Hastalıklar ve Tedaviler

Peditus Şurup Nedir? Peditus Şurup Ne İşe Yarar? Peditus Yan Etkileri

PEDİTUS ŞURUP KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 5 mL’lik bir ölçek, 120 mg parasetamol, 50 mg guaifenesin, 6,25 mg prilamin
maleat, 5 mg fenilefrin HCl içerir.

Yardımcı maddeler: Sakkarin sodyum, portakal esansı, sodyum siklamat, makrogol 6000, gliserin, etil alkol (%96), tartrazin, propil paraben, metil paraben, sodyum klorür, distile su.

Peditus Nasıl Kullanılır

PEDİTUS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (PEDİTUS  ENDİKASYONLARI)

Peditus, ağrı kesici-ateş düşürücü grubundan bir etkin madde olan parasetamol, ekspektoran (balgam söktürücüler) grubundan bir etkin madde olan guaifenesin, antihistaminik (alerjik hastalıklara karşı etkili) grubundan bir etkin madde olan prilamin maleat, sempatomimetik etkili nazal dekonjestan (burun tıkanıklığını gideren) grubundan bir etken madde olan fenilefrin hidroklorür içerir.

Peditus, her bir ölçekte (5 mL) 120 mg parasetamol, 50 mg guaifenesin, 6,25 mg prilamin maleat, 5 mg fenilefrin HCl içeren şurup halinde kullanılan bir ilaçtır.

Peditus, 100 mL’lik cam şişede sunulmuştur.

Peditus aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir.

12 yaş ve üzerinde;

 • Nezle, grip ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarında görülen yüksek ateş, öksürük ve
  bronş tahrişi durumları,
 • Nezle ve diğer enfeksiyonlarda ortaya çıkan burun tıkanıklıkları,
 • Bronşiyal salgıların sulandırılması ve yumuşatılması,
 • Nezle, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen her türlü ağrılar, mesela baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları.

PEDİTUS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (PEDİTUS KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Peditus’un içeriğinde bulunan etkin madde (parasetamol, guaifenesin, prilamin maleat, fenilefrin HCl) veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliği varsa,
 • Şiddetli hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve taşikardinin (kalp atımının hızlanması) eşlik ettiği hastalıklar,
 • Koroner arter hastalığı (damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması),
 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk (alkolik karaciğer hastalığı dahil), aşırı aktif tiroidiniz, şeker hastalığınız, yüksek kan basıncınız ya da kalp hastalığınız varsa,
 • Feokromositom (böbrek üstü bezinden kaynaklanan bir tümör) ve dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) varsa,
 • Beta-blokörler (örn. atenolol) gibi kan basıncını düşüren ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antideprasanlar ya da depresyon için reçetelenmiş monoaminoksidaz inhibitörlerini (MAOİ’ler) (örn. moklobemid) son iki hafta içinde kullanmışsanız veya halihazırda kullanıyorsanız, bunlar gibi durumlarda Peditus kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Diğer parasetamol içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Diğer grip, soğuk algınlığı ve dekonjestan (burun tıkanıklığını giderici) ilaçlarla veya öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

PEDİTUS’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.
 • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa kullanılmamalıdır.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.
 • Parasetamol ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum,
  ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
 • 3 – 5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.
 • Peditus, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Kan zehirlenmesi (sepsis) gibi vücudun kendini zararlı etkilerden korumak için ürettiği bir antioksidan olan glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz (böbrekler yoluyla atılması gereken asit iyonlarının birikmesi) riskini arttırabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu, metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek,
 • Mide bulantısı ve kusma,
 • İştahsızlık.

Peditus aşağıdaki hastalıklarda dikkatle kullanılmalıdır:

 • Prostat bezi büyümesi,
 • Damar rahatsızlıkları (örn. el ve ayak parmaklarının renginin değişmesiyle ortaya çıkan Raynaud Fenomeni),
 • Kalp ve kan damarlarıyla ilgili hastalık.

