Hastalıklar ve Tedaviler

Pantactive Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Pantactive Nasıl Kullanılır? Pantactive Yan Etkileri

PANTACTIVE 40 MG ENTERİK KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablette 40 mg pantoprazole eşdeğer pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol, Krospovidon, Sodyum karbonat (susuz), kalsiyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, povidon, propilen glikol, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), metakrilik asit kopolimer dispersiyonu, trietil sitrat gibi yardımcı maddeler içerir.

Pantactive Prospektüs

PANTACTİVE  NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (PANTACTİVE ENDİKASYONLARI)

Pantactive, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.

Pantactive’in etkin maddesi olan pantoprazol, “proton pompası inhibitörü” olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişki rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

Pantactive, 14 ve 28 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Blister içindeki tabletler sarı renkli, oval şeklinde, bikonveks, her iki yüzü çentiksiz enterik kaplıdır.

PANTACTİVE;

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde: Gastroözofajial reflü hastalığında (GÖRH: mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması hastalığı).

Erişkinlerde:

 • Helicobacter pylori (H.pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını önlemek amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,
 • Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
 • Zollinger Ellison Sendromu (midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgı salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

PANTACTİVE KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya Pantactive’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise, Pantactive’i kullanmayınız.

PANTACTİVE’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa doktorunuza bildiriniz. Pantactive ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda Pantactive kullanımı kesilmelidir.
 • Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
 • Atazanavir (HIV enfeksiyonunun tedavisi için kullanılır) gibi HIV proteaz inhibitörlerini pantoprazol ile aynı zamanda kullanıyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız.
 • Pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörünün, özellikle de bir yıldan uzun süreli kullanılması kalça, bilek veya omurga kırığı riskinizi artırabilir. Kemik erimeniz (orteoporoz) varsa veya kortikosteroid (osteoporoz riskini artırabilmektedir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Üç aydan uzun süredir Pantactive kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum düzeyleri düşebilir. Düşük magnezyum düzeyleri yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, konvülziyonlar (sarsılmalar), baş dönmesi, artan kalp hızı ile kendini gösterebilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, lütfen derhal doktorunuza söyleyiniz. Düşük magnezyum düzeyleri ayrıca kanınızdaki potasyum veya kalsiyum düzeylerinde bir azalmaya yol açabilir. Doktorunuz magnezyum düzeylerinizi izlemek üzere düzenli kan testleri yapılmasına karar verebilir.
 • Tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılması gerekmektedir.
 • Mide asidini azaltan, Pantactive’e benzer bir ilaç ile tedavi sonrasında deri reaksiyonu geçirmişseniz, dikkatli olunuz.
 • Proton pompa inhibitörleri (Pantactive’in etkin maddesi olan pantoprazolün de dahil olduğu ilaç grubu) çok seyrek olarak subakut kutanöz lupus eritematozus (boyun çevresinde, sırtta, gövdenin önünde ve kolların dış yüzlerinde bağışıklık sistemi kaynaklı olarak meydana gelen ciddi kızarıklıklar) vakaları ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle derinin güneşe maruz kalan alanlarında olmak üzere; lezyonların (hasarların) ortaya çıkması ve artraljinin (eklem ağrısı) eşlik etmesi durumlarında hasta acilen tıbbi yardım almalı ve sağlık mesleği mensubu Pantactive tedavisinin kesilmesini değerlendirmelidir. Daha önce bir proton pompa inhibitörü tedavisi sonrası subakut kutanöz lupus eritematozus gelişmiş olması, aynı durumun diğer proton pompa inhibitörleri ile de görülme riskini arttırır.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Pantactive bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi Pantactive üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonellla ve Campylobacter veya C difficile) az da olsa arttırabilir.
 • Non-steroidal anti-inflamatuar (steroid yapısında olmayan ağrı kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa Pantactive kullanımı, sürekli NSAİİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.
 • Spesifik bir kan testi (kromogranin A) yaptıracaksınız, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

 • Beklenmeyen kilo kaybı,
 • Kusma, özellikle tekrarlıyorsa,
 • Kanlı kusma (kusmuğunuz koyu kahve telvesi gibi olabilir),
 • Dışkıda kan görülmesi (görünüşü siyah veya katran gibi olabilir),
 • Yutma zorluğu veya yutarken ağrı duyuyorsanız,
 • Solgun görülme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık) söz konusu ise,
 • Göğüs ağrısı olursa,
 • Mide ağrısı varsa,
 • Ağır ve sürekli ishal durumlarında.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Pantactive ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle Pantactive tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

1 yıldan uzun süredir Pantactive kullanıyorsanız, doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır. Yeni ve olağandışı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiğinizde bunları mutlaka söylemelisiniz.

PANTACTİVE’İN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Pantactive’i yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMLERİNDE PANTACTİVE KULLANIMI

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinize olası zararından fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmanıza karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ancak ilacın anneye yararı, bebeğe olan zararından fazla ise bu ilaç kullanılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PANTACTİVE KULLANABİLİR Mİ?

