Hastalıklar ve Tedaviler

Pankreoflat İlaç Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Pankreoflat Nasıl Kullanılır?

PANKREOFLAT 170 mg/310 mg film tablet

Pankreoflat’ın etkin maddeleri: Her film tablet 170 mg pankreatin (5500 Amilaz, 6500 Lipaz, 400 Proteaz F.İ.P üniteleri) (Domuz kaynaklı) ve 310 mg silikon kuru toz (80 mg Dimetilpolisiloksan’a eşdeğer) içerir.

Pankreoflat’ın yardımcı maddeleri: PVP K 90 (Povidon), Sitrik asit monohidrat, Kollidon VA 64 (Kopovidon), Pearlitol SD (Mannitol), Aerosil (Silikon dioksit), Magnezyum stearat. Kaplama: Hipromelloz, Dietil ftalat, Titanyum dioksit, Etilselüloz, Talk, Polietilen glikol / Makrogol, Polivinil alkol gibi yardımcı maddeler içerir.

Pankreoflat ağızdan alınır.  

Pankreoflat Kullanma Talimatı

 PANKREOFLAT nedir ve ne için kullanılır?

Pankreoflat, mide ve bağırsak gazlarına karşı kullanılan, pankreas enzimlerini içeren bir ilaçtır. Enzimler domuz pankreasından elde edilmiştir.

Pankreoflat 60 adet film tablet içeren blister ambalajlarda kullanma talimatı ile birlikte sunulur. Tabletler beyaz ya da beyaza yakın renkli oblong film tablet şeklindedir.

Pankreoflat kullanım alanları;

 • Sindirim bozukluklarına bağlı gaz şikayetleri,
 • Aerofaji (hava yutma),
 • Yağ-protein-karbonhidrat hazmının bozuklukları,
 • Pankreatik yetmezliği olanlardaki gaz şikayetleri,
 • Ameliyat öncesi ve sonrası gaz şikayetleri,
 • Zamansız ve aşırı yemeğe bağlı olan hazımsızlıklar,
 • Karın içi organların radyolojik tetkiklerinden önce gaz giderici olarak, Pankreoflat bunlar gibi durumlarda kullanılır.

Pankreoflat Ne İçin Kullanılır

PANKREOFLAT kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Pankreatin veya dimetilpolisiloksan ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes almada güçlük olarak ortaya çıkabilir) varsa,
 • Herhangi bir proteine karşı duyarlılığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Pankreoflat’ı kullanmayınız.

PANKREOFLAT’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar

 • Pankreoflat aktif enzim içermekte olup, ağızda tableti kırdığınızda, çiğnediğinizde ağız içerisinde yaralara neden olabilir. Tableti bölmeden ve çiğnemeden yeterli sıvı ile birlikte almaya dikkat ediniz.
 • Pankreoflat akut pankreas iltihabının erken evrelerinde kullanılmamalıdır.
 • Pankrelipaz yüksek dozda alındığında, kolonda bazı durumlarda ameliyat gerektirebilen bağsılaşmış daralma raporlanmıştır. Bu nedenle özellikle pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalığı olan (kistik fibroz gibi) çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Burun içi ve solunum yollarında iritasyona sebep olabileceğinden tozun inhalasyonundan (solunmasından) kaçınılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda PANKREOFLAT kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Pankreoflat kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz Pankreoflat’ı kullanmamanız önerilir. Pankreoflat’ı hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Pankreoflat kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Pankreoflat’ın etkin maddesinin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziriyorsanız Pankreoflat’ı kullanmamalısınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Pankreoflat kullanımı: Böbrek yetmezliğinde kullanımına dikkat edilmelidir. Karaciğer yetmezliğinde herhangi bir doz kısıtlaması bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullananlar Pankreoflat kullanabilir mi? Pankreoflat’ın araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi beklenmez.

Pankreoflat’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Pankreoflat’ı yemeklerle birlikte su ile birlikte alınız. Tabletinizi kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz. Röntgen çekimlerinden önce aç karnına alınabilir.

