Erkek Hastalıkları ve Tedavileri

Peyronie Hastalığı Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Peyrionie hastalığı, penisin etrafını saran ve Turnika Albuginea olarak adlandırılan koruyucu kılıfın, kollajen içeriğinde oluşan değişikliklere bağlı ortaya çıkan bir hastalıktır.

Peyronie hastalığı nedir?

Peyronie hastalığı, penisin etrafını saran ve Tunika Albuginea olarak adlandırılan koruyucu kılıfın, kollajen içeriğinde oluşan değişikliklere bağlı ortaya çıkan bir hastalıktır. Kollajen içeriğinde meydana gelen değişiklik nedeni ile, bölgesel kalın ve sert plak oluşumu ve buna bağlı olarak peniste ereksiyon (sertleşme) sırasında ağrı, peniste eğrilik ve peniste kısalma gibi sorunlar gelişir. Ek olarak Peyronie hastalığı olan erkeklerin % 20-40’ında erektil disfonksiyonuna da (peniste sertleşme sorununa) rastlanmaktadır. Bu hastalık genellikle 40-70 yaşlarındaki erkeklerde görülmekle birlikte daha genç erkekler de görülebilir.

Peyronie hastalığı neden olur?

Peyronie hastalığına neden olan faktörler arasında birçok etken suçlanmakla birlikte, günümüzde halen tam olarak nedeni bilinmemektedir. E vitamini eksikliği, Propanolol ve Metotreksat gibi bazı ilaçların uzun süreli kullanımı Peyronie hastalığı gelişiminden sorumlu tutulan faktörler arasındadır. Yine bu duruma neden olan faktörler arasında genetik yatkınlık, diyabet hastalığı, gut hastalığı, kronik sigara kullanımı, penisin tunika albuginea üzerine tekrarlayan minör travmalar ve idrar yollarına yapılan cerrahi girişimler de sayılabilir.

Peyronie hastalığı belirtileri

Bu sorun sıklıkla cinsel birleşmeyi güç ve ağrılı hale getirir. Kalınlaşan alan penis gevşek olduğunda sert bir nodül olarak hissedilebilir, buna karşın hastaların önemli bir kısmı plak varlığından habersizdir.

Ereksiyon sırasında ağrı ve ele gelen plak genellikle 12-18 ay süren ve hastalığın akut dönemi olarak tanımlanan sürecin en önemli belirtileridir. Bu dönemi, penis ağrısının azaldığı buna karşılık peniste eğriliğin sabit olarak kaldığı kronik evre takip eder. Plaklar çoğunlukla penisin sırt kısmında yer alıp, ereksiyon sırasında penisin yukarıya doğru kıvrılmasına sebep olurken, penisin altında yer alan plaklar ereksiyon sırasında penisin aşağıya doğru kıvrılmasına, sağ ve solda yer alan plaklar ise sertleşme sırasında penisin sağ ve sol taraflara doğru kıvrılmasına neden olur. Çok nadir vakada penis kum saati ve kuğu boynu şeklinde de deforme olabilir. Hastaların yaklaşık tamamı penislerinin kısaldığından ve genel olarak küçüldüğünden şikayet ederler.

Peyronie hastalığı belirtileri

Peyronie hastalığı teşhisi

Peyronie hastalığı genellikle hastanın hikayesi (anamnezi) ve fizik muayenesi ile teşhis edilmektedir.

Üroloji uzmanı tarafından hastanın anamnezi alınırken; hastalığın  ne zaman başladığı, hastalığın şekli, hastalığın seyri, hastanın kullandığı ilaçlar ve alışkanlıkları, ereksiyon sırasında bir sıkıntı çekip çekmediği gibi durumlar hakkında bilgi alınır.

Hastanın fizik muayenesinde; penis üzerinde plak muayenesi yapılır, penis boyu ölçümü yapılır, hastadan ereksiyon sırasında penisin fotoğrafını çekmesi istenir, kendi kendine ereksiyon gerçekleştiremeyen hastalarda enjeksiyonla penis içine ilaç verilerek yapay ereksiyon gerçekleştirilir ve bu sırada da fotoğraf çekmesi istenir.

Penisin damarsal yapısının değerlendirilmesi için renkli doppler ultrasonografi tetkiki istenir. Bunların dışında dinamik infüzyon kavernozometri ve kavernozografi (DICC) ve noktürnal penil tumesans (NPT) tetkikleri de yapılabilir.

Hastalığın ayırıcı tanısında doğumsal penil eğrilik, penil kordi, penil ven trombozu, travma sonrası gelişen fibrozis ve lösemi hastalığı sırasında oluşan penil infiltrasyonu, daha nadir olmakla birlikte peniste görülebilen epiteloid sarkom, anjiosarkom ve penis kanseri gibi hastalıklar ya da durumlar göz önünde bulundurulur.

Peyronie hastalığı nasıl tedavi edilir?

Bazı Peyronie hastalarında herhangi bir şikayet olmayabilir. Bu hastalar Peyronie hastalığının hiç bir hayati tehlikesi olmadığı hakkında bilgilendirilir. Fakat akut dönemde penis ağrısı ve kronik dönemde ciddi penis eğriliği olan hastalarda tedavi gerekir.

Peyronie hastalığının konserfatif tedavisi nedir? Peyronie hastalığının 6-18 aylık akut döneminde konservatif tedavi uygulanabilmektedir. Yakın zamanlarda konservatif tedavi olarak radyasyon tedavisi, lazer tedavisi, ultrason tedavisi, ESWT tedavisi gibi yöntemlerin uygulanabileceği önerilmiş olsa da, bu tedavi yöntemlerinin faydaları hakkında yeterli veri yoktur.

Peyronie hastalığının ilaç tedavisi nedir? Oral (ağız) yoluyla kullanılan E vitamini Peyronie hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılmıştır. Kullanımı kolay, ucuz ve yan etkisi oldukça az olan bir ilaçtır. Vitamin E tedavisinden sonra plak boyutlarında %20 oranında küçülme ve %30 oranında penis eğriliğinde düzelme sağlanabilmektedir. Yine E vitamini tedavisi verilenlerde penis ağrısında azalma olduğu da bilinmektedir.

Oral sistemik tedavide potasyum parabenzoat, anti-östrojen ve kolşisin gibi ilaçlar da kullanılabilmektedir.

Peyronie hastalığının ilaç tedavisinde enjeksiyon tedavisi, topikal jeller gibi ilaç tedavileri de uygulanabilir.

Peyronie hastalığında kök hücre tedavisi araştırma aşamasında olup, ilerisi için umut vaat etmektedir.

Peyronie hastalığında cerrahi tedavi nedir? Peyronie hastalığında cerrahi tedavi, penis eğriliğinin cerrahi olarak düzeltilmesi ve Peyronie hastalığı ile birlikte sertleşme sorunu olan hastalarda penis protez yerleştirilmesi gibi girişimleri içermektedir. Cerrahi tedavi konservatif tedavinin yetmediği durumlarda uygulanır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Ejekülasyon bozuklukları neden olur
  2. Penis ucu iltihabı neden olur
  3. Bel soğukluğu nedenleri ve belirtileri
  4. Erkeklerde kısırlık neden olur
  5. Testis torsiyonu nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git