Enflamatuar Hastalıklar

Gül Hastalığının Göze Etkisi Nedir? Oküler Rozasea Belirtileri ve Tedavisi

Oküler rozaseanın tedavisinin ilk basamağını, göz iltihabını azaltmak için kapak hijyeninin dikkat edilmesi oluşturur.

Oküler rozasea, başlıca gözlerde kızarıklık, yanma ve kaşıntıya neden olan rosacea da (gül hastalığı) gelişen göz iltihabıdır. Gül hastalığı göz tutulumu, oküler yüzeyi değişik derecelerde etkilemekte ve görmeyi tehdit edebilmektedir.

OKÜLER ROZASEA BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Rozasea hastalığında (gül hastalığı) oküler semptomlar (göz belirtileri ve bulguları) hastalığın cilt bulgularından önce ortaya çıkabilir veya aynı zamanda ya da daha sonra gelişebilir.

Belirtiler  aşağıdakileri içerebilir:

 • Kızarıklık,
 • Yanma,
 • Kaşıntı,
 • Akıntı,
 • Göz kuruluğu,
 • Gözde veya gözlerde yabancı cisim hissi, batma,
 • Fotofobi (ışığa karşı duyarlılık),
 • Bulanık görme,
 • Knjonktivada ve göz kapağının kenarında telenjiektaziler,
 • Ağrılı, kırmızı ve ödemli göz kapakları,
 • Kirpik kaybı.

Korneal tutulum sonucu vaskülarizasyon, ülserasyon, infiltrasyonlar, skar oluşumu ve perforasyon görülebilir.

Oküler rozasea ayrıca aşağıdakileri içeren göz enfeksiyonlarına da yol açabilir.

Rozasea keratiti görme kaybına neden olabildiği ve ağrılı olduğu için önem taşır. Tedavisi yapılmaz ise hipopiyona ve korneal skatrislere yol açabilir. Bu nedenle tedavi edilmesi gerekir.

OKÜLER ROZASEA TEŞHİSİ

Deri bulguları olan rozasea hastasında göz bulguları varsa oküler rozasea olabileceğini tahmin etmek zor değildir, ancak deri bulguları yokluğunda veya henüz rozasea tanısı konulmamışsa, belirtiler özgül olmadığı için tanı zor olabilmektedir.

Rozasea hastalarından alınan gözyaşı örnekleri biyobelirtec olarak kullanılabilse de, henüz rutin olarak kullanılmamaktadır, dolayısıyla hastalığın patogenezi bilinmediğinden, duruma özgü histopatolojik ve laboratuvar testleri oküler rozasea teşhisinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle klinik muayene bulgularının tanıda önemi büyüktür.

Önerilen diğer bir teşhis yöntemi ise tedaviden tanıya ulaşmaktır. Şüphelenilen hastalara uygulanan antibiyotik tedavisinin (örn. tetrasiklin tedavisi gibi) verdiği olumlu yanıt tanı koydurucu olabilir.

Oküler rozasea bakteriyel veya seboreik blefarokonjonktivit ve sebase bez karsinomu ile karışabileceğinden ya da rozaseanın oluşturduğu göz enfeksiyonlarının (örn. konjonktivit, blefarit, keratit, iritis, episklerit gibi) diğer sebeplerinden (örn. bakteriyel, viral, fungal ve romatizmal hastalıklar gibi sebepler) ayırt edememe riski olabileceğinden, oküler rozasea tanısı konulurken bu hastalıkların da akılda tutulması ve ayrıcı tanısının yapılması hem doğru tanı hem de doğru ve etkin tedavi için önem taşır.

OKÜLER ROZASEA TEDAVİSİ

Oküler rozaseanın tedavisinin ilk basamağını, göz iltihabını azaltmak için kapak hijyenine dikkat edilmesi oluşturur. Oküler rozaseanın tedavisi; lubrikan ajanlar, antibiyotik içeren göz damlaları, merhemler ve sistemik ilaçlar kullanımını içerir.

Sekonder enfeksiyöz keratit geliştiğinde, etkene özgü topikal antibiyoterapi uygulanması gerekir.

Oküler rozasea tedavisinde topikal steroidlerin kullanılıp kullanılmaması konusu tartışmalı olmakla birlikte, bazen kısa süreli alevlenmelerin tedavisinde kullanılabilmektedir. Ancak yüksek konsantrasyonlarda ya da uzun dönem kullanıldığında oküler rozaseada korneal incelmeye neden olabilmektedir, bu nedenle dikkatli kullanılmasını gerektirir.

Oküler rozasea tedavisi ayrıca gelişebilen göz komplikasyonlarına göre de değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin başka ilaçlar (siklosporin, retinoidler gibi), cerrahi uygulamalar da (punktal koterizasyon, amiyotik membran greftleme, lameller veya penetran keratoplasti gibi) tedavide kullanılabilir.

Tedavi yaklaşımlarının hastanın klinik özelliklerine göre planlanması ve hastaların yakın takibi önemlidir.  

Benzer Yazılarımız

 1. Romatizmal hastalıklar gözü nasıl etkiler
 2. Göz içi kanama neden olur
 3. Fucithalmic nedir, ne için kullanılır
 4. Lazer tedavisi uygulanan göz hastalıkları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git