Hastalıklar ve Tedaviler

Omurga Kırıkları Neden Olur? Omurilik Yaralanması Nedir?

Omurga kırıkları ve omurilik yaralanmaları genelde gençlerde daha çok görülüp ciddi problemlere sebep olmaktadır.

Omurga kırıkları nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Omurga kırıkları ve omurilik yaralanmaları genelde gençlerde daha çok görülüp ciddi problemlere sebep olmaktadır. Omurilik yaralanmaları, omurga kemiğinin kırılması nedeni ile kırılan kemiğin omurilik kanalını daraltmasından ve kırılan kemiklerin omuriliğe bası veya kesi uygulamasından meydana gelir. Bası tam olmayan yaralanmalara, kesi ise tam olan yaralanmalara omurilik yaralanması denir. Çok sık görülmese de çocuklarda herhangi bir kemik kırığı olmaksızın omuriliğin aşırı gerilmesinden dolayı da omurilik yaralanması oluşabilir. Omurga kırıkları ve yaralanmaları omurganın boyun bölgesinden kuyruk sokumuna kadar herhangi bir kısmında oluşabilir.

Omurga yaralanmaları, hafif bir yumuşak doku travmasından, omurga kırığı ve omurilik yaralanmasına kadar farklı şiddette oluşabilir. Omurga kırık ve çıkıkları omurilik zedelenmesine ve felç olma riskine sebep olabilir. Omurga kırklarında veya yaralanmalarında tedavi şekli travmanın durumuna göre değişiklik gösterir.

Omurga kırıklarının oluştuğu bölgeler, kırıkların % 5-10’u boyun omurlarında, % 70’i sırt ve bel omurlarında ve geri kalanı daha aşağıdaki kısımlarda görülür. En fazla yaralanan sırt ve bel omurlarının birleştiği 12’inci sırt omuru ve 1’inci bel omuru omurganın en hareketli bölgesidir.

Omurga kemiği neden kırılır?

Omurga kırıkları genelde yüksek enerjili travmalardan meydana gelir. Trafik kazaları, yüksekten düşmeler, ateşli silah yaralanmaları ve spor kazaları başlıca nedenlerdir. Bunların dışında, osteoporoz sorunu olan ileri ki yaşlardaki hastalarda ve omurga tümörü olan hastalarda oluşan omurga kırıkları hafif düşmelerde olduğu gibi daha hafif omurga kırıkları oluşabilir. Omurga kırıklarının % 80-85’i 18 -25 yaş arası gençlerde meydana gelir. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla omurga kırılması görülür. Geri kalan kısmı da ilerleyen yaşlarda kemik zayıflamasına ve tümörlere bağlı gelişir.

Omurga kırıkları türleri

Omurga kırıkları : Kemiklerin üzerine dayanabileceğinin fazlası yük biner ise kemik kırılır. En sık rastlanan kırık tipi, omurun ön kısmının çöktüğü çökme kırıklarıdır. Bu kırıklar genellikle toraksik diye adlandırılan sırt omurlarında, özellikle de alt kısımda olur. Eğer omurganın üzerine binen yük daha şiddetli ise omurun orta ve arka kısmınında kırılma ihtimali vardır ve kırık kemiğin parçalarının yerinden oynayıp, omurilikte hasar oluşmasına neden olma ihtimali yüksektir.

Bu tip kırıklara patlama kırığı adı verilir. Patlama kırıklarında nörolojik kararsızlık yani, omurilik yaralanması ve felce kadar gidebilen bir tablo ortaya çıkabilir iken, her patlama kırığı da felce veya omurilik zedelenmesine neden olmayabilir. Kırıklar çoğunlukla tek bir omurda olabileceği gibi, % 20 -30 oranında ardışık ya da ardışık olmayan birden fazla omurda meydana gelebilir.

Çıkıklar ve kırıklı çıkıklar : Omurga hasarı daha büyük olur ve kemiklerin üzerine daha fazla yük biner ise kemiklerde kırıkla beraber omurları birbirine bağlayan ve bir arada tutan yumuşak dokular, disk, bağlarda ve eklemlerde yaralanmalar meydana gelebilir. Böyle bir durumda iki omurun birbiri ile bağlantısı kopar ve omurgada çıkık oluşabilir.

Omurga çıkığı çok fazla rastlanmayan yumuşak dokuların zedelenmesi ile oluşan, sadece çıkık olarak meydana gelebileceği gibi genellikle omur kırığı ile beraber kırıklı çıkık şeklinde de olabilir. Bu iki tip yaralanma ile birlikte genelde omurilik zedelenmesi de gelişebilir ve en riskli yaralanma tipleridir. Ayrıca, çıkık ve kırıklı çıkıkların iyileşme süreci daha zordur. Bu yüzden çıkık ve kırıklı çıkıklarda genellikle cerrahi tedavi gerekir.

