Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Patanol Göz Damlası Nedir? Patanol Ne İşe Yarar? Patanol Göz Damlasının Yan Etkileri

PATANOL STERİL OFTALMİK SOLUSYON KULLANMA TALİMATI

Patonol göze damlatılarak uygulanır.

Patanolün etkin maddesi nedir? 1 mg/ml olopatadin’e eşdeğer bazda 1.11 mg/ml olopatadin hidroklorür içerir.

Patonolü’ün yardımcı maddeleri: Benzalkonyum klorür, sodyum klorür, dibaziksodyum fosfat dodekahidrat (E339), hidroklorik asit (E507) ve/veya sodyum hidroksit (E524) (pH ayarı için), saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”Kullanma Talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun üzerinde Yüksek veya Düşük Doz kullanmayınız.

PATANOL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (PATANOL ENDİKASYONLARI)

Patanol 5ml’lik kendinden damlalıklı vidalı kapaklı (Drop-Taıner®) şişede sunulan bir göz damlasıdır. Berrak, renksiz bir çözeltidir.

Patanol etkin madde olarak olopatadin içerir.

 • Patanol, mevsimsel alerjik konjunktivitin oküler belirtilerinin ve bulgularının tedavisinde kullanılır.
 • Alerjik konjunktivit: Polenler, ev tozu veya hayvan kürkü gibi bazı maddeler (alerjenler) göz yüzeyinde şişmenin yanı sıra kızarıklık, şiddetli kaşıntıya neden olabilir.
 • Patanol, gözün alerjik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonların şiddetini azaltarak etki eder.

PATANOL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer olopatadine veya Patanol’ün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise kullanmayınız. Öncelikle doktorunuza sorunuz.

PATANOL’ÜN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Patanol’ü 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • Patanol kullanmadan önce lenslerinizi çıkartınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PATANOL’ÜN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE PATANOL KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Patanol’ü kullanmayınız, sütünüze geçebilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PATANOL KULLANABİLİR Mİ?

Patanol kullandıktan sonra görüşünüzde bir süreliğine bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

PATANOL’ÜN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Patanol içerisinde bulunan bir koruyucu madde (benzalkonyum klorür) göz irritasyonuna neden olabilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız.
 • Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Bu ilaç, 0.1 mg/ml’ye eşdeğer olmak üzere, her 5 ml’sinde 0.5 mg benzalkonyum klorür içermektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PATANOL KULLANIMI

 • Başka bir göz damlası ile eşzamanlı olarak kullanılacaksa, iki uygulama arasında en az 5 dakika beklenmelidir. Göz merhemleri en son kullanılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz.

PATANOL NASIL KULLANILIR?

Patanol’ü kullanırken daima doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

 • Patanol günde iki kez, sabah ve akşam hasta göze veya gözlere bir damla damlatılır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
 • Patanol’ü iki gözünüze birden sadece doktorunuz söylerse kullanınız.
 • Patanol’ü doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Patanol’ü sadece göz damlası olarak kullanınız.

Patanol Göz Damlası Uygulama Şekli

 1. Patanol şişesini ve bir aynayı alınız.
 2. Ellerinizi yıkayınız.
 3. Şişenin kapağını açınız.
 4. Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi baş parmağınız ve diğer parmaklarınız ile tutunuz.
 5. Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır.
 6. Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
 7. Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmayınız. Damlayı kirletebilir.
 8. İşaret parmağınız ile aşağı doğru çevrilen şişenin altından hafifçe bastırmanız bir damla Patanol damlamasını sağlayacaktır.
 9. Şişeyi kenarlarından sıkmayınız. Şişenin tasarımı altından hafifçe basılmasını gerektirmektedir.
 10. Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
 11. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
 12. Her defasında sadece bir şişe kullanınız.

Damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Çocuklarda Patanol Kullanımı: 

3 yaşının altında olan çocuklarda Patanol kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Patanol kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Patanol’ün Özel Kullanım Durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Patanol Kullandıysanız:

Ilık su ile gözünüzü yıkayınız. Bir sonraki damla zamanına dek başka damla damlatmayınız.

