Hastalıklar ve Tedaviler

Panto Tablet Nedir, Ne İçin Kullanılır? Panto İlaç Yan Etkileri

PANTO 40 MG ENTERİK KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablette 40 mg pantoprazole eşdeğer 45,1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum karbonat anhidroz, selüloz mikrokristalin, krospovidon, hidroksipropilselüloz (Tip EXF), silika kolloidal anhidroz, kalsiyum stearat, opadry sarı (hipromelloz, titanyum dioksit, makrogol, kinolin sarısı alüminyum laklı (E104), ferrik oksit sarı (E172), ponceau 4R alüminyum laklı (E124)), metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1) dispersiyon %30, metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodyum larasülfat, trietil sitrat gibi yardımcı maddeler içerir.

Panto Nasıl Kullanılır

PANTO NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (PANTO ENDİKASYONLARI)

Panto, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.

Panto’nun etkin maddesi olan pantoprazol, “proton pompası inhibitörü” olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

Panto, 14 veya 28 tabletlik alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler sarı renkli ve oval biçimlidir.

Panto;

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:

 • Gastro-özofajiyal reflü hastalığında (GÖRH: mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması hastalığı).

Erişkinlerde:

 • Helicobacter pylori (H.pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (onikiparmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını önlemek amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,
 • Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
 • Zollinger Ellison Sendromu (midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

PANTO KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (PANTO KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya Panto’nun bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise, Panto’yu kullanmayınız.

PANTO’NUN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz.
 • Panto ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda Panto kullanımı kesilmelidir.
 • Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
 • Atazanavir (HIV enfeksiyonunun tedavisi için) gibi HIV proteaz inhibitörlerini pantoprazol ile aynı zamanda kullanıyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız.
 • Pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörünün, özellikle de bir yıldan uzun süreli kullanılması kalça, bilek veya omurga kırığı riskinizi artırabilir. Kemik erimeniz (osteoporoz) varsa veya kortikosteroid (osteoporoz riskini artırabilmektedir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Üç aydan uzun süredir Panto kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum düzeyleri düşebilir. Düşük magnezyum düzeyleri yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, konvülziyonlar (sarsılmalar), baş dönmesi, artan kalp hızı ile kendini gösterebilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, lütfen derhal doktorunuza söyleyiniz. Düşük magnezyum düzeyleri ayrıca kanınızdaki potasyum veya kalsiyum düzeylerinde bir azalmaya yol açabilir. Doktorunuz magnezyum düzeylerinizi izlemek üzere düzenli kan testleri yapılmasına karar verebilir.
 • Tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılması gerekmektedir.
 • Mide asidini azaltan, Panto’ya benzer bir ilaç ile tedavi sonrasında deri reaksiyonu geçirmişseniz.
 • Derinizde, özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde döküntü görülürse, Panto ile tedavinizin durdurulması gerekebileceğinden en kısa zamanda doktorunuza söyleyiniz. Eklemlerinizde ağrı gibi başka rahatsızlıklarınız varsa bunlardan da bahsetmeyi unutmayınız.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Panto bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi Panto üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonella ve Campylobacter veya C difficile) az da olsa arttırabilir.
 • Non-steroidal anti-inflamatuar (steroid yapısında olmayan ağrı kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, Panto kullanımı, sürekli NSAİİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan hastalarla (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.
 • Spesifik bir kan testi (Kromogranin A) yaptıracaksınız.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz HEMEN doktorunuza başvurunuz:

 • Beklenmeyen kilo kaybı,
 • Kusma (özellikle tekrarlıyorsa),
 • Kanlı kusma (kusmuğunuzda koyu kahve telvesi gibi görünür),
 • Dışkıda kan görülmesi (görünüşü siyah veya katran gibi olabilir),
 • Yutma zorluğu veya yutarken ağrı duyma,
 • Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık),
 • Göğüs ağrısı,
 • Mide ağrısı,
 • Ağır ve sürekli ishal durumlarında.

Panto ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle Panto tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

1 yıldan uzun süredir Panto kullanıyorsanız doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır. Yeni ve olağandışı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiğinizde bunları mutlaka söylemelisiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PANTO’NUN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Panto’yu yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan ve bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE PANTO KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz yararının, henüz doğmamış bebeğinize olası zararından daha fazla olduğunda pantoprazol kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ancak ilacın anneye yararı, bebeğe olan zararından fazla ise ilaç kullanılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PANTO KULLANABİLİR Mİ?