Omurga kırılmasının belirtileri

Omurga yaralanması sonrası, hastalarda farklı belirtiler ve bulgular görülebilir. Bu durum kırığın tipine, travmanın şiddetine ve omurganın etkilenen bölgesine göre deşiklik gösterir. Omurilik ve omurilikten çıkan sinirler elektrik kabloları misali vücuda dağılır. Organların çalışması, duyu alma ve hareket edebilime bu sinir sisteminin bozulmadan çalışmasına bağlıdır. Yaralanmanın oluştuğu bölgenin altında kalan bölgelerde fonksiyonlar tam ya da kısmi çalışma bozukluğuna uğrayabilir. Servikal (boyun) omurlarında oluşan kırık ve çıkıklar solunum yetersizliğine neden olarak ölüme, el ve ayaklarda tam felce, lomber (bel) bölgesinde oluşan yaralanmalar bacaklarda felce, idrar tutamama ve büyük abdest tutamama gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Genel olarak omurga kırığı olan hastaların ilk şikayeti ağrılardır. Boyun sırt veya bel ağrısına kas spazmları eşlik edebilir. Kırık ile birlikte omurilik zedelenmesi var ise uyuşukluk, kol ve bacaklarda hissizlik, kuvvet kaybı, idrar ve büyük abdest tutamama veya yapamama gibi farklı belirtiler görülebilir. Kırık sonrası sinir hasarı olmayan hastalarda gerekli tedavi yapılmaz ise omurgada kamburluk (kifoz) gelişmesi ve bu nedenle oluşacak ağrı ve felce sebep olabilir. İleri ki yaşlarda oluşabilecek osteoporoz nedeni ile omurga kırıklarında aniden oluşan bir travmanın eşlik etmediği belde ağrı, ağrı ayakta durma sırasında veya yürürken çoğalan, dinlenme sırasında azalan ağrı şeklinde olabilir. Tedavisi yapılmayan hastalarda omurga hareketi yavaşlaması, kemiklerde yükseklik kaybı oluşması, geçmeyen ağrı ve çökmenin ilerlediği vakalarda felç oluşması gibi ciddi şikayetler görülebilir.

Omurga kırıkları nasıl teşhis edilir?

Direkt radyografiler yaralanma şüphesi olan hastalarda ilk uygulanacak teşhis yöntemleridir. Bilgisayarlı tomografi (BT) direkt radyografilerin meydana çıkaramadığı kırıkları ortaya çıkarmada iyi bir tetkiktir. Genellikle kırıkların tipini ve yerini tespit edebilmek amacı ile rutin olarak kullanılan bir tanı yöntemidir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) omurilik ve yumuşak dokuların değerlendirilmesinde en ideal yöntemdir. Kırık tespit edilen hastalarda kırığın şiddetini ve yumuşak doku yaralanmasını net olarak ortaya koyabilmek için istenebilir. Bunların dışında, nedeni belli olmayan omurilik zedelenmesi veya omurilik zedelenmesi ile omurga kırığının seviyelerinin uyum göstermediği durumlarda istenebilir.

Omurga kırıklarının tedavisi ve ameliyatı nasıl yapılır?

Omurga kırıkları tedavisi

Omurga kırıkları tedavisi

Omurga yaralanmalarının tedavisi, yaralanmanın tipine ve omurilik zedelenmesinin olup olmadığına göre değişiklik gösterir. Tedavinin şekli, normal fiziki yüklenmeler ile zarar görmesi önlenecek bir omurga elde etmek ve hastaları en kısa zamanda eski aktivitelerine döndürmek şeklinde planlanır.Omurga yaralanmalarında sadece omurların ön kısmında çökme oluşan ve kemikleri birbirine bağlayan yumuşak dokuları yaralanmayan hastalarda dinlenme ve korse tedavisi uygulanır. Hastalar korse tedavisi ile ortalama 10 gün içinde günlük işlerine geri dönebilirler. Korse tedavisi genelde üç ile altı ay arasında değişir. 

Omurga yaralanması, dengesiz bir kırığa veya kırıklı çıkığa neden olmuş, omurilik zedelenmesi oluşmuş veya oluşma tehlikesi var ise zedelenmeye neden olacak kemik basısı ve omurilik sıkışması gibi durumları cerrahi yöntemler ile düzeltme yöntemleri uygulanır. Bu tedavinin erken dönemde uygulanması özellikle kısmi felç riski olan hastalarda önemlidir.

