Hastalıklar ve Tedaviler

Pansitopeni Nedir? Pansitopeni Hangi Hastalıklarda Görülür?

Pansitopeni, kırmızı kan hücresi sayısında ani ve ciddi azalma (anemiye yol açar); beyaz kan hücresi sayısında ciddi azalma (lökopeni), platelet sayısında azalma (trombositopeni) gibi durumları içerir.

Pansitopeni neden olur?

Pansitopeni nedir? Pansitopeni, kırmızı kan hücresi sayısında ani ve ciddi azalma (anemiye yol açar); beyaz kan hücresi sayısında ciddi azalma (lökopeni), platelet sayısında azalma (trombositopeni) gibi durumları içerir. Pansitopeni bir bulgudur.

Pansitopeni neden olur? Pansitopeni, kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğinde oluşan hasarın bir sonu olarak ortaya çıkabilir; bu tip bir hasar kemik iliğindeki kansere veya radyoterapi veya antikanser ilaçlarının verdiği hasara bağlı olabilir.  Bu durum, dalağın fazla sayıda kan hücresini parçaladığı hipersplenizmde de görülür.

Pansitopeni bulgusuna neden olabilen hastalıklar

 • Akut lösemiler
 • Hairy Cell lösemi
 • Miyelodisplastik sendrom
 • Multipl miyeloma
 • Kanser metastazları
 • Miyelofibroz
 • Myeloskleroz
 • Agnojenik  miyeloid metaplazi
 • Mermer kemik hastalığı
 • Osteopetroz
 • Konjestif splenomegali
 • Hodgkin lenfoma ve Non-hodgkin lenfoma
 • Gaucher hastalığı
 • Niemann-Pick hastalığı
 • Kala-azar
 • Milier tüberküloz
 • Sifiliz
 • Primer splenik panhemotopeni
 • Pernisiyöz anemi
 • Aplastik ve hipoplastik anemi
 • Orak hücreli anemi
 • Sprue hastalığı
 • Dissemine lupus eritematozus
 • Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
 • Sarkoidoz
 • Bruselloz
 • Sideroblastik anemi
 • İlaç reaksiyonları
 • Gebelik

Benzer sağlık yazıları

 1. Orak hücreli anemi
 2. Lösemi nedenleri ve tedavisi
 3. Bruselloz nedenleri ve tedavisi
 4. Gaucher hastalığı nedenleri ve tedavisi
 5. Sarkoidoz hastalığı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git