Hastalıklar ve Tedaviler

Pedifen Cold&Flu Şurup Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Pedifen Cold&Flu şurup 100 mL'lik amber renkli cam şişede, 5 mL'sinde 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren ve 1.5 , 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan sarı renkli şuruptur. 

Pedifen Cold&Flu şurup kullanma talimatı nedir?

Pedifen Cold&Flu şurup’un etkin maddesi nedir? Her 5 mL (1 ölçek) şurup 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir.

Pedifen Cold&Flu şurup’un yardımcı maddeleri nelerdir? Nipajin M, sodyum sakkarin, sodyum karboksimetil selüloz, sorbitol (%70), sodyum hidroksit, şeker, karışık meyve aroması, Tween 80 ve saf su gibi yardımcı maddeler bulunur.

Pedifen Cold&Flu şurup ağız yolu ile alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Pedifen Cold&Flu şurup nedir?

Pedifen Cold&Flu şurup 100 mL’lik amber renkli cam şişede, 5 mL’sinde 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren ve 1.5 , 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan sarı renkli şuruptur.

Klorfeniramin vücutta doğal histaminin etkisini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burnun akıntısına neden olur, ibuprofen non steroid antiinflamatuar ilaç grubundandır. ibuprofen vücutta ağrı ve inflamasyona sebep olan prostaglandin adı verilen molekülleri azaltır. Psödoefedrin nazal pasajlardaki kan damarlarını büzen dekonjestan bir maddedir. Genişleyen kan damarları burun tıkanıklığına sebep olur.

Pedifen Cold&Flu şurup ne için kullanılır? (Pedifen Cold&Flu şurup’un endikasyonları)

Pedifen Col&Flu şurup; soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı içeren semptomların giderilmesinde kullanılır.

Pedifen Col&Flu Şurup Endikasyonları

Pedifen Cold&Flu şurup kullanımı sırasında oluşabilecek riskler

Pedifen Cold&Flu kullanımı ile ilgili kardiyovasküler (KV) riskler: NSAİ’ler ölümcül olabilecek KV trombotik olaylar, miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. KV hastalığı olan veya KV hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

Pedifen Cold&Flu şurup koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kontrendikedir.

Pedifen Cold&Flu kullanımı ile ilgili gastrointestinal (Gl) riskler: NSAİl’ler kanama, ülserasyon, mide veya bağırsak perforasyonu gibi ölümcül olabilecek ciddi gastrointestinal sistemde yan (advers) etkilere yol açarlar. Bu advers olaylar herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir semptom vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalarda ciddi gastrointestinal sistem etkileri bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

Pedifen Cold&Flu kullanılmaması gereken durumlar (Pedifen Cold&Flu şurubun konrendikasyonları)

Eğer; 

 • İbuprofen, psödoefedrin, klorfeniramin, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa
 • Hamileliğin son üç ayında iseniz
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz hastalığınız varsa
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda
 • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin kullanıyorsanız
 • Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz, sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz
 • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabı bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz
 • Şiddetli kalp yetmezliği hastalığınız varsa
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşursa
 • Kanama eğilimi artmış ise
 • Başka bir sempatomimetik ilaç (dekonjestan, iştah bastırıcı ilaç ya da amfetamin benzeri ilaç) veya beta-blokör ilaç kullanıyorsanız
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa
 • Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde, bunlar gibi durumlarda Pedifen Cold&Flu şurup kullanmayınız ya da doktorunuz bu ilacı size reçete etttiğinde bu durumlarınız hakkında doktorunuza bilgi veriniz.

Pedifen Cold&Flu kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer; 

 • Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa
 • Diyabet hastası iseniz
 • Fazla çalışan tiroidiniz vgrsa
 • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda
 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa
 • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa
 • Ağız yoluyla kullanılan kortikosteroidler, antikoagülanlar (varfor) kullanıyorsanız
 • 60 yaş üzerindeyseniz
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Pedifen Cold&Flu şurup dikkatli kullanılmalıdır ya da bu ilacı size reçete eden doktora bu durumlarınız hakkında bilgi verilmelidir.

Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) teşhisi konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa Pedifen Cold&Flu kullanmadan önce dikkatli olmalısınız ya da bu ilacı reçete eden doktorunuza bunlar hakkında bilgi vermelisiniz.

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sinir sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bu tür sorunlar geliştiğinde ortaya çıkabilecek semptomlar arasında ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gibi semptomlar bulunabilir. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

Astım hastası iseniz veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir.

Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir.

Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir.

Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir.

İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi öncesi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.

İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsanız bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, hemen doktora başvurunuz.

Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensesinizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).

Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliği ortaya çıkarsa ilaç almayı bırakınız.

Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.

Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, Pedifen Cold&Flu şurup enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Pedifen Cold&Flu şurubu 5 günden daha fazla kullanmayınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Pedifen Cold&Flu şurup’un özel kullanım durumları

Hamilelikte Pedifen Cold&Flu kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelikte, özellikle hamileliğin son üç ayında Pedifen Cold&Flu şurup kullanılması bebek için zararlı olabilir. Doktorunuz önermedikçe bu ilacı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Pedifen Cold&Flu kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Pedifen Cold&Flu şurup anne sütüne geçer bu emzirilen bebek için zararlı olabilir. Eğer bebeğinizi anne sütü ile besliyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Pedifen Cold&Flu şurup kullanımı: Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullananlar Pedifen Cold&Flu Şurup’u kullanabilir mi? Pedifen Cold&Flu şurup sizin düşünce veya reaksiyonlarınıza zarar verebilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç kullanıyorsanız veya uyanık kalmanızı gerektirecek herhangi bir şey yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.

Pedifen Cold&Flu şurup’un yiyecek ve içecek ile kullanılması: Bu şuruptan alırken alkol almayınız. Eğer günde üç kadehten fazla alkol alıyorsanız ibuprofen mide kanaması riskini arttırabilir. Portakal suyu ve kola ile birlikte kullanmayınız. Pedifen Cold&Flu şurup’u portakal suyu ve kola gibi içeceklerden en az bir saat önce ya da iki saat sonra alınız.

Pedifen Cold&Flu şurup’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Pedifen Cold&Flu şurup’un içeriğinde bulunan şeker ve sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
 • İçeriğinde bulunan Nipajin M nedeniyle, gecikmiş alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Pedifen Cold&Flu Şurup’un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, Pedifen Cold&Flu şurup tedavisi alırken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin gibi)
 • Yüksek tansiyon ilaçları
 • ADE inhibitörleri,beta-blokerler ve diüretikler
 • Kotestiramln
 • Sülfonilüre
 • Mifepriston
 • CYP2C9 inhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu; örn. vorikonazol, flukonazol gibi)
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin)
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel gibi)
 • Depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin gibi)
 • Aspirin
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü
 • İdrar söktürücüler (örn., furosemid)
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin gibi)
 • Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin) nöbet (konvülsiyon)
 • Diğer ağrı kesiciler (C0X-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid gibi)
 • Kortizon grubu ilaçlar
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)
 • Mifepriston (düşük ilacı)
 • Siklosporin
 • Takrolimus
 • Tiklopidin
 • Zidovudin
 • Klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştırıcı, sakinleştirici] etkili)
 • Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde veya uyku düzenleyici ilaçlar
 • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar
 • İştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOl’ler (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bioker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlar
 • Moklobemid
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 • Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır)
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
 • Trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Pedifen Cold&Flu şurup nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Ateş tedavisi: Antipiretik etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder. Daha yüksek dozların kullanılması bu süreyi uzatmaz. Doz miktarları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

Pedifen Cold&Flu şurup’u 5 günden daha fazla kullanmayınız.

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3 – 4 kez 1 -2 ölçek kullanılır.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

Uygulama yolu ve metodu:

Pedifen Cold&Flu şurup sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Pedifen Cold&Flu Şurup Kullanım Şekli

Özel popülasyon için Pedifen Cold&Flu şurup kullanımı: 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Pedifen Cold&Flu kullanımı: 60 yaş üzerindeki bireylerde ibuprofene bağlı mide kanaması riski artmaktadır.

