Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Paratiroid Kanseri – Karsinomu Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Paratiroid karsinomu çok nadir görülen bir endokrin tümör olup, primer hiperparatiroid olgularının %1'inden sorumludur.

Paratiroid karsinomu – kanseri nedir?

Paratiroid karsinomu çok nadir görülen bir endokrin tümör olup, primer hiperparatiroid olgularının %1-3’ünden sorumludur. Paratiroid karsinomlu hastaların çoğunda şiddetli hiperkalsemi söz konusudur. Hastalık yavaş seyirlidir. Paratiroid kanseri adenom benzeri klinik belirtilere yol açıp, daha çok 4’üncü on yılda ve erkeklerde biraz daha sık görülür.

Paratiroid karsinomu – kanseri nedenleri

Boyun bölgesine radyasyon uygulamaları, bazı sporadik ve ailesel tümörler etyolojide suçlanmakla birlikte, paratiroid karsinomlarının kesin nedeni bilinmemektedir. Ayrıca paratiroid karsinomu multipl endokrin neoplazilerden MEN 1 ve IIA ile birliktelik gösterebilir.

Paratiroid karsinomu – kanseri belirtileri

Paratiroid karsinomu olan hastalarda kalsiyum seviyesinin yükselmesine ve hiperparatiroidizme bağlı belirtiler ve bulgular görülür. Belirtiler arasında halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, kabızlık, çok su içme, çok idrara çıkma, boyunda şişlik, yaygın vücut ağrısı gibi belirtiler sayılabilir.

Paratiroid karsinomu – kanseri teşhisi

Yaklaşık 14 mg/dl’nin üzerindeki serum kalsiyum düzeyi, önemli ölçüde yükselmiş paratiroid hormon seviyesi, palbe edilen tiroid bezi ve hastanın ağır semptomlarının olması (kemik hastalığı, böbrek hastalığı, hiperkalsemik kriz gibi) durumunda paratiroid kanserinden şüphelenilebilir.

Ultrasonografik inceleme, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemler ile karsinomu görüntülemek ve çevre dokuya invazyon yapıp yapmadığını değerlendirmek mümkün olabilmektedir, fakat hastalığın cerrahi öncesi tanınması ve adenomdan ayrımı oldukça zordur.

Ameliyat öncesi paratiroid karsinomundan şüphelenilen hastalarda iğne hattına tümör hücrelerinin ekilmesi  riski olduğundan tanı amaçlı ince iğne aspirasyon biyopsisi önerilmez. Karsinomları doğru teşhis etmek çok önemli olmakla birlikte, operasyon öncesi ve operasyon sırasında benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) ayrımını yapmak zordur. Frozen çalışmaları bile çoğu zaman güvenli sonuç vermeyebilir. Doğru tanıyı koyabilmek için lokal doku tutulumunu, vasküler ya da kapsüler tutulumu, trabeküler ya da fibröz stroma ve sık mitozları ortaya koyan histopatolojik inceleme yapılması gerekir.

Paratiroid karsinomları – kanseri tedavisi

Paratiroid karsinomlarının temel tedavisi cerrahidir. Cerrahi öncesi hiperkalseminin (kalsiyum yüksekliğinin) kontrol altına alınması için preoperatif hidrasyon ve bifosfonat tedavisine başlanır. Hastanın serum kalsiyum değerleri normal sınırlara geldiğinde hasta cerrahiye hazırlanır. Cerrahi tedavi boyun eksplorasyonuyla birlikte tümör ve aynı taraftaki tiroid lobunun tümüyle alınmasını kapsar. Adjuvan radyoterapi yakın veya pozitif cerrahi sınır, çevre dokuya invazyon, tümör rüptürü gibi lokal nüks riskinin yüksek olduğu durumlarda gündeme gelir.

Paratiroid kanserinde prognoz nasıl olur?

Hastalık yerel sıçramalara ve nükslere eğilimlidir. Cerrahi sonrası metastaz yönünden gerekli incelemeler yapılır ve metastaza rastlamaz ise hasta rutin takip programına alınır. Cerrahi sonrası dikkatli kalsiyum takibinin de yapılması gerekir.

Paratiroid kanseri yavaş seyirli bir hastalıktır. Lokal rekürrens (bölgesel tekrarlama) ve metastaz (sıçrama) gelişen hastalarda prognoz kötüdür. Metastazlar başta akciğer olmak üzere, sıklıkla kemik ve karaciğere olur. Ameliyat sonrası kalsiyum seviyesi düşmeyen ya da takiplerde kalsiyum yüksekliği saptanan olgularda lokal rekürrens veya metastaz gelişimi göz önünde bulundurulmalıdır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Hiperparatiroidizm nedir ve neden olur
  2. Hipoparatiroidizm nedir ve neden olur
  3. Hipertiroidi nedir ve neden olur
  4. Tiroid fırtınası nedir ve neden olur
  5. Nodüler gatr nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git