Cerrahi tedavide, omurgaların sağlamlığını elde etmek için çoğunlukla arka kısımdan uygulanan vidalar ve çubuklar kullanılır. Bu çubukların yerleştirilmesi, yaralanmanın durumu uygun olan hastalarda kapalı yöntemler ile gerçekleştirilebildiği gibi, ameliyattan sonra hastanın hastanede kalma süresi ve ağrıları en aza indirilmektedir. Sinir zedelenmesi ve zedelenme riski bulunuyor ise dekompresyon denilen rahatlatma işlemi cerrahi sırasında tedaviye eklenir.

Osteoporoz nedeni ile oluşan çökme kırıklarında, vertebroplasti ya da kifoplasti tedavi yöntemi uygulanır. Vertebroplasti yönteminde omur içerisine kemik çimentosu gönderilerek ağrıyı kesmek mümkün olur iken, çökmede ki ilerleme engellenmiş olur. Kifoplasti tedavi yönteminde, çimento uygulamasından önce balon ile omurdaki çökme düzeltilir.

Her iki tedavi yöntemi de skopi adı verilen radyolojik görüntüleme yöntemi sayesinde kapalı olarak (ciltten bir kesi) yapılmadan uygulanır. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de vertebra kırıklarının tedavisinde kullanılmaya başlanan diğer yöntemde stent tedavisidir. Bu yöntemde, kapalı şekilde omur içine yerleştirilen kafesler ile çökme düzeltilir. Bu yöntem ile tedavisi yapılan hastalar kısa zamanda eski aktivitelerine çok faz zorlanmamak şartı ile geri dönebilirler.

Omurga hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Omurga hastalıkları
 2. Omurga eğriliği nedir
 3. Omurga veya omurilik tümörleri
 4. Omurga enfeksiyonu neden olur
 5. Baş, boyun ve omurilik yaralanmaları belirtileri
 6. Omurilik yaralanmalarına bağlı ağrılar

39 Yorum

 1. Avatar

  Semiha

  16 Ağustos 2016 at 17:14

  Bende omurga disk kaymasi var bundan tedavi gordum simdide belimin sol tarafinda cokme var neden olmus olabilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Ağustos 2016 at 14:30

   Disk kayması (bel veya boyun fıtığı) tedavisinde öncellikle cerrahi dışında yöntemler ile tedavi başlatılır. İstirahat tedavisinde hastanın mümkün olduğunca düz yatması gerekir.

   Sizin gördüğünüz tedavi ne tedavisi olduğuna göre neden bu durumun olduğu değişiklik gösterebilir.

   Belki cerrahi tedavi gerekebilecek dereceye geldiği için çökme olmuş olabilir.

   Fizik tedavi hem bel hem de boyun fıtıklarında uygulanan önemli bir yöntemdir ve bu hastalar faydalı olabilir.

   İyi bir ortopedi, beyin cerrahisi veya fizik tedavi uzmanı ile bu durumu görüşmenizde fayda var.

   Geçmiş olsun.

 2. Avatar

  Mustafa güder

  20 Ağustos 2016 at 09:19

  2 gün önce arkadaşlarla havuza gittik kaydıraktan kaydım arkamdan hemen başkası kaydı aniden omuzlarıma çöktü sudan çıktığımda omurgamda ağrı vardı sonra hiçbirşey olmamış gibi devam ettim eve geldim ağrı vardı ertesi gün futbol antrenmanım vardı gittim hiçbirşey yapamadım topa kafa vurunca belimdeki omurga kemiği çok acıyor ne olmuş olabilir lütfen yardım edin (Ben 14 yaşındayım)

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Ağustos 2016 at 15:54

   Alınan kuvvetli darbe ile omuz kaslarında ezilme olmuş olabilir, boyun omurga kemiklerinde kıkırdak zedelenmesi olmuş olabilir, omuz eklemlerinde darbe nedeni ile kırık, çıkık gelişmiş olabilir.

   Buradan bunu bilmek zordur, bu nedenle bir ortopedi uzmanına gitmeniz doğru olur, Ayrıca daha fazla zorlamamanız gerekir. Bazen çok basit travmalarda bile eklemler çıkabilir, kıkırdak hasarı oluşabilir.

   İhmal etmeden bir doktora gitmeniz uygun olur.

   İyi sonuç almanız ve sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 3. Avatar

  Mehmet K.