Diğer uyarılar/önlemler:

 • Kronik öksürük ve astımınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Eğer öksürüğünüz 5 günden daha fazla sürerse veya tekrar başlarsa veya beraberinde ateş, döküntü ya da inatçı baş ağrısı olursa, bu ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
 • Öksürük baskılayıcı bir ilaçla birlikte alınmamalıdır.
 • Peditus diğer sinir sistemini uyarıcı (dekonjestanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeri ruhsal uyarıcı ilaçlar (psikostimülanlar) gibi) ilaçları alan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Kalp kasının sempatomimetik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığını artıran anesteziklerin (anestezi yapan ilaç) kullanıldığı durumlarda fenilefrin içeren preparatlar (ilaçlar) kullanılmamalıdır.
 • Bileşimindeki fenilefrin HCl nedeniyle kalp-damar sistemi hastalıkları, yüksek tansiyon, bronşiyal astım, serebral ateroskleroz (beyin damarlarında sertlik), Diabetes Mellitus (şeker hastalığı), idiyopatik ortostatik hipotansiyon (sebebi bilinmeyen düşük tansiyon), feokromasitoma (böbrek üstü bezi tümörü), prostat hipertrofisi (prostat bezinde büyüme), glokom (göz içi basıncının artması), tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanımından
  kaçınılmalıdır.
 • Akut alevlenmeler dışında fenilefrin kronik rinit (uzun süreli nezle) tedavisinde kullanılmamalıdır.
 • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Bileşiminde bulunan prilamin maleat sedasyon (uyuşukluk) yaparak dikkat azalması ve refleks kaybına yol açabileceğinden, özel dikkat gerektiren işlerde çalışanlara ve vasıta kullananlara verilmemelidir.
 • Yine sedatif etki şiddetleneceğinden birlikte alkol alınmamalı ve varsa birlikte kullanılan merkezi sinir sistemi depresanları, sedatif (yatıştırıcı, sakinleştirici) ve hipnotiklerin (uyku verici) ilaçların dozları azaltılmalıdır.
 • Diğer alerji belirtilerinin tedavisinde kullanılan ilaçlara (H1-reseptör antagonistleri) karşı aşırı duyarlılık geçmişi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 • Alevlenme olasılığına neden olabileceği için mesane bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Peditus’u kullanırken alkol almayınız. Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.
 • Peditus %2 (a/h) etanol (alkol) içerir. Yüksek risk gruplarında bu durum dikkate alınmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PEDİTUS’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

 • Alkol ile veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
 • Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE PEDİTUS KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Peditus doktor tavsiyesi olmadan gebelerde
kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur. İçeriğindeki parasetamol ve fenilefrinin az miktarlarda süte geçtiği bilinmektedir.,

Peditus doktor tavsiyesi olmadan emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PEDİTUS KULLANABİLİR Mİ?

 • Bileşiminde bulunan prilamine maleat sedasyon (uyuşukluk) yaparak dikkat azalması ve refleks kaybına yol açabileceğinden, özel dikkat gerektiren işlerde çalışanlara ve vasıta kullananlara verilmemelidir.
 • Baş dönmesi, sersemlik hisseden hastalar araç ve makine kullanmamalıdır.
 • Bu ürün alkol içermektedir; bu araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

PEDİTUS’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bileşiminde bulunan tartrazin nedeniyle aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.
 • Bu tıbbi ürün, 5 mL’lik beher ölçekte yaklaşık 2 mL biraya veya 0.8 mL şaraba eşdeğer etanol (alkol) içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.
 • Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
 • İçeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 • Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PEDİTUS KULLANIMI

