Ağrılar ve Tedavileri

Panadol Tablet Nedir? Panadol Ne İşe Yarar? Panadol Yan Etkileri Nelerdir?

PANADOL 500 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Bir film tablet 500 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, prejelatinize nişasta, povidon, potasyum sorbat, pudra, stearik asit, hipromelloz, triasetin gibi yardımcı maddeler içerir.

Panadol Prospektüs

PANADOL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Panadol, her tabletinde 500 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

Panadol, 24 tablet içeren blister ambalajlardadır.

Panadol, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

PANADOL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Panadol kullanmayınız.

PANADOL’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Aneminiz (kansızlığınız) varsa,
 • Akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa, bunlar gibi durumlarda Panadol’u dikkatli kullanınız.

Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol (4 Panadol tablet) almamalısınız.

3 – 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Panadol akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (karaciğer zehirlenmesine) neden olur.

Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

PANADOL’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANIMI

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir. Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE PANADOL KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Panadol’un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir. Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Panadol’un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR PANADOL KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. Panadol kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

PANADOL’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün potasyum (kanda ve hücrelerde bulunan önemli bir madde) içerir. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE PANADOL KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Panadol’un etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. propantelin vb.),
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. metoklopramid gibi),
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar),
 • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç,
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır),
 • Alkol,
 • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PANADOL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Panadol yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur.

 • Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Önerilen doz 2 tablettir ve gerekirse doz, her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.
 • 6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz 4-6 saat ara ile 1/2-1 tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 10-15 mg/kg bölünmüş dozlarda 60 mg/kg’dır.

Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan alınır.

Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Çocuklarda Panadol Kullanımı:

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda Panadol Kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozların sıklığı azaltılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Panadol Kullanımı:

Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Panadol’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Panadol Kullandıysanız:

Doz aşımı durumlarında görülen başlıca belirtiler; solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusmadır, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir.

Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

Panadol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Panadol’u Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Panadol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

PANADOL’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Panadol’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet Panadol) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Deri döküntüsü,
 • Kaşıntı,
 • Egzama,
 • Alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),
 • Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis),
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme),
 • Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni),
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni),
 • Kan hücrelerinde azalma (pansitopeni),
 • Anemi (kansızlık).

Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

 • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik sok),
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm),
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı,
 • Karaciğer hasarı.

Bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku hali (somnolans),
 • Beyinde iltihaplanma (ensefalopati).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

PANADOL’UN SAKLANMASI

 •  Panadol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Panadol’ü 25o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 • Panadol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Panadol’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Panadol’ü kullanmayınız.

Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Benzer Yazılarımız

 1. Baş Ağrısı Neden Olur
 2. Yüksek Ateş ve Tekrarlayan Ateş Neden Olur
 3. Eklem Ağrısı Neden Olur
 4. Sırt Ağrısı Neden Olur

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git