  4 Eylül 2016 at 01:59

  Merhabalar, yüksekten düşerek yük taşıyan omurga kemiğim kırıldı ve su An 2. Ayım dolmak üzere korse tedavisi ile devam ettim. Yaşım ve sporcu olmamin verdiği avanTaj ile ameliyat olmadım. Yalnız aklıma takılan tek bir şey var ki o da kırılan kemik eskisine göre daha sert yani tebeşir gibi kırılma olasılığı daha yüksek çünkü esnekliği, kırılıp kaynayarak kaybetti. Önümüzde ki süreçte tekrardan sakatlanma olasiligim varmıdır sizce ? Sizce demek doğru olmaz ama bildiginizi paylasirsaniz sevinirim.? prof sporcuya ister istemez 150 kg agirligin altına girip squat yapacak zaman da olacaktır. Bunları da göz önüne alıp değerlendirme yaparsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Eylül 2016 at 06:47

   Kırıldıktan sonra platin takılmış olsaydı uzun bir aradan sonra bahsettiğiniz kilolara girebilirdiniz. Bu yüzden şu anki durumunuz bu konu için risk altındadır. 150 KG squat girmenizi asla önermem.

   Ayrıca hafif ağırlıktan yüksek ağırlığa doğru çıkacağınız için her arttırdığınız kiloda durumunuzu ölçebilirsiniz. Eğer arttırmaya müsait görürseniz arttırabilirsiniz. Ama yine de çok ağır girmenizi asla önermem. Platin olmadığı için ufak bir baskı sıkıntı çıkarabilir. Kemiğin tam durumunu bilmediğim için böyle bir yorum yapmak zorunda kaldım. Doktorunuz size en iyi cevabı verecektir. Ama bir 2 sene ağır kilolardan uzak durun.

 4. Avatar

  Asli

  28 Eylül 2016 at 17:55

  2 ay önce l1 kemikte minimal fraktor ve %20kompresyon goruldu 2 ay oldu dr %99 kaynadı dedi ama agrilar 2 gundur baya var hatta sırta kadar vuran bir agri normalmidir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Eylül 2016 at 17:48

   Omurga kırıkları kaynadıktan sonra da ağrılar yapabilir ve bu durum için kırık tamamen kaynadıktan sonra fizik tedavi görülmesi gerekebilir. L1 vertebranın hafif kırıklarında yatak istirahati genellikle verilir ve kırık bölgenin kendi kendine kaynaması beklenir. Sizde nasıl bir tedavi uygulandığı da önemlidir.

   Kırık düzensiz kaynamış ise buna bağlı sinir basısı oluyor olabilir. Sinir basısının olup olmadığınıın anlaşılması için beyin-sinir cerrahi uzmanlığında sinir ileti testleri yapılması gerekebilir.

   İyi bir fizik tedavi uzmanına ve beyin cerrahi uzmanına gitmenizde fayda var, Çünkü o bölgenin kaslarını da güçlendirmek gerekir.

   Ayrıca kırıklar sonrası dengeli ve düzenli beslenme de önemlidir.

   Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

   • Avatar

    Asli

    30 Eylül 2016 at 19:57

    2 ay boyunca yatak istirahati ve çelik korse tedavisi gordum röntgen ve mr cekildi surekli

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     2 Ekim 2016 at 06:32

     Kaynama olduktan sonra kasların güçlenmesi için fizik tedavi görmek önemlidir. Bir fizik tedavi uzmanı ile görüşmeniz faydalı olur. Sinir basısına bağlı sinir sıkışması durumları beyin cerrahi uzmanlığında yapılacak sinir ileti testleri ile anlaşılır. 2 ay kısa bir süredir, çünkü omurga kırıklarında ağrılar daha uzun sürebilir.

     Geçmiş olsun.

 5. Avatar

  Faik Gul

  20 Aralık 2016 at 01:36

  2 bucuk ay once trafik kazasi gecirdim ve L1 kemigim kirildi.ameliyat oldum ve belime 8 platin takildi suanda yuruyebiliyorum fakat agrilarim oluyor.cinsel organimda ve makatimda his kayiplari var.ilk bir ay sonda yardimiyla çişimi yapiyordum daha sonra sondayi cikardik ve Halen idrar yapinca cok zorlaniyorum ve gun icinde bircok kez idrar kaciriyorum.buyuk abdestimide zorlayarak ve eldiven yardimiyla bastirark her sabah yapiyorum.bu his kayiplari hakkinda neler yapabilirim? Acaba hayatimi boyle Devam ettirmeye alismalimiyim yoksa gecici bir rahatsizlik mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Aralık 2016 at 13:57

   Omurga travmalarından sonra sinir yaralanmalarına bağlı bu tür sorunlar yaşanabilir ve bu durum 2 yıla kadar anca düzelebilir.

   Sinir dokusu hasarlandıktan sonra o doku çevre dokuların yardımıyla yavaş yavaş kendini toplar. Hangi sinirde daha çok hasar oluşumuna bağlı şikayetler değişiklik gösterebilir. Sizde yürümeyi kontrol eden sinirlerden çok idrar ve dışkılamayı kontrol eden sinirler hasarlanmış olmalı. 2-3 ay sinirlerin toplanması için yeterli değildir. Özellikle idrar kaçırmalar 1 yıl bile sürebilir, bu kasları güçlendirmek de önemlidir.

