Bağırsak Hastalıkları

Omeprol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Omeprol İlacın Yan Etkileri

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ''kullanma talimatını'' dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Omeprol 20 mg kapsül kullanma talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Omeprol ağız yolundan alınır.

Omeprol’ün etkin maddesi nedir? Her kapsül 20 mg omeprazol içerir.

Omeprol’ün yardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz, anhidrus (susuz) laktoz, povidon, polisorbat 80, düşük-sübstitüe hidroksipropil selüloz, magnezyum oksit, talk, metakrilik asit kopolimer, trietil sitrat, titanyum dioksit (E171), jelatin, şellak, siyah demir oksit (E172), propilen glikol (E1520), amonyum hidroksit %28 (E527) gibi maddeleri içerir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Omeprol hangi hastalıklarda kullanılır? (Omerol’ün endikasyonları)

Omeprol etkin madde olarak omeprazol içerir. ‘Proton pompası inhibitörü’ olarak bilinen ilaçlardan biridir. Bu ilaç midedeki asit oluşumunu azaltır. Omeprol beyaz renkli, sert jelatin kapsüldür. Kapsüllerin kapak ve gövdesinde “OME 20” yazısı bulunur. Kapsüller mat bej-beyaz renkte pelletler içermektedir. Omeprol 14 ve 28 kapsül içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.

Yetişkinlerde Omeprol ne için kullanılır?

 • Gastroözofajiyal reflü hastalığı’(GÖRH). Mide asidinin ağrı, iltihaplanma ve mide yanmasına yol açacak şekilde yemek borusuna kaçışında kullanılır.
 • Bağırsakların üst kısmındaki ülserler (onikiparmak bağırsağı ülseri) ya da midedeki ülser (gastrik ülser) tedavisinde kullanılır.
 • Helicobacter pylori’ adlı bakteri ile enfekte (iltihap oluşturan mikropların bulaştığı) ülserler. Eğer sizde böyle bir durum mevcutsa doktorunuz iltihabı tedavi etmek suretiyle ülseri iyileştirmek için size ayrıca antibiyotik reçete edebilir.
 • Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ: Ağrı, ateş ve iltihaba karşı etkili ilaçlar) olarak isimlendirilen ilaçların sebep olduğu ülserler. Eğer NSAİİ alıyorsanız, ülser oluşumunu önlemek için Omeprol kullanılabilir.
 • Pankreastaki büyümeye bağlı olarak midede aşırı asit olması (Zollinger-Ellison sendromu) durumunda Omeprol kullanılabilir.

1 yaş üzeri ve >10 kg çocuklarda Omeprol ne için kullanılır?

 • GÖRH: Mide asidinin ağrı, iltihaplanma ve mide yanmasına yol açacak şekilde yemek borusuna kaçışı durumunda Omeprol kullanılabilir.

Çocuklarda Gastroözofageal reflü (GÖRH) mide içeriğinin ağza geri gelmesi, kusma ve kilo alımında azalma gibi belirtiler gösterir.

4 yaş üzeri çocuklar ve ergenlerde Omeprol ne için kullanılır?

 • Helicobacterpylori’adlı bakteri ile enfekte ülserler. Eğer çocuğunuzda böyle bir durum varsa doktorunuz iltihabı tedavi etmek suretiyle ülseri iyileştirmek için ayrıca antibiyotik reçete edebilir.

Omeprol hangi hastalıklarda kullanılır

Omeprol kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (konrendikasyonlar)

 • Eğer omeprazole veya Omeprol’ün içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa ilacı kullanmayınız ya da kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Diğer midede asit oluşumunu önleyen ilaçlara (örn., pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol) karşı alerjiniz varsa Omeprol’ü kullanmayınız ya da doktorunuza danışınız.
 • Nelfinavir içeren bir ilaç (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız Omeprol kullanmayınız ya da hastalığınızı takip eden doktorunuza danışınız.

Eğer emin değilseniz Omeprol almadan önce mutlaka doktorunuz veya eczacınız ile irtibata geçiniz.

