Hastalıklar ve Tedaviler

Paranoid Kişilik Bozukluğu – Hezeyanlı Bozukluk Nedir?

Bozukluğun temelinde insanlar ve olayların kendisiyle ilişkili olduğu düşüncesinin yattığı yanılgı durumu vardır.

Paranoid kişilik bozukluğu nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Paranoid kişilik bozukluğu, düşünce bozukluğu veya hezeyanlı bozukluk, insan ilişkilerini kötü etkileyen bir tür kişilik bozukluğudur. Bozukluğun temelinde insanlar ve olayların kendisiyle ilişkili olduğu düşüncesinin yattığı yanılgı durumu vardır.

”Paranoya” terimi eziyet görme hissinde olmak için de kullanılabilen bir terimdir. Paranoid kişi olayların yormlanmasında sabit bir inanış şekline odaklanmıştır. Tipik durumlar arasında eziyet görme, kıskançlık, aşk ve büyüklük taslama hisleri yer alır.

Kişilik bozukluğu çocukluk ve ergenlik dönemlerinde başlayan ve kişinin yaşamı süresince devam eden bir durumdur. Paranoid kişilik bozukluğu olan insanlarda görülen en temel belirti güvensizliktir.

Paranoid kişilik bozukluğu tipleri ve nedenleri

Paranoya akut ya da kronik seyirli olabilir.

Kronik paranoya nedir? Kronik paranoya beyin hasarı, alkol bağımlılığı veya amfetaminler, bipolar bozukluk ya da şizofreni hastalıkları nedeni ile ortaya çıkabilir. Paranoya ayrıca paranoid kişilik bozukluğu durumunda da görülür; bu durumda kişi, diğer insanların hareketlerinden devamlı şüphelenir ve kendisiyle ilişkilendirir.

Akut paranoya nedir? Altı aydan kısa süren akut paranoya, radikal yaşam değişiklikleri yaşayan kişilerde daha sık görülür (örneğin mültecilerde).

Paylaşımlı paranoya nedir? Paylaşımlı paranoya’da yanılgı yaşayan kişiyle yakın ilişki kuran insanlarda görülür.

Panoid kişilik bozukluğu belirtileri

 • Paranoid kişilik bozukluğu olan kişilerde ara ara gördükleri halüsinasyonlar dışında zihinsel bir belirti görülmez, fakat bu hastalarda zamanla öfke, şüphe ve sosyal izalasyon oldukça ciddi şekilde kişiyi etkileyebilir.
 • Kişi sürekli kendisine zarar geleceğini, başkalarının kendisi hakkında konuştuğunu, kendisi hakkında bazı olumsuz planlar yapıldığını inanır.
 • Paranoid kişilik bozukluğu olan kişilerin gösterdikleri en önemli belirtilerden biri kalıcı ve sürekli bir insan ilişkisi kurmakta zorlanmadır. Genellikle yalnız kalmak isterler ve ailesi ve arkadaşları ile kalıcı ilişki kurmaktan kaçınırlar.
 • Bu insanlar kendileri ile ilgili hassas duygularını ve kırılganlıklarını kimseyle paylaşamazlar.
 • Bu kişilerin hepsinde ki ortak özellik iyi ilişki kuramamaları, kuşkuların ve güvensizliklerin altında kısıtlanmış ve daralmış bir yaşam sürmeleridir.
 • Paranoid kişilik bozukluğunun da farklı formları vardır ve bazı hastalar daha kırılgan, daha hassas, bazı hastalar ise tartışmacı ve aşırı öfkeli, bazıları da çok araştırmacı ve sorgulayıcı özelliktedirler.
 • Bu insanlar akıl ve mantık yürüterek ikna olamayacak düzeyde insan ilişkilerinde güvensizdirler.
 • Kişilik bozukluğu olan insanların en önemli özelliklerinden biri de kendilerindeki problemi kabullenmemeleridir. Bu özelliklerinden dolayı da doktora gitmeyi ve yardım almayı istemezler.