Patanol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Patanol’ü Kullanmayı Unutursanız:

 • Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız ve düzenli doz programına devam ediniz. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa, unutulan dozu almayıp düzenli doz programına devam ediniz.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.
 • Eğer başka göz ilaçları kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında beş ile on dakika geçmesini sağlayınız.

Patanol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

PATANOL’ÜN OLASI YAN ETKİLERİ (ADVERS ETKİLER) NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Patanol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Patanol’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar; lokal kaşıntı deri kızarıklığından şiddetli alerjik reaksiyonlara (anafilaktik reaksiyonlar – tüm vücutta oluşabilecek şişlik, kaşıntı, kızarıklık, boğazda tıkanma, nefes alamama, öksürük, baş dönmesi, bayılma, nöbet geçirme, bilinç kaybı, zayıf nabız, çarpıntı, kalp atımında düzensizlikler ve düşük tansiyon) ya da ciddi deri reaksiyonlarına kadar değişkenlik gösterebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu etkilerden herhangi biri sizde mevcut ise, sizin Patanol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı
 • Tat alma bozukluğu
 • Gözde ağrı,
 • Gözde tahriş,
 • Göz kuruluğu,
 • Gözde anormal hassasiyet
 • Burun kuruluğu
 • Yorgunluk.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Burun içinde iltihaplanma (rinit),
 • Duyarlılık azalması,
 • Korneada aşınma,
 • Korneada epitel kusur,
 • Korneada epitel bozukluk,
 • Noktasal keratit (gözdeki saydam tabakanın noktasal iltihaplanması),
 • Keratit (gözün saydam tabakasında iltihaplanma),
 • Kornea lekesi,
 • Göz akıntısı,
 • Işığa karşı hassasiyet,
 • Bulanık görme,
 • Görüş netliğinde azalma,
 • Göz kapağı spazmı,
 • Gözde rahatsızlık,
 • Gözde kaşınma,
 • Konjonktival kesecikler,
 • Konjonktival bozukluk,
 • Gözde yabancı cisim hissi,
 • Gözyaşı artışı,
 • Göz kapağında kaşıntı,
 • Göz kapağında ödem,
 • Göz kapağı bozukluğu,
 • Göz kapağında kızarıklık,
 • Gözde kanlanma,
 • Kontakt dermatit (temasla ortaya çıkan iltihaplı bir deri hastalığı),
 • Deride sıcaklık duygusu,
 • Deride kuruluk.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Aşırı hassasiyet,
 • Yüzde şişme,
 • Uyuklama hali,
 • Korneal ödem,
 • Gözde ödem,
 • Gözde şişme,
 • Konjonktivit,
 • Göz bebeği büyümesi,
 • Görme bozuklukları
 • Göz kapağı kenarında çapaklanma,
 • Nefes darlığı
 • Sinüslerin (burun ve göz çevresindeki kemiklerin içindeki boşlukların) enfeksiyonu,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Dermatit (iltihaplı bir deri hastalığı),
 • Deride kızarıklık,
 • Halsizlik,
 • Keyifsizlik.

Bunlar Patanol’ün hafif yan etkileridir.

Genellikle bu belirtiler ciddi olmadığı sürece ilacınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Belirgin kornea (gözün saydam cismi) hasarı olan hastaların bazılarında fosfat içeren göz damlalarının kullanımına bağlı olarak, çok seyrek sıklıkta korneal kalsifikasyon (gözün saydam cisminde kireçleşme) vakaları bildirilmiştir.

Yan Etkilerin Raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulunursunuz.

PATANOL NASIL SAKLANIR?

 • Patanol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Patanol’ü 30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
 • Damlayı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Patanol’ü kullanmayınız.
 • Kullanmadığınız zamanlarda Patanol şişesinin kapağını sıkıca kapatınız.
 • Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.
 • Orjinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 30.09.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Çocuklarda alerjik konjonktivit nedenleri ve tedavisi
 2. Gözlerde kaşıntı neden olur
 3. Alerjik konjonktivit nedenleri ve tedavisi
 4. Göz alerjisi nedenleri ve tedavisi
 5. Mevsimsel göz nezlesi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git