Hastalıklar ve Tedaviler

Pantpas Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Pantpas’ın Yan Etkileri Nelerdir?

PANTPAS 40 mg enterik kaplı tablet kullanma talimatı

Pantpas’ın etkin maddesi: Her bir tablet 40 mg pantoprazole eşdeğer pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.

Pantpas’ın yardımcı maddeleri: Susuz sodyum karbonat, mannitol (E421), krospovidon, povidon K90, kalsiyum stearat, hypromellose, povidon K25, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), propilen glikol, metakrilik asit-etilakrilat-kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodyum lauril sülfat, trietil sitrat, şellak, kırmızı demir oksit (E172), siyah demir oksit (E172), sarı demir oksit (E 172), konsantre amonyak çözeltisi gibi yardımcı maddeler içerir.

Pantpas ağızdan alınır. 

Pantpas Kullanma Talimatı

PANTPAS nedir ve ne için kullanılır?

Pantpas, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol bulunmaktadır.

Pantpas 14 veya 30 tabletlik şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır. Şişenin içindeki tabletler oval, bikonveks şeklindedir, sarı renklidir ve bir yüzünde P40 yazısı vardır.

Pantpas’ın etkin maddesi olan pantoprazol, “proton pompası inhibitörü” olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

Pantpas kullanılan durumlar;

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde: Gastroözofajial reflü hastalığında (GÖRH, yani mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması hastalığı) kullanılır.

Erişkinlerde: Helicobacter pylori (H.pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerinde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını önlemek amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte kullanılır.

Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser) kullanılır.

Zollinger Ellison Sendromu (midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılır.

Pantpas Hangi Hastalıklarda Kullanılır

PANTPAS kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya Pantpas’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Pantpas kullanılmamalıdır.

Pantpas’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. Pantpas ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda Pantpas kullanımı kesilmelidir.

Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.

Atazanavir (HIV enfeksiyonunun tedavisi için kullanılır) gibi HIV proteaz inhibitörlerini pantoprazol ile aynı zamanda kullanıyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız.

Pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörünün, özellikle de bir yıldan uzun süreli kullanılması kalça, bilek veya omurga kırığı riskinizi artırabilir. Kemik erimeniz (orteoporoz) varsa veya kortikosteroid (osteoporoz riskini artırabilmektedir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Üç aydan uzun süredir Pantpas kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum düzeyleri düşebilir. Düşük magnezyum düzeyleri yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, konvülziyonlar (sarsılmalar), baş dönmesi, artan kalp hızı ile kendini gösterebilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, lütfen derhal doktorunuza söyleyiniz. Düşük magnezyum düzeyleri ayrıca kanınızdaki potasyum veya kalsiyum düzeylerinde bir azalmaya yol açabilir. Doktorunuz magnezyum düzeylerinizi izlemek üzere düzenli kan testleri yapılmasına karar verebilir.

Tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılması gerekmektedir.

Mide asidini azaltan, Pantpas’a benzer bir ilaç ile tedavi sonrasında deri reaksiyonu geçirmişseniz dikkatli olmalısınız.

Derinizde, özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde döküntü görülürse, Pantpas ile tedavinizin durdurulması gerekebileceğinden en kısa zamanda doktorunuza söyleyiniz. Eklemlerinizde ağrı gibi başka rahatsızlıklarınız varsa bunlardan da bahsetmeyi unutmayınız.

Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Pantpas bu testlerin sonucunu etkileyebilir.

Tüm proton pompası inhibitörleri gibi Pantpas üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonellla ve Campylobacter veya C difficile) az da olsa arttırabilir.

Non-steroidal anti-inflamatuar (steroid yapısında olmayan ağrı kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, Pantpas kullanımı, sürekli NSAİİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarda sınırlı olmalıdır.

