Hastalıklar ve Tedaviler

Palatal Myoklonus Nedir? Palatal Myoklonus Belirtileri ve Tedavisi

Palatal myoklonus nadir görülen segmental myoklonus türüdür. Tek taraflı ya da iki taraflı, eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan farenks, larenks, boyun ve gözü etkileyen istemsiz sıçrayıcı, kısa süreli ritmik hareketlerdir. Damakların hareketleri dakikada 50 ile 200 veya daha fazla olabilir. Çoğu hasta, sinir bozucu kulak sesleri ile doktora başvurur. Etkilenen hastalar genellikle genç ve beyin sapı enfarktı ya da multipl skleroz gibi nörolojik hastalığı olan bireylerdir.

Palatal myoklonus nedenleri

Palatal myoklonus birçok farklı hastalığa eşlik edebilen veya bazen idiyopatik olarak görülebilen klinik bir bulgudur. Altta yatan bir neden belirlenemediğinde esansiyel palatal myoklonus, altta yatan bir nedene bağlı geliştiğinde semptomatik palatal myoklonus şeklinde değerlendirilir.

Palatal myoklonus’un nedenleri; sıklıkla vasküler lezyonlar, multipl skleroz, spinoserebellar dejenerasyon, vertebral arter anevrizması, beyin sapı veya serebellumu tutan tümörler, ensefalit, influenza, sifiliz enfeksiyonu, malarya, servikal travmalar, ilaç zehirlenmeleri, psikojenik etkenler ve idiyopatiktiktir.

Palatal myoklonus belirtileri ve bulguları

Hastalık genellikle duygusal bir stres veya önemsiz bir travma sonrası akut olarak başlar. Yumuşak damağın ritmik istemsiz hareketlerine bağlı olarak tinnitus (kulak çınlaması) gelişir.

Palatal myoklonus, sadece yumuşak damağı değil, anterior ve posterior tonsiller plikaları, lateral farengeal kasları, larenksi ve hatta diyafragmayı etkileyebilir. Bu tür bir durumda hastada disfoni (ses bozukluğu), dizartri (konuşma bozukluğu), aspirasyon (nefes alma sırasında mide içeriği gibi yabancı maddelerin solunum sistemine kaçması), düzensiz solunum ve hava yolu obstrüksiyonu gibi belirtiler ve bulgular da olabilir.

Palatal myoklonus teşhisi

Klinik tanı çoğunlukla dışarıdan doktorun da duyabildiği kulakta tıklama sesiyle birlikte yumuşak damak hareketlerinin de görülmesi sonucu konulur. Yumuşak damaktaki kasılmalara bağlı olarak tüpün tekrarlayan açılıp kapanmaları, idiyopatik miyoklonus için tipik olan ve dışarıdan da duyulabilen tıklama sesini üretir. Bu sesler hasta tarafından tıklama, çıtırtı, tıkırtı olarak tarif edilebilir.

Tanıda timpanometri önemlidir. Laboratuvar testlerini de gerek duyulabilir, ancak bu testlerin sonuçları normal olabilir.

Palatal myoklonus saptanan bir hastada etyolojiye (nedene) yönelik araştırmalar yapılmadan önce, gereksiz incelemelerin önüne geçilmesi için hastanın öyküsünün iyi alınması son derece önemlidir. Tanıda altta yatan hastalığın veya bozukluğun tespiti için karotis ve vertebral arter doppler ultrasonografi, temporal kemik bilgisayarlı tomografisi, beyin manyetik rezonans görüntüleme, iğneli EMG gibi radyolojik yöntemler de kullanılabilir.

Palatal myoklonus tedavisi

Palatal myoklonus tedavisi nedenine bağlıdır. Düzeltilebilir nedenler arasında toksik-metabolik bozukluklar, ilaç zehirlenmeleri, cerrahisi mümkün olan lezyonlar sayılabilir.

Palatal myoklonus tedavisi etyolojideki farklı görüşlerden dolayı değişiklik göstermektedir. Tedavide medikal ve cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir.

Medikal tedavi; sedatifler, spazmolitikler, karbamazepin, palatal bölgeye ve östaki ağzına lokal anestezik veya botulinum toksin enjeksiyonu gibi tedavileri içerebilir. İlaç tedavileri çoğunlukla sedatif ve antikonvülzanlar ile tedavi şeklinde olup, hiç biri yeterli ve devamlı bir iyileşme sağlayamamaktadır.

Cerrahi tedavi ise; ventilasyon tüpü, M. stapedius veya M. tensor tympani kaslarının kesilmesi ve hastaya patent bir östaki tüpü kazandırmak için M. levator veli palatini kasının kesilmesi gibi yöntemleri içermektedir. Ancak cerrahi girişimlerin başarı oranları değişken olup, komplikasyon riski vardır.

Yumuşak damağa radyofrekans uygulamasının palatal myoklonus olgularında bir başka tedavi yöntemi olabileceği de bildirilmektedir. Fakat östaki borusuna yayılan myoklonus durumunda sadece yumuşak damağa radyofrekans uygulamasının etkisi sınırlıdır.

Damak kaslarına botulinum toksin enjeksiyonunun palatal myoklonusu rahatlattığı bilinmektedir, bu nedenle son yıllarda botulinum toksini palatal myoklonus tedavisinde sıkça kullanılan bir tedavi yöntemi olmuştur.

Diğer tedaviler ise hastalığın nedeni araştırılıp bulunduktan sonra hem bu duruma neden olan hastalığa yönelik hem de ortaya çıkan semptomları iyileştirmeye yönelik tedaviler şeklindedir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Tinnitus (kulak çınlaması) neden olur
  2. Otoskleroz (iç kulak kireçlenmesi) nedenleri
  3. Kulakta uğultu hissi neden olur
  4. Akustik nöroma nedenleri
  5. Multipl skleroz nedir ve neden olur

2 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git