Enfeksiyon Hastalıkları

Piyeloseptyl Nedir? Piyeloseptyl İlacı Ne İşe Yarar?

PİYELOSEPTYL 50 MG KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Her kapsül;

 • Etkin madde: 50 mg nitrofurantoin,
 • Yardımcı maddeler: Nişasta, talk (E553b), magnezyum stearat (E572), kroskarmelloz sodyum, titanyum dioksit (E171), tartrazin FD&C sarı no:5 (E102), ingido karmin FD&C mavi no:2 (E132), jelatin (E441) (sığır jelatini) içerir.

Piyeloseptyl Prospektüs

PİYELOSEPTYL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Piyeloseptyl kapsül açık-koyu yeşildir ve sarı homojen toz içermektedir. Her kapsülde 50 mg nitrofurantoin içeren 30 kapsüllük ambalajlarda takdim edilmektedir. Kapsül içeriğinde sığır kaynaklı jelatin bulunmaktadır.

Nitrofurantoin antibiyotiktir ve idrar torbası ile idrar yolunun diğer bölümlerinde görülen enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

PİYELOSEPTYL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (PİYELOSEPTYL KONTRENDİKASYONLARI)

 • Nitrofurantoine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (kaşınma, ciltte kızarıklık veya nefes almada zorluk) varsa,
 • Böbreklerinizin çalışmasını ciddi bir şekilde etkileyen böbrek rahatsızlığınız varsa (bu durumdan emin değilseniz doktorunuza danışınız),
 • İlacın bebeği etkileme riskinden dolayı gebeliğinizin son ayında iseniz veya doğum sancılarınız varsa,
 • Porfiri adlı bir kan hastalığınız varsa,
 • G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrojenaz) enzim eksikliğiniz varsa,
 • 3 aylığın altındaki bebeklerde,
 • Düşünülen veya bilinen G6PD enzim eksikliği olan bir bebeği emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Piyeloseptyl kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

PİYELOSEPTYL DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Şeker hastası iseniz.
 • Ciddi güçsüzlüğe neden olan hastalığınız varsa.
 • Kansızlığınız (kırmızı kan hücre sayısında azalmaya bağlı olarak soluk beniz, güçsüzlük ve nefessiz kalma), B vitamini eksikliğiniz veya kanınızda anormal düzeyde tuz varsa.
 • Alerjik reaksiyon geçmişiniz varsa.
 • Yukarıdaki koşullar sinirsel hasara bağlı olarak dokunma duyusunda değişikliklere ve uyuşmalara yol açacak bir yan etkinin görülme ihtimalini arttırabilir.
 • Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz adlı enzimin (vücuttaki bir kimyasal madde) eksikliği varsa, bu durum kırmızı kan hücrelerinizin daha kolay hasar görmesine neden olur (bu eksiklik Akdeniz, Orta Doğu, Asya kökenli ve siyah tenli insanlarda daha yaygındır).
 • Akciğer, karaciğer veya sinir sistemi ile ilgili problemleriniz varsa, (birkaç ay Piyeloseptyl kullanmanız gerekirse doktorunuz akciğerlerinizin ve karaciğerinizin nasıl çalıştığını düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PİYELOSEPTYL YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Piyeloseptyl’i yiyeceklerle birlikte veya sütle alınız. İlacı yiyecekler veya sütle birlikte almanız mide rahatsızlığını önler, ayrıca ilacın emilimine yardımcı olur.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bilindiği kadarıyla Piyeloseptyl gebelikte kullanılabilir. Ancak gebeliğinizin son ayında iseniz, doğum sancısı ve doğum süresince kullanımı bebeği etkileyebileceğinden ilaç gebeliğin bu evresinde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR KULLANABİLİR Mİ?

Piyeloseptyl baş dönmesi ve uyuklamaya neden olabilir. Bu yönde etkilenmişseniz söz konusu belirtiler gözlenmeyene kadar araç ve makine kullanmamalısınız.

PİYELOSEPTYL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her kapsülde 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PİYELOSEPTYL KULLANIMI

 • Hazımsızlık için antiasit (örn. magnezyum trisiklat),
 • Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. probenesid veya sülfinpirazon),
 • Yiyeceklerin mideden geçişini yavaşlatan ilaçlar (örn. atropin, hiyosin),
 • Karbonik anhidraz inhibitörleri gibi göz içi basıncın artması durumunda (glokom) kullanılan ilaçlar (örn. asetazolamid),
 • İdrarın asitliğini azaltan ilaçlar (örn. potasyum sitrat karışımı),
 • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. kinolonlar),
 • Oral kontraseptif ilaçlar (doğum kontrol hapları) (ondom gibi ekstra kontraseptif önlemler almanız gerekir. Antibiyotikler, doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir),
 • Tifoyu önlemek için verilen tifo aşısı.

Piyeloseptyl idrarda şekerin arandığı bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PİYELOSEPTYL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Piyeloseptyl’i yiyeceklerle birlikte veya sütle alınız, ilacı bu şekilde kullanmanız mide- bağırsak bölgesindeki tahrişi azaltır.

