Akciğer Hastalıkları

Pirazinamid Nedir? Pirazinamid’in Yan Etkileri

Pirazinamid ne için kullanılır?

  • Pirazinamid nedir ve ne için kullanılır? Tüberküloz tedavisinde başka ilaçların yanı sıra kullanılan bir ilaçtır. Nikotinemid’in sentetik pirezin analoğudur. İzoniazid kadar olmasa da, tüberküloz tedavisinde oldukça güçlü etkisi vardır. Bu etkisini hem çoğalmaya devam eden, hem de dormand durumda (uykuda) olan mikobakteriler üzerinde gösterir. Monositler ve makrofajlar içindeki yavaş üreyen mikobakteriler üzerinde en etkili tüberkülisiddir. Pirazinamid, izoniazid ve rifampisin gibi ilaçlarla kombinasyon olarak kullanılır, ancak tek başına kullanımı önerilmez.
  • Pirazinamid’in yan etkileri: Muhtemel yan etkileri arasında baş dönmesi, eklem ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, ishal, döküntü, ateş, anemi, gut hastalığı ve karaciğer hasarı, intertisyel nefrit, ağrılı idrar yapma, porfiri gibi yan etkiler vardır.

”Bu ilaçlar doktor reçetesi olmadan kullanılmaz”. 

Benzer sağlık yazıları

  1. Molcef plus nedir ve ne için kullanılır
  2. Amiodaron nedir ve ne için kullanılır
  3. Ampisilin nedir ve ne için kullanılır
  4. Amfoterisin nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git