   Uzun bir süre (2-3 ay veya aralı aralı) fizik tedavi görmek gerekir. Fizik tedavi bittikten sonra burada gösterdikleri egzersizler evde de devam ettirilirse faydalı olur.

   Dışkı ve idrar kontrolünü sağlayan kasları güçlendirme amaçlı kegel egzersizleri vardır, bu egzersiz hakkında fizik tedavi uzmanından bilgi alarak bu egzersizi düzenli olarak ve doğru yapmak faydalı olur.

   Bu durum için düzenli ve dengeli beslenmek de önemlidir. Yeterli protein, yeterli ve dengeli kalsiyum, yeterli ve dengeli ve kompleks karbonhidrat, yeterli ve dengeli sebze ve meyve, baklagil tüketimi gibi beslenme şekline dikkat edilmesi faydalı olur.

   Eğer fizik tedavi görmemişseniz fizik tedavi görmeniz gerekir.

   Bu süreç 6 aydan 2 yıla kadar değişen sürede düzelebilir, sabırlı ve güçlü olmak önemlidir. Sağlıklı ve doğru beslenmek önemlidir. Doğru, düzenli ve yeterli (çok da abartmadan ve bilinçli) egzersiz yapmak ve kasları güçlendirmek gibi yöntemlerin yaşam tarzı haline getirilmesi faydalı olur.

   Her şeyin daha iyi olması ve bu günlerin geçmesi dileğiyle.

  • Avatar

   Ömer Toraman

   17 Şubat 2018 at 11:39

   5388145279 bu numaradan bana ulaşabilir misiniz lütfen

 6. Avatar

  Ömer Kaynar

  9 Ocak 2017 at 11:45

  4 katan düştüm 4 yerden kirigim var sonnte takkalı 2 aydir yeni çikartilar hocam şimdide pipetle ihtiyacimi görüyorum bunu ne zaman a kadar kulanabilirim ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Ocak 2017 at 23:15

   Büyük bir kaza sonucu hasta ayağa kaldırılacak hale gelene kadar sonda takılır genellikle. Fakat diğer sorunuz tam olarak anlaşılmamış. Bu tür durumlar sonrası uzun süre hastanede yatmanız gerekebilir.

   Çok geçmiş olsun.

 7. Avatar

  nazli

  10 Ocak 2017 at 02:29

  merhaba benim size bir sorum olucak lutfan yardim edin benim L1 omurgam kirildi kazada ona amelyat ederek platin taktilar simdi yardimla yuruyorum doktorlara sorsam zamanla yuruyeceksin diyolar gercekten ben bu durumda zamanla kendim yuruye bilecekmiyim yada kalicimi bu durum. bu durum 4bucuk yildir devam ediyor bana daha kac yil lazim iyilesmem icin lutfen cevap bekliyorum yardimci olub

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Ocak 2017 at 19:27

   Omurga kırıkları kırığın yerine ve neden olduğu sinir hasarına göre farklı şikayetlere neden olur. Omurga kırıkları kalıcı hasarlara neden olabilir.

   L1 omurga kırıkları sonrası oluşan sinir hasarlarında bazı hastalar yürüme sıkıntısı çekebilir, bazı hastalar tuvaletlerini hissetme sıkıntısı çekebilir, bazı hastalarda bir taraf tutmayabilir, bazı hastalarda daha fazlası olabilir. Sinir zedelenmeleri sonrası uzun dönem fizik tedavi alınması gerekir. Buna rağmen bazı hastalarda yeterli gelişim olmayabilir. Hastanın azmi de önemlidir. Egzersizlerini düzenli yapması önemlidir. Düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi önemlidir.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle.

   • Avatar

    nazli

    14 Ocak 2017 at 23:26

    cok tessekur ederim inşallah her sey iyi olur benim icin

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     16 Ocak 2017 at 23:02

     Doktorlarınızın verdiği egzersizleri düzenli olarak ama çok abartmadan (önerildiği şekilde) yaşam tarzı haline getirmeniz faydalı olacaktır. Önemli olan sizin azminiz ve ümidinizi kaybetmemenizdir. Sağlıklı besinlerden öğünler, faydasız karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar tüketmek, dengeli ve düzenli proteinler tüketmek, dengeli ve düzenli kalsiyumlu besinler tüketmek, dengeli ve düzenli sebze ve meyveler tüketmek gibi yöntemler kasların güçlenmesinde faydalı olur. Kaslar güçlendikçe sinir dokusunu bu dokular tamamlamaya çalışır. Belki yardımla yürümenizin nedeni kas güçsüzlüğüne de bağlı olabilir.

