Enfeksiyon Hastalıkları

Pen-Os Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Pen-Os İlacın Yan Etkileri

Pen-Os, penisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu hafif-orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan bir antibiyotiktir.

PEN-OS 1000 mg film tablet kullanma talimatı nedir?

Pen-Os’un etkin maddesi: Her bir film tablette, benzatin tuzu olarak 1.000.000 IU (yaklaşık 600 mg) fenoksimetilpenisilin (penisilin v) bulunur.

Pen-Os’un yardımcı maddeleri: Polivinilpirolidon (Kollidon 30), sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz 15 cps, titanyum dioksit, talk gibi yardımcı maddeler içerir.

 Pen-Os ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz/çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Pen-Os nedir ve ne için kullanılır?

Pen-Os, beta-laktamazlara duyarlı penisilinler grubundan bir etkin madde olan fenoksimetilpenisilin (penisilin v) içeren, oval, iç bükey, bir yüzü çentikli ve beyaz, hafif krem renginde film kaplı tablet.

Pen-Os, 24 ve 30 film tabletten oluşan blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Pen-Os, penisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu hafif-orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan bir antibiyotiktir. Hücre duvarı seklini bozarak birçok bakteri gelişimini azaltır. Bu nedenle birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.

Pen-Os, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir:

Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları;

 • Kızıl
 • Bademcik ve yutak iltihabı
 • Sinüzit
 • Orta kulak iltihabı
 • Bronşit
 • Zatürre (damardan penisilin tedavisi gerekmeyen durumlarda).

Cilt enfeksiyonları: 

 • Yılancık (erizipel; deride ani oluşan kırmızı lekeler seklinde görülen enfeksiyon)
 • İltihaplı deri hastalıkları (impetigo contagiosa, fronkül, Lyme hastalığı, erythema chronicum migrans adı verilen çeşitleri bulunmaktadır)
 • Abse (doku içerisinde iltihap birikmesi)
 • Flegmon (deri ve deri altında, yayılan enfeksiyon)
 • Isırık yaralanmaları (örn. yüzdeki yaralanmalar ve derin el yaralanmaları)
 • Yanıklar.

Diş, ağız ve çene enfeksiyonları;

 • Streptokok adı verilen bir tür bakteriye bağlı olarak gelişen; iltihaplı hastalıklar (romatizmal ateş), hareket bozuklukları (kore), eklem iltihabı, böbrek ve kalp iç duvarının iltihaplanması durumlarında koruyucu veya nüksü (tekrarı) önlemek için kullanılır.
 • Küçük cerrahi girişim (örn. bademciklerin alınması ya da diş çekimi) sonrası bakteri yayılmasını önleyici olarak kullanılır.
 • Orak hücre anemisi (kalıtsal bir kırmızı kan hücresi hastalığı) olan çocukların belirli mikroorganizmalarla (pnömokok) enfeksiyondan korunması amacı ile kullanılır.

Penos Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Pen-Os kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Pen-Os kontrendikasyonları)

Eğer;

 • Fenoksimetilpenisiline, diğer penisilinlere ve Pen-Os’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karsı aşırı duyarlılığınız varsa Pen-Os’u kullanmayınız.
 • Aynı türden başka bir ilaca karsı alerjik olduğunuz saptanmışsa bu ilacı kullanmayınız.

Pen-Os’un dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

Herhangi bir yan etki (ciltte kızarıklık, ciddi halsizlik, boğaz ağrısı ya da ağızda iltihap) görürseniz, hemen doktorunuza başvurunuz.

Alerjik bir yapınız varsa (aşırı duyarlılık) ya da alerjik astımınız, bahar nezleniz ya da mononükleoz (virüslerin sebep olduğu bir hastalık) hastalığınız veya akut lenfatik löseminiz (lenf hücrelerinin anormal artmasına bağlı kan kanseri) varsa, doktorunuza başvurunuz.

Kusma ve ishalle birlikte ciddi gastrointestinal (mide-bağırsak) bir hastalığınız varsa. Yeterli emilim olmayabileceği için bu tür belirtileri doktorunuza bildiriniz.

Pen-Os kullanımınız sırasında veya sonrasında inatçı ishal görülürse. Bu durumda şiddetli kalın bağırsak iltihabı (pseudomembranoz enterokolit) ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Böyle bir durumda tedaviyi kesmeli ve doktorunuza danışmalsınız.

Uzun süreli tedavi süresince kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları izlemi tavsiye edilir.

