Burun Hastalıkları

Otrivine Burun Spreyi Nedir? Otrivine İlacının Yan Etkileri

Otrivine sprey kullanım talimatı

Otrivine spreyin formülü : Doz ayarlı burun spreyi çözelti; 1 mg ksilometazolin hidroklorür, ayrıca benzalkonyum klorür, disodyum edetat, sodyum dihidrojen fosfat disodyum fosfat, sodyum klorür ve saf su içerir.

Otrivine spreyin farmakolojik özellikleri : Ksilometazolin, alfa adrenerjik reseptörlere etki eden bir sempatomimetiktir. Buruna uygulanmak üzere hazırlanan Otrivine, burundaki kan damarlarını daraltarak burun mukozasında ve komşu farenks bölgelerinde dekonjesyon sağlar. Bu sayede burun geçitlerinde dekonjesyon elde edildiğinden, burnu tıkalı olan hasta, burun yoluyla daha rahat soluk alıp verebilir.

Otrivine spreyin farmakokinetik özellikleri : Otrivine’in etkisi birkaç dakika içinde başlar ve 10 saate kadar uzayabilen süreler boyunca devam eder. Otrivine, mukozası duyarlı olan hastalar tarafından bile iyi tolere edilir ve mukosiliyer fonksiyonu bozmaz. Lokal nazal uygulamayı takiben ksilometazolinin plazma konsantrasyonu, en duyarlı yöntemlerle bile ölçülemeyecek kadar düşüktür.

Otrivine sprey hangi hastalıklarda kullanılır? (Endikasyonları)

 1. Soğuk algınlığına, saman nezlesine veya diğer alerjik rinitlere, sinüzite bağlı nazal konjesyonu gidermek için kullanılır.
 2. Paranazal sinüs hastalıklarında sekresyonun drenajına yardımcı olmak için kullanılır.
 3. Orta kulak iltihabında nazofarenks mukozasının dekonjesyonu için yardımcı tedavi olarak olarak kullanılır.
 4. Otrivine sprey rinoskopiyi kolaylaştırmak için kullanılır.

Otrivine sprey kullanırken nelere dikkat edilmeli? (Kontrendikasyonları)

Otrivine aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.

 1. Diğer vazokonstriktörler gibi transsfenoidal hipofizektomi ya da dura materin açığa çıkmasına neden olan ameliyat geçirmiş hastalarda dikkatli veya doktor takibinde kullanılmalıdır.
 2. Etkin madde veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalı ya da dikkatli olunmalıdır.
 3. Rinitis sicca durumunda ve 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Otrivine sprey kullanımı sırasında uyarılar ve önlemler

 1. Kardiyovasküler sistem hastalıktan
 2. Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) veya trisiklik antidepresanlar (TSA) ile eş zamanlı kullanım
 3. Diabetes Mellitus
 4. Hipertansiyon
 5. Feokromasitoma
 6. Prostat hipertrofisi
 7. Tiroid fonksiyon bozukluklannda kullanımından kaçınılmalıdır.
 8. 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır. Akut alevlenmeler dışında ksilometazolin kronik rinit tedavisinde kullanılmamalıdır.
 9. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda olmak üzere, önerilen doz aşılmamalıdır.

Hamilelik ve Emzirme döneminde Otrivine sprey kullanılır mı?

 1. Güçlü sistemik vazokonstriktör etkileri nedeni ile Otrivine’in hamilelik sırasında kullanılmaması önerilir.
 2. Otrivine, emzirme sırasında dikkatle kullanılmalıdır.

Otrivine spreyin yan etkileri (Advers etkiler)

 1. Burunda veya boğazda yanma hissi, burun mukozasında lokal iritasyon veya kuruma, bulantı, baş ağnsı ara sıra karşılaşılan yan etkilerdir.
 2. Çok nadir olarak; sistemik alerjik reaksiyonlar veya geçici görme bozuklukları gibi yan etkiler de görülmüştür.

Beklenmeyen bir yan etki görüldüğünde doktorunuza baş vurmalısınız.

Otrivine spreyin diğer ilaçlar ile etkileşimleri

 1. Bütün sempatomimetikler gibi ksilometazolinin de sistemik etkilerinin trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar ile birlikte kullanıldığı zaman, özellikle doz aşımı söz konusu olduğunda şiddetlenme olasılığı, göz önünde bulundurulmalıdır.

Otrivine sprey nasıl kullanılır?

Otrivine sprey doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıda önerilen dozlarda kullanılır.

Yetişkinler ve 6 yaşından büyük olan çocuklarda Otrivine sprey kullanımı : Günde 3-4 defa, her bir burun deliğine 1 defa püskürtülür.

Otrivine sprey nedir

Otrivine sprey nedir

 1. Spreyin koruyucu kapağını çıkarın.
 2. Baş parmağınız ile şişenin artından, birinci ve ikinci parmaklannız ile şişenin ağzından tutun. İlk uygulamadan önce, havaya eşit bir sprey hüzmesi püskürtülünceye kadar birkaç uygulama yapın. Daha sonraki uygulamalarda buna ihtiyaç yoktur ve sprey hemen kullanılabilir.
 3. Spreyin ucunu, önceden temizlenmiş burun deliğine sokun ve spreyin baş kısmına bir defa, güçlü bir şekilde basın. Daha sonra parmağınızı kaldırmadan ucu burun deliğinden çıkarın. Uygulama sırasında burundan hafifçe hava alınması, spreyin en iyi şekilde dağılımını sağlar.
 4. Bu işlemi diğer burun deliği için de tekrarlayın. Kullanım sonrası spreyin ucunu temizleyin ve koruyucu kapağı yerine takın.
 5. Ölçülü doz veren sprey, Otrivine’in burun mukozası yüzeyine iyice dağılmasını sağlar. Kapaktaki standardize valf, her defasında tam doz uygulanmasını sağlar ve kazara aşırı doz verilmesini engeller.

Otrivine spreyin aşırı doz tedavisi

 1. Çocuklarda ender olarak görülen kaza sonucu zehirlenmelerde, başlıca hızlı ve düzensiz nabız, yüksek kan basıncı ve bazen bilincin bulanıklaşması gibi belirtilerden oluşan klinik tablo ortaya çıkar.
 2. Tıbbi gözetim altında gerekli semptomatik tedaviye başlanmalıdır.

Otrivine sprey nasıl saklanır?

 1. Otrivine sprey’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Otrivine sprey’i kutu üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 3. Otrivine sprey’i sıcaktan koruyunuz. 30°C’nin artındaki oda sıcaklığında saklayınız.

İlaçlar ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Antiseptikler neden kullanılır
 2. Siccaprotect ilaç neden kullanılır
 3. ACE inhibitörleri grubu ilaçlar neden kullanılır
 4. Baclofen ilaç neden kullanılır
 5. Majezik tablet nedir ve neden kullanılır
 6. Romatizma hastalıklarında kullanılan ilaçlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git