Omeprol kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Omeprol diğer hastalıkların belirtilerini saklayabilir. Bu nedenle Omeprol almadan önce ya da alırken aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuzla konuşun:

 • Bir neden olmaksızın fazla kilo kaybederseniz ve yutma sorunları yaşarsanız doktorunuzla bu durumu görüşmelisiniz.
 • Mide ağrısı veya hazımsızlık yaşarsanız, kan veya gıda kusmaya başlarsanız, dışkının siyah olması (kanlı dışkı) görürseniz doktorunuza danışmanız gerekir.
 • Omeprazol enfeksiyoz ishalde (herhangi bir mikrobun bağırsak mukozasında yaptığı tahribat sonucu ortaya çıkan ishal durumu) küçük bir artış ile ilişkilendirilmiş olduğundan şiddetli veya sürekli ishaliniz olursa doktorunuzla görüşünüz.
 • Şiddetli karaciğer sorunlarınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz varsa doktor kontrolleri veya takibi gerekir.
 • Kanınızdaki magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz (Digoksin ya da örneğin idrar söktürücüler gibi kanınızdaki magnezyum miktarını düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini kontrol etmek isteyebilir.)
 • Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine girecekseniz bu ilacı kullandığınızı belirtiniz.
 • Omeprol’ü uzun süreli (1 yıldan uzun) kullanıyorsanız, doktorunuzun sizi düzenli gözetim altında tutması gerekir.
 • Doktorunuzu gördüğünüzde, herhangi bir yeni ve olağan dışı belirti ve durumunu kendisine bildiriniz.
 • Omeprol ile tedavi birtakım bakterilerin neden olduğu mide ve bağırsak enfeksiyon riskinde az da olsa bir artışa neden olabilir. Omeprol gibi mide asit oluşumunu önleyen bir ilacı özellikle bir yıldan uzun süre kullanmak kalça, el bileği veya omurgada kırık oluşma riskini hafifçe artırabilir. Osteoporozunuz (kemik erimesi) varsa ya da kortikosteroid türü ilaç alıyorsanız (osteoporoz riskini artırabilir) doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza bu konuda bilgi veriniz. 

Diğer ilaçlarla birlikte Omeprol kullanımı

Omeprol bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir ya da bazı ilaçlar Omeprol’ün işleyişini etkileyebilir.

 • Nelfinavir içeren bir ilaç (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız, Omeprol almayınız.

Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz: 

 • Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol veya vorikonazol (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmeye yönelik ilaçlar.
 • Digoksin (kalp sorunlarını tedavi etmek için kullanılır) bu ilaç.
 • Rifampisin (Tüberküloz tedavisinde kullanılır).
 • Atazanavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır).
 • Takrolimus (Organ naklinde kullanılır).
 • St. John’s wort bitkisi (Hypericum perforatum) (Hafif dereceli ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılır).
 • Silostazol (Bacaklarda aralıklı olarak gözlenen kramp benzeri ağrılarda kullanılır).
 • Sakinavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır).
 • Klopidogrel (Kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır)
 • Erlotinib (Kanser tedavisinde kullanılır).

Bu ilaçları kullanıyorsanız Omeprol tedavisi verildiğinde bu ilaçları kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz, çünkü doktorunuz buna uygun ilaç verebilir ya da tedavi sırasında ve sonrasında ilaç etkileşimlerini izleme ihtiyacı duyabilir.

 • Diazepam (kaygı, endişe hallerinin veya sara hastalığının tedavisinde ya da kas gevşetici olarak kullanılır) bu ilaçlar ile birlikte Omeprol tedavisi verilirse doktorunuz düzenleme yapabilir ya da tedavinin gidişini izleyebilir.
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır). Eğer fenitoin kullanıyorsanız doktorunuz Omeprol tedavisine başlarken veya Omeprol’ü bıraktığınızda sizi izlemeyi tercih edecektir.
 • Varfarin veya K vitaminini baskılayan diğer maddeler gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçları alıyorsanız, Omeprol ile tedavinize başlanırken veya son verirken doktorunuzun sizi izlemesi gerekebilir.
 • Metotreksat (yüksek dozlarda kanser tedavisinde kullanılan bir kemoterapi ilacı) eğer yüksek dozlarda metotreksat alıyorsanız, doktorunuz Omeprol tedavisini geçici olarak durdurabilir.
 • Eğer doktorunuz Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden olduğu ülseri tedavi etmek için size Omeprol ile birlikte amoksisilin ve klaritromisin antibiyotiklerini reçete ettiyse, doktorunuza almakta olduğunuz diğer ilaçlar hakkında bilgi vermeniz çok önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Omeprol nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Omeprol’ü her zaman doktorunuzun söylediği şekilde almalısınız. Eğer nasıl kullanılacağından emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla konuşun. Doktorunuz ne kadar süre ile kaç kapsül alacağınızı size söyleyecektir. Bu sizin durumunuza ve yaşınıza bağlıdır.

