Cerrahi Operasyonlar

Orşiektomi Nedir? Orşiektomi Nasıl Yapılır? Radikal İnguinal ve Basit Orşiektomi

Orşiektomi, testislerden birinin ya da ikisinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Testis kanseri, testis torsiyonu, epididimoorşit, testiküler apse, travmaya bağlı kanama veya fonksiyon kaybı gibi durumlarda ya da prostat kanserinde testosteron hormonunun üretilmesini azaltmak için orşiektomi uygulanır. Testislerden birinin alınması cinsel dürtüyü ya da çocuk sahibi olma yeteneğini azaltmaz.

Radikal inguinal orşiektomi nedir?

Radikal inguinal orşiektomi, testiste kitle lezyonundan şüphe edilen ve yapılan tetkiklerde bu lezyonun yüksek olasılıkla tümör olduğunu gösteren kitleler için uygulanan ve testisin cerrahi olarak alınmasıyla tanının kesinleştirilmesini sağlayan ve kesin tanı için gerekli olan cerrahi bir işlemdir.

Radikal inguinal orşiektomi nasıl uygulanır?

Bu cerrahi tedavi yapılırken genel veya spinal anestezi kullanılır. Bu ameliyatta hastalığa bağlı olarak, olası veya kesin tanı konulmuş testis kanseri nedeniyle testisler cerrahi olarak alınır. İşlem sırasında hastalıklı testisin bulunduğu taraf karın alt kesimi-kasık bölgesine yaklaşık 5-7 cm’lik bir kesi gerçekleştirilerek testis çıkarılır.

Operasyondan sonra gereken durumlarda operasyon sahasına bir dren konabilir. Eğer operasyondan sora dren konmuşsa ve her şey iyi gidiyorsa, sıklıkla birinci gün dren çekilir ve hasta taburcu edilir.

İşlemin tahmini süresi 40-80 dakikadır.

Radikal inguinal orşiektomiye alternatif bir tedavi yöntemi var mı?

Bu işlem, yani radikal inguinal orşiektomi laparoskopik olarak da yapılabilmektedir. Laparoskopik olarak yapılan radikal inguinal orşiektomi işleminde hastanede kalış süresi, iyileşme süresi, ağrı kesiciye ihtiyaç duyulması, işe ve günlük yaşama dönme süreleri daha kısa olmaktadır. Ayrıca kozmetik görünüm daha iyidir.

Ameliyatların genel riskleri, komplikasyonları

Her ameliyatın genel riskleri vardır. Aşağıda bahsi geçen genel risklerin bu ameliyatta gerçekleşme olasılığı düşüktür:

 • Akciğer ile ilgili riskler: Akciğer enfeksiyonu, akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacak damarları ile ilgili riskler: Ağrı ve şişmeyle birlikte bacak damarlarında pıhtı oluşabilir (derin ven trombozu). Bu pıhtı çok nadir olarak bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.
 • Kalp ile ilgili riskler: Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.
 • Hastane enfeksiyonları: Zatürre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana mikrop karışması nedeniyle yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.
 • Ruhsal riskler: Hastada ameliyattan sonra operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.
 • Yaşamsal riskler: İşlemden kaynaklanabilen ölüm gerçekleşebilir.

Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma riski daha fazladır.

Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer enfeksiyonu), kalp-akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu riski daha fazladır.

Radikal inguinal orşiektomi’nin riskleri, komplikasyonları

Aşağıda bahsi geçenler bu operasyonda görülebilecek olası riskler, komplikasyonlardır:

 • Ameliyattan sonra aynı taraf skrotumda belirgin ödem gelişebilir.
 • Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal olabilir, yara ağzı kalınlaşabilir, kızarık ve ağrılı olabilir.
 • Özellikle şişman hastalarda, kısmen veya tamamen yara yeri açılabilir.
 • Yara yeri enfeksiyonu gelişebilir ve antibiyotik ile tedavi gerekebilir. Nadiren ek cerrahi gelişebilir.
 • Kilosu fazla olan kişilerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs riski daha fazladır.

Radikal inguinal orşiektomi uygulanmamasının riskleri nelerdir?

 • Hastalığın doğru teşhisi konulamaz ve gerekli tedaviye başlanamaz.
 • Hastalık hızlı bir şekilde ilerleyebilir ve diğer organlara (karın içi lenf bezlerine, akciğer ve beyne, karaciğere) sıçrayabilir.
 • Tedavi uygulanmaması durumunda ölüme neden olabilir.

Testis tümörleri tanı konulduğunda metastaz yapmış (başka organlara sıçramış) olsalar bile radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi ile büyük oranda tedavi edilebilmektedir. Ancak, uygulanacak tedavi şekli tümörün cinsine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, mutlaka kesin tanının konması gerekmektedir, kesin tanı ancak hastalıklı testisin alınmasıyla mümkün olabilmektedir.

Radikal inguinal orşiektomi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Ameliyattan önce dikkat edilmesi gerekenler;

 • Ameliyat olunacağı geceden itibaren hiç bir şey yenmemelidir.
 • Ameliyattan önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar bir hafta öncesinden bırakılmalıdır.

Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gerekenler;

 • Genellikle bir hafta sonra dikişler alınır.
 • İki aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınılmalıdır.
 • Size önerilen tarihte poliklinik kontrolüne gidilmeli ve patoloji sonucu öğrenilmelidir.
 • Ek tedavi gerekip gerekmediği ve tedavi verilecekse tedavinin nasıl yapılacağı size kontrollerde bildirilir.
 • Sorunların çıkma olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği ilaçlar, önerilen dozda, önerilen zamanda ve önerilen sürede kullanılmalıdır.
 • Kontrol için verilen randevular aksatılmamalıdır.
 • Ameliyat sonucuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, öncelikle ameliyatı yapan doktora başvurulmalıdır.
 • Sigara, doku dolaşımını olumsuz yönde etkileyerek, oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda arttırmaktadır. Bu nedenle kesinlikle sigara kullanımından kaçınılmalıdır.

Basit orşiektomi nedir?

Basit orşiektomi, testislerin cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.

Basit orşiektomi;

 • Enfeksiyon varlığında enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi için (epididimoorşit, testiküler apse, Fournier gangreni, tedaviye dirençli fistül gibi enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda),
 • Testis torsiyonu (testisin kendi etrafında dönerek kan akımının bozulması) durumunda,
 • Geçirilen travmaya bağlı olarak testis/testislerin fonksiyon göstermemesi ya da kanamanın kontrol altına alınabilmesi için,
 • Prostat kanseri varlığında testislerden üretilen hormonların hastalığın daha hızlı ilerlemesine neden olması nedeniyle, bunlar gibi durumlarda basit orşiektomi uygulanabilmektedir.

 Basit orşiektomi nasıl yapılır?

Testislerin çıkarılması işlemidir. Genel veya spinal anestezi kullanılır. İşlem, testislerin bulunduğu skrotuma (yumurtalık torbası) orta hattan yapılan 3-5 cm’lik kesi ile gerçekleştirilir. Operasyondan sonra operasyon bölgesine dren yerleştirilir.

Operasyon sonrası diren konmuşsa ve her şey yolunda gidiyorsa, sıklıkla birinci gün dren çekilir ve hasta taburcu edilir.

Ameliyatın başarısı, hastanın testis ve testislerinin komplikasyon gelişmeksizin çıkarılması ile ilişkilidir. Başarı şansı %100 denilebilir.

Basit orşiektomiye alternatif bir tedavi yöntemi var mı?

Bu işlem prostat kanseri için uygulanacaksa alternatif olarak hormon üretimini önlemek amacıyla aylık ya da 3 aylık hormon içeren iğneler kullanılabilir, ancak bu tedavinin maliyeti yüksek gelebilir.

Ameliyatların genel riskleri

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, buna bağlı olarak da akciğer enfeksiyonu riskinde artış olabilir, bu durum için de antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklarda pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Bu pıhtılar nadiren yerinden koparak akciğere giderek ölümcül olabilir.
 • Kalp yükünün artmasından dolayı kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm gerçekleşebilir.

Basit orşiektomi’nin riskleri, komplikasyonları

Bu ameliyata bağlı bazı riskler/komplikasyonlar gelişebilir.

Ameliyatın riskleri;

 • %5-15 gibi bir oranda operasyon sonrası skrotumda belirgin ödem oluşabilir.
 • Eğer testislerin her ikisi de alınmışsa, esas olarak erkeklik hormonu üreten dokuların kaybından dolayı erkek cinsiyet özellikleri ve cinsel fonksiyon etkilenir.
 • Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal olabilir, bu durumda yara ağzı kalınlaşabilir, kızarıklık ve/veya ağrı olabilir.
 • Özellikle kilosu fazla olan hastalarda kısmen ya da tamamen yara yeri açılabilir
 • Yara yeri enfeksiyonu gelişebilir ve buna bağlı antibiyotik tedavisi, nadiren ek cerrahi uygulanabilir.

Fazla kilolu kişilerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp-akciğer komplikasyonları ve trombüs açısından risk artmaktadır.

Sigara içenlerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp-akciğer komplikasyonları, trombüs açısından risk artmaktadır.

Basit orşiektomi yapılmamasının riskleri nelerdir?

 • Enfeksiyon varlığında testisteki enfeksiyon kontrol altına alınamaz ve enfeksiyon tüm genital bölgeye yayılabilir, hatta kana karışabilir ve ölüme kadar ilerleyebilen ağır bir enfeksiyona yol açabilir.
 • Torsiyon varlığında işlev görmeyen testis enfekte olabilir ve vücudun savunma sistemi tarafından oluşturulan antikorlar nedeniyle diğer testis etkilenebilir ve kısırlığa kadar giden tabloya yol açabilir. Torsiyon için ek cerrahi ve tıbbi tedaviler gerekebilir.
 • Travma varlığında kanama kontrol edilemeyebilir, enfeksiyon gelişebilir ve ek cerrahi ve tıbbi tedaviler gerekebilir.
 • Prostat kanseri varlığında hastalık hızla ilerleyebilir ve diğer organlara sıçrayabilir.

Basit orşiektomi işlemi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Ameliyattan önce hastanın dikkat etmesi gerekenler;

 • Ameliyat olunacağı geceden itibaren hiç bir şey yenmemeli ve içilmemelidir.
 • Aspirin gibi kan sulandırıcı bir ilaç kullanılıyorsa, bu ilaçlar bir hafta önceden bırakılmalıdır.

Ameliyattan sonra hastanın dikkat etmesi gerekenler;

 • Genellikle bir hafta sonra dikişler alınır.
 • Ağır egzersiz ve yük taşımaktan 2 ay süresince uzak durulmalıdır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Testis kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Testis ağrısı nedenleri
 3. Erkeklerde meme kanseri nedenleri ve tedavisi
 4. Testoteron düşüklüğü ve yüksekliği neden olur
 5. Varikosel nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git