Hastalıklar ve Tedaviler

Panik Atak Nedir? Panik Atak Belirtileri

Panik atak, nedeni tam anlaşılmayan büyük bir kaygı korku atağıdır. Panik atak sırasında kişiler nedenini tam olarak bilmedikleri yoğun bir sıkıntı hissederler ve bu sıkıntıya bazı fiziksel belirtiler de eşlik eder.

Panik atak nedenleri ve tedavisi

Panik atak, nedeni tam anlaşılmayan büyük bir kaygı korku atağıdır. Panik atak sırasında kişiler nedenini tam olarak bilmedikleri yoğun bir sıkıntı hissederler ve bu sıkıntıya bazı fiziksel belirtiler de eşlik eder.

İnsanlar panik atak geçirdiklerinde neye sıkıldın, canını ne sıktı gibi sorular ile karşılaşırlar. Fakat hastanın bu duruma vereceği kesin bir yanıtı yoktur. Hasta çok rahatken, uyurken, televizyon seyrederken bile panik atak yaşayabilir.

Yaşanan travmalardan, yaşanan sıkıntılardan ve bazı ruhsal bozukluklardan çok sonra kişinin hiç beklemediği, kendini tamamen rahat hissettiği ve bu duruma hiç hazır olunmadığı bir dönemde bile panik atak sorunu ortaya çıkabilir. Panik bozukluk ile panik atak genellikle birbiri ile karıştırılır. Fakat panik bozukluk, panik ataklar ile seyreden bir ruhsal hastalıktır.

Panik atak ise panik bozukluk dışında başka ruhsal bozukluklar da, organik birtakım problemlerde, alkol ve madde zehirlenmelerinde panik atak görülebilir ya da herhangi bir fobik bozukluğu olanlarda fobik uyaranlara karşı (fare, örümcek, yılan, akrep, yükseklik, kedi, köpek, kapalı kalma ve benzeri) tepki olarak ortaya çıkabilir.

Panik atak neden olur?

Panik atak geçirmek bazı belirtilerin bir araya gelmesi ile olur. Bunların arasında çocukluk çağında geçirilmiş travmalar, daha sonra ortaya çıkmış beyin biyokimyasal değişiklikler, son zamanlarda yaşanmış olan ayrılıklar gibi çok çeşitli faktörler panik atağın ortaya çıkmasında etkilidir.

Yani panik atağa neden olabilen kesin bir faktör belirlenmemiştir.Panik atak her bir olayın tek tek bir araya gelmesinin sonucu olarak kendini gösterir. Panik atakların altında yatan en temel korkunun ölüm korkusu olduğu bilinmektedir.

Panik atak belirtileri

Panik atak belirtileri

Panik atak belirtileri

Panik atak sorununda bazı temel belirtiler vardır. Bu temel belirtiler kalp ile ilgili, solunum sistemi ile ilgili, mide ve bağırsak sitemi ile ilgili, üriner sistem ile ilgili, sinir sistemi ile ilgili, görme ile ilgili, kas iskelet sistemi ile ilgili gibi birçok sistem ile ile ilgili belirtiler görülür.

Örneğin, ellerde ve kollarda uyuşma, karıncalanma, kalpte çarpıntı, kalpte sıkışma, kalbin çok hızlı atması, ağzın kenarında uyuşmalar, baş dönmesi, bulantı, titreme, üşüme, ateş basması, çevreyi değişmiş gibi görme, kendini ve etrafındakileri değişmiş gibi algılama, ölüm korkusu, bayılma korkusu, kalp krizi geçiriyormuş gibi hissetme, nefes alamama, solunum sıkıntısı çekme, daralma gibi karışık belirtiler kümesidir.

Bu belirtilerden birkaç tanesi 10-15 dakika gibi kısa bir sürede hastayı sarar ve hastanın sağlıklı, mantıklı düşünmesine engel olur ve hastanın düşünebildiği tek şey bir an önce bulunduğu yerden çıkmak, oradan uzaklaşmak ve hemen bir doktora ya da hastaneye gitme ihtiyacı duymaktır.

Panik atak hastaları normal bir psikiyatrik tanı almadan önce yaklaşık 10 kez acil servise baş vururlar ve acil serviste her seferinde çok büyük bir şok yaşarlar. Çünkü hasta çok büyük bir sıkıntı, ölüm korkusu, terleme, çarpıntı gibi korkutucu duygular ile acile gider ve acilde tüm tetkiklere rağmen hastada hiç bir şey bulunmaz ve hasta eve gönderilir. Bu nedenle de hasta doktorlara inanmaz ve hasta doktor doktor gezmeye başlar.