Paranoid kişilik bozukluğu çok sık görülmez, fakat bu insanlar kişilik bozukluğu tablosu içine girdikleri zaman durumları ile uygun bir yaşam biçimini kendilerine adapta ederler ve bu şekilde yaşamlarını sürdürürler.

Paranoid kişilik bozukluğu teşhisi

Hastalığın teşhisi konulurken, hastanın yakınlarından alınacak bilgiler çok önemlidir. Paranoid bozukluğu olan hastanın hastalığını kabullenmesi zor olduğu için hastadan bilgi almak zordur ve hasta kendisi ile ilgili bütün sıkıntıları saklayabilir. Kişilik bozuklukları tanısı konulurken çok dikkatli olmak gerekir.

Paranoid kişilik bozukluğu tedavisi

Paranoid kişilik bozukluğunun tedavisi oldukça zordur. Kişilik bozukluklarının tümünde ve paranoid bozukluğunda daha sık görülen bir durum, kişinin kendi durumunu inkar etmesi ve tedavi almaya direnç göstermesidir.

Bu durumun tedavisi zor ve uzun bir sürece dayalıdır, çünkü kişilik üzerinde yapılacak değişiklikler uzun yıllar alabilir. Bu durum uzun süren psikoterapi tedavisi ile tedavi edilir.

Hastalığın akut döneminde antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilirse ilaç tedavisi iyi sonuçlar verebilir, ancak uzun süreli paronaya vakalarında yanılgılar tamamen yerleşeceği için ilaç tedavisi hastalığın sadece şiddetini azaltmaya yarar.

Eşlik eden depresyon, kaygı bozukluğu gibi durumların da tedavisi yapılmalıdır. Bu insanların güvenini kazanmak çok zordur. Bu yüzden psikiyatristin hastaya güven vermesi de oldukça önemlidir.

Paranoid bozukluğu olan kişiye nasıl davranmalı?

Paranoid kişilik bozukluğu olan kişinin yüzüne sende kişilik bozukluğu var demek çok kolay değildir. Doktor bu konuda yanılıyor olabilir. Kişilik bozukluğu olan kişide bu bozukluk sürekli ve yaygınlaşmış bir durumdadır. Bu insanlar herkesten uzak dururlar.

Bu hastalar ile yüzleştirici, bu hastaları daha fazla bu duruma itici, onlarla inatlaşmak ve tutturmak doğru olmaz, çünkü bu tür davranışlar hastayı daha çok sıkıntıya sokar ve hasta bu insanlara karşı güvenini daha fazla yitirir.

Paranoid kişilik bozukluğu olan insanlar ile sade bir ilişki kurulmalı, imalı konuşmalardan kaçınmalı, bu hastaların güvenlerini kazanmak için sabırlı olmalı, bu hastaları değiştirmeye çalışmamalı, eğer mümkünse hastayı uzman bir psikiyatriste yönlendirmelidir.

Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiye nasıl davranmak gerekir

Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiye nasıl davranmak gerekir

Paranoid kişilik bozukluğu olan kişi çevresine zarar verir mi?

Paranoid kişilik bozukluğu ile paranoid psikoz ayrı bir kavramdır. Paranoid psikozda düşünce bir inanç haline gelir ve hastalar böyle zamanlarda tehlikeli bir davranış içine girebilirler, fakat paranoid kişilik bozukluğu olan insanlar ise yaşamlarının az bir zamanlarında tehlikeli davranışlar içine girerler. Bu hastalar kendi iç dünyaları içinde yaşamlarını sürdürürler.

Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler toplum içerisinde, kendilerinden beklenilen insani ilişkilerindeki sorumlulukları (baba olarak, eş olarak, iş olarak gibi) yerine getiremedikleri için topluma zarar verebilirler fakat bu hastalar daha çok kendileri zarar görürler. Bu hastalar çok fazla şiddete eğilimli değildirler.

Benzer sağlık yazıları

 1. Hastalık hastalığı nedenleri ve tedavisi
 2. Şizofreni nedenleri ve tedavisi
 3. Otizm hastalığı nedenleri ve tedavisi
 4. Obsesif kompulsif bozukluk nedir
 5. Madde bağımlılığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git