PANKREOFLAT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Pankreoflat’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte PANKREOFLAT kullanımı

 • Herhangi bir etkileşme çalışması bulunmamaktadır.
 • Dimetilpolisiloksan’ın köpüğü dağıtıcı etkisi, özellikle alüminyum hidroksit ve magnezyum karbonat olmak üzere antiasitlerle bozulabilir.
 • Demir preparatlarının emilimini azaltabilir.
 • Pankreatin’in diğer ilaçlarla etkileşime dair bir yayın bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PANKREOFLAT nasıl kullanılır?

Pankreoflat 170 mg/310 mg film tablet ağızdan alınır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Genelde yemeklerde 1 -2 tablet çiğnenmeden yutulur.

Röntgen çekimlerinde gaz bulunmaması için çekimden önce 2 gün 3-4 kere 2 tablet ve çekim günü sabah aç olarak 2 tablet alınır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde ilacınızı belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Pankreoflat, sadece ağızdan kullanmak içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız.

Çocuklarda Pankreoflat kullanımı:

Pankreoflat 170 mg/310 mg film tablet 12 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir.

Yaşlılarda Pankreoflat kullanımı:

Yaşlılarda doz erişkinlerle benzer şekildedir.

Böbrek yetmezliği durumunda Pankreoflat kullanımı:

Böbrek yetmezliğinde kullanımına dikkat edilmelidir.

Karaciğer yetmezliği durumunda Pankreoflat kullanımı:

Karaciğer yetmezliğinde herhangi bir doz kısıtlaması bulunmamaktadır.

Eğer Pankreoflat’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Pankreoflat kullandıysanız: Kullanmanız gerekenden çok fazla Pankreoflat kullanılması durumunda oluşabilecek etkiler konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. Fakat son derece yüksek doz alındığında kanda ürik asit miktarının artışı, gut (damla hastalığı) ve böbrek taşına yol açabildiği bildirilmiştir. Pankreoflat’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pankreoflat’ı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pankreoflat ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

PANREOFLAT’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pankreoflat’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Pankreoflat’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi olabilecek alerjik reaksiyonlar,
 • Anafilaksi (nefes almada zorluk, dudakların şişmesi, kaşınma veya döküntü ile karakterize ani aşırı duyarlılık tepkisi).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Pankreoflat’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Pankreoflat’ın çok yaygın (10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Baş ağrısı,
 • Karın Ağrısı.

Pankreoflat’ın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Baş dönmesi,
 • Öksürük
 • Nazofarenjit,
 • Flatulans (Mide ve bağırsaklarda aşırı gaz varlığı),
 • Erken doyma,
 • Kilo kaybı,
 • Kusma,
 • Karnın üst bölgesinde ağrı,
 • İshal,
 • Dışkıda anormallikler.

Pankreoflat’ın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Kalıcı olmayan nötropeni (kandaki nötrofillerin sayısının anormal derecede azalması),
 • Alerjik reaksiyonlar (ciddi),
 • Anafilaksi,
 • Diabetes mellitusun şiddetlenmesi,
 • Hiperglisemi (kan şekeri düzeyinin normal sınırların üzerine çıkması),
 • Hipoglisemi (kan şekeri düzeyinin normal sınırların altına düşmesi),
 • Görmede bulanıklık,
 • Astım,
 • Kabızlık,
 • Distal intestinal obstrüksiyon sendromu (DIOS) (bir çeşit bağırsak tıkanıklığı),
 • Duodenit (oniki parmak bağırsağının tahrişi),
 • Fibrozan kolonapati,
 • Gastrit (mide mukozası iltihabı),
 • Mide bulantısı,
 • Tekrarlayan karsinoma,
 • Ürtiker,
 • Kaşıntı,
 • Ciltte döküntü,
 • Kas spazmı,
 • Kas ağrısı,
 • Hiperürisemi (kanda ürik asit konsantrasyonunun yükselmesi),
 • Kan tahlillerinde transaminazlarda artış (asemptomatik).

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

PANKREOFLAT nasıl saklanır?

 • Pankreoflat’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Pankreoflat’ı 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Pankreoflat’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Pankreoflat’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Pankreoflat’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 30/07/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Mide ve bağırsak gazı nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Gaviscon nedir ve ne için kullanılır
 3. Gastrit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git