Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Ornisid Fort Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ornisid Fort Kullanım Şekli

Ornidazol etkin maddesi, antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiproto-zoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

ORNISID FORT 500 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ornisid ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her film kaplı Ornisid Fort tablet 500 mg ornidazol içermektedir.

Yardımcı madde(ler): Hidroksipropil metil selüloz, mikrokristalin selüloz, kurutulmuş nişasta, magnezyum stearat, saf su ve Opadry White II 85F18422 gibi yardımcı maddeler içerir. Film kaplama (Opadry White II 85F18422) içeriği ise; talk, PEG 4000, PVA, titanyum dioksit (E171) içerir.

Ornisid Kullanma Talimatı

ORNISID FORT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Ornisid Fort tabletlerin her biri 500 mg ornidazol içermektedir.

Ornidazol etkin maddesi, antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiproto-zoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

Ornisid Fort, 10 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Ornisid Fort, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;

 • Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner (üreme ve idrar yolları sistemi) enfeksiyonları (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde,
 • Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica’nın neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır); amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kalın bağırsak hastalığı) dahil, Entamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm intestinal (bağırsağa ait) enfeksiyonlarda, özellikle amebik karaciğer apsesi (karaciğerde irin kesesi) olmak üzere, amebiasis’in tüm bağırsak sistemi dışındaki formlarının tedavisinde,
 • Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyon çeşididir) tedavisinde.

ORNISID FORT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer,

Ornidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa Ornisid Fort’u kullanmayınız.

ORNISID FORT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli kullanınız.
 • Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ORNISID FORT’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Ornisid Fort yemeklerden sonra, tok karnına kullanılmalıdır.

Ornidazol kullanılırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

HAMİLELİKTE ORNISID FORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ornisid Fort, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ORNISID FORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ornisid Fort, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ORNISID FORT KULLANABİLİR Mİ?

Ornisid Fort alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

ORNİSİD FORT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Ornisid Fort’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ORNISID FORT  KULLANIMI

Ornisid Fort’u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunuz:

 • Kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 • Ornidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ORNISID FORT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ornisid Fort, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.

Ne sıklıkta ve kaç tablet Ornisid Fort kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ornisid Fort, sadece ağızdan kullanım içindir.

Çocuklarda Ornisid Fort Kullanımı:

Ornisid Fort’un doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılır.

Yaşlılarda Ornisid Fort Kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Ornisid Fort Kullanımı:

Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Ornisid Fort Kullanımı:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Eğer Ornisid Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Ornisid Fort Kullandıysanız: Ornisid Fort’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ornisid Fort’u Kullanmayı Unutursanız: Doktorunuz Ornisid Fort ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz. İlacınızı almayı unutmayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ornisid Fort İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Bulunmamaktadır.

ORNISID FORT’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Ornisid Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uyku hali,
 • Soluk almada zorluk,
 • Deri rahatsızlıkları,
 • Baş ağrısı,
 • Bulantı, Kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar,
 • Sarılık.

Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

Bunlar Ornisid Fort’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ORNISID FORT NASIL SAKLANIR?

 • Ornisid Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ornisid Fort’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 • Ornisid Fort’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ornisid Fort’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ornisid Fort’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 12/03/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. İdrar Yolu Enfeksiyonları Neden Olur
 2. Amoebiasis Nedir, Belirtileri Nelerdir
 3. Apse Neden Olur
 4. Gastroenterit Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git