Spesifik bir kan testi (Kromogranin A) yaptıracaksınız doktorunuzu Pantpas kullandığınız hakkında bilgi veriniz.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz HEMEN doktorunuza başvurunuz:

 • Beklenmeyen kilo kaybı,
 • Kusma, özellikle tekrarlıyorsa,
 • Kanlı kusma (kusmuğunuzda koyu kahve telvesi gibi görünür.),
 • Dışkıda kan görülmesi (görünüşü siyah veya katran gibi olabilir.),
 • Yutma zorluğu veya yutarken ağrı duyma,
 • Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/ kansızlık),
 • Göğüs ağrısı,
 • Mide ağrısı,
 • Ağır ve sürekli ishal durumları.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Pantpas ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle Pantpas tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

1 yıldan uzun süredir Pantpas kullanıyorsanız doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır. Yeni ve olağan dışı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiğinizde bunları mutlaka söylemelisiniz.

Özel durumlarda PANTPAS kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Pantpas kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinize olası zararından fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmanızı önerebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Pantpas kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ancak ilacın anneye yararı, bebeğe olan zararından fazla ise ilaç kullanılmalıdır.

Böbrek / Karaciğer hastalıklarında Pantpas kullanımı: Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, Pantpas’ı Helicobacter Pylori tedavisi için kullanmayınız. Ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, Pantpas’ı Helicobacter Pylori tedavisi için kullanmayınız. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Araç ve makine kullananlar Pantpas’ı kullanabilir mi? Pantpas’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir. Baş dönmesi ve görme bozuklukları gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

Pantpas’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Pantpas’ı yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

PANTPAS ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum: Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az (6.69 mg) sodyum ihtiva eder, yani esasında (pratik olarak) sodyum içermez.

Mannitol: Bu tıbbi ürün her bir tablette 10 gramdan daha az (42.70 mg) mannitol ihtiva eder, bu nedenle laksatif etki göstermesi beklenmez.

Propilen glikol: Bu tıbbi ürün her bir tablette 4.25 mg propilen glikol ihtiva eder. Yetişkinler için 400 mg/kg ve çocuklar için 200 mg/kg eşiğinin altında olduğundan alkol benzeri semptomlara neden olması beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte PANPAS kullanımı nasıl olmalı?

Pantpas diğer ilaçların etkililiğini bozabilir, bu nedenle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonozol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Kan kalınlaşması veya incelmesini etkileyen varfarin ve fenprokumon kullanıyorsanız daha fazla kontrole ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Atazanavir gibi HIV (AIDS) enfeksiyonu tedavisi için ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır) – eğer metotreksat alıyorsanız pantoprazol kandaki metotreksat düzeyini arttırabileceğinden, doktorunuz Pantpas tedavisini geçici olarak durdurabilir.
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) – kullanıyorsanız doktorunuz pantoprazol dozunu azaltabilir.
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) – kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Sarı kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyonun tedavisinde kullanılır), kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PANTPAS nasıl kullanılır?

Uygulama yolu ve metodu:

Pantpas’ı yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda reflü özofajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde Pantpas kullanımı: Önerilen doz günde bir tablet Pantpas’dır. Doktorunuz günde 2 tablet Pantpas kullanmanızı önerebilir. Tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Pantpas ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Erişkinlerde

Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pvlori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde Pantpas kullanımı: Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak önerilen doz günde iki defa birer tablet Pantpas’dır. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci tablet ise akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde Pantpas kullanımı: Önerilen doz günde 1 tablet Pantpas’dır. Doktorunuz günde 2 tablet Pantpas kullanmanızı önerebilir. Gastrik ülser için tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır. Pantpas ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Zollinger Ellison Sendromu’nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde Pantpas kullanımı: Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablet Pantpas’dır. İki tablet de yemekten 1 saat önce aynı anda alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer doktorunuz, günde 2 tabletten daha fazla kullanmanızı önerirse, tabletler günde iki defa olacak şekilde alınır. Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla kullanmanızı önerirse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

Çocuklarda Pantpas kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda Pantpas kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Pantpas kullanımı:

