Enflamatuar Hastalıklar

Nurofen Cold & Flu Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nurofen Cold & Flu’nun Yan Etkileri

Nurofen Cold & Flu'nun, etkin maddesi olan ibuprofen ağrı kesici, ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

Nurofen cold & flu tablet kullanım talimatı

Etkin maddeler: Bir Nurofen Cold & Flu tablet etken madde olarak, 200 mg ibuprofen ve 30 mg psödoefedrin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalize selüloz, Kroskarmelloz sodyum, Povidon, Kalsiyum fosfat, Magnezyum stearat, Metilhidroksipropil selüloz (E464), Talk, Mastercote sarı FA 0156, Siyah baskı mürekkebi, Titanyum dioksit (E171), Kinolin alüminyum lake (E104), Sunset yellow alüminyum lake (E110), Propilen glikol (E1520), Demir oksit siyah (E172) gibi yardımcı maddeler içerir.

Nurofen Cold & Flu Prospektüs

NUROFEN COLD & FLU NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Nurofen Cold & Flu, 24 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır.

Nurofen Cold & Flu etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir.

Nurofen Cold & Flu’nun, etkin maddesi olan ibuprofen ağrı kesici, ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

Nurofen Cold & Flu, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca şağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görülen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların giderilmesinde kullanılır.

NUROFEN COLD & FLU KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler:

 • NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili olaylar), kalp krizi ve inme (felç) riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı riski taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.
 • Nurofen Cold & Flu koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler:

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadırlar.

Eğer;

 • Nurofen Cold & Flu’nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Asetilsalisilik asit (aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
 • Tedavi edilmemiş mide ve onikiparmak bağırsağı ülseriniz varsa,
 • İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi),
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz,
 • Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
 • Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,
 • Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
 • Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygudurum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,
 • 12 yaş altı çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Nurofen Cold & Flu kullanılmamalıdır.

NUROFEN COLD & FLU’NUN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza Nurofen Cold & Flu’nun kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Eğer;

 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.
 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi mide bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde Nurofen Cold & Flu kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz.
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz, çünkü bu belirtiler bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Nurofen Cold & Flu böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Nurofen Cold & Flu karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).
 • İbuprofen, kanınızda pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında Nurofen Cold & Flu tedavisine devam ediniz.
 • Nurofen Cold & Flu kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa Nurofen Cold & Flu kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn. yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklar nedeniyle ) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Nurofen Cold & Flu hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
 • Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödeme ait belirti (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.
 • Nurofen Cold & Flu’yu 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • 60 yaş üzerindeyseniz Nurofen Cold & Flu’yu dikkatli kullanınız.
 • Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).
 • Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
 • Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla ani başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritm bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NUROFEN COLD & FLU’NUN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE NUROFEN COLD & FLU KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nurofen Cold & Flu hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE NUROFEN COLD & FLU KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İçerdiği psödoefedrinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca Nurofen Cold & Flu’nun kullanımı tavsiye edilmez.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NUROFEN COLD & FLU KULLANABİLİR Mİ?

Nurofen Cold & Flu kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

NUROFEN COLD & FLU’NUN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

İçeriğinde bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE NUROFEN COLD & FLU KULLANIMI

 • Yüksek tansiyon ilaçları, tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.
 • Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.
 • Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçlar ile birlikte Nurofen Cold & Flu kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi, mide-bağırsak kanalında kanama riskini artırabilir.
 • Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
 • Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
 • Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında Nurofen Cold & Flu’nun etkisi gecikebilir.
 • İdrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid, tiyazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin ve takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olur.
 • İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
 • Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birlikte kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antirombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidrogel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluoksamin, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.
 • Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olan CYP2C9’u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
 • Nurofen Cold & Flu’nun burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ’leri (monoamino oksidaz inhibitörleri; moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir, ilacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.
 • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır.
 • İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
 • Birlikte kullanımda Nurofen Cold & Flu, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NUROFEN COLD & FLU NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Nurofen Cold & Flu ağızdan, bir bardak su ile alınır.

Çocuklarda Nurofen Cold & Flu Kullanımı:

Nurofen Cold & Flu 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda Nurofen Cold & Flu Kullanımı:

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır.

60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Nurofen Cold & Flu Kullanımı:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda Nurofen Cold & Flu’nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer Nurofen Cold & Flu’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Nurofen Cold & Flu Kullandıysanız: Nurofen Cold & Flu’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nurofen Cold & Flu’yu Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Nurofen Cold & Flu İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Nurofen Cold & Flu tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

NUROFEN COLD & FLU’NUN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Nurofen Cold & Flu’nun  içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Nurofen Cold & Flu’yu  kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı,
 • Yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme,
 • Deride şiddetli kaşıntı ve döküntü,
 • Tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşırı duyarlılık – Alerji),
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti).
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit),
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı -halusinasyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Nurofen Cold & Flu’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 Nurofen Cold & Flu’nun Diğer Yan Etkileri

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Sinirlilik,
 • Uykusuzluk,
 • Baş dönmesi,
 • Sersemlik,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı, kusma.

Yaygın olmayan ( 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kansızlık,
 • Kurdeşen,
 • Kaşıntı,
 • Kızarıklık,
 • Yüzde döküntü,
 • Yorgunluk,
 • Telaş hali,
 • Huzursuzluk,
 • Baş ağrısı,
 • Bacaklarda su toplaması,
 • Karında ve midede ağrı, şişkinlik, hazımsızlık,
 • İdrarda yanma, idrar yapamama.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar),
 • Kişilik bozukluğu,
 • Tansiyonda artış,
 • Çarpıntı, kalp atımının hızlanması,
 • Kalp yetmezliği,
 • Göğüs ağrısı,
 • Nefes darlığı,
 • İshal ya da kabızlık, gaz,
 • Deri döküntüsü,
 • Alerjik dermatit (egzema),
 • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Deride kan oturması, kanama,
 • Akyuvar sayısında azalma,
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sarıya dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, burun ya da deride kanama gibi belirtiler ile seyredebilir),
 • Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı gibi belirtiler ile kendini gösterebilir),
 • Görme bozukluğu,
 • Kulak çınlaması,
 • Baş dönmesi,
 • Mide ülseri, delinmesi,
 • İltihabi bağırsak hastalığı,
 • Kan kusma,
 • Karaciğer iltihabı, sarılık,
 • Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması, hırıltı,
 • Ağızda yara,
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı,
 • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi),
 • İdrarda kan tespit edilmesi,
 • Ödem.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Sinirlilik, endişe hali,
 • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu).

Bunlar Nurofen Cold & Flu’nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.acv.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Biidirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

NUROFEN COLD & FLU NASIL SAKLANMALIDIR?

 • Nurofen Cold & Flu’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Nurofen Cold & Flu’yu 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Nurofen Cold & Flu’yu son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Nurofen Cold & Flu’yu kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 05/06/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Mevsim gribi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Sinüzit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Burun tıkanıklığı nedenleri ve tedavisi
 4. Boğaz ağrısı nedenleri ve tedavisi
 5. Eklem ağrısı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git