Yetişkinlerde göğüs yanması ve asidin yemek borusuna geri taşması gibi GÖRH belirtilerinin tedavisinde Omeprol kullanımı:

 • Eğer doktorunuz yemek borunuzda az miktarda hasar bulursa, 4-8 hafta için olağan doz günde bir kez 20 mg’dır. Yemek borunuzda iyileşme gerçekleşmezse doktorunuz ilave 8 hafta daha 40 mg doz almanızı isteyebilir.
 • Yemek borusunda iyileşme sağlandığında olağan doz günde bir kez 10 mg’dır.
 • Eğer yemek borunuzda bir hasar bulunmuyorsa, olağan doz günde bir kez 10 mg’dır.

Yetişkinlerde bağırsakların üst kısmındaki ülserlerin (onikiparmak bağırsağı ülseri) tedavisinde Omeprol kullanımı: 

 • Olağan doz 2 hafta için günde bir kez 20 mg’dır. Eğer ülserinizde iyileşme olmazsa, doktorunuz 2 hafta daha aynı dozu almanızı söyleyebilir.
 • Eğer ülseriniz tamamen iyileşmezse, doz 4 hafta için günde bir kez 40 mg’a çıkartılabilir.

Yetişkinlerde mide ülserlerinin (gastrik ülser) tedavisinde Omeprol kullanımı: 

 • Olağan doz 4 hafta için günde bir kez 20 mg’dır. Eğer ülserinizde iyileşme olmazsa, doktorunuz 4 hafta daha aynı dozu almanızı söyleyebilir.
 • Eğer ülseriniz tamamen iyileşmezse, doz 8 hafta için günde bir kez 40 mg’a çıkartılabilir.

Yetişkinlerde onikiparmak bağırsağı ve mide ülserlerinin tekrarını önlemek için Omeprol kullanımı: 

 • Olağan doz günde bir kez 20 mg veya 40 mg’dır. Doktorunuz dozu günde bir kez 40 mg’a çıkartabilir.

Yetişkinlerde NSAİİ ilaçlar kullanımına bağlı onikiparmak bağırsağı ve mide ülserlerinin tedavisinde Omeprol kullanımı: 

 • NSAİİ kullanımına bağlı oluşan mide ve onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde olağan Omeprol dozu 4-8 hafta için günde bir kez 20 mg’dır.
 • NSAİİ kullanımı ile ilişkili onikiparmak bağırsağı ve mide ülserini önlemek için olağan Omeprol dozu günde bir kez 20 mg’dır.

Yetişkinlerde Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden olduğu ülserleri tedavi etmek ve tekrarını önlemek için Omeprol kullanımı: 

 • Olağan doz bir hafta süreyle 20 mg Omeprol’dür.
 • Doktorunuz amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol antibiyotiklerinden ikisini de almanızı söyleyecektir.

Yetişkinlerde pankreastaki bir büyümenin sebep olduğu midenin aşırı miktarda asit üretimi (Zollinger-Ellison sendromu) tedavisinde Omeprol kullanımı: 

 • Olağan doz günlük 60 mg’dır.
 • Doktorunuz dozu ihtiyacınıza göre ayarlayacak ve ilacı ne kadar süre ile alacağınıza karar verecektir.

Omerol uygulama yolu ve metodu: 

 • Kapsülleri sabah almanız tavsiye edilmektedir.
 • Kapsülleri yemeklerle beraber veya aç karnına alabilirsiniz.
 • Kapsülleri yarım bardak su ile bütün olarak yutunuz. Kapsüller ilacın mide asidi tarafından parçalanmasını engelleyen kaplı pelletler içerdiğinden kapsülleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. Pelletlere zarar vermeyiniz.