     Ara ara belli sürelerde fizik tedavi görmek faydalı olur.

     İyi sonuçların olması dileğiyle.

 8. Avatar

  Gülay

  1 Şubat 2017 at 12:01

  Benim omurgamın 2 yerinde kırık vardı 12 tane platin taktilar ve korse kullaniyorum yavas yavas yuruyorum benim ruhsal korkularim olustu egilemezsem eski sagligima kavusamazsam diye korkuyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Şubat 2017 at 13:21

   Zamanla ve fizik tedavinin eşliğinde daha iyiye doğru gelişmeler olacaktır, ancak platinler ve kırıktan dolayı eskisi kadar eğilmek zor olabilir. İleride bu platinler alınabilir, önemli olan bu kırıktan sonra sinir hasarının olmaması ve kalmamasıdır. Her zaman dikkatli olmak ve doktorlarınızın önerilerini dikkat etmek önemlidir.

   Her şeyin daha iyi olması dileğiyle.

 9. Avatar

  Mustafa

  2 Şubat 2017 at 11:25

  Merhaba ben 4 ay once yüksekten düsme sonucu belde l2 kıriği olustu. Ameliyatla 8 adet vida takildi. Cok sukur herhangi bir his kaybi yada kuvvetsizlik olusmadi ama son 1 aydir sol bacagimda arada agri oluyor hafif, birde bazen kasiktan diz kapagi altina dogru hafif çekme oluyor bazende disari cikinca belde biraz agri oluyor tekrar muayene sonucu herhangi bir basi felan olmadigi iyi oldugu anlasildi kaslarla alakali oldugu dusunuluyor. Bu cekmeler ve agrilar zamanla gecermi? Öne dogru egilebilirmiyim? birde bu takilan vidalar kemik kaynadiktan 1 yil sonra alinabilirmi? alinirsa omurgada çokme olur, kambur olursun diyorlar bazilarida alinir diyor. Platinler beni rahatsiz ediyor oturamiyorum ne yapmamiz gerekir simdiden tesekkur ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Şubat 2017 at 11:42

   Yüksekten düşme kazaları zor durumlardır. Vidalar olduğu sürece üşüme olduğunda kırık bölgede ağrılar olabilir, bu nedenle üşümemeye dikkat etmek önemlidir. Bu platinler 2-3 yıl gibi aradan sonra doktorunuz gerek görürse alınabilir. Omurga kırıklarından sonra mutlaka az çok sinir zedelenmeleri olur ve bunlara bağlı da ağrılar uzun süre devam edebilir. Fizik tedavi görmek ve fizik tedavide gösterilen egzersizleri yaşam tarzı halinde düzenli olarak evde ya da spor salonunda yapmak (tekrar ve süre olarak abartmadan) kasları güçlendirmek için önemlidir. Kaslar ne kadar güçlü olursa kırığın vereceği zarar da o kadar azalır.

   Tüm ameliyatların riski vardır. Omurgadan platinleri aldırmak için yeni bir açık ameliyata ihtiyaç olacaktır ve hiç bir ameliyat %100 başarı sağlamaz, ayrıca enfeksiyon riski, sinir zedelenmesi riski de vardır. Bu nedenle bunları doktorunuz ile iyi değerlendirerek platinleri aldırma ameliyatına karar vermelisiniz. Platinler olduğu sürece eskisi kadar eğilebilmeniz mümkün olmaz fakat kendi işlerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Ağrılar için düzenli ve dengeli olarak fizik tedavide gördüğünüz egzersizleri yapmak faydalı olabilir.

   Bacağınızdaki ağrı ve kasılmaların nedenini bulmak için sinir beyin cerrahisinde sinir ileti testleri yapılabilir.

   Her şeyin daha iyi olması dileğiyle.

 10. Avatar

  Can kaplan

  5 Şubat 2017 at 00:05

  Arkadasim kafa ustu buza cakildi omiriliğini kirdi felc gecirdi 1 aydir yoğum bakimda ellerini azda olsa oynatmaya basladi belden aşşagisini hissediyormus ama oynatamiyormus tekrar eski haline donme şansı varmi ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Şubat 2017 at 14:35

   Omurga kırıkları ciddi hasarlara neden olabilen ve uzun dönem hastanede yatmayı gerektiren zorlu, sıkıntılı kırıklardır genellikle. Bu durum kırığın vermiş olduğu sinir hasarına bağlı olarak değişebilir.

   Eğer yoğun bakımdan çıkar ve fizik tedavi sürecine geçebilirse belli bir oranda düzelme düzelme sağlanabilir. Şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz.

   Doktorlarınız gerekeni yapacaklardır.

   Her şeyin iyi olması ve sağlık dileğiyle.