Doktorunuz hastalığın tipine göre uygun dozu ve kullanım aralığını size bildirecektir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, aşağıda belirtilen talimatları takip ediniz.

Yetişkinler:

Enfeksiyon tedavisinde: 7 gün boyunca günde 4 kez bir tane 50 mg veya 100 mg kapsül.

İlave enfeksiyonların önlenmesinde: Yatmadan önce bir tane 50 mg veya 100 mg kapsül.

Cerrahi işlem boyunca enfeksiyonların önlenmesinde: Ameliyatın yapılacağı gün ile ameliyattan sonraki 3 gün boyunca 4 kez bir tane 50 mg kapsül.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağız yoluyla kullanılır.

Kapsülleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su veya süt) ile bütün olarak alınız.

Çocuklarda Piyeloseptyl Kullanımı:     

Çocuklar ve 3 aylığın üzerindeki bebekler: Doz çocuğun ağırlığına göre ayarlanır ve bu doz doktor tarafından belirlenir. Doktorunuzun talimatlarını aynen uygulayınız.

3 aylıktan küçük bebeklere Piyeloseptyl verilmemelidir.

Yaşlılarda Piyeloseptyl Kullanımı:

Yaşlılarda belirgin böbrek bozukluğunun olmaması kaydıyla normal bir yetişkin için geçerli olan dozun aynısı kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Piyeloseptyl Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda Piyeloseptyl kullanılmamalıdır. Uzun süreli, baskılayıcı tedavide etkili olabilen en düşük doz kullanılmalıdır.
 • Karaciğer yetmezliği: Veri bulunmamaktadır.

Eğer Piyeloseptyl’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Piyeloseptyl Kullandıysanız:

Piyeloseptyl’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Piyeloseptyl Kullanmayı Unutursanız:

Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız endişelenmeyiniz. İlacınızı almadığınızı aynı gün içerisinde hatırlarsanız normal dozlamaya devam edin. Bir gün boyunca almayı unuttuysanız ertesi gün normal dozda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Piyeloseptyl İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Tedavinin ne kadar süreceğini doktorunuz size söyleyecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile size belirtilen zamandan önce ilacı kullanmayı kesmeyiniz.

PİYELOSEPTYL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Piyeloseptyl’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir. Bunların çoğu hafiftir ve ilacı kullanmayı kestiğinizde ortadan kalkar.

Aşağıdakilerden biri olursa Piyeloseptyl’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani hırıltı, nefes almada güçlük, göz kapaklarında, yüzde veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle vücudun tamamında),
 • Piyeloseptyl akciğerlerinizi bir hafta gibi kısa bir sürede ya da özellikle yaşlı hastalarda çok yavaş bir şekilde etkileyebilir. Bu durum ateş, üşüme, öksürük ve nefes darlığına neden olabilir.
 • Sarılık (karaciğer bozukluğuna bağlı olarak ciltte ve göz aklarında sarılaşma).
 • Omuriliğin dışındaki sinirler etkilenerek dokunma duyusunda ve kas kullanımında değişikliklere neden olabilir. Buna ilaveten baş ağrısı, ruh halinde büyük değişiklikler, kafa karışıklığı, güçsüzlük, bulanık görme meydana gelebilir. Bu etkiler şiddetli kimi zaman da kalıcı (iyileşmeyen) olabilir.
 • Kafa içi basınçta artış (bu nedenle şiddetli baş ağrısı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Piyeloseptyl kullanımından sonra idrarınız sarı veya kahverengine boyanabilir. Bu oldukça normal bir durumdur ve ilacı kesmenizi gerektirmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı ve baş ağrısı.
 • İshal.
 • İştahsızlık, karın ağrısı ve kusma.
 • Baş dönmesi, uyuklama.
 • Bazı hastalarda kan hücreleri etkilenir ve buna bağlı olarak morarma, kanın pıhtılaşmasında gecikme, boğaz ağrısı, ateş, kansızlık ve soğuk algınlığına hassasiyet veya uzun süreli soğuk algınlığı görülebilir.
 • Bazı hastalarda çeşitli deri döküntüleri veya reaksiyonları meydana gelmiştir. Bu durum deride pullanma, kırmızı döküntü veya hızlı kalp atımının eşlik ettiği ateş ve ağrı, kabarcıklı deri döküntüsü olarak kendini gösterebilir. Diğer reaksiyonlar arasında tükürük bezlerinin (yüz ağrılarına neden olan) ve pankreas bezinin iltihaplanması (ciddi karın ağrısı) ve eklem ağrıları yer almaktadır.
 • Kısa süreli saç dökülmesi.
 • Piyeloseptyl’e  duyarlı olmayan mikropların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PİYELOSEPTYL’İN SAKLANMASI

 • Piyeloseptyl’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Piyeloseptyl’i 25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Piyeloseptyl’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız Ambalajdaki ve blisterdeki son kullanma tarihinden sonra Piyeloseptyl’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 05.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 *Sistit (mesane iltihabı) nedenleri, belirtileri ve tedavisi

*İdrar yolu enfeksiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi

*Hematüri (idrardan kan gelmesi) nedenleri

* Monurol nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git