Enflamatuar Hastalıklar

Optik Nörit Nedir? Optik Nörit Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Çoğu hastada multipl sklerozda optik sinir liflerinin demiyelinizasyonuna bağlı, nöromiyelitis optika ve vaskülitik durumlara bağlı olarak optik nörit gelişmektedir.

Optik nörit; göz çevresinde ağrı, görmede azalma veya kayıp ile karakterize optik sinirin iltihabıdır. Optik nörit farklı nedenlere bağlı olarak akut veya subakut olarak ortaya çıkabilir. En sık multipl skleroz nedeniyle gelişir, hatta % 20-30 hastada optik nörit multipl sklerozun ilk bulgusu olabilir.

OPTİK NÖRİT NEDENLERİ

Çoğu hastada multipl sklerozda optik sinir liflerinin demiyelinizasyonuna bağlı, nöromiyelitis optika ve vaskülitik durumlara bağlı olarak optik nörit gelişmektedir. Bu durum enfeksiyon kaynaklı (örn. kedi tırmığı hastalığı, lyme, sifiliz, zona gibi), enfeksiyon kaynaklı olmayan (örn. sistemik lupus eritematozus, sarkoidoz, poliarteritis nodosa, enflamatuvar bağırsak hastalığı, diyabet gibi) hastalıklara bağlı olarak da görülebilir. Ayrıca bazı ilaçlar (kloramfenikol, etambutol gibi) nedeniyle ve aşılama sonrası da optik sinir çevresindeki dokularda iltihaplanmalar meydana gelebilir.

OPTİK NÖRİT SINIFLANDIRMA

Optik nöritte, oftalmoskopik görünüme veya sebep olan duruma göre sınıflandırma yapılır.

NEDENE GÖRE (ETYOLOJİK) SINIFLANDIRMA

Enfeksiyöz (enfeksiyon kaynaklı) optik nörit: Kedi tırmığı hastalığı, Lyme hastalığı, Sifiliz, Kızamık, Kızamıkçık, İnfluenza, Sinüsle ilgili enfeksiyonlarda optik nörit görülebilir.

Paraenfeksiyöz optik nörit: Viral enfeksiyonlardan sonra veya aşılama sonrası ortaya çıkabilir.

Nonenfeksiyöz optik nörit: İlaçlar, sarkoidoz, sistemik lupus eritematozus, Behçet hastalığı, poliarteritis nodosa ve diğer vaskülitler optik nörite neden olabilir.

Demiyelinizan: Multipl skleroz ve Devic hastalığı demiyelinizan optik nörite en sık neden olan hastalıklardır.

 OFTALMOSKOPİK GÖRÜNÜME GÖRE SINIFLANDIRMA

Papillit: Optik sinir başında ödem ve hiperemik görünüm vardır. Bazen optik sinirin çevresinde kıymık şekilli kanamalar görülebilir. Papillit sıklıkla çocuklarda görülse de, erişkinlerde de görülebilir. Nedenleri en sık viral enfeksiyon ve aşılama sonrası gelişen papillit, demiyelinizasyon ve sifilizi içerir.

Retrobulber nörit: Disk normal görünümdedir. En sık erişkinlerde görülür. Retrobulber nöritin en sık nedenleri arasında demiyelinizasyon, ethmoidit ve lyme hastalığını sayabiliriz.

Nöroretinit: Yavaş başlangıçlı, bir hafta gibi bir süre içinde ağırlaşan tek taraflı ağrısız görme kaybı ile kendini gösterir. Peripapiller ve makuler ödemle birlikte papillit bulnur. Makulada makuler yıldız olarak adlandırılan görünüm oluşur. Vakaların bir kısmı idiopatik (nedeni bilinmeyen) iken, en sık nöroretinit nedeni kedi tırmığı hastalığıdır.

OPTİK NÖRİT BELİRTİLERİ

Optik nörit genellikle görme alanının bir kısmında kayba neden olur. Ataklara bazen gözlerin hareketleriyle ağrı olması eşlik eder. Görme genellikle altı hafta içinde düzelir fakat bazı optik sinir lifleri bu durumdan zarar görebilir. Atakların tekrarlaması sonucu kalıcı görme kaybı gelişebilir.

OPTİK NÖRİT TEŞHİSİ

  • Hastanın muayenesi sırasındaki göz bulguları tanıda oldukça yardımcıdır.
  • Görme alanı ve görme siniri kalınlığının ölçülmesi tanının kesinleştirilmesi ve tedavinin takibinde yararlı bir yöntemdir.
  • Kan testleri ile vücudun diğer kısımlarını etkileyen ve optik nörit yapabilen hastalıklar araştırılır.
  • Göz küresi ve optik sinirin durumu kontrast madde verilerek uygulanan manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilir. Çoğu hastada beyin ile ilgili bir problemin olup olmadığı da MRG ile incelenir.
  • Bazı olgularda lomber ponksiyon ile beyin omurilik sıvısı alınıp incelemeye gönderilir.

OPTİK NÖRİT TEDAVİSİ

Optik nöritten şüphelenildiğinde öncelikle neden iyi araştırılmalı ve tedavi planı nedene yönelik olmalıdır. Eğer iltihaplanma bakteri veya virüs kaynaklı ise antibiyotik ve antiviral ilaçlar kullanılır. Altta yatan neden sistemik veya vaskülitik bir hastalık ise hem hastalığın hem de gözdeki iltihabın tedavisi uygulanır. Eğer optik nörit idiopatik (yapılan incelemelere rağmen nedeni tespit edilemeyen) ise kortikosteroid ilaçlar görme fonksiyonunun düzeltilmesinde faydalı olabilir fakat uzun vadeli düzelme olmayabilir.

Benzer Yazılarımız

  1. Optik Disk Druseni Nedenleri ve Tedavisi
  2. Optik Atrofi Nedenleri ve Tedavisi
  3. Göz Kapağı Düşüklüğü Nedenleri ve Tedavisi
  4. Lazer Tedavisi Yapılan Göz Hastalıkları
  5. Üveit Nedenleri ve Tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git