Eğer Pedifen Cold&Flu şurup’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Pedifen Cold&Flu şurup kullandıysanız: Pedifen Cold&Flu şurup’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı doz santral sinir sistemi stimülasyonu ve değişken kardiyovasküler etkilerin klinik bulgularını oluşturabilir. Pressör aminler, psödoefedrin HCI varlığında çok dikkatli kullanılmalıdır. Stimülasyon bulguları olan hastalar konservatif olarak tedavi edilmelidir.

Pedifen Cold&Flu şurup’u kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.

Pedifen Cold&Flu şurup ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Bulunmamaktadır.

Pedifen Cold&Flu Şurup’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Pedifen Cold&Flu şurup’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Pedifen Cold&Flu şurup’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Nefes darlığı
 • Yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme
 • Deride şiddetli kaşıntı ve döküntü
 • Tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti)
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon)
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit)
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu)
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması)
 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması)
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme)
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (halüsinasyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Pedifen Cold&Flu şurup’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Pedifen Cold&Flu şurup’un yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülen) yan etkileri: 

 • Sinirlilik, uykusuzluk
 • Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bulanık görme
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi)
 • İshal (diyare)
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans)
 • Kabızlık (konstipasyon)
 • Mide bağırsak kanaması
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena), kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Deri döküntüsü, bunlar Pedifen Cold&Flu şurup’un yaygın görülen yan etkileridir.

Pedifen Cold&Flu şurup’un yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Görme bozukluğu
 • Onikiparmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser
 • Mide ülseri (gastrik ülser)
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserasyon)
 • Sarılık
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Telaş hali, huzursuzluk
 • Uyuşma (parestezi)
 • Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma)
 • Rinit (nezle, grip)
 • Yorgunluk
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite)
 • Ağrılı idrar yapma
 • Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (üriner retansiyon)
 • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi), bunlar Pedifen Cold&Flu şurup’un yaygın olmayan yan etkileridir.

Pedifen Cold&Flu şurup’un seyrek ( 1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri: 

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
 • Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni)
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi)
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)
 • Kandaki nötrofillerin sayısının aşırı derecede azalması (nötropeni)
 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Beyin zarı iltihabı [ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı] (aseptik menenjit)
 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi)
 • Hezeyan
 • Kalp atışında artış (taşikardi)
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Kalp ritminde bozukluk
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit)
 • Uykululuk hali (somnolans)
 • Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati)
 • Ağız kuruluğu
 • Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon)
 • Karaciğerde hasar
 • Ödem
 • Alerji sonucu ciltte görülen döküntüler (alerjik dermatit), bunlar Pedifen Cold&Flu şurup’un seyrek görülen yan etkileridir.

Pedifen Cold&Flu şurup’un çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri: 

 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Stevens-Johnson sendromu dahil bullöz deri iltihabı (Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali)
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Kalp arterlerinin bir kan pıhtısı ile tıkanması, bunlar Pedifen Cold&Flu şurup’un çok seyrek görülen yan etkileridir.

Pedifen Cold&Flu şurup’un sıklığı bilinmeyen yan etkileri: 

 • Allerjik reaksiyon ve anjiyoödem
 • Uyarılabilirlik artışı ve anksiyete (kaygı, endişe)
 • İştahsızlık
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)
 • •Kan bozukluğu (diskrazi)
 • Balgamda koyulaşma, bunlar Pedifen Cold&Flu şurup’un sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.

Pedifen Cold&Flu şurup gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

Seyrek olarak Pedifen Cold&Flu şurup ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Pedifen Cold&Flu şurup nasıl saklanır?

 • Pedifen Cold&Flu şurup’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Pedifen Cold&Flu şurup 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 • Pedifen Cold&Flu şurup’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Pedifen Cold&Flu şurup’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Pedifen Cold&Flu şurup’u kullanmayınız.

Benzer sağlık yazıları

 1. Soğuk algınlığı nedir ve neden olur
 2. Vaxigrip nedir ve ne için kullanılır
 3. Mevsim gribi nedir ve neden olur
 4. Sinüzit nedir ve neden olur
 5. Burun tıkanıklığı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git