Panik atak kimlerde görülür?

Panik atak diğer sık görülen ruhsal bozukluklarda olduğu gibi, kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla görülür. Bunun yanı sıra çocuklukta anne ya da babadan birini kaybetme veya boşanmaları, alkol ve madde bağımlılarında, yeni boşananlarda, çok fazla travmatik yaşam olayları geçirenlerde panik atak daha fazla görülür.

Panik atak 20 ve 30’lu yaşlarda daha sık görüldüğü gibi 45 yaşından sonra ilk kez panik atak geçiren birine çok sık rastlanmaz. 45 yaşından sonra panik atak geçiren birinde vücut sistemleri ile ilgili bir hastalığın varlığı araştırılmalıdır. Bunun yanı sıra panik ataklara idrar kaçırma gibi belirtiler eşlik ediyor ise bu durumunda altta yatan neden araştırılmalıdır.

Panik atak teşhisi

Panik atak teşhisi kesinlikle bir hekim tarafından konulmalıdır. Çünkü panik atağın karışabileceği bazı hastalıklar vardır. Örneğin, tiroid hastalıkları, kalp hastalıkları, kalp krizi, sinir sitemi hastalıkları, astım, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sitemi hastalıkları, Akdeniz ateşi hastalığı gibi zor anlaşılan hastalıklar ile karışabilmektedir ve bütün bu durumların ayırıcı tanısı önemlidir.

Fakat kalp kapak hastalığı, troid hastalığı, FMF (Akdeniz ateşi hastalığı) gibi hastalıklar panik atak ile birlikte de görülebilir. Bu tür hastalıklar var ise bunlarında tedavisinin yapılması gereklidir.Panik atak teşhisi psikiyatri uzmanın yapacağı klinik muayenede hastanın öyküsü ve hastanın gösterdiği belirtiler ile konulabilir.

Panik atak çok tipik belirtileri olan bir hastalıktır. Hastanın sıkıntılarının birden bire başlaması, bazı belirtilerin birlikte eşlik etmesi, hastanın sıkıntılarının olmadığı dönemlerde tamamen normal bir yaşam sürmesi ya da bazen beklenti anksiyetesi denilen yeniden bir panik atak geçirme korkusu ile yaşamındaki bazı şeyleri kısıtlamaya başlaması gibi belirtiler hastanın panik atak olabileceğini düşündürür. Doktor hastanın yaşam olaylarını inceler, kişilik özelliklerini inceler ve bazı testler yapar.

Panik atak tedavisi

Panik atak tedavisi

Panik atak tedavisi

Panik atak tedavisinde ilaç tedavisi olmazsa olmazdır. Çünkü panik atak sorunu olan kişinin bozulmuş olan beyin kimyası ilaç tedavisi ile düzeltilebilir. Bu nedenle ilaç tedavisinden korkmamak gereklidir.

Ayrıca ataklar sırasında davranma şekli, ataklara yüklenecek anlamlar atağı durdurmak ve denetlemek için psikoterapi denilen yönteminde ilaç tedavisine ek olarak uygulanması kalıcı iyileşme sağlanması için oldukça önemlidir.

Panik atak tedavisi ne kadar sürer?

Panik ataklarda tedavinin süresi hastanın durumuna ve hastalığın şiddetine göre1-2 sene arasında değişir. 1-2 yıl sonra hiç panik atak geçirmeden bir zaman süreci gerçekleşir ise doktorun kararı ile birlikte ilaçların dozu yavaş yavaş azaltılarak tedavi sonlandırılır.

Panik atak tedaviden sonra tekrarlar mı?

Panik ataktedaviden sonra genellikle düzelir. Fakat herkesin panik atak geçirme riski vardır. Bu nedenle tedavi sonrası hiç kimseye yüzde yüz panik atak geçirmezsin denilemez. Panik atak geçiren bireyler panik atağın ne olduğunu bildikleri için ilk geçirenlere göre daha bilgili olurlar ve tedavi sonrası panik ataklarında daha az sıkıntı ile bu durumu atlatabilirler.

Panik atak geçiren insanların % 30-40 kadarı tamamen iyileşir iken, % 50’si kendi günlük yaşamlarını bozmayacak düzeyde iyileşirler. Ancak zaman zaman bir iki atak geçirebilirler. Bir başka grup olan % 10’luk panik atak hastalarında ise ataklar şiddetli bir şekilde devam edebilir ya da günlük hayatlarını etkileyebilir. Bu hastalarda tedavi daha uzun sürebilir.

