Hastalıklar ve Tedaviler

Omurga Hastalıkları Neden Olur?

Omurga, insanların duruşunu ve destek yapısını oluşturan temel sistemdir. Omurga başın, gövdenin, göğüs bölgesinin ve karın boşluğundaki organların yükünü taşır ve bunlara sağlam bir destek sağlar.

Omurga hastalıkları nedenleri, belirtileri ve tedavileri

Omurga, insanların duruşunu ve destek yapısını oluşturan temel sistemdir. Omurga başın, gövdenin, göğüs bölgesinin ve karın boşluğundaki organların yükünü taşır ve bunlara sağlam bir destek sağlar. Ayrıca baş ve gövdenin hareketlerini ve omurga kanalı içinde bulunan omuriliğin güvenliğini sağlar. Omurga hastalıkları, farklı sorunlardan oluşmaktadır ve tedavileri de farklıdır.

Bu rahatsızlıklar çeşitli nedenlere bağlı olduğu gibi şikayetleri de farklıdır. Omurgaya bağlı hastalıklar veya travmatik rahatsızlıklar, travmatik omurga yaralanmaları, bel kayması, bel ve boyun fıtığı, kemik erimesi ve yaşlanan omurga, kifoz, omurga enfeksiyonları, omurga kırığı, omurga tümörleri ve skolyoz gibi omurga hastalıkları veya yaralanmaları omurgaya ait sorunlardır.

Bel kayması (gelişimsel spondilolistezis) nedir?

Bel kayması bir omurun diğer omur üzerinden kaymasına verilen addır. Çocukların gelişimi döneminde omurun arka kısmında var olan büyüme çekirdeklerinin birbirine kaynamaması nedeni ile kemiğin bütünlüğü bozulabilir ve ”pars defekti” veya sipondilozis olarak tanımlanır. Bu sağlık sorunu genellikle 7-8 yaşlarından sonra veya tekrarlayan travmalar nedeni ile oluşur. Bel kaymasının en önemli belirtisi yürürken sık sık durma ihtiyacı duymaktır. Yürürken bacaklara giren ağrı nedeni ile durmak zorunda kalınır ve bir süre dinlendikten sonra tekrar rahat bir şeklide yürüyebilmek mümkündür. Bel kaymasının teşhisi konulduktan sonra, bel kayması hareketsiz ise ameliyata gerek duyulmaz. Fakat bel kayması hareketli ise ameliyat gerekir.

Bel fıtığı nedir?

Omurga hastalıkları

Omurga hastalıkları

Her iki omur arasında bulunan ekleme inter vertebral disk adı verilir. Bu eklemin içinde bulunan kısma nüklous pulpozus, dışında bulunan kısma annulus fibrosus diye adlandırılan iki bölümden oluşur. İçteki yumuşak nükleusun kendisini çevreleyen annulustan omurilik kanalı içine doğru fıtıklaşması disk hernisi, fıtıklaşan parça kanal içindeki omurilik veya sinir köklerine bası yapar ise kollara ve bacaklara dağılan ağrı ve güçsüzlüğe neden olabilir.

Bel fıtığı belirtileri genellikle tek veya her iki bacağa vuran ağrı, ayaklarda uyuşma, hareket kısıtlılığı yürüme ve oturmada zorluk gibi belirtilerdir. Bel fıtığı başlangıç safhasında ise hastaya dinlenme, beli zorlayacak hareketlerden kaçınma ve kas gevşetici ilaç tedavileri verilir. Eğer bel fıtığı ilerlemiş ise ameliyat gerekir.

Boyun fıtığı nedir?

Boyun fıtığı, boyun omurları arasındaki disklerin dejenerasyonu, ani ve güçlü boyun hareketleri, baş öne eğik şeklinde çalışmak, emniyet kemeri takmadan araba kullanmak, osteoporoz ve boyun travmaları gibi nedenler ile meydana gelir. Boyun fıtığı belirtileri şiddetli boyun ağrısı ya da kola vuran ağrı, orta düzeyde sık tekrarlayan ağrılar, ağrı ile beraber kolda uyuşma ve güçsüzlük, kollarda ve ayaklarda artış gösteren güç kaybı gibi belirtilerdir. 1-2’inci derece boyun fıtıklarında ilaç tedavisi, boyunluk kullanımı ve fizik tedavi verilir. Tedaviden sonra bir ay geçmesine rağmen şikayetler gerilemez ise cerrahi tedaviye gerek duyulur.

Kemik erimesi ve yaşlanan omurga hastalığı nedir?

Kemik erimesine (osteoporoza) bağlı omurga kırığı, ileri yaşta osteoporoz, yaşlanmaya ya da menopoza bağlı kemik kitlesinin azalmasından dolayı meydana gelir. Kemik erimesi genelde genetik faktörlerden ve bazı ilaçlardan oluşabilir. Kemikleri güçsüzleştiren bu problem nedeni ile hafif travmalardan bile kemikler kırılabilir. En fazla kemik kırılması omurga ve kalça kemiklerinde meydana gelir. Osteoporozun ileri derecedeki vakalarında hastanın öksürüp, aksırma sırasında bile omurgası kırılabilir.

