Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Patanol Göz Damlası Nedir? Patanol Göz Damlasının Yan Etkileri

PATANOL steril oftalmik solüsyon kullanım talimatı

 1. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”Kullanma Talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 2. Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 3. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 4. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 5. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 6. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun üzerinde yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 7. Patonol göze damlatılarak uygulanır.
 8. Patanolün etkin maddesi nedir? : 1 mg/ml olopatadin’e eşdeğer bazda 1.11 mg/ml olopatadin hidroklorür içerir.
 9. Patonolü’ün yardımcı maddeleri : Benzalkonyum klorür, sodyum klorür, dibaziksodyum fosfat dodekahidrat (E339), hidroklorik asit (E507) ve/veya sodyum hidroksit (E524) (pH ayarı için), saf su içerir.

PATANOL nedir ve ne için kullanılır? (Endikasyonları)

Patanol ne için kullanılır

Patanol ne için kullanılır

Patanol 5ml’lik kendinden damlalıklı vidalı kapaklı (Drop-Taıner®) şişede sunulan bir göz damlasıdır. Berrak, renksiz bir çözeltidir. Patanol etkin madde olarak olopatadin içerir.

 1. Patanol, mevsimsel alerjik konjunktivitin oküler belirtilerinin ve bulgularının tedavisinde kullanılır.
 2. Alerjik konjunktivit: Polenler, ev tozu veya hayvan kürkü gibi bazı maddeler (alerjenler) göz yüzeyinde şişmenin yanı sıra kızarıklık, şiddetli kaşıntıya neden olabilir.
 3. Patanol, gözün alerjik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonların şiddetini azaltarak etki eder.

Patonol kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Kontrendikasyonları)

 1. Eğer olopatadine veya Patanol’ün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise kullanmayınız. Öncelikle doktorunuza sorunuz.

Patanol kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

 1. Patanol’ü 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 2. Patanol kullanmadan önce lenslerinizi çıkartınız.

Patanol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması : Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelikte Patanol kullanılır mı? : Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Patanol kullanılır mı? : İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız Patanol’ü kullanmayınız, sütünüze geçebilir.

Araç ve makine kullananlar Patanol kullanabilir mi? : Patanol kullandıktan sonra görüşünüzde bir süreliğine bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Patanol’ün içeriğinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgi

Kontakt lens kullanıyorsanız; lensleriniz gözünüzde takılı iken damlayı kullanmayınız. Damlatmanın ardından lenslerinizi tekrar takıncaya kadar 15 dakika bekleyiniz. Patanol içerisinde yumuşak lenslerde renk kaybına yol açan bir koruyucu madde (benzalkonyum klorür) bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte Patanol kullanılır mı?

 1. Başka bir göz damlası ile eşzamanlı olarak kullanılacaksa, iki uygulama arasında en az 5 dakika beklenmelidir.
 2. Göz merhemleri en son kullanılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz.

Patanol göz damlası nasıl kullanılır?

Patanol’ü kullanırken daima doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

 1. Patanol günde iki kez, sabah ve akşam hasta göze veya gözlere bir damla damlatılır.
 2. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
 3. Patanol’ü iki gözünüze birden sadece doktorunuz söylerse kullanınız.
 4. Patanol’ü doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

 1. Patanol’ü sadece göz damlası olarak kullanınız.
 2. Patanol şişesini ve bir aynayı alınız.
 3. Ellerinizi yıkayınız.
 4. Şişenin kapağını açınız.
 5. Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi baş parmağınız ve diğer parmaklarınız ile tutunuz.
 6. Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır.
 7. Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
 8. Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmayınız. Damlayı kirletebilir.
 9. İşaret parmağınız ile aşağı doğru çevrilen şişenin altından hafifçe bastırmanız bir damla Patanol damlamasını sağlayacaktır.
 10. Şişeyi kenarlarından sıkmayınız. Şişenin tasarımı altından hafifçe basılmasını gerektirmektedir.
 11. Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
 12. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
 13. Her defasında sadece bir şişe kullanınız.
 14. Damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Çocuklarda Patanol kullanımı : 3 yaşının altında olan çocuklarda Patanol kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Patanol kullanımı : Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Patanol’ün özel kullanım durumları : Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Patanol kullandıysanız : Ilık su ile gözünüzü yıkayınız. Bir sonraki damla zamanına dek başka damla damlatmayınız. Patanol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Patanol’ü kullanmayı unutursanız : Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız. Eğer başka göz ilaçları kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında beş ile on dakika geçmesini sağlayınız.

