Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Penfloks Tablet Nedir? Penfloks Ne İşe Yarar? Penfloks Nasıl Kullanılır?

PENFLOKS 500 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Bir film tablet 500 mg Flukloksasilin’e eşdeğer 544 mg Flukloksasilin Sodyum Monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek kaynaklı), nişasta, avicel PH 102, magnezyum stearat, beyaz kaplama maddesi, metil alkol, metilen klorid gibi yardımcı maddeler içerir.

Penfloks Nasıl Kullanılır

PENFLOKS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (PENFLOKS ENDİKASYONLARI)

Penfloks tablet beyaza yakın renkte, iki yüzünde kırılma çizgisi bulunan film kaplı oblong tablettir.

Penfloks tablet, 16 film tabletten oluşan blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Penfloks tablet, enfeksiyonların tedavisinde buna sebep olan bakterileri öldürmek için kullanılan bir antibiyotiktir. “Penisilin” adı verilen bir antibiyotik grubuna dahildir.

Penfloks tablet aşağıda bildirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Çıban (Fronkül).
 • İmpetigo: Bakteriyel kaynaklı çok bulaşıcı bir cilt hastalığı. Küçük kırmızı yaralarla başlar, patlayan yaralardan ıslak, kızarık döküntü ve kabuklanmalar oluşur. Genellikle küçük çocuklar ve bebeklerin yüz, boyun ve ellerinde, bez kullanan çocuklarda genelde bez bölgesinde görülür.
 • Apse (doku içerisinde iltihap birikmesi).
 • Enfeksiyonlu yaralar.
 • Kan çıbanı (karbonkül).
 • Enfeksiyonlu yanıklar.
 • Deri grefti (tıbbi nedenlerle bir bölgeye deri nakli) için koruma.
 • Fronküloz (bakteriyel enfeksiyon sonucu deride oluşan ağrılı, şiş apse).
 • Selülit (bakteriyel sebeplerle üst deri dokularında oluşan kızarıklıklar).
 • Solunum yolu enfeksiyonları; pnömoni (zatürre), farenjit (yutak iltihabı), ampiyem (akciğer zarları arasında ağır iltihaplanma, sinüzit).
 • Orta kulak ve dış kulak iltihabı.

Flukloksasiline duyarlı organizmaların neden olduğu diğer enfeksiyonlar:

 • Kemik enfeksiyonları.
 • Septisemi (kanda bakteri üremesi ile gelişen enfeksiyon).
 • Bağırsak iltihabı.
 • Endokardit (kalp iç zarı enfeksiyonu).
 • İdrar yolu enfeksiyonu.

Penfloks tablet aynı zamanda büyük ameliyatlar sırasında enfeksiyon oluşumunu önlemek için kullanılır (örneğin kalp ve ortopedi ameliyatlarında).

Bu ürün inek kaynaklı laktoz monohidrat maddesi içermektedir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

PENFLOKS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (PENFLOKS KONTRENDİKASYONLARI)

 • Flukloksasilin ya da diğer penisilin antibiyotiklerine alerjiniz varsa (“olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız),
 • İlacın diğer herhangi bir içeriğine alerjiniz varsa (“yardımcı maddeler” bölümüne bakınız),
 • Daha önceden Flukloksasilin kullandıktan sonra karaciğer problemi (örneğin sarılık) yaşadıysanız.