Eğer siz veya çocuğunuz kapsülleri yutmakta zorluk çekerseniz:

Kapsülleri açın ve içindekileri doğrudan yarım bardak suyla yutun veya içindekileri gaz içermeyen suya, herhangi bir asidik meyve suyuna (örn., elma, portakal veya ananas) ya da elma püresi içine koyunuz. Karışımı içmeden önce her zaman karıştırın (karışım berrak olmayacaktır). Daha sonra karışımı hemen veya 30 dakika içinde için. Bütün ilacı içtiğinizden emin olmak için, bardağı yarım bardak suyla çalkalayın ve için. Katı parçacıklar ilaç içerir. Bunları ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Çocuklarda göğüs yanması ve asidin geri taşması gibi GÖRH belirtilerinin tedavisinde Omeprol kullanımı: 

 • 1 yaş üzeri ve vücut ağırlığı 10 kg’dan fazla olan çocuklar Omeprol alabilir. Doz çocuğun kilosuna bağlı olup doğru doza doktor karar verecektir.

Çocuklarda helicobacter pylori enfeksiyonun neden olduğu ülserlerin tedavisi ve tekrarını önlemek için Omeprol kullanımı: 

 • 4 yaş üzerindeki çocuklar Omeprol alabilir. Doz çocuğun kilosuna bağlı olup, doğru doza doktor karar verecektir.
 • Doktorunuz çocuğunuza amoksisilin ve klaritromisin isimli iki antibiyotiği de reçete edecektir.

Yaşlılarda Omeprol kullanımı: 

 • Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Omeprol’ün yiyecek ve içeceklerle kullanımı:

 • Kapsülleri yemeklerle birlikte ya da aç karnına alabilirsiniz.

Eğer Omeprol’ün etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 • Kullanmanız gerekenden daha fazla Omeprol kullandıysanız: Omeprol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • Omeprol’ü kullanmayı unutursanız: Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırlayınca hemen alın, ancak bir sonraki dozu almaya yakın bir zamanda iseniz, kaçırılan önceki dozu almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 • Omeprol tedavisi  sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

Özel durumlarda Omeprol kullanımı

Hamilelikte Omeprol kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Omeprol kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgi veriniz. Doktorunuz bu süre içerisinde Omeprol kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Omeprol kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Emziriyorsanız, doktorunuz Omeprol kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde Omeprol kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük 10-20 mg doz yeterli olabilir.

Araç ve makine kullananlar Omeprol kullanabilir mi? Omeprol’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmemektedir, ancak sersemleme ve görme bozukluğu gibi yan etkiler oluşabilir. Eğer bu yan etkiler sizde oluşur ise araç ve makine kullanmayınız.

Omeprol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Omeprol laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Omeprol’ün 0lası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Omeprol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Omeprol’ü kullanmayı durdurunuz ve ”Hemen” doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Ani hırıltılı solunum, dudaklar, dil ve boğaz veya vücutta şişlik, döküntü, bayılma ya da yutma zorluğu (şiddetli alerjik reaksiyon) olabilir.
 • Deride kabarcıklanma ya da soyulma ile birlikte kızarıklık. Ayrıca dudak, göz, ağız, burun ve üreme organlarında şiddetli kabarcıklanma ve kanama görülebilir. Bu, ‘Stevens- Johnson sendromu’ (deride ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) veya ‘toksik epidermal nekroliz’ (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) olabilir.
 • Karaciğer sorunu belirtileri olabilen deride sarılık, koyu renkli idrar ve yorgunluk olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Omeprol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale ya da hastaneye yatırılmanız gerekebilir.  

Bu ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Omeprol’ün yaygın olan yan etkileri

 • Baş ağrısı
 • İshal, mide ağrısı, kabızlık, midede gaz oluşması
 • Bulantı veya kusma gibi yan etkiler Omeprol’ün yaygın görülen yan etkileridir.

Omeprol’ün yaygın olmayan yan etkileri 

 • Ayak ve eklemlerde şişlik
 • Uyku bozukluğu (insomnia)
 • Sersemleme, “iğnelenme” gibi karıncalanma/uyuşma hissi, uykulu olma hissi
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Karaciğer işlevlerini gösteren kan testlerinde değişiklik
 • Deri döküntüsü, kurdeşen, kaşıntı
 • Genel olarak kendini iyi hissetmeme ve enerji eksikliği gibi yan etkiler Omeprol’ün yaygın olmayan yan etkileridir.