Pantactive’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir. Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

PANTACTİVE’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Pantactive’in, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Pantactive her dozunda 3,72 mg propilen glikol ihtiva eder. Yetişkinler için 400 mg/kg ve çocuklar için 200 mg/kg eşiğinin altında olduğundan alkol benzeri semptomlara neden olması beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PANTACTİVE KULLANIMI

Pantactive diğer ilaçların etkililiğini bozabilir, bu nedenle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonozol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Kan kalınlaşması veya incelmesini etkileyen varfarin ve fenprokumon kullanıyorsanız daha fazla kontrole ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Atazanavir gibi HIV (AIDS) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.
 • Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır) – eğer metotreksat alıyorsanız pantoprazol kandaki metotreksat düzeyini arttırabileceğinden, doktorunuz Pantactive tedavisini geçici olarak durdurabilir.
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan) kullanıyorsanız, doktorunuz pantoprazol dozunu azaltabilir.
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.
 • Sarı kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyonun tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PANTACTİVE NASIL KULLANILIR?

Uygulama Yolu ve Metodu:

Pantactive yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Erişkinler ve 12 Yaşın Üzeri Çocuklarda:

Reflü özofajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde:

 • Önerilen doz günde bir tane Pantactive’dir. Doktorunuz günde 2 tablet Pantactive kullanmanızı önerebilir.
 • Tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır.

Pantactive ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Erişkinlerde:

Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pvlori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde:

 • Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak günde iki defa birer tablet Pantactive’dir. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci pantoprazol tablet akşam yemeğinden 1 saat önce alınır.
 • Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır.

Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde:

 • Önerilen doz günde 1 tablet Pantactive’dir. Doktorunuz günde 2 tablet Pantactive kullanmanızı önerebilir.
 • Gastrik ülser için tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır.

Pantactive ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Zollinger Ellison Sendromu’nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde:

Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablet Pantactive’dir. İki tablet de yemekten 1 saat önce aynı anda alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Eğer doktorunuz, günde 2 tabletten daha fazla kullanmanızı önerirse, tabletler günde iki defa olacak şekilde alınır.

Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı önerirse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

Çocuklarda Pantactive Kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Pantactive Kullanımı:

Pantactive yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Pantactive Kullanımı:

 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, Pantactive’i Helicobacter Pylori tedavisi için kullanmayınız.
 • Ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, Pantactive’i Helicobacter Pylori tedavisi için kullanmayınız. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Eğer Pantactive’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Pantactive Kullandıysanız:

Doz aşımının bilinen belirtileri bulunmamaktadır.

Pantactive’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pantactive Kullanmayı Unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pantactive İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Pantactive ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

PANTACTİVE’İN OLASI YAN ETKİLERİ (ADVERS ETKİLER) NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Pantactive’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Pantactive’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok ciddi alerjik rahatsızlıklar;

 • Dil ve/veya boğazda şişme,
 • Yutma/yutkunma güçlüğü,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Nefes alma güçlüğü,
 • Yüzde alerjik şişme (anjiyoödem),
 • Çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi.

Çok ciddi deri rahatsızlıkları;

 • Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi, göz, burun, ağız/dudak ve cinsel organda tahriş (hafif kanlanma) (bunlar Steven Johnson Sendromu, Eritema muitiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir),
 • Işığa hassasiyet,
 • Subakut kutanöz lupus eritematozus (boyun çevresinde, sırtta, gövdenin önünde ve kolların dış yüzlerinde bağışıklık sistemi kaynaklı olarak meydana gelen ciddi kızarıklıklar).

Diğer çok ciddi rahatsızlıklar;

 • Deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sarılık) veya ateş, kurdeşen ve muhtemelen böbrek yetmezliğine yol açan ağrılı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbreklerde genişleme (ciddi böbrek iltihabı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Pantactive’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Midede iyi huylu polipler.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • İshal,
 • Kendini iyi hissetmeme,
 • Kusma,
 • Midede şişkinlik ve gaz,
 • Kabızlık,
 • Ağızda kuruluk,
 • Karın ağrısı,
 • Kızarıklık, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik rahatsızlıklar,
 • Halsizlik,
 • Uyku bozuklukları,
 • Kalça, el bileği veya omurgada kırık.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması,
 • Bulanık görme gibi görme bozuklukları,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Eklem ağrıları,
 • Kas ağrıları,
 • Kilo alma/verme,
 • Vücut sıcaklığının artması, yüksek ateş,
 • El ve ayaklarda şişme (periferal ödem),
 • Aerjik reaksiyonlar,
 • Depresyon,
 • Erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Oryantasyon bozukluğu.

Bilinmiyor (Mevcut verilerle tahmin edilemiyor);

 • Özellikle eğilimli olan hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon),
 • Zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon),
 • Kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi),
 • Kan magnezyum düzeyinde düşme (Pantactive’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler bölümüne bakınız),
 • Döküntü, muhtemelen eklemlerde ağrı ile birlikte.

Kan Testleriyle Teşhis Edilebilen Yan Etkiler:

Yaygın olmayan:

 • Karaciğer enzimlerinde artış.

Seyrek:

 • Kanda bilirubin seviyesinde artış,
 • Kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış,
 • Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir).

Çok seyrek:

 • Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir).
 • Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir).
 • Kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

PANTACTİVE’İN SAKLANMASI

 • Pantactive’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Pantactive’i 25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Pantactive’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Pantactive’i kullanmayınız.

“Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz”.

Bu kullanma talimatı 16.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER SAĞLIK YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git