PENFLOKS’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Böbrek problemi yaşıyorsanız, normalden daha düşük bir doz kullanmanız gerekebilir (böbrek problemi yaşayan hastalarda yüksek doz nadir olarak kasılmalara sebep olabilir).
 • Karaciğer problemi yaşıyorsanız, bu ilaç problemlerin kötüleşmesine yol açabilir.
 • 50 yaş ve üzerindeyseniz.
 • Hepatik (karaciğer) reaksiyon riski yüksek hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Duyarlılaşma meydana gelebileceğinden diğer penisilinlerle temastan kaçınılmalıdır.
 • Penfloks tablet ile tedaviye başlamadan önce, beta laktamlara aşırı hassasiyet reaksiyonlarına ilişkin tetkikler yapılmalıdır.
 • Diğer ciddi hastalıklarınız varsa (bu ilacın tedavi etmeye çalıştığı enfeksiyon dışında).
 • Alerjik bir yapınız varsa (aşırı duyarlılık) ya da alerjik astımınız, bahar nezleniz, mononükleoz (virüslerin sebep olduğu bir hastalık) hastalığınız veya akut lenfatik löseminiz (lenf hücrelerinin anormal artmasına bağlı kan kanseri) varsa.
 • Yeni doğanlarda sarılık oluşturabilir.
 • Bu ilacı uzun süredir kullanıyorsanız karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının düzenli olarak test edilmesi tavsiye edilir.
 • Eğer uzun süredir Penfloks kullanıyorsanız karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının düzenli olarak denetlenmesi tavsiye edilir. Eğer idrar ya da kan tahlili yapacaksanız doktorunuza Penfloks kullandığınızı söyleyin, çünkü bu sonuçları etkileyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PENFLOKS’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Penfloks tablet, aç karnına alınmalıdır. Yemekten bir saat önce ya da iki saat sonra alınması gerekir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE PENFLOKS KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek yapma planlarınız varsa Penfloks
kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Penfloks tablet anne sütüne az miktarda geçebilir. Kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

PENFLOKS’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her bir film tablet için yaklaşık 46.10 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PENFLOKS KULLANABİLİR Mİ?

Penfloks’un araç ve makine kullanımı üzerine etkisine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PENFLOKS KULLANIMI

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini veya birkaçını kullanıyorsanız doktorunuz ya da eczacınıza mutlaka danışın:

 • Probenesid veya sulfinpirazon (gut tedavisinde kullanılır),
 • Metotreksat (bir kemoterapi ilacı),
 • Oral tifüs aşısı (antibiyotikler bunun etkisini azaltabilir),
 • Sugammadeks (genel anestetiklerle kullanılır),
 • Piperasilin (enjeksiyonla alınan bir antibiyotik),
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önlemek için alınan bir ilaç).

Bazı ilaçlar diğer ilaçların çalışma şeklini etkileyebilir. Başka ilaçları eğer kullanıyorsanız, yakın zamanda kullanmışsanız ya da tekrar kullanacaksanız doktorunuz veya eczacınıza danışın. Bu kendi kendinize aldığınız ilaçlar olduğu kadar doktorunuzun reçetelediği ilaçlar da dahildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PENFLOKS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Bu ilacı daima doktorunuz ya da eczacınızın size söylediği şekilde kullanın. Onların talimatları bu broşürdeki bilgilerden farklı olabilir. Eczacınızın etiketi hangi dozda ve hangi sıklıkta alınacağını söylemelidir. Eğer emin değilseniz doktorunuz ya da eczacınıza danışın.

İlacınızı aç karnına kullanın, yemeklerden önce en az otuz dakikayla bir saat arasında zaman olmasına dikkat edin. İlacınızı doğru zamanlarda kullanmak önemlidir. Dozun miktarı hastaya göre değişir ve doktorunuz tarafından karar verilir. Ancak, her yaş grubu için miktarlar genellikle aşağıdaki gibidir:

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan alınır.

Yetişkinlerde kullanım:

Normal doz: Günde dört defa olmak üzere 250 mg’dır.

Diğer farmasötik formlar önerilir.

 • Kemik ya da kalp enfeksiyonu: Günde 8 g’a kadar, 6 ila 8 saat arayla bölünmüş dozlar halinde.
 • Cerrahi profilaksi: Anestezinin uygulanmasıyla 1 ila 2 g IV, takiben 72 saate kadar her 6 saatte bir 500 mg

Çocuklarda Penfloks Kullanımı: 

Çocuklarda şurup formu kullanılır.

 • 2 – 10 yaş: Günde 4 kez 125 mg.
 • 2 yaş altı: Günde 4 kez 62.5mg.

