Hastalıklar ve Tedaviler

Panthec Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Panthec Yan Etkileri

PANTHEC 40 ENTERİK TABLET KULLANMA TALİMATI

Panthec ağızdan alınır.

Panthec etkin maddesi: Her tablet, 40 mg pantoprazole eşdeğer 45,1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.

Panthec yardımcı maddeleri: Sodyum karbonat, mannitol, krospovidon, polivinil prolidon K-90, kalsiyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, polivinil prolidon K 25, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), propilen glikol, metakrilik asit-etilakrilat kopolimeri, sodyum dodesil sülfat, polisorbat 80, saf su, trietil sitrat gibi yardımcı maddeler içerir.

Panthec Kullanma Talimatı

PANTHEC NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Panthec, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.

Panthec’in etkin maddesi olan pantoprazol, “proton pompası inhibitörü” olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

Panthec, açık sarı veya sarı renkli, oblong, enterik kaplı tabletlerdir. 14 ve 28 enterik tablet içeren AI/AI folyo blister ve karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır.

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde Panthec kullanım alanları;

 • Reflü (mide asit sıvısının yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma) tedavisinde,
 • Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH) kullanılır.

Erişkinlerde Panthec kullanım alanları;

 • Helicobacter pylori (H.pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerinde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını azaltmak amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,
 • Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
 • Zollinger Ellison Sendromu (midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

PANTHEC KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya Panthec’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise, Panthec’i kullanmayınız.

PANTHEC’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. Panthec ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda Panthec kullanımı kesilmelidir.
 • Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
 • 1 yıldan uzun süredir Panthec kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır. Yeni ve olağandışı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiğinizde bunları mutlaka söylemelisiniz.
 • Panthec ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle Panthec tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.
 • Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Panthec özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda, yaşlı hastalarda ve diğer risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, yüksek dozlarda ve uzun süreli (1 yıldan daha uzun) kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini az da olsa artırabilir. Bu durumda doktorunuz Panthec’i daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerebilir.
 • Daha önceden size hipomagnezemi (kanınızdaki magnezyum minerali düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Panthec en az 3 ay (genellikle 1 yıldan daha uzun) süreli tedaviden sonra hipomagnezemiye yol açabilir. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da Panthec tedavinizin daha kısa süreli devam edilmesine karar verebilir. Panthec tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz, yorgunluk veya sersemlik hissi, kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz. Çünkü bu belirtiler hipomagnezemi ile ilişkili olabilir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Hipomagnezemi, kandaki potasyum ve kalsiyum düzeylerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz gerekli görürse düzenli olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Panthec bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi Panthec üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonella ve Campylobacter) az da olsa arttırabilir.
 • Non-steroidal anti-inflamatuvar (steroid yapısında olmayan ağrı kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, Panthec kullanımı, sürekli NSAİİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.
 • Proton pompa intibitörleri çok seyrek olarak subakut kütanöz lupus eritematozus (bağışıklık sistemi kaynaklı deri ve bazı organlardaki hastalıktır) vakaları ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle derinin güneşe maruz kalan alanlarında olmak üzere lezyonların ortaya çıkması ve artraljinin eslik etmesi durumlarında hasta acilen tıbbi yardım almalı ve sağlık mesleği mensubu Panthec tedavisinin kesilmesini değerlendirmelidir. Daha önce bir proton pompa inhibitörü tedavisi sonrası subakut kütanöz lupus eritematozus gelişmiş olması, aynı durumun diğer proton pompa inhibitörleri ile de görülme riskini arttırır.

Varfarin ve fenprokumon gibi kanı yoğunlaştıran veya incelten ilaçlar kullanıyorsanız, ileri düzeyde kontroller yaptırmanız gerekebilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

 • Beklenmeyen kilo kaybı,
 • Tekrarlayan kusmalar,
 • Yutma zorluğu,
 • Kan kusma,
 • Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)
 • Dışkıda kan görülmesi
 • Ağır ve sürekli ishal durumları.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PANTHEC’in YİYECEK ve İÇECEKLERLE KULLANILMASI

Panthec yemekten 1 saat önce, çiğnenmeden veya kırılmadan, ve bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

HAMİLELİKTE PANTHEC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinizin zarar görmesi riskinden daha fazla olduğunu düşünüyorsa pantoprazolü size reçete edebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE PANTHEC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ancak ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PANTHEC KULLANABİLİR Mİ?

Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

PANTHEC’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PANTHEC KULLANIMI

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonozol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların, ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Proton pompası inhibitörleri, atazanavir gibi HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörlerinin, atazanavir ile birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir.
 • Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden (fenprokumon/varfarin gibi) bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizin izlenmesi önerilir.
 • Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antiasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:

 • Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı),
 • Diazepam (kaygı bozukluğu gidermede kullanılır),
 • Nifedipin (kan basıncı yüksekliği tedavisinde kullanılır),
 • Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),
 • Doğum kontrol hapları (levonorgestrel ve etinil östradiol içeren).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PANTHEC NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaşın üzeri çocuklarda reflü özafajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde Panthec kullanım şekli:

Önerilen doz günde bir tane Panthec 40 mg’dır. Doktorunuz günde 2 tablet Panthec 40 mg kullanmanızı önerebilir. Belirtilerin kaybolması genellikle 4-8 hafta içerisinde gerçekleşir.