 11. Avatar

  Ekren

  15 Mart 2017 at 18:11

  30/11/2016 tarihinde trafik kazası sonrası L1 kompresyon kırığı yüzde20 çökme var dediler korse tedavisi verdiler 3/3/2017 çekilen tomografi sonucunda L1 vertebra superior platosunda kompresyon faktörünü ait dejeneratif görüntüler izlenmektedir L4L5 intervertebral aralığıginda intervertebra disk bilateral hemiasyon göstermektedir.Birde oturunca kuyruk sokumu çok ağrıyor bu çökme çalışma hayatımı nasıl etkiler işim ağır nelere dikkat etmem lazım vereceğiniz bilgi için tskrlr

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Mart 2017 at 13:00

   Kırığa ait dejeneratif değişiklikler (yani o bölge dokularında bozulmalar ve fonksiyon kaybı) oluşmuş görünüyor, doktorunuz duruma göre fizik tedavi ya da cerrahi isteyebilir.

   Omurganın L4-L5 (yani kuyruk kemiğine çok yakın kısmında) bilateral disk herniasyon (yani her iki taraflı fıtık) görülmüş gibi görünüyor.

   Bu tür raporların tabii ki uzmanı olan doktorunuz tarafından değerlendirilmesi daha doğru sonuç verecektir, çünkü doktorunuz çektirdiğiniz filmi göz yoluyla da inceleyecek, şikayetlerinizi değerlendirecek, elle muayene yapacak, bazı hareketleri yapmanızı isteyecek, daha önceki sonuçlarınızı karşılaştıracak gibi tanı yöntemlerini de değerlendirebilir ve duruma göre size bilgi verecektir.

   Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 12. Avatar

  busra

  28 Mart 2017 at 18:34

  merhaba
  bn 2 bucuk yil once dusme sonucu belimde 2 kirik olustu bölgesel olarak nerde oldugunu tam olarak bilmiyorum ve sag ayagimin ustune basamiyordum yurtdisnda yasadigim icin anlamamistm doktor celik korse ile 1 ay yatak istihrati vermisti ve agrlarm gecip iyilestim su an 5.5 aylik hamileyim ve temzlk yaptgm ayakta kaldgm zamn ayni sekilde siddetli agrim oluyo ve ayagimin ustune basmakta zorluk cekiyorum birkac saat dinlenince geciyor sizce neden olanilir ve normal dogum yapmamda sorun olabilir mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Mart 2017 at 10:01

   hamilelik öncesi tekrar omurganın değerlendirilmesi daha doğru olur idi ama artık hamile olduğunuza göre herhangi bir grefi falan çekilmez. Sonuçta daha önceden belinizde kırık oluştuğu için yükünüz ağırlaştıkça bu bölgede ağrılar olabilir. Fakat normal olup olmadığı konusunda bir yorum yapmak doğru olmaz, çünkü o dönemde ya da sonrasında kırılan bölgelerde kireçlenme, disk hasarları gibi durumlar gelişmiş de olabilir ve sinir basısı oluyor olabilir.

   Bir beyin cerrahi uzmanına gitmeniz faydalı olur, sinir sorunu olup olmadığının anlaşılması için EMG çekilmesini isteyebilir.

   Doğumda bir sorun olup olmayacağını daha önce bu durum için gittiğiniz doktorunuza sormanız ya da bir fizik tedavi veya ortopedi uzmanına o zamanki raporlarınızı göstermeniz veya bir muayene olmanız daha doğru olur.

   Sağlıklı doğum dileğiyle.

 13. Avatar

  Ege atlıhan

  11 Mayıs 2017 at 21:02

  Merhaba benim adim ege 12 yasindayim salincaktan sirt ustu dustum doktara gitmektende kirkuyorum ne yapicam yada kndim ne yapbilirim yardimci olurmusunuz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Mayıs 2017 at 01:21

   Eğer sırtınızda, belinizde, kalça kısmında ağrınız varsa doktora gitmek önemlidir. Şimdi korkmak daha sonra, daha ciddi sorunlara sebep olabilir. Belki önemli bir şey yoktur, ancak varsa da teşhisin ve tedavinin gecikmesi daha tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Ağrınız varsa ve ailenizin de haberi yoksa mutlaka aile büyüklerin ile bu durumu konuşmanız ve gerekiyorsa doktora gitmeniz gerekir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 14. Avatar

  Semra

  18 Temmuz 2017 at 01:06

  Merhaba. Lumbal kırıklarla ilgili bir sorum olacaktı. L4 l5 kırığı olan ve kemikleri tamamiyle birbirinden ayrılmış bir hastada plak uygulamasında spinal kord dahil olmak üzere omurlar tamamiyle birbirinden ayrıldığı halde ayakta his olması ve yürüyebilmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse nasıl?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Temmuz 2017 at 14:46

   Omurga kırıkları sınıflandırılarak değerlendirilir. Bu nedenle sizin vermiş olduğunuz tarife göre buradan şimdiden bir şey söylemek mümkün değildir. Fakat omurga kırıklarını genelleyecek olursak, bu tür ciddi yaralanmalarda, ciddi sinir hasarları da olursa bazı his kayıpları olabilir. Bu his kayıpları zaman sürecinde ve uygulanan tedavilerle geçici de olabilir, kalıcı da olabilir. Eğer durum henüz yeni bir durum ise şimdiden net bir şey söylemek yanlış olur.

