Hastalıklar ve Tedaviler

Otizm Hastalığı Belirtileri (Otistik Spektrum Bozukluğu Nedir?)

Otizm hastalığı sosyal ve iletişim becerisinin oluşumunu etkileyen gelişim bozukluğudur.

Otizm hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Otizm hastalığı sosyal ve iletişim becerisinin oluşumunu etkileyen gelişim bozukluğudur. Otistik spektrum bozukluğu (OSB) olarak da adlandırılan otizm, nörolojik ve gelişimsel bozuklukların en zor olanı olarak bilinmektedir. Otizm hastalığı yaklaşık 100 çocuktan birinde ve erkeklerde kızlara oranla 3-4 kat fazla görülmektedir.

Otizm (otistik spektrum bozukluğu) neden olur?

Bilim dünyası henüz otizmin nedenini tespit edememekle birlikte son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bu hastalığın bulunduğu insanların beyinlerinde aşırı aktif bağışıklık tepkisinden meydana gelen enfeksiyonlar ile ortak bağlantılar görüldüğü meydana çıkarılmıştır.

Yapılan araştırmalarda otizmli insanların beyinlerindeki belirli hücrelerde, enfeksiyona ait genlerin kalıcı olarak etkinleştiği görülmüştür. Otizm hastalığına neden olan birçok etken vardır. Fakat neden ne olursa olsun hastalığın yıkıcı etkisi aynıdır. Enfeksiyonun otizmin temel nedenlerinden biri olmadığı ve sadece gen mutasyonunun bir sonucu olduğu da düşünülmektedir.

Araştırmacılar beynin otizm ile bağlantılı bölgelerini ve genleri bulmuş olsalar da, hastalığın meydana çıkmasında çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve teknolojik gelişiminde etkili olduğu bir gerçektir. Bilim insanları yapılan araştırmaların, bağışıklık sisteminin beyinde meydana getirdiği ilginç etkilerini gösterdiğini ve bu tip enfeksiyonlar hakkındaki pek çok bilinmeyeni açığa çıkardığını ifade etmektedirler.

Otizm (otistik spektrum bozukluğu) belirtileri

Otizm hastalığı belirtileri

Otizm hastalığı belirtileri

Otizmin en sık görülen belirtileri arasında göz teması kurmaktan kaçınmak ve sosyal işaretleri yorumlama zorluğu, ilgi ve davranış takıntıları gibi sosyal etkileşimlere katılmada güçlük çekme gibi belirtilerdir.

Otizmli hastalarda sosyal ilişkilerde güçlük çekme belirtileri: Bireyde ya da çocukta başkaları ile göz teması kurmaktan kaçınmak, arkadaşlık ilişkileri geliştirememek, birçok şeyi başkaları ile birlikte değil kendi başına yapmayı istemek, çevresindeki kişilerin yaptıkları ile ilgilenmemek gibi problemleri vardır.

Otizmli hastalarda iletişim zorluğu belirtileri : Çocuğun veya bireyin dil ya da konuşma gelişiminde akranlarının gerisinde kalması veya hiç konuşamaması, başkaları ile sohbet etmede ya da başlatmada zorlanma, bazı sözleri yeniden yeniden alakasız zamanlarda söyleme, etrafındaki çocukların oynadıkları oyunlar ile ilgilenmeme gibi problemler bu hastalarda görülen iletişim zorluğu belirtileri arasındadır.

Otizmli hastalarda ilgi veya davranış takıntısı belirtileri : Bireyin ya da çocuğun ilginç konulara karşı ilgi duyması, günlük yaşamdaki düzen değişikliklerine katlanma zorluğu, sıra dışı beden hareketleri, bazı cisimler ile alakasız hareketlerin varlığı gibi semptomlar ilgi ve davranış takıntısı olan otizmli hastalarda görülen semptomlardır.

Otizmli hastalar nasıl davranır?

 1. Otistik hastalar beden dilini, jest ve mimikleri, amaları kullanamazlar ve kullanılan vücut dilini anlayamazlar.
 2. Yaşam tarzlarının değişmesine veya değiştirilmesine aşırı tepki gösterirler.
 3. Zamansız ve anlamsız gülme ve ağlama gibi davranışları olur.
 4. Dokunmaya karşı aşırı tepkili olurlar ve sarılmaktan hoşlanmazlar.
 5. Göz kontağı kurup, devamını getiremezler ve boşluğa bakıyormuş gibi görünürler.
 6. Objelere karşı gereğinden fazla ilgi duyarlar.
 7. Herhangi bir neden olmadan bile üzülürler ve strese girerler.
 8. Seslere karşı ya çok duyarlı ya da hiç duymuyor gibi davranabilirler.
 9. Tehlikelere karşı aşırı duyarsız olurlar.
 10. Acıya karşı duyarsızlık gösterirler.
 11. Aşırı hareketli olurlar ya da hiç hareket etmek istemezler.
 12. Öğrenme yöntemleri normal değildir.
 13. Herhangi bir cismi çevirmekten ve döndürmekten zevk alırlar.
 14. Bir şeyin bütününü değil parçalarını ve ayrıntılarını takılırlar.

Otizm (otistik spektrum bozukluğu) teşhisi

Otizmin tanısı sadece konunun uzmanı doktorlar (ruh ve sinir hastalıkları uzmanı ve nörologlar) tarafından konulur. Otizmli bireylerin ya da çocukların dış görünüşleri diğer çocuklardan farklı değil, fakat davranışları farklıdır. Otizm tanısını bireylerin veya çocukların uzmanlar tarafından gözlemlenmesi, gelişim testleri ve aileye çocuğun gelişimi hakkında sorular sorulması ile koymak mümkün olabilir. Otizm tanısı çocuk bir yaşına girdikten sonra konulabilir.

Otizm (otistik spektrum bozukluğu) tedavisi

Otizm tanısı ne kadar erken konulur ise çocuğun eğitim almaya başlaması da erken olur. Otizmin tedavisi ancak eğitim ile olur. Otizm teşhisi konulduktan sonra hastanın otizm eğitim programlarına katılması gereklidir. Otizmli hasta çocuk veya genç ise ailelerde nasıl davranacakları konusunda bilgilendirilir. En gerekli ve en değerli tedavi yöntemi çocuğun ya da bireyin eğitimidir. Otizm eğitiminin kesintisiz ve yoğun olması gerekir.

Psikolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Çocuk ve ergenlerde obsesif kompülsif bozukluk nedenleri ve tedavisi
 2. Psikoz hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Depresyon nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Dikkat eksikliği (hiperaktivite bozukluğu) nedenleri ve tedavisi
 5. Kaygı bozukluğu (anksiyete) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 6. Yas tutma nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 7. Çocuklarda davranış bozuklukları nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git