Aşağıdaki ilaçları kullanmanız halinde mutlaka doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. propantelin vb.),
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. metoklopramid gibi),
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar),
 • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç),
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır),
 • Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar,
 • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır),
 • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır),
 • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım,
 • Depresyon tedavisi için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ’ler) (örn. moklobemid, furazolidon),
 • İştah azaltıcılar veya artırıcılar (sempatomimetik aminler),
 • Kan basıncını düşürmek için (yüksek tansiyona karşı) kullanılan beta-blokörler ve diğer antihipertansif (kan basıncını düşürücü) ilaçlar,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (amitriptilin gibi trisiklik antidepresanlar),
 • Ergotamin veya metilsergid (migren tedavisi için kullanılır),
 • Kalp hastalığı ilaçları (örn. digoksin),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan bupropion,
 • Alzheimer tedavisinde kullanılan donepezilin,
 • Kanser tedavisinde kullanılan prokarbazin.

24 saatlik idrar analizi (5-hidroksiindol asetik asit (5-HIAA) ve vanil mandelik asit (VMA) analizi) yaptıracak iseniz bu ilacı kullanmamalısınız. Peditus test sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PEDİTUS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde:

Günde her 4 saatte bir, 2 ölçek (10 mL) olmak üzere günlük maksimum miktarı 4000 mg’dır. Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ölçekli kaşığı ile önerilen miktarda ağızdan alınır.

Çocuklarda Peditus Kullanımı:   

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde her 4 saatte bir, 1 ölçek (5 mL)

Yaşlılarda Peditus Kullanımı:

Veri yoktur. Doktor tavsiyesine göre kullanılabilir.

İleri yaşlarda karaciğer ve böbrek işlevlerinde yetersizlik olabilir. Bu durum, doza karar verirken dikkate alınmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Peditus Kullanımı:

Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa Peditus’u kullanmayınız.

Eğer Peditus’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Kullandıysanız:

Kendinizi iyi hissetseniz bile gerekenden fazla Peditus kullandıysanız acil tıbbi girişim gereklidir.

Peditus’un içeriğindeki parasetamolün doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. Peditus’un aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

Semptomlarınız (belirtileriniz) inatçıysa doktorunuzla konuşunuz.

Peditus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Peditus Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Peditus İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

PEDİTUS’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Peditus’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Aşağıdakilerden biri olursa Peditus’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüsü,
 • Kaşıntı,
 • Egzama,
 • Alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem,
 • Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),
 • Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize ekzantematöz püstülozis),
 • Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz),
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Peditus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler:

 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırının üstünde.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Uyuklama,
 • Uyuşma (parestezi),
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Bulantı,
 • İshal (diyare),
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi),
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans),
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık (konstipasyon),
 • Kusma,
 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı,
 • Yüz ödemi,
 • Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama).

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Denge bozukluğu,
 • Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama),
 • Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem),
 • Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Deri döküntüsü,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kaşıntı,
 • Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis),
 • Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz),
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme),
 • Alerjik ödem,
 • Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),
 • Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu),
 • Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli ya da ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması)),
 • Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücrelerinde) azalma),
 • Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar),
 • Ateş,
 • Asteni (kronik yorgunluk),
 • Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler),
 • Anafilaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi),
 • Alerji testi pozitif.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.
 • Vücudun iç salgı bezleri üzerindeki etkiler,
 • Sinirlilik, uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (irritabilite), huzursuzluk ve heyecanlanma,
 • Uykusuzluk,
 • Kan basıncının yükselmesi, kalp atış hızında azalma,
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, ishal,
 • Ağrılı idrar yapma, idrar yapmada zorluk, idrar yapamama,
 • Gözbebeğinde büyüme,
 • Derideki alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kızarıklık gibi), döküntü, ürtiker,
 • Solunum güçlüğü,
 • Sersemlik, uyuşukluk, özellikle çocuklar ve yaşlılarda meydana gelen olağandışı heyecan, neşe, uykusuzluk, sinirlilik, titreme, beyinde iltihaplanma,
 • Bulanık görme, gözde hafif batma hissi,
 • Çarpıntı,
 • Ağızda kuruluk.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PEDİTUS’UN SAKLANMASI

 • Peditus’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Peditus’u25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Peditus’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Peditus’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Peditus’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git