Patanol ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler : Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

Patanol’ün olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Patanol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Patanol’ün yaygın görülen yan etkileri 

 1. Baş ağrısı
 2. Tat alma bozukluğu
 3. Gözde ağrı, gözde tahriş, göz kuruluğu, gözde anormal hassasiyet
 4. Burun kuruluğu
 5. Yorgunluk gibi yan etkiler Patanol’ün yaygın görülen yan etkileridir.

Patanol’ün seyrek görülen yan etkileri 

 1. Baş ağrısı, baş dönmesi
 2. Burun içinde iltihaplanma (rinit)
 3. Duyarlılık azalması
 4. Korneada aşınma, korneada epitel bozukluk, kornea lekesi
 5. Noktasal keratit (gözdeki saydam tabakanın noktasal iltihaplanması)
 6. Göz akıntısı
 7. Işığa karşı hassasiyet, bulanık görme, görüş netliğinde azalma
 8. Göz kapağı spazmı, göz kapağında kaşıntı, göz kapağında ödem, göz kapağı bozukluğu, göz kapağında kızarıklık
 9. Gözde rahatsızlık, gözde kaşınma, gözde yabancı cisim hissi, gözyaşı artışı, gözde kanlanma
 10. Konjunktival kesecikler
 11. Kontakt dermatit (temasla ortaya çıkan iltihaplı bir deri hastalığı), deride sıcaklık duygusu, deride kuruluk gibi yan etkiler Ptanol’ün seyrek görülen yan etkileridir.

Patanol’ün sıklığı bilinmeyen yan etkileri 

 1. Aşırı hassasiyet
 2. Yüzde şişme
 3. Uyuklama hali
 4. Korneal ödem
 5. Gözde ödem, gözde şişme
 6. Konjunktivit
 7. Göz bebeği büyümesi
 8. Görme bozuklukları
 9. Göz kapağı kenarında çapaklanma
 10. Nefes darlığı
 11. Sinüslerin (burun ve göz çevresindeki kemiklerin içindeki boşlukların) enfeksiyonu
 12. Bulantı, kusma
 13. Dermatit (iltihaplı bir deri hastalığı), deride kızarıklık
 14. Halsizlik, keyifsizlik

Bunlar Patanol’ün hafif yan etkileridir. Genellikle bu belirtiler ciddi olmadığı sürece ilacınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Belirgin kornea (gözün saydam cismi) hasarı olan hastaların bazılarında fosfat içeren göz damlalarının kullanımına bağlı olarak, çok seyrek sıklıkta korneal kalsifikasyon (gözün saydam cisminde kireçleşme) vakaları bildirilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulunursunuz.

Patanol nasıl saklanır?

 1. Patanol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Patanol’ü 30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
 3. Damlayı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Patanol’ü kullanmayınız.
 4. Kullanmadığınız zamanlarda Patanol şişesinin kapağını sıkıca kapatınız.
 5. Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.
 6. İlacınızı evdeki çöpünüze veya sulandırarak atmayınız. İhtiyacınız olmayan ilacın atılma koşullarını eczacınıza danışınız. Bu durum, çevreyi korumaya yardım edecektir.

Bu kullanma talimatı 08.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Çocuklarda alerjik konjonktivit nedenleri ve tedavisi
 2. Gözlerde kaşıntı neden olur
 3. Alerjik konjonktivit nedenleri ve tedavisi
 4. Göz alerjisi nedenleri ve tedavisi
 5. Mevsimsel göz nezlesi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git