Hastalıklar ve Tedaviler

Penvasc Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Penvasc Ne İLacı

PENVASC 5 mg TABLET KULLANMA TALİMATI

Penvasc ağızdan alınır.

Penvasc etkin maddesi: Her tablet 5 mg amlodipin baza eşdeğer 6,944 mg amlodipin besilat içerir.

Penvasc yardımcı maddeleri: Mikrokristal selüloz, anhidr dibazik kalsiyum fosfat, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Penvasc Prospektüs

PENVASC NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Penvasc20,30 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler yuvarlak ve beyaz renklidir.

Penvasc etkin madde olarak amlodipin besilat içerir.

Penvasc, hafif ve orta şiddetteki yüksek kan basıncının (hipertansiyon) düzenlenmesinde, stabil ve değişken olarak iki tipi bulunan anjina olarak adlandırılan göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır.

PENVASC KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Dihidropiridin türevlerine duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Kardiyojenik şok ve kalıcı olmayan anjina durumlarında kullanılmamalıdır.

PENVASC’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Amlodipin, özellikle ciddi aort darlığı (stenozu) ve/veya kalp büyümesi (hipertropik kardiyomiyopatisi) bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Hamile kadınlarda, laktasyon dönemindeki hastalarda ve çocuklarda yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Bu kişilerde zorunlu olmadıkça kullanılması önerilmez.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PENVASC’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Greyfurt suyu amlodipin seviyelerini orta derecede artırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Antihipertansif etkiyi arttırabilen sarımsak ile birlikte kullanılmamalıdır.

HAMİLELİKTE PENVASC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Penvasc’i gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE PENVASC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Penvasc’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PENVASC KULLANABİLİR Mİ?

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi Penvasc’da nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

PENVASC’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Penvasc’ın her dozunda 6 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu maddeye karşı herhangi bir etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PENVASC KULLANIMI

Azol antifungalleri (itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), eritromisin ve diğer sitokrom P450 izoenzim 3A4 inhibitörleri amlodipin metabolizmasını inhibe edebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Rifampin ve diğer potansiyel enzim indükleyicileri amlodipin metabolizmasını artırır. Kalsiyum ise kalsiyum kanal blokerlerinin hipotansif etkisini azaltabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Amlodipin, siklosporin düzeylerini yükseltebilir.

Sildenafilin kan basıncını düşürücü etkisi amlodipin kullanımıyla artabilir.

Etanol/Bitki/Nutrasötiklerle Etkileşim:

Sarı kantaron otu (hypericum perforatum), amlodipin seviyelerini düşürebilir. Amlodipin, östrojenik etkili dong quai, hipertansiyonu artırabilen efedra, yohimbe ve ginseng ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PENVASC NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Penvasc için önerilen günlük doz bir film tablettir.

Ne sıklıkta ve kaç tablet Penvasc kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Penvasc sadece ağızdan kullanım içindir.

Penvasc’ın her gün aynı saatte bir miktar su ile alınması önerilir.

Çocuklarda Penvasc Kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) Penvasc kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Penvasc Kullanımı:

Penvasc’ın yaşlılarda önerilen dozu 2.5-5 mg olup doktorunuzun tavsiyesi dikkate alınmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Penvasc Kullanımı:

Penvasc’ın karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

Eğer Penvasc’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Penvasc Kullandıysanız: Penvasc’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Penvasc’ı Kullanmayı Unutursanız: İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Penvasc İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü Penvasc tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

PENVASC OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Penvasc’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Penvasc’ı kullanmayı durdurun ve HEMEN doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi).

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin Penvasc’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalp atım ritminde değişiklikler.

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etki çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Uyku hali,
 • Yorgunluk, kırıklık hali, kas krampları, ödem (el ve ayaklarda şişme),
 • Mide bulantısı,
 • Karın ağrısı,
 • Barsak hareketlerinde değişiklik,
 • Görmede bulanıklık,
 • Yüzde kızarma,
 • Ereksiyon bozukluğu,
 • Diş etlerinde artma.

Bunlar Penvasc’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

PENVASC NASIL SAKLANMALI?

 • Penvasc’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Penvasc’ı 25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 • Penvasc’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Penvasc’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Penvasc’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 02.06.2009 tarihinde onaylanmıştır.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git