   Doktorlarınız size bu süreç içerisinde elde ettikleri gelişmeler ve yapılacaklar hakkında bilgi vereceklerdir.

   İlerleyen dönemlerde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları gerekecektir. Bu tür durumlarda fizik tedavi oldukça faydalıdır.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 15. Avatar

  Ömer Toraman

  9 Şubat 2018 at 19:37

  Merhaba yüksekten düşme sunucu l1 kırığım vr mesane bağırsak fonksiyonu geri döner mi ayak serçe parmaklarımda his kaybı var ameliyatla 8 vida takıldı 3.günden itibaren yürümeye başladım bu sorun geçici mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Şubat 2018 at 19:18

   Omurga yaralanmalarında hangi sinirde oluşan hasara ve hasarın derecesine göre farklı vücut fonksiyonlarında his kayıpları olabilir. Eğer sinirlerde sadece zedelenme oluşmuş ise bu durum 3-6 ay, bir yıla kadar düzelebilir. Fizik tedavi görmek faydalı olacaktır. Daha üçüncü günde yürümeye başlamanız (bu sevindirici bir haber) sinir hasarının az olduğuna işaret etmektedir. Omurga yaralanmalarından sonra (6 ay sonra ayağa kalkan) hastalarda bile bu durum 1 yıla kadar hemen hemen düzelebilmektedir, ancak tam düzelme 2-3 yıl sürebilir. Fakat zedelenme oluşan sinirin hangi bölgeyi veya bölgeleri yönettiğine bağlı olarak da bu durumun iyileşme süreci veya hasar kalma derecesi değişiklik gösterebilir.

   Çok geçmiş olsun.

   • Avatar

    Ömer Toraman

    17 Şubat 2018 at 11:46

    Omurilikte kesi kopma çizik yok bası var platinle sinir rahatlatıcı inşallah geçicidir

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     20 Şubat 2018 at 17:28

     İyileşme sağlandıktan sonra bası ve basıya bağlı şikayetler devam ederse basıyı kaldırmaya yönelik bir ameliyat daha önerebilir doktorunuz. Ancak henüz çok erken olduğu için öncelikle fizik tedavilerle kasları güçlendirmeye yönelik tedaviler uygulanabilir. Pelvik kemikler bu tür travmalarda hasar görebilir, bu nedenle bu kemiklerin sıkıştırılmasına yönelik bir işlem de yapılabilir. Pelvik kasları güçlendirmeye yönelik egzersizler de faydalı olabilir. Bu konuda fizik tedavi doktorunuz size yardımcı olacaktır.

     Doktorlarınızın önerilerini uymanız ve sağlıklı beslenme şeklini önemsemeniz daha kolay ve daha bilinçli toparlanmanızda faydalı olacaktır.

     Tekrar geçmiş olsun.

 16. Avatar

  Meliha

  8 Temmuz 2019 at 01:13

  Yüksekten düşme sonucu L1L2 kirildi ve omurilik amaliyatı yapildi başarılı bi operasyon denildi vida takildi felçli durumdayım sadece bacaklarimi hareket ettiremiyorum his kaybı yok kalcam hareket ediyor tuvalet problemim yok sizce yürümek için şansım varmidir teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Temmuz 2019 at 13:23

   Omurilikte ciddi bir sinir hasarı oluşmamışsa ortopedi ve fizik tedavi bölümlerindeki tedavi sürecin dolduktan sonra ve sinir hasarı az ise, doktorlarınız yürüyebileceğinizi söylüyorsa bu ihtimal vardır. Tabii sizin de bu konuda istikrarlı olmanız son derece önemlidir. Benzer olaylardan geçici olarak felç yaşayan ve fizik tedavi ve kendi azmi ile yürüyen hasta saysı azımsanamaz.

   Doktorunuzun önerdiği süre sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisinin başlaması bu durumu atlatmanızda çok önemlidir. Sizin azminiz de çok önemlidir. Doktorlarınızın önerilerini harfi harfine uymanız çok önemlidir.

   Eski sağlığınıza kavuşmanız dileğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git