Panthec ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Yetişkinlerde uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde Panthec kullanım şekli:

Amoksisilin, Klaritromisin ve Metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak önerilen doz günde iki defa birer tablet Panthec’tir. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci tablet ise akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır.

Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

Yetişkinlerde gastrit ülser ve duodenal ülser tedavisinde Panthec kullanım şekli:

Önerilen doz günde 1 tablet Panthec’tir. Doktorunuz günde 2 tablet Panthec kullanmanızı önerebilir. Gastrik ülser için tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır.

Panthec ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Yetişkinlerde Zolinger Ellison sendromu’nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde Panthec kullanım şekli:

Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablettir. İki tablet de yemekten 1 saat önce alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer günde 2 tabletten daha fazla tablet reçete edilmişse, tabletler günde iki kez olacak şekilde alınır.

Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı öngörmüşse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Panthec çiğnenmemeli veya kırılmamalı; yemekten 1 saat önce bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Çocuklarda Panthec Kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Panthec Kullanımı:

Panthec yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Panthec Kullanımı:

Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, Panthec’i H.pylori tedavisi için kullanmayınız.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Panthec Kullanımı:

Eğer ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, Panthec’i H.pylori tedavisi için kullanmayınız. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Eğer Panthec’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Panthec Kullandıysanız: Panthec’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Panthec Kullanmayı Unutursanız: İlacınızı almayı unutursanız, bu dozu almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Panthec İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Panthec ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

PANTHEC’in OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Panthec’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Panthec kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek görülen çok ciddi alerjik rahatsızlıklar;

 • Dil ve/veya boğazda şişme,
 • Yutma/yutkunma güçlüğü,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Nefes alma güçlüğü,
 • Yüzde alerjik şişme (Quincke hastalığı/anjiyoödem),
 • Çok hızlı kalp atımı,
 • Terlemeyle seyreden baş dönmesi.

Sıklık derecesi bilinmeyen çok ciddi deri rahatsızlıkları;

 • Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi,
 • Göz, burun, ağız/dudak ve cinsel organda tahriş (hafif kanlanma) (bunlar Steven Johnson Sendromu, Eritema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir),
 • Subakut kutanöz lupus eritematozus (bağışıklık sistemi kaynaklı deri ve bazı organlardaki hastalıktır).

Sıklık derecesi bilinmeyen diğer çok ciddi rahatsızlıklar;

 • Işığa hassasiyet,
 • Deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sarılık),
 • Ateş, kurdeşen ve ağrılı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbreklerde büyüme (ciddi böbrek iltihabı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Panthec’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • İshal,
 • Kendini iyi hissetmeme,
 • Halsizlik,
 • Kusma, midede şişkinlik ve gaz, kabızlık, ağızda kuruluk, karın ağrısı, kızartı, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik rahatsızlıklar,
 • Uyku bozuklukları.

Özellikle bir yıldan daha uzun süre boyunca pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörü kullanan hastalarda kalça, el bileği veya omurgada kırık meydana gelme riski artar. Osteoporoz hastalığınız varsa ya da osteoporoz riskini artıran kortikosteroidler kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması,
 • Bulanık görme gibi görme bozuklukları,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Eklem ağrıları,
 • Kas ağrıları,
 • Kilo alma/verme,
 • Vücut sıcaklığının artması, yüksek ateş,
 • El ve ayaklarda şişme (periferal ödem),
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Depresyon,
 • Erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

Oryantasyon bozukluğu

Sıklığı bilinmeyen (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Özellikle eğilimli olan hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon),
 • Zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon),
 • Kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi).

Eğer üç aydan uzun süredir Panthec kullanıyorsanız kanınızdaki magnezyum seviyelerinin de düşmesi mümkündür. Magnezyum seviyesinin düşmesi (hipomagnezemi) yorgunluk, istem dışı kas gerilmeleri, oryantasyon bozukluğu, kasılmalar, baş dönmesi ve nabız yükselmesi şekillerinde kendini gösterir. Magnezyum seviyesinin düşmesi aynı zamanda kanınızdaki potasyum ve kalsiyum seviyelerinin de düşmesine neden olabilir. Doktorunuz kanınızdaki magnezyum seviyelerini izlemek için düzenli testler yaptırmanızı isteyebilir.

Panthec’in kan testleriyle teşhis edilebilen yan etkileri:

Yaygın olmayan

Karaciğer enzimlerinde artış.

Seyrek

 • Kanda bilirubin seviyesinde artış,
 • Kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış,
 • Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir).

Çok seyrek

 • Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir).
 • Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir).

Kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PANTHEC NASIL SAKLANIR?

 • Panthec’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Panthec’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Panthec’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Panthec’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Panthec’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 01.08.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Mide ve Duodenum Ülseri Nedenleri
 2. Ülser Nedir
 3. Helikobakter Pilori Enfeksiyonu Nedir
 4. Gastroözofageal Reflü Nedenleri ve Belirtileri
 5. Reflü Hastaları Nasıl Beslenmeli

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git