Hastalıklar ve Tedaviler

Omeprazol Nedir? Omeprazol Ne İçin Kullanılır? Omeprazol İçeren İlaçlar

Omeprazol, peptik ülser, gastroözofajial reflü hastalığı, Zollinger-Ellison sendromunu ve eroziv özofajit ve eozinofilik özofajit tedavisinde kullanılan bir proton pompa inhibitörüdür. Aynı zamanda yüksek riskli hastalarda gastrointestinal kanamayı önlemek amacıyla da kullanılır. Mide asidi salınımını bloke ederek etki eder. Omeprazol ağız yoluyla ya da damardan enjeksiyonla alınabilir. 

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE OMEPRAZOL KULLANILIR MI?

Hamilelik: Omeprazol’ün hamilelikte kullanımının güvenli olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi yoktur, yani belirsizdir. Toplumsal çalışmalar doğrultusunda elde edilen veriler, hamilelik sırasında annenin Omeprazol kullanımına bağlı majör doğum kusurları riskinde artış olduğunu göstermektedir. Hamilelik sürecinde Omeprazol kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Emzirme: Yapılan klinik çalışmaların, emzirme döneminde Omeprazol kullanımının potansiyel riskleri, durumu aydınlatmaya yetecek kadar değerlendirdiğine dair yeterli veri yoktur. Bununla birlikte, anne sütü oluşumu sırasında az miktarda ilacın süt kanalına geçtiği bilinmektedir. Emzirme döneminde Omeprazol kullanmanız konusunda mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

OMEPRAZOL KULLANIMI KONUSUNDA UYARILAR/ÖNLEMLER

 • Omeprazole karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanmayınız.
 • Nelfinavir içeren bir ilaç kullanıyorsanız, Omeprazol kullanmayınız veya doktorunuza danışınız.
 • Omeprazol kullanırken; bir neden olmadan kilo kaybedilmesi durumunda, mide kanaması belirtileri (bulantı hissi, kusma, kan veya gıda kusma, kanlı dışkı, mide ağrısı, midede aşırı tokluk hissi, gibi belirtiler) varlığında, enfeksiyöz ishal durumunda doktorunuza bildiriniz.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa doktorunuza bu konuda bilgi vermeniz gerekir.
 • Omeprazol kullanımı sürecinde kemik erimesi riski bakımından hastanın takip edilmesi gerekebilir.
 • Omeprazol’ün uzun süreli (bir yıl gibi) kullanımında hastanın doktor kontrolü altında tutulması gerekebilir.
 • Omeprazol kullanıldığı süreçte digoksin veya idrar söktürücü ilaç alınması durumunda, magnezyum seviyenizin kontrol edilmesi gerekebilir.
 • Eğer Helikobakter pilorinin sebep olduğu ülserin tedavisi için Omeprazol ile birlikte amoksisilin veya klaritromisin tedavisi alıyorsanız, doktorunuza diğer kullanmakta olduğunuz ilaçlar hakkında bilgi vermelisiniz.

OMEPRAZOL İLE ETKİLEŞİM GÖSTEREN BAZI İLAÇLAR

Omeprazol bazı ilaçların işleyişini değiştirebilir ya da bazı ilaçlar Omeprazol’ün işleyişini değiştirebilir. 

Bu ilaçlara örnek verecek olursak;

 • Antikoagülan ilaçlar (örn. varfarin),
 • Antiepileptik ilaçlar (örn. fenitoin),
 • Antibakteriyel ilaçlar (örn. rifampisin),
 • Antiviral ilaçlar (örn. atazanavir),
 • Antifungal ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol),
 • Antiplatelet ilaçlar (örn. klopidogrel),
 • Benzodiazepin ilaçlar (örn. diazepam),
 • EGFR inhibitörleri (örn. erlotinib),
 • Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar (örn. takrolimus).

OMEPRAZOL OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Muhtemel ve yaygın yan etkileri arasında döküntü, baş ağrısı, bulantı, ishal ve kabızlık bulunmaktadır.

Diğer yan etkiler;

 • Baş dönmesi,
 • Sersemlik,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Karın ağrısı,
 • Mide asidi yetersizliği,
 • Sırt ağrısı,
 • Güçsüzlük,
 • Demir eksikliği,
 • B vitamini eksikliği.

Ciddi yan etkiler;

 • Clostridium difficile koliti,
 • Pnömoni gelişmesi riskinde artış,
 • Hipomagnezemi,
 • Kemik kırıkları riskinde artış.

OMEPRAZOL İÇEREN İLAÇLAR

 • Omeprol (Omeprazol) 20 mg Mikropellet  28 Kapsül,
 • Omeprol (Omeprazol) Mikropellet 20 mg 14 Kapsül.

 

Prosek 20 mg 14 Kapsül.

Omeprazid 20 mg 14 Kapsül.

Omesek 20 mg 14 Kapsül.

 

 • Omeref 40 mg IV. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon.
 • Erbinna 40 mg İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon.

 

 • Omeprazole 20 mg Gastro-Resistant 28 Capsules.
 • Omeprazole Delayed Release 20 mg 42 Tablets.
 • Omeprazole 20 mg Gastro-Resistant BP 1 x 10 Capsules.

 

Omepak 10 mg (Omeprazole) 14 Capsules.

Napizole (Omeprazole) 14 Capsules.

Prilosid (Omeprazole) Gastro-Resistant BP 20 mg 10 x 10 Capsules.

Zegerid OTC Omeprazole 20 mg/Acid Reducer/Sodium Bicarbonate 1100 mg/Allows Absorpstion of this Omeprazole Product 42 Capsules.

Gastrozole Omeprazole 20 mg 14 Capsules.

Omeford – D Omeprazole & Domperidone Capsules.

Omracid-D Omeprazole (EC) & Domperidone (IR) 100 Capsules.

Omewell – 20 Gastro-Resistant Omeprazole BP 20 mg.

Alboz (Omeprazol) 20 mg 14 Capsules.

Ortanol Omeprazol Gastrorezistente 40 mg 7 Capsules Sandoz.

Mepcure Omeprazole I.P. 20 mg 10 x10 Capsules.

Actavis Omeprazol 20 mg 100 Kapseln/Capsules.

 

Losec 40 mg Powder And Solvent For Solution For İnjection.

Gastrofer Omeprazole Sodium IV İnjection

Benzer Yazılarımız

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git