Akciğer Hastalıkları

Pancoast Tümörü Belirtileri ve Tedavisi

PANCOAST TÜMÖRÜ NEDİR?

Pancoast tümörü, tüm akciğer tümörleri arasında % 5’den az oranda görülen nadir akciğer tümörlerindendir. Pancoast tümörü süperior sulkus tümörü olarak da bilinir. Genellikle 50-60 yaşları arasında ve erkeklerde daha sık görülür. En önemli risk faktörü sigaradır.

PANCOAST TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ

Erken dönemde omuz ağrısı en sık görülen belirtidir. Ağrı ipsilateral kolda sinir trasesini izleyerek kola, ele doğru da yayılabilir. Bu belirtiler, torasik girişte tümörün yaptığı tutuluma göre değişebilir. Tümörün sempatik zincire yayılımı, Horner sendromu ile sonuçlanır.

Horner sendromu; miyozis (göz bebeğinin küçülmesi), pitozis (göz kapağı düşüklüğü), enoftalmi (göz kürelerinin göz boşluğunda daha derin yerleşmesi durumu), anhidrozis (terin dışarıya atılamaması durumu) ve alt göz kapağının yüksekliği gibi belirtiler ve bulgular ile kendini gösteren bir tablodur.

PANCOAST TÜMÖRÜ TEŞHİSİ

Pancoast tümörü olan hastalarda diğer akciğer hastalıklarında olduğu gibi öksürük, balgam/kanlı balgam, nefes darlığı gibi belirtiler ilk dönemlerde görülmez, bu nedenle hastalar genellikle ortopedi, fizik tedavi ve romatoloji gibi bölümlerde değerlendirilmekte ve tanı gecikebilmektedir.

Tümör akciğer grafilerinde de görülmeyebilir. Doğru teşhis için bilgisayarlı tomografi (BT)’nin önemli yeri vardır, ancak birincil tümörün yakın organlara yayılımını göstermede BT yetersiz kalabilir. Yayılımın ortaya konulması için manyetik rezonans görüntüleme ve manyetik rezonans anjiyografi gibi teşhis yöntemleri de kullanılır.

Bronkoskopi ve balgam sitolojisinin tanı değeri yeterli değildir.

PANCOAST TÜMÖRÜ TEDAVİSİ

Pancoast tümörleri tanımlandığından bu yana tedavide birçok değişim ve gelişim olmuştur. Pancoast tümörlerinde bölgesel yaklaşımlarla geleneksel tedavi; cerrahi, radyoterapi veya ikisinin kombinasyonunu içerir. Fakat Pancoast tümörlerinin tedavisinde yetersiz rezeksiyon ve sistemik kontrolü sağlayamama oranı yüksektir. Bu da, tedavinin başarı oranını olumsuz yönde etkilemektedir. Tedavinin başarı oranını arttırma amacıyla, üçlü modalite tedavi politikası (indüksiyon kemo-radyoterapiyi takiben radikal cerrahiyi içeren) oluşmuş ve bunun sonucunda sağkalımda olumlu sonuçlar sağlandığı bildirilmiştir.

Akciğer Hastalıkları İle İlgili Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Akciğer tümörleri belirtileri ve tedavisi
  2. Akciğer apsesi belirtileri ve tedavisi
  3. Soliter pulmoner nodül nedenleri ve tedavisi
  4. Akciğer ödemi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git