Kifoz (kamburluk) nedir?

Normal insan yapısında gövdeye yan taraftan bakıldığında bazı eğrilikler görülür. Mesela, sırtta dışa, boyunda ve belde içe doğru kavis bulunur. Normalde var olan fizyolojik sırt kamburluğun artması veya kamburluğun olmaması gereken boyun ve bel gibi bölgelerinde kamburluk bulunması bir sağlık problemidir. En çok görülen tip, genelde gelişme döneminde ve erkeklerde rastlanan scheuermann kifozu (adolesan dorsal kifosistir). Kifoz belirtileri kambur durmak, hafif sırt ağrısı, omurgada tutukluk ya da acıma hissi ve yorgunluktur. Kamburluk derecesi 50 derece civarı ise bu hastalara dinlenme, korse tedavisi ve fizik tedavi verilir. Eğer kamburluk 70 derecenin üzerinde ise cerrahi tedavi uygulanır.

Omurga enfeksiyonları neden olur?

Tüberküloz (verem), özellikle fazla gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde omurga enfeksiyonlarına neden olan en önemli etkenlerdendir. Omurga çökmesine neden olup kifoz oluşumuna sebep olabilir. Tanısı erken konulur ise ilaç tedavisi ile iyileşme şansı yüksektir. Apse oluşumu, geçmeyen ağrı, deformite (şekil bozukluğu) ve nörolojik bulgular gösteren omurga enfeksiyonlarında ise ameliyat edilmesi gerekebilir. Non-spesfik (özgül olmayan) enfeksiyonlar, özellikle idrar yolu enfeksiyonu olur ise bakterinin omurgaya kan dolaşımı nedeni ile dağılması ve burada ikincil enfeksiyon oluşturmasından dolayı meydana gelir.

Omurga kırıkları nedir?

Omurga kırıkları, osteoporozun neden olmadığı sağlıklı bireylerde trafik kazaları, yüksekten düşmeler gibi yüksek enerjili travmalar nedeni ile meydana gelir. Omurga kırılması omurilik basısına neden olur ise kısmi veya tam felç tehlikesi içerir. Omurga travmaları, ileri ki dönemlerde şekil bozukluğuna neden olmaz ya da sinirlere baskı yaparak nörolojik bir rahatsızlığa sebep olma ihtimali yok ise korse tedavisi verilir. Eğer nörolojik bir hasara neden olma ihtimali var ise bu durumu ameliyat ile düzeltmek gerekebilir.

Omurga tümörleri nedir?

Omurganın iyi hulu ya da kötü huylu tümörleridir. İyi huylu tümörler genellikle kemikten köken aldığı gibi, osteoid osteoma veya osteoblastoma olarak isimlendirilen ve ağrıya sebep olan tümörler ve bu tümörler, genellikle gelişme döneminde görülür. Vücuttaki doku veya organlarda bulunan tümörlerin en fazla sıçradığı bölge omurgadır. Bu nedenle omurgada kötü huylu tümör görülür ise genellikle kaynağının başka bir organ olduğu düşünülür.

Omurga tümörlerinin en önemli belirtisi tümörün tuttuğu bölgede oluşan aşağı yukarı yayılan ağrıdır. Ağrı genellikle geceleri şiddetlenebilir ve fiziksel aktivite sırasında daha da artabilir. Tümör omuriliğe bası yapar ise kol ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük gibi şikayetlerde ortaya çıkar. Omurga veya omurilik tümörleri tedavisi kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavi şeklinde yapılır.

Skolyoz (omurga eğriliği) nedir?

Omurga eğriliği nedir

Omurga eğriliği nedir

Skolyoz, normal insan yapısında gövdeye yandan bakıldığında bazı eğriliklerin varlığıdır. Örneğin, sırtta dışa, boyun ve bel bölgelerinde içe doğru bir eğrilik vardır. Fakat, ön-arka düzlemde bakıldığında omurga düz görünümdedir ve herhangi bir dönüklük görülmez. Skolyoz ön- arka planda omurganın S veya C şeklinde olması ve beraberinde dönüklük olması halidir.

Skolyozlu hastalarda bu anormal eğrilik nedeni ile omuz asimetrisi, kaburga kamburluğu, gövde kayması ve bel eğriliği asimetrisi görülebilir. Kalçalar ve omuz seviyesi arasında eşitsizlik, kollar ve vücut arasında dengesizlik, kız çocuklarında eteğin bir tarafı yukarıda görülmesi, bir bacağın daha uzunmuş gibi görülmesi gibi belirtiler de görülür. Skolyoz tedavisinde eğriliğin derecesine göre bel kuşağı, egzersiz tedavisi veya ameliyat tedavisi uygulanır.

Omurga hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Fizik tedavi uygulanan hastalıklar
  2. Bel ağrısı neden olur
  3. Sırt ağrısı neden olur
  4. Boyun ağrısı neden olur
  5. Omurga enfeksiyonları neden olur
  6. Omurga kanal darlığı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git