Hastalıklar ve Tedaviler

Omurga Nedir? Omurga Anatomisi

Omurga (columna vertebralis), omurlardan oluşmuş, içinde omur iliği bulunan kemik yapıdır. Omurga 70 sm uzunluğunda olup, içindeki omurilik ise 43-45 sm arasındadır ve omuriliğin omurgadan daha kısa olduğu anlaşılmaktadır.

Omurganın anatomik yapısı nasıldır?

Omurga (columna vertebralis), omurlardan oluşmuş, içinde omur iliği bulunan kemik yapıdır. Omurga 70 sm uzunluğunda olup, içindeki omurilik ise 43-45 sm arasındadır ve omuriliğin omurgadan daha kısa olduğu anlaşılmaktadır.

Omurga, kemikten, kıkırdaktan ya da her ikisinden oluşan iskeletin en önemli kısmı ve temel eksenidir. Omurga, kuyruktan başlayıp boyuna kadar sırt boyunca uzanır ve vücuda destek sağlar.

Omurilik nedir?

Omurgalılarda, omurilik beyin sapından başlar ve omurga içinde ikinci bel omuruna kadar uzanır. Bundan sonra fibröz (bağ dokusu) bir kordon biçimindeki filum terminale adı verilen kısım ile devam eden sinir sisteminin en önemli parçasıdır.

Beyin gibi omurilikte meninksler adını alan (pia, arachnoidea ve dura) zarlar tarafından çevrilmiştir ve bu zarlar beyin zarlarının devamıdır. Pia ve arachnoidea zarları arasında, beyin omurilik sıvısı bulunmaktadır. Bu sıvı, beyinde özel boşluklarda bulunan karoid ağla çevrilidir. İskeletin esasını ve vücudun eksenini teşkil eden yapılar ve omurgayı oluşturan her bir birime de omur adı verilir.

Vertebra (omurlar) ve görevleri

Omurga,farklı sayıda ve yapılışta omurlardan oluşmuştur.Omur, yani vertebra, omurgayı oluşturan 33-34 kemikten her birine verilen addır. Kafatasının hemen altından başlar ve kuruk sokumuna kadar uzanırlar. Omurgada 7 adet boyun omuru (servikal vertebra), 12 adet sırt omuru (torakal vertebra), 5 adet bel omuru (sakral vertebra / sakral ve 4′ de koksal vertebra) vardır. Bu 33 vertebranın ilk 24 tanesi eklemler aracılığı ile birbirine bağlıdır ve bunlara presakral vertebralar denir. Kalan 9 vertebranın üstündeki 5 vertebra kurbağalarda arka, kuyruklu kurbağalarda ön yüzleri çukur, memelilerde iki tarafı da düzdür.

Omurlar vücudu bükülmesini sağlayan destekleyici bir yapı olarak birbirine sıkıca bağlıdırlar. Omurga sütunu çok kuvvetli bir destekleyici olduğu halde, aynı zamanda eğilme yeteneğine sahip bir yapısı vardır. Omurgalıların hepsinde de iskeletin gövde kısmının esası omurgadır.

Omurgalılarda, omurlar arasında eklemler vardır ve böylece omurganın farklı yönlere hareket etmesi kolaylaşır.İnsan omurgası, omurların üst üste sıralanması ve birbirine bağlanması ile gövdenin arkasında orta çizgide bulunan, gövdenin ağırlığını taşıyan kafa tasından leğen kemiğine kadar uzanan kemik sütundur.

Omurganın görevleri

Omurganın görevi, başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğundaki çoğu iç organların ağırlığını taşımak ve bunlara yeterli desteği sağlamaktır. Bunların dışında, baş ve gödenin hareketlerini sağlar ve bunların yanı sıra, omurga kanalı içindeki omurilik gibi çok değerli bir organın korunmasını sağlar.

Omurga kemiği ve omurlar

Omurganın anatomik yapısı

Omurganın anatomik yapısı

Omurga, insanda, 33-34 tane omurdan meydana gelmiştir. Bu omurlardan ilk 24 adedi, birbirleriyle, omurlar arası disk adı verilen kıkırdakların bulunduğu eklemlerin aracılığı ile bağlanmışlardır ve bu omurlar üç gruba ayrılır. Bunlar, 7 boyun omuru, 12 sırt ve 5 bel omuru dur. Kalan 9 omurun ilk 5’inin birleşmesi sonucu kuyruk sokumu kemiği, en altta yerini alan küçük ve tam oluşmamış 4-5 tane omurun birleşmesinden de kuyruk kemiği oluşmuştur.

Omurganın çeşitli parçalarına ait omurlar arasında büyüklük ve şekil açısından bazı farklılıklar olduğu gibi benzeyen ve hepsinde olan ortak özellikleri de bulunmaktadır. Omurlar, yeni doğan bebeklerde daha fazla birbirine benzerler.

Çocuklar büyüdükçe artan ağırlık, hareket ve gövdenin yapısında meydana gelen değişiklikler ve omurgaların çeşitli kısımlarına yapışan kasların tesirleri, omurganın her tarafında aynı olmadığı için, omurlar arasında şekil farklılıkları oluşur. Birinci ve ikinci boyun omurları, başın farklı ve fazla hareketleri nedeni ile diğer omurlara oranla daha fazla farlılık oluşmuştur ve ”atlas”ve ”aksis” olarak adlandırılırlar. Omurganın, ön taraftan veya arka taraftan bakıldığında yana doğru eğilmiş halineskolyoz (kamburluk) hastalığı denir.

Omurga hastalıkları

  1. Omurga kırıkları neden olur
  2. Omurga romatizması nedir
  3. Omurga kanal darlığı neden olur
  4. Omurilik iltihabı nedenleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git