Panik atak kendi kendine iyileşir mi?

Panik atak bir iki kez yaşanmış ve bir duruma bağlı (tıbbi filmler çekilirken, kapalı alanlarda kalma ile, dalgıçlarda derin dalış deneyimleri sırasında, uçak korkusu olanlarda, hayvan korkusu olanlarda gibi) durumsal bir panik atak ise ve sadece 1-2 kez panik atak yaşanmış ise tedaviye gerek kalmadan da kendiliğinden düzelebilir.

İnsanların % 10 kadarı yaşamlarının bir döneminde 1 kez panik atak geçirebilir ve bu tekrar etmeyebilir. % 10’luk panik atakların % 3 kadarı kalıcı ve tekrar edici panik ataklardır. Panik atak birinin başına iki kez gelmiş ise 3’üncüsünün de gelebileceği akılda tutulmalı ve en kısa zamanda bir psikiyatri uzmanına baş vurulmalıdır.

Panik ataklar bir duruma bağlı değilde kendi kendine ortaya çıkmış ise tedavi edilmeden geçmesi mümkün değildir. Kendiliğinden ortaya çıkan panik atak bir kez olmuş ise yine kendiliğinden geçebilir. Ancak iki kez panik atak geçirildiği fark edildiğinde doktora gitmek ertelenmemelidir.

Panik atak krizleri nasıl önlenir?

Panik atak geçirmiş bir bireyin öncelikle yapması gereken panik atağın, bireyin yapmasına izin vermediği durumları bir an önce hayata geçirmek ve bunları yapmaya başlamak olmalıdır. Yani hasta, hastalığın belirtilerinin ne kadar üzerine gider ve ne kadar çok savaşır ise hastalık o kadar geriler.

Panik atak hastası, hastalığı ve kendini aynı şişede yaşamak zorunda kaldığı iki balon gibi düşünmelidir. Hasta bu şişenin içerisinde ne kadar küçülür, ezilir ve büzülür ise hastalık bu şişenin içerisinde o kadar büyüyecektir. Bu nedenle hasta yaşam tarzını buna yönelik ayarlamalı ve hastalık ile savaşmalıdır.

Panik atak hastasının ailesi hastaya nasıl davranmalı?

Panik atak hastasının yakınlarına düşen görev ise hastaya destek olmaktır. Hastanın yakınları çok aşırı koruyucu, kollayıcı olmak yerine, daha çok hastaya cesaret vermelidirler. Panik atak hastasının yakınları hastayı dışarı çıkma, asansöre binme falan gibi cesaretini kıran sözler söylememelidir. Hasta günlük yaşamını eskisi gibi yaşamaya çalışmalı ve hastanın yakınları da bunu desteklemelidir.

Panik atak ilaçları bağımlılık yapar mı?

Panik atak neden olur

Panik atak neden olur

Bağımlılık yapan ilaçlar yeşil reçete ile verilir. Yeşil reçete üç yapraktır ve biri eczanede, biri doktorda, biri de hastada kalır ve hastada kalan reçete tekrar eczaneye verilir ve bu sağlık bakanlığına gönderilir.

Bu ilaçları kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta, ilaçların psikiyatri tarafından verildiği, ilaçların tedavi sürecinde düzenli kullanılması ve zamanı geldiğinde doktorun izni ile ilaçları dozu azaltarak yavaş yavaş bırakmaktır.

Panik atak tedavisinde asıl kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmayan antidepresanlar denilen ilaçlardır ve bu ilaçlar bağımlılık yapmazlar.

Fakat birde diğer tür ilaçlar vardır ki, yeşil reçete ile verilir ve panik atak tedavisinde bu tür ilaçlarda kullanılır. Özellikle beklenti anksiyetesi denilen hastanın günlük yaşamını çok etkileyen panik ile ilgili bir beklentisi var ise bu durumda kaygıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar bağımlılık yapabilir. Bu tür ilaçlar gerekmedikçe 3 aydan daha uzun süre ve yüksek dozda kullanılmaz. Bunu doktor zaten hastasına baştan söyler.

Psikolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Depresyon nedenleri ve tedavisi
  2. Kaygı bozukluğu nedenleri ve tedavisi
  3. Bipolar bozukluk belirtileri ve tedavisi
  4. Takıntı hastalığı nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git