Hastalıklar ve Tedaviler

Opemin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Opemin Nasıl Kullanılır?

OPEMİN 1200 mg FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Opemin ağızdan alınır.

Opemin etkin maddesi: Her bir film kaplı tablette 1200 mg pirasetam bulunur.

Opemin yardımcı maddeleri: PEG 6000, susuz kolloidal silika, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat (E572), polivinil alkol (E1203), polietilen glikol (E 1521), titanyum dioksit (E 171), talk (E553b), FD&C Sarı#6/sunset sarısı FCF alüminyum ak (E110).

Opemin Kullanma Talimatı

OPEMİN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Opemin, turuncu renkli, oblong, bikonveks, çentikli film tabletler halindedir. Kutuda, alüminyum folyo/şeffaf PVC blister ambalajda 40 tablet bulunur.

Opemin, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

Erişkinlerde Opemin Kullanım Alanları;

 • Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,
 • Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani (flaş-benzeri) kas kasılmaları) tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
 • Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç), bunlar gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Çocuklarda Opemin Kullanım Alanları;

8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.

OPEMİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Opemin’in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
 • Beyin kanamanız varsa,
 • Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
 • Huntington Koresi hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda bu ilacı kullanmayınız.

OPEMİN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz, Opemin’i dikkatli kullanınız.
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa Opemin’i dikkatle kullanınız.
 • Yaşlıysanız ve uzun süredir Opemin kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.
 • Opemin’i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

OPEMİN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Opemin’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

HAMİLELİKTE OPEMİN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza haber veriniz. Opemi’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe Opemin hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE OPEMİN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Opemin anne sütüne geçtiği için, Opemin’i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR OPEMİN KULLANABİLİR Mİ?

Opemin baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

OPEMİN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Opemin’in içeriğinde FD&C Sarı#6 / Sunset Sarısı FCF Alüminyum Lak bulunur. Bu yardımcı madde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, dikkatli olunuz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE OPEMİN KULLANIMI

 • Opemin bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfüzyon (zihin karışıklığı), iritabılite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir. Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini artırabilir.
 • Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.
 • 4 hafta boyunca günlük 20 g’lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.
 • Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alınan 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, Opemin ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OPEMİN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar

Opemin’i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.

Kaç Tablet Kullanılacağı ve Ne Zaman Alınacağı İle İlgili Bilgiler

Yetişkinlerde hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisinde:

Günlük önerilen doz; 2.4 g (2 tablet) – 4.8 g’a (4 tablet) kadardır.

Gün içerisinde 2 tableti sabah, akşam 1 ’er tablet veya 4 tableti sabah, akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Yetişkinlerde baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) tedavisinde:

Günlük önerilen doz; 2.4 g (2 tablet) – 4.8 g’a (4 tablet) kadardır.

Gün içerisinde 2 tableti sabah, akşam 1 ’er tablet veya 4 tableti sabah, akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Yetişkinlerde kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani (flaş-benzeri) kas kasılmaları) tedavisinde:

Normal başlangıç dozu 7.2 g (6 tablettir).

Gün içerisinde, dozu 3’e bölerek sabah, öğlen, akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Opemin’i almaya başladığınızda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Çocuklar (8 yaş ve üzeri) konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma) güçlüğü tedavisinde:

Günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g’dır.

Gün içerisinde dozu 3’e bölerek sabah ve öğlen 1 ’er adet Opemin 1200 mg Film Tablet, akşam 1 adet Opemin 800 mg Film Tablet şeklinde alınması önerilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Opemin, ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok karnına alınabilir. Tabletleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz veya kırmayınız.

Yaşlılarda Opemin Kullanımı:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

Çocuklarda Opemin Kullanımı:

Opemin’in 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Opemin Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir. Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarlanması önerilir.

Eğer Opemin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Opemin Kullandıysanız: Opemin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Opemin’i Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Opemin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Opemin ile tedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. Opemin ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

OPEMİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Opemin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Opemin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anafilaktoid reaksiyon,
 • Aşırı duyarlılık,
 • Koordine hareket bozukluğu (ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Epilepsinin şiddetlenmesi,
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Opemin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı hareketlilik (hiperkinezi),
 • Sinirlilik,
 • Aşırı huzursuzluk hali (ajitasyon),
 • Kaygı (anksiyete),
 • Zihin karışıklığı (konfüzyon),
 • Kanama bozukluğu.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kilo artışı,
 • Depresyon,
 • Yorgunluk (asteni),
 • Baş dönmesi (vertigo),
 • Karın ağrısı,
 • Üst karın ağrısı,
 • Mide bulantısı, kusma,
 • İshal,
 • Baş ağrısı,
 • Uykusuzluk,
 • Cildin üst tabakasının yangısı (dermatit),
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (ürtiker).

Bunlar Opemin’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

OPEMİN NASIL SAKLANIR?

 • Opemin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Opemin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Opemin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Opemin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Opemin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 19.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Amnezi (Hafıza Kaybı) Nedenleri
 2. Denge Bozukluğu Neden Olur
 3. Vertigo Nedenleri
 4. Disleksi Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git