Ağrılar ve Tedavileri

Pirofen Nedir? Pirofen Tablet Ne İşe Yarar? Pirofen Yan Etkileri Nelerdir?

PIROFEN 500 mg TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır

Etkin madde: Bir tablet 500 mg parasetamol içerir.

Yardımcı madde(er): Mikrokristalin seliiloz (pH 102), kroskarmelloz sodyum, polivinilpirolidon K 25, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Pirofen Prospektüs

PIROFEN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Pirofen, her tabletinde 500 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

Pirofen, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır.

Pirofen, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

PIROFEN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Pirofen, kullanılmamalıdır (kontredikedir).

PİROFEN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

 • Aneminiz (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa, bunlar gibi durumlarda Pirofen, dikkatli kullanılmalıdır.

Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol (4 Pirofen tablet) almamalısınız.

3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Pirofen akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PİROFEN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE PIROFEN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pirofen’in hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir. Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Pirofen’in emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir.

Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANALAR PIROFEN KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir.

Pirofen kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

PIROFEN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PIROFEN KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Pirofen’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. propantelin vb.),
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. metoklopramid gibi),
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar),
 • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç,
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır),
 • Alkol,
 • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

PIROFEN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Pirofen yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur.

 • Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Önerilen doz 2 tablettir ve gerekirse doz, her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.
 • 6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz 4-6 saat ara ile 1/2-1 tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 10-15 mg/kg bölünmüş dozlarda 60 mg/kg’dır.

Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan alınır.

Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Çocuklarda Pirofen Kullanımı:

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda Kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozların sıklığı azaltılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Pirofen Kullanımı:

Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Pirofen’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Pirofen Kullandıysanız:

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirtiler görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir.

Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

Pirofen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

Pirofen Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pirofen İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın.

Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

PIROFEN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Pirofen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet Pirofen) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni),
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni),
 • Kan hücrelerinde azalma (pansitopeni),
 • Anemi (kansızlık).

Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

 • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok),
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm),
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı,
 • Karaciğer hasarı,
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzema, aleıjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme).

Bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PIROFEN’İN SAKLANMASI

 • Pirofen çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Pirofen 30°C’nin altındaki oda ısısında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Pirofen son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Pirofen’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Pirofen’i kullanmayınız.

Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Baş Ağrısı Neden Olur
 2. Eklem Ağrısı Neden Olur
 3. Karın Ağrısı Neden Olur
 4. Boğaz Ağrısı Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git