Romatizmal ateş hastalığının meydana gelmesini ya da nüksetmesini engellemek için veya küçük cerrahi girişim (örn. bademcik alınması ya da diş çekilmesi) sonrası bakteri yayılmasını önlemek için doktorunuz dozu çift katına çıkarma ihtiyacı duyabilir.

Pen-Os idrarda seker, protein ya da ürobilinojen testlerinde yalancı-pozitif sonuçlara neden olabilir.

Uzun süreli veya tekrarlı kullanım ikincil bir enfeksiyona ya da penisilin duyarsızlığına neden olabilir. Bu durumda uygun tedbirler alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda Pen-Os kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Pen-Os kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda penisilinlerin doğacak çocuk üzerinde zararlı etkileri olduğuna dair kanıt bulunmamıştır. Doktorunuz risk-yarar oranına göre uygun gördüğü takdirde Pen-Os hamilelik döneminde kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Pen-Os kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Pen-Os anne sütüne az miktarda geçebilir. Emzirmeye başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Pen-Os Kullanımı: Karaciğer ya da böbrek rahatsızlığı olan hastalarda Pen-Os iyi tolere edildiği için doz azaltılmasına gerek yoktur. Ancak, doktorunuzun sizi bireysel bir temelde tedavi edebilmesi için herhangi bir bozukluğu doktorunuza söylemelisiniz. Karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek yetmezliği ile birlikte ise doktorunuz Pen-Os dozunuzu değiştirebilir.

Araç ve makine kullananlar Pen-Os kullanabilir mi? Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bugüne kadar hiçbir etkisi bildirilmemiştir.

Pen-Os’un yiyecek ve içecek ile kullanılması: Aç veya tok karnına alınabilir.

Pen-Os’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir tablette 1.5 mg sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte Pen-Os kullanımı nasıl olmalı?

Pen-Os aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisiyle birlikte verildiğinde, Pen-Os’un veya bu ilaçların etkisinde değişiklik gözlenebilir;

Pen-Os, bakterilerin çoğalmasını durdurarak etki eden antibiyotikler (örn. tetrasiklinler, eritromisin, sülfonamidler ve kloramfenikol) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Pen-Os, yangı (inflamasyon) önleyici ilaçlar, romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar, ateş düşürücüler (özellikle indometazin, fenilbutazon ve yüksek dozlardaki salisilatlar) ya da probenesid (gut tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılıyorsa, kandaki miktarı değişebilir. Bu durumda doktorunuz ilaç dozlarında değişiklik isteyebilir.

Bağırsaklardan emilmeyen aminoglikozid grubu ilaçlar (örn. neomisin) ile birlikte ya da hemen sonrasında Pen-Os kullanılması durumunda, Pen-Os’un emilimi azalabilir.

Pen-Os ile birlikte kullanıldığında metotreksatın (kanser ve bazı romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılır) etkisi artabilir.

Pen-Os ağız yolu ile alınan doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir, idrar ve kanda yapılan bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir (Pen-Os’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız bölümüne bakınız).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Pen-Os nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızı daima doktorunuzun belirlediği süre ve doz talimatlarına uygun olarak kullanınız.

Doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde genellikle tavsiye edilen dozlar aşağıdadır:

1 2 yaş üzeri (>40 kg) ve yetişkinlerde (<60 kg): 3 x 1 tablet.

Erişkinler, şişman hastalar, yaşlı hastalar ve hamile kadınlar: 3 x 1 ½ tablet.

Doktorunuz ciddi rahatsızlıklarda tedavi dozunu arttırabilir.

Belirli enfeksiyon hastalıklarından korunmak için özel doz tavsiyeleri:

Streptokok adı verilen bir tür bakteriye bağlı enfeksiyonlar (örn. anjin, kızıl); hastalığın oluşumunu önlemek için tedavi dozunda 10 gün boyunca uygulanmalıdır.

Romatizmal ateşi önlemek için Pen-Os’un yıllarca kullanılması gerekebilir. Bu durumda tedavi doktora danışılmadan kesilmemelidir.

Enfeksiyonun kanda yayılmasını önlemek için (bademciklerin alınması ve diş çekimi gibi küçük cerrahi girişim sonrası); operasyondan 1 saat önce çocuklara ve erişkinlere 3 film tablet ve cerrahi girişimden 6 saat sonra 2 film tablet verilir.

Kullanım süresi:

Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı doktorunuzun belirlediği sürenin sonuna kadar kullanmaya devam ediniz.

Pen-Os’u, belirtiler hafifledikten en az 2-3 gün sonrasına kadar kullanınız.