Omeprol’ün seyrek görülen yan etkileri 

 • Beyaz kan hücreleri veya trombosit (kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayısında azalma gibi kan sorunları. Bu durum halsizlik, deride morluk veya enfeksiyon olasılığında artışa neden olabilir.
 • Dudak, dil ve boğazda şişlik, ateş, hırıltılı solunumu içeren, bazen şiddetli olabilen alerjik tepkiler
 • Kan sodyum seviyesinde azalma. Bu durum güçsüzlük, kusma ve kramplara neden olabilir.
 • Huzursuzluk, zihin karışıklığı ya da ruhsal çöküntü içinde hissetme
 • Tat alma değişiklikleri
 • Bulanık görme gibi görme duyusu sorunları
 • Aniden hırıltılı soluma veya nefes daralması (bronkospazm)
 • Ağız kuruluğu, ağız içinde iltihaplanma
 • Bir mantarın neden olduğu, bağırsakları etkileyen, ‘pamukçuk’ olarak isimlendirilen bir enfeksiyon
 • Deride sararma, koyu renkli idrar ve yorgunluğa neden olan sarılığı içeren karaciğer sorunları
 • Saç dökülmesi (alopesi)
 • Güneş ışığına maruz kalındığında deri döküntüsü
 • Eklem ağrıları (artralji) veya kas ağrıları (miyalji)
 • Şiddetli böbrek sorunları (interstisyel nefrit)
 • Aşırı terleme gibi yan etkiler Omeprol’ün seyrek görülen yan etkileridir.

Omeprol’ün çok seyrek görülen yan etkileri 

 • Agranülositozis (beyaz kan hücreleri sayısında azalma) dahil kan hücre sayısında değişiklik
 • Saldırganlık
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme ve işitme (varsam, halüsinasyon)
 • Karaciğer yetmezliği ve beyinde iltihaplanmaya neden olan şiddetli karaciğer sorunları
 • Ani başlayan, şiddetli döküntü veya deride pullanma veya soyulma. Bu durum yüksek ateş ve eklem ağrısı (Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) ile ilişkili olabilir.
 • Kas zayıflığı
 • Erkeklerde meme büyümesi gibi yan etkiler Omerol’ün çok seyrek görülen yan etkileridir.

Omeprol’ün sıklığı bilinmeyen yan etkileri 

Bağırsakta iltihap (ishale neden olur).

Eğer üç aydan fazla süredir Omeprol tedavisi alıyorsanız, kandaki magnezyum seviyelerinde azalma görülebilir. Magnezyum seviyelerinde azalma yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, yer ve zaman yöneliminin yitirilmesi, havale, sersemleme veya kalp atım hızında artma olarak görülebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri gelişirse hemen doktorunuza söyleyiniz. Magnezyum seviyelerinde azalma, kanda potasyum ya da kalsiyum seviyelerinde bir azalmaya da neden olabilir. Doktorunuz magnezyum seviyelerinizi izlemek için düzenli kan testleri yaptırmanıza karar verebilir.

Çok seyrek durumlarda Omeprol beyaz kan hücrelerini etkileyerek bağışıklık sistemi yetmezliğine neden olabilir. Genel durumda şiddetli bir bozulmanın eşlik ettiği ateş gibi belirtilerle beraber olan bir enfeksiyon veya ateş ile birlikte boyun, boğaz veya ağızda ağrı ya da idrar yapma zorluğu gibi lokal enfeksiyon belirtileri ile bir enfeksiyon gelişirse beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz) riskini bir kan testi ile olasılık dışı bırakabilmek üzere mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza danışınız. Bu durumda ilacınız hakkında bilgi vermeniz önemlidir.

Olası yan etki listesi hakkında endişe etmeyiniz. Bu yan etkilerin hiçbiri sizde görülmeyebilir. Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya burada yer almayan herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Bu kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olursunuz.

Omeprol’nasıl saklanır?

 • Omeprol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Omeprol’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.
 • Omeprol’ü son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Omeprol’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Omeprol’ü kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 13.03.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Mide ve duodenum ülserleri nedenleri ve tedavisi
 2. Mide ağrısı nedenleri ve tedavisi
 3. Barret özofagus nedenleri ve tedavisi
 4. Gastroözofageal reflü hastalığı nedenleri ve tedavisi
 5. Gastrit nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git