Yaşlılarda Penfloks Kullanımı:

Özel doz ayarlanmasına gerek yoktur. Yetişkin dozları kullanılabilir.

Penfloks tablet karaciğer yetmezliği (hepatik disfonksiyon), 50 yaş üstü veya geçmişte tanısı konulmuş devam eden hastalığı olan karaciğer reaksiyon riski yüksek hastalarda tedbirle kullanılmalıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Penfloks Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj düşümü gerektirmez. Ancak şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klirensı 10ml/min’den az) durumunda nörotoksisite (sinir dokusu için zehirli olma) riski sebebiyle dozda düşüş ya da doz aralığında artış düşünülmelidir.

Penfloks tablet diyalizle yok olmaz ve bu nedenle ne diyaliz periyodu süresince ne sonunda destekleyici dozaja ihtiyaç yoktur.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Penfloks Kullanımı:

Hepatit(sarılık) ve kolestatik sarılık (karaciğerde safra akımının durması veya azalmasıyla biçimlenen) bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar dozla ya da uygulama yoluyla ilişkili değildir.

Penfloks tablet karaciğer yetmezliği, 50 yaş üstü veya geçmişte tanısı konulmuş devam eden hastalığı olan karaciğer reaksiyon riski yüksek hastalarda tedbirle kullanılmalıdır.

Eğer Penfloks’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Penfloks Kullandıysanız:

Penfloks’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Penfloks Unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alın ve önceden olduğu gibi devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Penfloks İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz size söyleyene kadar ilacı kullanmaya devam edin. Yalnızca iyi hissetmeye başladığınız için ilacı kullanmayı bırakmayın. Eğer bırakırsanız, enfeksiyonunuz geri dönebilir veya daha kötüleşebilir. Eğer ilacı kullandıktan bir süre sonra hala kötü hissediyorsanız, doktorunuzla görüşmeye gidin.

Eğer bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorun.

PENFLOKS’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Diğer tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere sebep olabilir ancak bu herkeste böyle olduğu anlamına gelmez. Eğer gerçekleşirse bunların geçici olması muhtemeldir ve ciddi etkiler değildirler. Ancak, bazıları ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Penfloks tablet kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerji ve aşırı hassasiyet (kaşıntılı döküntü, kaşınma, iltihaplı ağız ve gözler, surat, dudaklar, boğaz ve dilde şişlik veya nefes problemleri).
 • Yoğun, kanlı ishal.
 • Sarılık (deride sarı renk ve gözlerde beyazlık), hepatit (karaciğerde yanma) – bazen karaciğer üzerindeki bu etkiler tedaviyi takiben 2 aya kadar gecikebilir.
 • Yoğun cilt hastalığı (kanlanma, kabarıklık ya da ülser -Stevens Johnson sendromu-) ya da kızarıklık, soyulma ve şişmeye yol açıp yanık gibi görünen cilt hastalığı (toksik epidermalnekroliz).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler sıklıklarına göre aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

İshal, karın ağrısı ve hasta hissetmek – Genellikle hafif olur ve etkisi birkaç günden sonra azalır. Eğer yoğunsa ve etkisi uzun sürüyorsa, doktorunuza sorun.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kaşıntı,
 • Ürtiker (Kurdeşen).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Doku içi böbrek iltihabı (interstisyel nefrit),
 • Olağandışı kanama ya da morarma, anemi (kan hücrelerinin sayısındaki değişikten dolayı olabilir),
 • Dairesel kırmızı lekeler ile deri döküntüsü (eritema multiforme),
 • Eklem ya da kas ağrısı veya ateş (tedavi başlangıcından 2 gün sonra oluşabilir),
 • Kalın bağırsakta iltihaplanma, karın ağrısı, gaz artışı. (psödomembranöz kolit),
 • Ateş,
 • Eklem ağrısı (atralji),
 • Kas ağrısı (miyalji).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PENFLOKS’UN SAKLANMASI

 • Penfloks’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Penfloks’u 25 °C altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklanmalıdır.
 • Penfloks’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Penfloks’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Penfloks’u kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 22/02/2019 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git