Panto’nun araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

Baş dönmesi ve görme bozuklukları gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

PANTO’NUN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Panto’nun içeriğinde bulunan “Ponceau 4R alüminyum laklı (E124)” aşırı duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PANTO KULLANIMI

Panto diğer ilaçların etkililiğini bozabilir, bu nedenle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonazol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Kan kalınlaşması veya incelmesini etkileyen varfarin ve fenprokumon kullanıyorsanız daha fazla kontrole ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Atazanavir gibi HIV (AIDS) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır) – eğer metotreksat alıyorsanız pantoprazol kandaki metotreksat düzeyini arttırabileceğinden, doktorunuz Panto tedavisini geçici olarak durdurabilir,
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan) – kullanıyorsanız doktorunuz pantoprazol dozunu azaltabilir,
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Sarı kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyonun tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PANTO NASIL KULLANILIR?

Uygulama Yolu ve Metodu:

Panto’yu yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Erişkinler ve 12 Yaşın Üzeri Çocuklarda:

Reflü özofajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde:

Önerilen doz günde bir tablet Panto’dur.  Doktorunuz günde 2 tablet Panto kullanmanızı önerebilir. Tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Panto ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Erişkinlerde:

Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde:

Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak önerilen doz günde iki defa birer tablet Panto’dur. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci tablet ise akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde:

Önerilen doz günde 1 tablet Panto’dur. Doktorunuz günde 2 tablet Panto kullanmanızı önerebilir. Gastrik ülser için tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır. Panto ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Zollinger Ellison Sendromu’nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde:

Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablet Panto’dur.

İki tablet de yemekten 1 saat önce aynı anda alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer doktorunuz, günde 2 tabletten daha fazla kullanmanızı önerirse, tabletler günde iki defa olacak şekilde alınır. Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı önerirse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

Çocuklarda Panto Kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Panto Kullanımı:

Panto yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, Panto’yu Helicobacter pylori tedavisi için kullanmayınız.
 • Karaciğer yetmezliği: Ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, Panto’yu Helicobacter Pylori tedavisi için kullanmayınız. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Eğer Panto’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Kullandıysanız:

Doz aşımının bilinen belirtileri bulunmamaktadır.

Panto’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Panto Kullanmayı Unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Panto İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Panto ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

PANTO’NUN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Panto’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır:

Aşağıdakilerden biri olursa Panto kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok ciddi alerjik rahatsızlıklar (seyrek görülür):

 • Dil ve/veya boğazda şişme,
 • Yutma/yutkunma güçlüğü,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Nefes alma güçlüğü,
 • Yüzde alerjik şişme (Quincke hastalığı/anjiyoödem),
 • Çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi.

Çok ciddi deri rahatsızlıkları (sıklık derecesi bilinmiyor):

 • Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler,
 • Genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi,
 • Göz, burun, ağız/dudak ve cinsel organlarda tahriş (hafif kanlanma) (bunlar Steven Johnson sendromu, Eritema multiforme ve Lyell sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir) ve ışığa hassasiyet.

Diğer çok ciddi rahatsızlıklar (sıklık derecesi bilinmiyor):

 • Deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sarılık) veya ateş, kurdeşen,
  muhtemelen böbrek yetmezliğine yol açan ağrılı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbreklerde genişleme (ciddi böbrek iltihabı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Panto’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler:

Midede iyi huylu polipler.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • İshal,
 • Kendini iyi hissetmeme,
 • Kusma,
 • Midede şişkinlik ve gaz,
 • Kabızlık,
 • Ağızda kuruluk,
 • Karın ağrısı,
 • Kızarıklık, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik rahatsızlıklar,
 • Halsizlik,
 • Uyku bozuklukları,
 • Kalça, el bileği veya omurgada kırık.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması,
 • Bulanık görme gibi görme bozuklukları,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Eklem ağrıları,
 • Kas ağrıları,
 • Kilo alma/verme,
 • Vücut sıcaklığının artması,
 • Yüksek ateş,
 • El ve ayaklarda şişme (periferal ödem),
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Depresyon,
 • Erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler:

 • Oryantasyon bozukluğu.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Özellikle eğilimli hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon),
 • Zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon),
 • Kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi),
 • Kan magnezyum düzeyinde düşme (Panto’nun dikkatli kullanılması gereken durumlar bölümüne bakınız),
 • Döküntü, muhtemelen eklemlerde ağrı ile birlikte.
 • Sürekli ishal oluyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyiniz, çünkü sizde bağırsak iltihabı (mikroskobik kolit) olabilir.

Kan Testleriyle Teşhis Edilebilen Yan Etkiler:

Yaygın olmayan:

 • Karaciğer enzimlerinde artış.

Seyrek:

 • Kanda bilirubin seviyesinde artış,
 • Kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış,
 • Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir).

Çok seyrek:

 • Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir),
 • Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir),
 • Kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PANTO’NUN SAKLANMASI

 • Panto’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Panto’yu 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Panto’yu son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Panto’yu kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Panto’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 01.06.2020 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git