Pantpas yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Böbrek yetmezliği durumunda Pantpas kullanımı: Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, Pantpas’ı Helicobacter Pylori tedavisi için kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği durumda Pantpas kullanımı: Ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, Pantpas’ı Helicobacter Pylori tedavisi için kullanmayınız. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Eğer Pantpas ’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Pantpas kullandıysanız: Doz aşımının bilinen belirtileri bulunmamaktadır. Pantpas’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pantpas’ı kullanmayı unutursanız: İlacınızı almayı unutursanız, unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

Pantpas ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Pantpas ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

PANTPAS’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pantpas’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa Pantpas’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok ciddi alerjik rahatsızlıklar; dil ve/veya boğazda şişme, yutma/yutkunma güçlüğü, kurdeşen (ürtiker), nefes alma güçlüğü, yüzde alerjik şişme (anjioödem), çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi (bu yan etkiler seyrek görülür).

Çok ciddi deri rahatsızlıkları; deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi, göz, burun, ağız/dudak ve cinsel organda tahriş (hafif kanlanma) (bunlar Steven Johnson sendromu, eritema multiforme ve Lyell sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir) ve ışığa hassasiyet (bu yan etkilerin hangi sıklıkta görüldüğü bilinmemektedir).

Diğer çok ciddi rahatsızlıklar; deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sarılık) veya ateş, kurdeşen ve muhtemelen böbrek yetmezliğine yol açan ağrılı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbreklerde genişleme ile seyir gösteren böbrek iltihabı gibi böbrek sorunları (bu yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Pantpas’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Midede iyi huylu polipler (bu yan etki yaygın (100 hastada 1 ile 10 arası) görülür.

 

 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • İshal, kabızlık,
 • Kendini iyi hissetmeme,
 • Kusma, midede şişkinlik ve gaz,
 • Ağızda kuruluk,
 • Karın ağrısı,
 • Kızarıklık, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik rahatsızlıklar,
 • Halsizlik,
 • Uyku bozuklukları,
 • Kalça, el bileği veya omurgada kırık, (bu yan etkiler yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası) görülen yan etkilerdir).

 

 • Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması,
 • Bulanık görme gibi görme bozuklukları,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Eklem ağrıları,
 • Kas ağrıları,
 • Kilo alma/verme,
 • Vücut sıcaklığının artması,
 • Yüksek ateş,
 • El ve ayaklarda şişme (periferal ödem),
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Depresyon,
 • Erkeklerde göğüs büyümesi, (bu yan etkiler seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 arası) görüllen yan etkilerdir).

 

Oryantasyon bozukluğu, (bu yan etki çok seyrek (10.000 hastada 1’den az) görülür).

 

 • Özellikle eğilimli olan hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon),
 • Zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon),
 • Kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi),
 • Kan magnezyum düzeyinde düşme (Pantpas’ı kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler bölümüne bakınız.)
 • Muhtemelen eklemlerde ağrı ile birlikte olan döküntü, (bu yan etkiler, sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerle tahmin edilemeyen) yan etkilerdir).

Pantpas’ın kan testleriyle teşhis edilebilen yan etkileri:

Karaciğer enzimlerinde artış (yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası) görülen yan etkidir.

 

 • Kanda bilirubin seviyesinde artış,
 • Kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış,
 • Yüksek ateşle birlikte gözlenen beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (bu yan etkiler seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 arası) görülen yan etkilerdir).

 

 • Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir),
 • Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir),
 • Kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir, (bu yan etkiler çok seyrek (10.000 hastada 1’den az) görülen yan etkilerdir).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PANTPAS nasıl saklanır?

 • Pantpas’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Pantpas’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Pantpas’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Pantpas’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Pantpas’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 11.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofajial reflü hastalığı nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Reflü hastaları nasıl beslenmeli
 3. Zollinger Ellison sendromu nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Peptik ülser nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 5. Helikobakter pilori nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git