28 Nisan 2020 at 00:34

  Merhaba benim de annem bu ilacı kullanıyor. Romatizma. Eklem ağrısı bacaklarda ki şişlik için verdiler. Corona yüzünden kan ver eye gidemedik. İki ayda bir kan verecektyik. 6 ay kullanalım dedi doktor ama 9 ayı geçti ne yapmalıyız. Bu durumda belli 2 yada 3 ay daha doktora gidemeyeceğiz. 67 yaşında annem.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Mayıs 2020 at 10:36

   Bir şekilde doktorunuza ulaşmaya çalışmalısınız, çünkü belli hastalıklar için takipte olan hastaların kontrollerini ihmal etmemeleri önemlidir. Olmadı Aile Hekiminize başvurunuz veya Aile Hekiminizden evde kontrol için yardım isteyiniz.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 4. Avatar

  Aslı

  28 Mayıs 2020 at 23:56

  Merhaba 2 yıl önce fibromiyalji teşhisi konuldu 3 ay öncede sjögren dediler bu ilacı verdiler 6 tane içebildim günlük 1 dreje şeklinde 6 gün kulandım aşırı mide bulantısı ishal ağlama krizleri sinir vb şeyler oldu ne yapacağım bilmiyorum çok fazla ağrı çekiyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Mayıs 2020 at 00:01

   Doktorunuz ile görüşmeden ilacınızı bırakmamalısınız, yan etkileri de doktorunuza söylemelisiniz. Doktorunuz duruma göre alternatif bir ilaç verebilir ya da doz ayarlaması yapabilir.

   Geçmiş olsun.

 5. Avatar

  Elif

  20 Eylül 2020 at 09:36

  Merhaba
  Corona virüs tedavisi amacıyla bu ilacı kullandım
  Ancak regl olamıyorum
  Bi ilgisi varmıdır

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Eylül 2020 at 10:44

   İlacın yan etkileri arasında adet gecikmesi veya adet düzensizliği yer almamaktadır, ancak ruhsal değişiklikler yapabilir. Bu nedenle de (ruhsal değişiklikler nedeniyle) dolaylı olarak adet düzensizlikleri yaşanabilir. Ayrıca hastalık yüzünden kişide oluşan stres de adet sorunlarına sebep olabilmektedir. Yine geçirmiş olduğunuz hastalıktan dolayı ani kilo kaybı oldu ise buna bağlı da adet düzensizlikleri görülebilir.

   Aile Hekiminiz ile bu konuda görüşmenizde fayda vardır.

   Çok Geçmiş Olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git