Streptokok adı verilen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda (örn. anjin) Pen-Os’u en az 10 gün süreyle kullanmanız gerekecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Pen-Os aç ya da tok karnına 1 bardak su ile alınabilir. Film tabletler çiğnemeden yutulmalıdır.

Çocuklarda Pen-Os kullanımı: Bebeklerde ve yürümeye yeni başlayan çocuklarda süspansiyon formu önerilmektedir.

Yaşlılarda Pen-Os kullanımı: Özel doz ayarlamasına genellikle gerek yoktur ve yetişkin dozları kullanılabilir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Pen-Os Kullanımı: Karaciğer ya da böbrek rahatsızlığı olan hastalarda Pen-Os iyi tolere edildiği için doz azaltılmasına gerek yoktur. Ancak, doktorunuzun sizi bireysel bir temelde tedavi edebilmesi için herhangi bir bozukluğu doktorunuza söylemelisiniz. Karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek yetmezliği ile birlikte ise doktorunuz Pen-Os dozunuzu değiştirebilir.

Eğer Pen-Os’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Pen-Os kullandıysanız: 

Pen-Os’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımının belirtileri, büyük oranda yan etkilerin belirtileri ile aynıdır. Mide-bağırsak sistemi rahatsızlıkları ve sıvı-elektrolit denge bozukluğu ortaya çıkabilir.

Pen-Os’un tedavi edici doz aralığı çok geniş olduğundan, zehirlenme meydana getirme olasılığı oldukça düşüktür. Bu nedenle, bir seferlik kazara yüksek doz alınması durumunda geçici olarak ilacı kullanmaya ara vermeniz çoğunlukla yeterli olacaktır. Ancak doz aşımı durumlarında; özellikle yüksek miktarlarda ve kasıtlı kullanılması durumunda, hemen doktorunuza bildiriniz.

Pen-Os’u kullanmayı unutursanız: 

İlacınızı zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Ancak bir sonraki ilaç alım saati gelmiş veya yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinizi sürdürünüz.

Birden fazla doz almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pen-Os ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: 

Pen-Os ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez. Ancak tedavinizi doktorunuzun söylediğinden daha kısa sürede keserseniz ya da ara verirseniz, tedaviniz başarısız olabilir.

Pen-Os’un olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pen-Os’un da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Asağıdakilerden biri olursa, Pen-Os’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü, ciltte kızarıklık, inflamasyon, şişlik ve kabarcıklarla görülen alerjik deri reaksiyonları
 • Dolasım bozuklukları
 • Solunum güçlüğü
 • Astım
 • Mide-bağırsak şikayetleri ile seyreden ciddi aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları (anaflaktik sok).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Pen-Os’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Pen-Os’un yaygın olmayan ( 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Bulantı, kusma
 • İshal (Tedavi sırasında eğer ishal görülürse, kalın bağırsakta inflamasyon (psödomembranöz kolit) olasılığına karsı doktorunuzla görüsünüz.)
 • Karında şişkinlik
 • Ağız ve dilde yangı (inflamasyon)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Döküntü.

Pen-Os’un seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Döküntü, ciltte kızarıklık, inflamasyon, şişlik ve kabarcıklarla görülen alerjik deri reaksiyonları (anjiyonörotik ödem, eritema multiforme, eksfoliatif dermatit gibi)
 • Eklem ağrısı
 • Ateş.

Pen-Os’un çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Anemi (hemolitik anemi)
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında düşüş (lökopeni, agranülositoz)
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında yükselme (eozinofili)
 • Trombosit (kan pıhtılaşmasında rol oynayan kan hücresi) sayısında düşüş (trombositopeni)
 • Dolaşım bozuklukları
 • Solunum güçlüğü
 • Astım, ciltte kızarıklık, mide-bağırsak şikayetleri ile seyreden ciddi aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları (anaflaktik sok). Ağız yolu ile alınan penisilinlerde, damardan uygulananlara göre bu reaksiyonların görülme sıklığı daha az ve şiddeti daha düşüktür.

Pen-Os’un Bilinmeyen (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Ağız kuruluğu
 • Tat değişiklikleri.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Pen-Os nasıl saklanır?

 • Pen-Os’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Pen-Os’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Pen- Os’u kullanmayınız.
 • Pen-Os’u 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Pen-Os’u ışıktan ve nemden koruyunuz.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Pen-Os’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 21.12.201 1 ‘de onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Streptokok enfeksiyonları 
 2. Üst solunum yolu enfeksiyonları 
 3. Zatürre nedenleri ve tedavisi
 4. Erizipel nedenleri ve tedavisi
 5. İmpetigo nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git