Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Otrivine Menthol Nedir? Otrivine Menthol Ne İşe Yarar? Otrivine Menthol Yan Etkileri

OTRIVINE MENTHOL 1 MG/ML DOZ AYARLI BURUN SPREYİ KULLANMA TALİMATI

Burun deliklerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 ml’sinde 1 mg ksilometazolin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, disodyum edetat, sodyum dihidrojen fosfat, disodyum fosfat, sodyum klorür, sorbitol (E420), mentol, ökaliptol, kremofor, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Otrivine Menthol Prospektüs

OTRIVINE MENTHOL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Otrivine Menthol, etkin madde olarak her 1 ml’sinde 1 mg (%0.1) ksilometazolin hidroklorür ve ayrıca serinletici etkili aromatik uçuculardan mentol ve ökoliptol içeren, burun spreyi formunda bir ilaçtır.

Otrivine Menthol, burun tıkanıklığını hızla gideren, burun kan damarlarını daraltarak etki gösteren bir ilaç olup, dekonjestan olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Otrivine Menthol doz ayarlı 10 ml’lik sprey ile kullanıma sunulmaktadır.

Otrivine Menthol, burun tıkanıklığını hızla açar ve daha rahat nefes alınmasını sağlar. Soğuk algınlığı, saman nezlesi veya diğer alerjik akıntılar ve sinüzitten kaynaklanan burun tıkanıklığının giderilmesinde kullanılır.

Etkisi birkaç dakika içinde başlar ve 12 saate kadar devam eder. Burun içi hassasiyeti olan kişiler tarafından da iyi tolere edilmektedir.

OTRIVINE MENTHOL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Ksilometazolin hidroklorüre, diğer burun açıcı ilaçlara (adrenerjik ilaçlar) veya Otrivine Menthol’ün bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Yakın zamanda burun ile ilgili (trans-nazal) bir ameliyat geçirdiyseniz,
 • Burun mukozanızda rinitis sicca denilen özel bir iltihabi durum varsa,
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
 • 12 yaş ve altındaki çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Otrivine Menthol kullanılmamalıdır.

OTRIVINE MENTHOL’ÜN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

Diğer burun açıcı ilaçlarda olduğu gibi, Otrivine Menthol çok duyarlı hastalarda uyku bozuklukları, sersemlik, titremeye neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Her Otrivine Menthol kutusu herhangi bir çapraz enfeksiyonu önlemek için sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

Diğer burun açıcı ilaçlarda olduğu gibi, Otrivine Menthol de 5 günden daha uzun süreli devamlı olarak kullanılmamalıdır. Eğer belirtiler devam ederse, doktorunuza danışınız. Uzun süreli veya aşırı dozda kullanıldığında yeniden burun tıkanıklığı oluşmasına neden olabilir.

Otrivine Menthol’ün 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

Özellikle çocuklar ve yaşlılar için önerilen doz aşılmamalıdır.

Otrivine Menthol hijyenik nedenlerle açıldıktan sonra 28 günden fazla kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OTRIVINE MENTHOL’ÜN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE OTRIVINE MENTHOL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, Otrivine Menthol kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE OTRIVINE MENTHOL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, Otrivine Menthol almadan önce doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR OTRIVINE MENTHOL KULLANABİLİR Mİ?

Otrivine Menthol tedavisinin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

OTRIVINE MENTHOL’ÜN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Otrivine Menthol, verilen doz başına 10 mg’dan daha az benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür, deride tahrişe sebep olabilir.

Otrivine Menthol kremofor (hidrojenize polioksil kastor yağı) içerir. Kremofor deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE OTRIVINE MENTHOL KULLANIMI

Eğer, depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri, trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar) alıyorsanız, bu tür ilaçlar Otrivine Menthol’ün etkilerini arttırabileceğinden, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OTRIVINE MENTHOL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda: İhtiyaca göre günde 2-3 kez, her bir burun deliğine 1 defa püskürtünüz. Son püskürtmeyi yatmadan kısa bir süre önce yapmanız önerilir. Günlük toplam uygulama sayısı 3’ü geçmemelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

İşleme başlamadan önce ellerinizi yıkayınız.

 • Burnunuzu temizleyiniz.
 • Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız.
 • Birinci uygulamadan önce, sprey bir defa havaya dağılana kadar, birkaç pompalama hareketi yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz. Daha sonraki kullanımlarınızda buna ihtiyaç yoktur ve spreyi hemen kullanabilirsiniz.
 • Burnunuzu ileriye doğru hafifçe eğiliniz ve başlığı burun deliğine yerleştiriniz.
 • Spreyin en uygun şekilde dağılmasını sağlamak için pompayı bastırırken aynı anda nefes alınız.
 • Diğer burun deliği için aynı işlemi tekrarlayınız.

Otrivine Menthol Kullanma Şekli

Kullanımdan sonra kapağı kapatınız.

Ölçülü doz veren sprey, her defasında tam doz uygulamanızı ve Otrivine Menthol’ün burnunuzun iç yüzeyinize iyice dağılmasını sağlar.

Çocuklarda Otrivine Menthol Kullanımı:

Otrivine Menthol, 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılır.

Yaşlılarda Otrivine Menthol Kullanımı:

Otrivine Menthol’ün yaşlılarda kullanımı ile ilgili klinik çalışma yoktur.

Özel Durumlarda Otrivine Menthol Kullanımı:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer Otrivine Menthol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Otrivine Menthol Kullandıysanız:

Otrivine Menthol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Otrivine Menthol Kullanmayı Unutursanız:

Eğer Otrivine Menthol’ün bir dozunu almayı unutursanız ve bir saat içinde hatırlarsanız hemen kullanınız. Ancak daha uzun sürede hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OTRIVINE MENTHOL’ÜN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Otrivine Menthol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Otrivine Menthol’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları (yüzde ve boğazda şişme (anjiyoödem), ciltte döküntü, kaşıntı gibi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Otrivine Menthol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalp atışlarında düzensizlik veya hızlanma,
 • Geçici görme bozukluğu.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı,
 • Bulantı,
 • Burun mukozasında kuruluk veya rahatsızlık, yanma hissi.

Bunlar Otrivine Menthol’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

OTRIVINE MENTHOL’ÜN SAKLANMASI

 • Otrivine Menthol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Otrivine Menthol’ü sıcaktan koruyunuz. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Otrivine Menthol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Otrivine Menthol’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Otrivine Menthol’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 29.01.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Saman nezlesi nedir, nasıl tedavi edilir
 2. Soğuk algınlığı belirtileri ve tedavisi
 3. Sinüzit nedir, sinüzit belirtileri
 4. Hava değişikliği ve hastalıklardan korunma

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git