Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Pirofen Nedir? Pirofen Şurup Ne İşe Yarar? Pirofen Şurup Nasıl Kullanılır? Pirofen Şurup Yan Etkileri

PIROFEN 150 MG/5 ML PEDİATRİK ŞURUP KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla uygulanır.

Etkin madde: Her 5 ml’de 150 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler: Metil paraben, propil paraben, sodyum sakkarin, sitrik asit monohidrat, propilen glikol, etil alkol (%96), gliserin, PEG 4000, kristal şeker, F.D ve C Red No: 3, frambuaz esansı likit, distile su gibi yardımcı maddeler içerir.

Pirofen Prospektüs

PIROFEN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (PIROFEN ENDİKASYONLARI)

Her ölçeğinde (=5 ml) 150 mg parasetamol içerir.

Pirofen 150 mililitrelik şişelerde sunulmaktadır.

Çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

PIROFEN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer çocuğunuzun;

 • Parasetamol ya da ilacın içindeki maddelerden birine karşı alerjisi var ise,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,
 • Vücut ağırlığı 4 kg’dan düşükse/erken doğmuşsa (37. haftadan önce), bunlar gibi durumlarda Pirofen kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

PIROFEN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer çocuğunuz aşağıdaki durumlardan herhangi birisine sahipse, doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Hafif ve orta şiddette karaciğer yetmezliği, başka bir karaciğer hastalığı ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonu (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa,
 • Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliği ya da başka bir böbrek hastalığı varsa,
 • Kansızlığı varsa,
 • Akciğer hastalığı varsa,
 • Şeker hastalığı varsa,
 • Gilbert Sendromu adı verilen ve sarılıkla seyreden bir karaciğer rahatsızlığı varsa,
 • Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar (örn. parasetamol) kullanıyorsa,
 • 3-5 gündür bu ilacı kullanmasına rağmen yeni şikayetleri varsa veya ağrısı ya da ateşi azalmadıysa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı -karaciğer hasarına sebep olabilir. Çocuğunuza parasetamol içeren bir ürünü ilk kez veriyorsanız ya da daha önce verdiyseniz, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktor ile irtibata – geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda çocuğunuza bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı vermemelisiniz. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

PIROFEN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

 • Pirofen’in içerdiği parasetamol alkol ile veya alkol içeren bir yiyecek/içecek ile birlikte alındığında karaciğere zarar verebilir.
 • Besinler Pirofen’in bağırsaklardan emilim hızını azaltabilir.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMLERİNDE PIROFEN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pirofen’i hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde uzun süre, doktorunuzun tavsiye ettiği miktardan fazla ya da başka ilaçlarla birlikte Pirofen’i kullanmanız önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,.

Pirofen’in içerdiği parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. Bu zamana kadar istenmeyen bir etki görülmemiş olmasına rağmen Pirofen’i emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PIROFEN KULLANABİLİR Mİ?

Bazı hastalarda parasetamol kullanımına bağlı olarak baş dönmesi veya uyku hali görülebilir. Parasetamol kullanan hastaların uyanık kalmalarını gerektiren faaliyetler esnasında dikkatli olmaları gerekmektedir.

PIROFEN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı intoleransı (dayanıksızlığı) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza kullandırmadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün sakkarin sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün az miktarda -her dozda 100 mg’dan daha az- etanol (alkol) içerir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PIROFEN KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Pirofen’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza bildiriniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. propantel),
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. metoklopramid),
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
 • Kan sulandıran ilaçlar (örn. varfarin ve kumarin türevleri),
 • Zidovudin (AIDS hastalarında kullanılan bir antiviral ilaç),
 • Diğer ağrı kesici ilaçlar.

Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PıROFEN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça;

Pirofen Nasıl Kullanılır

Uygulama Yolu ve Metodu:

Çocuğunuza Pirofen’i, bir bardak suya, süte veya meyve suyuna karıştırarak da içirebilirsiniz.

Doktorunuz, çocuğunuzun Pirofen ile tedavisinin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Ağrı süresi 5 günü aşarsa ya da ateş 3 günden fazla sürerse, artarsa ve/veya başka belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan tedaviye devam etmeyiniz.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Pirofen Kullanımı:

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan çocuklarda kullanmayınız.

Eğer Pirofen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Pirofen Kullandıysanız:

Çocuğunuza gerekenden fazla Pirofen vermeniz halinde solgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi erken belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. Parasetamol aşırı dozu hemen tedavi edilmelidir.

Pirofen’den çocuğunuza kullanması gerekenden fazlasını verdiyseniz, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Pirofen Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çocuğunuza çift doz Pirofen vermeyiniz.

PİROFEN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Pirofen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Pirofen’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyonlar,
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafilaktik şok),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar (toksik epidermal nekroliz),
 • Deride döküntüler.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun Pirofen’e karşı ciddi alerjisi var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılması gerekli olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini çocuğunuzda fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma),
 • Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma),
 • Kan pulcuğu- sayısında azalma (halsizlik, solukluk, yorgunluk),
 • Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara -iltihap oluşturan mikrobik hastalık- yakalanma),
 • Kan hücrelerinde azalma (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, sık enfeksiyonlara -iltihap oluşturan mikrobik hastalık- yakalanma),
 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri bulguları),
 • Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sarılık, yüzde lekeler).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini çocuğunuzda fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı, mide rahatsızlıkları,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku hali,
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme).

Bunlar Pirofen’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

PİROFEN’İN SAKLANMASI

 • Pirofen’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Pirofen’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.
 • Pirofen’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Pirofen’i kullanmayınız.

KONU İLE İLGİLİ BENZER SAĞLIK YAZILARIMIZ

 1. Yüksek ateş ve tekrarlayan ateş neden olur
 2. Ateşli havale neden olur
 3. Bebeklerde ateşlenme belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git